Un nombre triangular és el resultat de sumar els n primers nombres naturals. S'anomenen d'aquesta manera perquè són el nombre d'elements necessaris per crear un triangle equilàter.

Els sis primers nombres triangulars.

La fórmula per trobar l'n-èsim nombre triangular és:

També és igual al coeficient binomial .

Observem que cada nombre triangular conté una fila més que l'anterior, , de forma que es compleix la següent recurrència:

Tot i que actualment, es pren per conveni el primer nombre triangular com l'1, el primer nombre triangular històricament rellevant fou el Tetraktys, format per deu punts. Els nombres triangulars, i en particular el Tetractys, foren estudiats àmpliament pel filòsof Pitàgores i els seus deixebles. Els pitagòrics consideraven el nombre 10 un nombre universal, ja que segons ells el nombre 10 englobava tot l'univers seguint el següent principi:

  • El 10 era la suma de l'1, el 2, el 3 i el 4.
  • L'1 simbolitzava un punt, la mínima dimensió possible.
  • El 2 simbolitzava la longitud, ja que amb dos punts s'hi pot traçar una recta.
  • El 3 simbolitzava l'àrea, ja que amb tres punts es pot traçar un triangle.
  • El 4 simbolitzava el volum, ja que amb quatre punts es pot construir un tetraedre.

Suma de nombres triangulars

modifica
 
Demostracions visuals de sumes de nombres triangulars

Consecutius

modifica

Quan se sumen dos nombres triangulars consecutius sempre dona un quadrat perfecte, en terminologia de Pitàgores, un nombre quadrat. Tenim:

 

 

Per tant, sumant-los:

 

La suma de dos nombres triangulars iguals ens dona una figura romboide, un nombre rectangular o oblong. Vegem el seu terme general:


 

Suma dels primers nombres triangulars

modifica

La suma dels n primers nombres triangulars és coneguda com a nombre tetraèdric, així l'enèsim nombre tetraèdric és la suma dels primers n nombres triangulars. La seva expressió és:


 

Test per comprovar si un nombre és triangular

modifica

Per comprovar si un nombre és triangular es pot realitzar la següent operació:

 

Si n és un enter, aleshores x és l'n-èsim nombre triangular. Si n no és un enter, aleshores x no és triangular.

Vegeu també

modifica