Ports púnics de Cartago

Localització dels ports púnics.

Els ports púnics de Cartago, a la moderna Cartago, són avui dia dues llacunes de contorns imprecisos; la més petita era el port comercial rectangular i la més gran, circular, quasi tancada a la part de la costa, era el port de la marina cartaginesa,[1] i al mig de la llacuna hi havia el palau de l'almirall. El terme de ports púnics de Cartago serveix per designar als antics ports de la ciutat de Cartago que van estar en funcionament durant l'antiguitat. Cartago era abans de res una potència que es podria denominar com un Imperi dels mars, és a dir, una talassocràcia,[2] que el seu poder es basava principalment en la magnitud del seu comerç. El poble cartaginès no era l'únic que seguia aquesta política de domini dels mars, ja que diversos dels pobles de l'antiguitat «van viure per i per al mar».

Producte d'una colonització oriental, Cartago o Qart Hadasht (Ciutat Nova) té el seu origen en la filla del rei de la ciutat de Tir, Dido. Aquesta princesa tíria va ser la fundadora i la primera reina de la ciutat en el 814 aC (data convencionalment més admesa) tal com relata la seva llegenda recollida a l’Eneida.

Cartago no va ser la primera colònia fenícia a la costa nord-africana, ja que Útica havia estat fundada aproximadament el 1100 aC. Més enllà del seu origen, la ciutat va dominar àmpliament tota la conca occidental del mar Mediterrani, va desenvolupar el seu "hinterland" africà, que va arribar a la seva fi quan va haver d'enfrontar-se a un poder llavors emergent, la República Romana, potència que va provocar la seva caiguda definitiva. A causa de la seva identitat, Cartago va ser punt d'ancoratge entre les dues conques del Mediterrani, la part oriental, el bressol de Fenícia, i la part occidental, espai de la seva expansió i de la seva caiguda.

Els ports d'una ciutat de tals característiques, que suposaven el punt de comunicació més important amb l'exterior, revesteixen en conseqüència i en aquest context una importància fonamental en la història de Cartago. La seva història està documentada en una font essencial, Apià, un historiador de l'Antiga Grècia, que va viure en el segle II aC. Malgrat la seva descripció, la localització dels ports va ser obra de les excavacions arqueològiques iniciades en els anys setanta.

Fonts i problemes de localitzacióModifica

 
Recreació del port púnic
 
Recreació del port púnic

Localització dels ports de les ciutats feníciesModifica

 
Actual riba de Cartago.

Els fenicis no confiaven a l'atzar l'elecció d'una nova colònia en un lloc determinat. La ubicació de la nova població havia de respondre a una sèrie de peculiars exigències, relacionades amb la seva defensa i sobretot amb les seves característiques portuàries. Era necessari que els vaixells mercants poguessin entrar amb facilitat al port i que el vent contrari no impossibilités l'accés al mateix. A aquest efecte, l'elecció del cap era particularment important.[3] A més, la ubicació del port havia d'oferir, per les seves característiques físiques, una defensa fàcil, per la qual cosa els colons només havien d'augmentar les defenses naturals per garantir la seguretat.

La ubicació de la Nova Ciutat responia particularment bé a aquestes dues exigències. La zona d'embarcament estava formidablement protegida gràcies a l'oportuna localització del promontori Sidi Bou Saïd, la mateixa ciutat stricto sensu. Estava situada a l'exterior de la façana marítima, entre dues extensions d'aigua (els actuals Llac de Tunísia i Sebkha Ariana), i l'interior estava interceptat per una successió de pujols, que formaven una línia defensiva natural.

Localització dels ports de CartagoModifica

La qüestió de la localització dels ports de Cartago ha estat una de les més discutides de la historiografia púnica.

Únicament mitjançant l'observació, les dues llacunes actuals — una circular i l'altra rectangular —, unides ambdues per un prim cordó i identificades per Chateaubriand com els ports de Cartago a inicis del segle XIX, no podien ser en l'esperit dels historiadors els ports que havien albergat a la flota del «major enemic de Roma».

Les recents excavacions efectuades en el sector en ocasió de la campanya internacional de la Unesco (es van realitzar una sèrie d'excavacions americanes a prop de la llacuna rectangular, i angleses a la llacuna circular), van confirmar l'origen púnic de les llacunes, datant-la en el segle II aC.[4] Aquesta datació ha estat possible gràcies al descobriment de restes de ceràmica, en particular a les excavacions realitzades a les cales d'arena.

No obstant això, falta localitzar el port original que va ser utilitzat durant els cinc primers segles de la història púnica de la ciutat nord-africana, i es desconeix fins i tot si aquest port estava situat o no en l'emplaçament de les llacunes. En els dos primers segles de la seva existència, Cartago no va comptar amb més instal·lacions portuàries que qualsevol altra colònia del Mediterrani, doncs disposava merament d'un lloc des d'on havien de ser botades les embarcacions.[5] De tals llocs no han quedat rastres visibles, ja que han estat eliminats per instal·lacions ulteriors o per canvis radicals en la topografia local.

La qüestió de la localització dels ports cartaginesos ha estat lligada a la història i topografia del lloc. Se sap que la ubicació de la ciutat pel que fa a la riba va evolucionar molt al llarg dels segles i que durant l'antiguitat es va dur a terme un procés de polderització, consistent en una acció humana que va ser acoblada al transport dels sediments procedents del riu Medjerda que anaven a parar allí gràcies als corrents marins.

Les excavacions americanes han posat de manifest que el Tofet de Salambó era probablement insalubre en aquesta època, la qual cosa indueix a pensar que el sector del port primitiu estigués probablement situat en aquesta zona.

Excavacions arqueològiques han descobert els traços d'un canal que fan pensar que va funcionar fins al seu enarenament en el segle IV aC. El canal en qüestió pot ser seguit de forma arqueològica durant 400 m. aproximadament, havent estat edificat sobre terreny natural. Certs historiadors han suggerit que existiria un enllaç amb el Llac de Tunísia a causa de la naturalesa dels sediments oposats.[6] Serge Lancel ha documentat igualment que el nivell del Llac de Tunísia era notablement superior al de l'època antiga de la ciutat, i esmenta les seves ribes com un probable lloc de refugi.[7] Segons aquesta teoria, el canal suposava una «línia de penetració» cap a l'interior de la ciutat. Se suposa també que podria haver existit un segon canal paral·lel al primer. Sobre les vores d'aquestes instal·lacions estarien les drassanes navals. En les proximitats s'erigirien els hangars, les tendes i els temples, constituint l'«empori». És important remarcar que, per la naturalesa de la civilització púnica, la seva relació amb el mar era fonamental i que el centre de la ciutat, l'àgora, no devia estar situat molt lluny del seu centre econòmic. Els experts han teoritzat que el canal no servia per a la navegació, sinó per desembarcar en una zona particularment hostil a la presència humana.[8] La localització del Tofet de Salambó, en les proximitats del centre de la colònia fenícia original, és un clar signe d'aquesta possible hostilitat segons les seccions que s'han descobert, datades del segle VIII aC.

Han existit moltes discrepàncies entre els grans experts sobre la localització dels ports primitius de Cartago. Per analogia amb altres llocs, i tenint en compte la necessitat d'evitar els vents desfavorables, la possible ubicació d'un dels ports se situa en els voltants de la zona de les Termes d'Antoní, cap al nord del lloc,[9] és a dir, cap a la zona sud de Li Kram.[10] Els descobriments realitzats en el lloc suggereixen que aquesta primera ubicació és molt probable, ja que les termes romanes solien situar-se en terrenys besiars al mar. En aquesta zona, per tant, podria haver-se situat un dels primitius ports de la ciutat. Certs historiadors creuen, no obstant això, que l'emplaçament del primitiu port estava en els voltants del poble de Sidi Bou Saïd, a causa de la seva ubicació a prop d'un cap, la qual cosa li conferia una privilegiada posició geogràfica tan important a ulls dels fenicis. Altres experts, entre els quals s'inclou a Serge Lancel, van situar la posició dels ports al llarg del Llac de Tunísia, menys assemblat en l'antiguitat que ara. Lancel situa la posició del port a les platges de Marsa, a una relativa distància de la ciutat (uns 3 km aproximadament), però prou a prop del barri de Mègara.[11]

Independentment, es fa imprescindible centrar-se en l'observació de les estructures de les quals es conserven rastres per veure si és possible contrastar la seva existència amb les fonts antigues i obtenir així una data aproximada de la seva construcció.

Port militar i comercialModifica

Descripció d'ApiàModifica

Apià, autor del segle II dC, es va basar en l'obra de Polibi, qui va assistir a la caiguda de la ciutat de Dido, i el text del qual s'ha perdut. La seva descripció és molt important, tot i que planteja a vegades més preguntes que respostes. Es tracta d'un text que tracta temes concrets de la història antiga.

 
Vista dels ports (1958).
« Els ports de Cartago estaven disposats de tal manera que els navilis podien passar d'un a l'altre; accedien des del mar per una entrada d'uns 21 m d'amplària, la qual es tancava amb una cadena de ferro. El primer port, reservat als mercants, estava proveït de nombrosos i variats amarradors. Enmig del port interior hi havia una illa. L'illa i el port estaven vorejats per grans molls. Al llarg d'aquests molls hi havia hangars, que podien albergar 220 vaixells de guerra, i sobre els hangars es van aixecar magatzems pels aparells. Davant de cada hangar s'elevaven dues columnes jòniques, que donaven a la circumferència del port i de l'illa l'aspecte de pòrtic. A l'illa es va construir un pavelló per l'almirall, i d'aquesta construcció partien els senyals de les trompetes i les trucades dels heralds. Des d'aquí, l'almirall exercia la seva vigilància. L'illa estava situada enfront de l'entrada i es trobava a major altura: així l'almirall veia el que ocorria en el mar, mentre que els que arribaven de més enllà no podien distingir amb claredat l'interior del port. Els arsenals eren invisibles fins i tot per als vaixells mercants: aquests estaven envoltats d'un mur doble i dotats de portes, les quals permetien als mercants passar del primer port a la ciutat sense que poguessin travessar els arsenals.[12] »

A més de les dues dàrsenes envoltades de fortificacions, Apià cita també un gran espigó i un ampli avantport.

El lloc actual de la llacuna circular té una superfície d'unes vuit hectàrees, l'altra llacuna mesura aproximadament el doble.[13] El port comercial estava unit al mar per un canal navegable, el qual havia de desembocar a l'actual badia de Kram, de la qual no existeix cap resta.

Apià cita el terme de «cothon» per denominar als ports, paraula d'origen semític que designa una dàrsena artificial creada per la mà de l'home.[14] Aquests espais són relativament ben coneguts en altres ciutats púniques, com Mòtia, a Sicília, o Mahdia, a Tunísia. Estrabó també proporciona dades sobre la distància dels ports de Cartago al Cap Lilibeu.[15] La tradició literària ha pogut ser verificada per l'arqueologia. Els arqueòlegs han realitzat maquetes que reconstrueixen el jaciment arqueològic en les diverses èpoques de la història de la ciutat. Aquestes maquetes s'exhibeixen en el petit museu de l'illot de l'almirallat.

Illot de l'almirallatModifica

 
Dic de la dàrsena.

A primera vista és difícil identificar la llacuna circular amb el port circular de l'antiga Cartago, que la seva flota, que va fer tremolar la conca del Mediterrani occidental, hauria pogut posar-se a l'abric en aquest petit espai.

A priori és difícil veure com haurien pogut tenir aquí 220 naus, com els quinquerremes, vaixells amb cinc files de remers. No obstant això, les excavacions britàniques han revelat que la llacuna circular era el port militar i que el pavelló del navarc havia d'estar a l'illot. S'han trobat els molls púnics, particularment les rampes dels dics de la dàrsena o dels dics secs per a la hivernada. Les rampes tenien el sòl de terra batuda lleugerament inclinat.[16] Aquestes dàrsenes eren sens dubte els magatzems condicionats per acollir els vaixells citats per Estrabó.

Les restes arqueològiques descobertes han permès extrapolar la capacitat d'acolliment del lloc: 30 dics a l'illot circular i de 135 a 140 dics en tot el perímetre. En total, de 160 a 170 dics podien albergar tants vaixells de guerra com han estat identificats.[17] Per sota dels dics de la dàrsena se situaven els espais de magatzematge. S'ha suposat que en cada dic podien tenir cabuda dues files de vaixells. Enmig de l'illot circular, se situava un espai a cel obert, al costat del qual s'aixecava una torre, que és versemblant que sigui la torre del navarc esmentat per Apià.

S'ha apuntat que els dics podien tenir sobretot la funció de drassana naval, i que els vaixells no precisaven tots una intervenció simultània. D'altra banda, les aglomeracions no havien de tenir lloc més que durant l'hivern.[18]

Port comercialModifica

Els dos ports estaven units per un canal, a l'entrada del qual, segons un altre text d'Apià, una esplanada permetia emmagatzemar les mercaderies. Una missió americana va procedir a realitzar una sèrie d'excavacions per aquesta zona i va trobar les restes d'una part d'un moll,[19] que datava de la segona meitat del segle III aC. Les excavacions van revelar també una sèrie d'instal·lacions portuàries: molls i hangars, que estaven als voltants del port comercial.

Del port partia un canal cap al mar i desembocava a prop de l'avantport, denominat «quadrilàter de Falbe», del nom de l'arqueòleg danès del segle xix, que va ser el primer a estudiar-lo.[20] L'avantport comunicava amb la muralla marítima del segle II aC. Un atent estudi va portar a qualificar aquest espai com un terraplè o «chôma».[21] En connexió amb el text d'Apià, es pot reconèixer, sens dubte, en aquest terraplè, l'espai de maniobra, de descàrrega i de magatzematge que protegia l'entrada del pas dels vents dominants.[22] Va ser potser en aquests llocs on va posar el peu l'exèrcit romà durant la Tercera Guerra Púnica, constituint el cap de pont des de la qual va partir l'assalt final.

ConclusióModifica

Paper dels ports durant la caiguda de CartagoModifica

L'organització dels ports púnics de Cartago en la seva última època estava disposada d'una manera tan costosa i dirigida amb una ambició que es basava en una renovada força que violava la pau signada en el 201 aC, provocant al Senat romà a utilitzar la força contra els cartaginesos.[23]

Situats a l'extrem sud de la ciutat, els ports de la ciutat estaven protegits per un dispositiu de muralles notablement més lleuger que el que protegia l'istme, ja que els cartaginesos confiaven en la seva superioritat naval. Cartago pensava que era impossible que rebessin un atac des del mar, perquè estaven preparats per rebutjar qualsevol incursió. L'assalt final dirigit pel general romà Publi Corneli Escipió Emilià va procedir, no obstant això, del barri dels ports (anys 140-146 aC).[24] Incendiant els dics de la zona oriental del port comercial, Escipió es va apoderar del port militar amenaçant l'àgora. Aquest atac va esdevenir en l'assalt final al pujol de Byrsa.[25] La situació dels ports va patir la mateixa sort que la resta de la ciutat després de la seva caiguda, i posteriorment van ser utilitzats durant la dominació romana.

Ubicació dels ports a l'època romanaModifica

 
Illot de l'almirallat a l'època romana.

L'illot de l'almirallat durant l'època de domini romà estava ocupat per una plaça pública envoltada per columnes. A sobre d'ella es van erigir un temple romà i un edifici de forma octogonal, la utilitat del qual es desconeix. Les activitats mercantils que es van dur a terme en el port comercial de Cartago durant la dominació romana van ser fonamentals per a l'aprovisionament de Roma.[26]

L'any 306 la ciutat va patir un terratrèmol que va assolar greument la zona del litoral. Aquesta tremolor de terra va ser tan forta que la ciutat va trigar molt temps a recuperar-se del desastre. Tot i que les activitats portuàries van prosseguir, la topografia del lloc havia canviat àmpliament.

Cap a una síntesi?Modifica

La complexitat d'aquesta qüestió ha pogut trobar un relatiu aclariment, encara que nombroses zones romanen fosques. Llavors què va succeir amb els ports púnics al final? Serge Lancel evoca a Ciceró, que parla d'aquesta manera en la seva obra (De lege agrària, II, 32, 87) de la destrucció de Cartago, a pesar que «comptés amb fortes muralles i estigués envoltada de ports».[27]

Una simple intuïció reconeixeria que els llocs on havien d'estar situats els ports dependrien en particular de la seva orientació pel que fa als vents, els quals influirien notablement en la seva ocupació. Els llocs reconeguts com les possibles ubicacions dels ports són els següents:

 • Una ancorada esmentada per Amílcar. Basant-se en l'obra de Sant Agustí, Confessions, V, 8, 15 citat per Serge Lancel, op. cit., p. 263.
 • Una dàrsena entre l'ancorada d'Amílcar i el pujol de Bordj Djedid. Hipòtesi del Doctor Carton recollida per Serge Lancel, op. cit., p. 264.
 • Una ancorada propera a la zona on se situen les Termes d'Antoní, anomenada «Quadrilàter de Roquefeuil». Partint igualment d'una hipòtesi del Dr.Carton recollida per Serge Lancel, op. cit., pàg. 264-265.

Les àmplies platges de La Marsa també podrien representar els embarcadors mercantils que eren tan característicament quotidians a la capital púnica. Sobre aquesta riba, encara assotada pels vents africans, es pot imaginar perfectament l'arribada dels vaixells propietat dels orgullosos comerciants d'Orient.

Vegeu tambéModifica

ReferènciesModifica

 1. Hugo o'Donnell, Historia militar de España (castellà)
 2. François Decret, Carthage ou l'empire de la mer, ed. de Seuil, París, 1977
 3. M'hamed Hassine Fantar, Carthage. Approche d'une civilisation, ed. Alif, Tunis, 1993, tome 1, pàg. 123-124.
 4. Hédi Slim i Nicolas Fauqué, La Tunisie antique. De Hannibal à saint Augustin, ed. Mengès, París, 2001, p. 44
 5. Michel Gras, Pierre Rouillard i Javier Teixidor, L'univers phénicien, ed. Arthaud, París, 1994, p. 210.
 6. Serge Lancel, Carthage, reed. Cérès, Tunísia, 2000, p. 252.
 7. Serge Lancel, op. cit., pàg. 258-259.
 8. Serge Lancel, op. cit., p. 253
 9. Segons una hipòtesi formulada pel Dr. Carton el 1911 i citada per Serge Lancel, op. cit., p. 242.
 10. Michel Gras, Pierre Rouillard i Javier Teixidor, op. cit., p. 210.
 11. Serge Lancel, op. cit., pàg. 265-266.
 12. Lybica (96) citat per François Decret, op. cit., p. 65.
 13. Mesuraments efectuats per Charles Ernest Beulé i recollides per M'hamed Hassine Fantar, op. cit., p. 128.
 14. M'hamed Hassine Fantar, op. cit., p. 125-126
 15. El Cap Lilibeu, juntament amb el Paquino i el Celorias, eren els tres promontoris, dels quals va sorgir Trinacria, l'antic nom de Sicília (del grec antic tria-«tres»/ákra «cap, promontori». Cf. Tucídides, Història de la Guerra del Peloponès, VI.2.2; Èfor de Cumes a Fragmenti der griechischen Historiker 70 F 137b. promontori sud-oriental de Sicília i que estima el 1500 estadis (277,5 km, en realitat 215). Estrabó, Geografia d'Estrabó VI.2.1.
 16. M'hamed Hassine Fantar, « Afrique du Nord », Els Phéniciens, éd. Estoc, París, 1997, p. 210.
 17. Azedine Beschaouch, La légende de Carthage, éd. Découvertes Gallimard, París, 1993, p. 68. Serge Lancel, op. cit., p. 245.
 18. Serge Lancel, op. cit., p. 250.
 19. Abdelmajid Ennabli et Hédi Slim, Carthage. Li site archéologique, ed. Cérès, Tunísia, 1993, p. 36.
 20. Serge Lancel, op. cit., p. 247.
 21. M'hamed Hassine Fantar, op. cit., pàg. 126-127.
 22. Serge Lancel, op. cit., p. 249.
 23. Hédi Slim i Nicolas Fauqué, op. cit., p. 44.Serge Lancel, op. cit., p. 251.
 24. M'hamed Hassine Fantar: op. cit., p. 127
 25. François Decret, op. cit., p. 65. Serge Lancel, op. cit., p. 241
 26. Jean-Claude Golvin, L'Antiquité retrouvée, ed. Errance, París, 2003, p. 98
 27. Serge Lancel, op. cit., p. 263.

BibliografiaModifica

 • Beschaouch, Azedine: La légende de Carthage, col. Découvertes Gallimard (n° 172), París: Gallimard, 1993. ISBN 2070532127.
 • Decret, François: Carthage ou l'empire de la mer. París: Éd. du Seuil (Points Histoire), 1977. ISBN 2020047128.
 • Ennabli, Abdelmajid; i Hédi Slim, Carthage. Le site archéologique. Tunísia: Cérès, 1993. ISBN 997370083X.
 • Fantar, M'hamed Hassine, Carthage. Approche d’une civilisation. Tunísia: Alif, 1993. ISBN 0012452572
 • Golvin, Jean-Claude: L'Antiquité retrouvée. París: Errance, 2003, ISBN 287772266X.
 • Gras, Michel; Pierre Rouillard i Javier Teixidor: L'univers phénicien. París: Arthaud, 1994, ISBN 2700307321.
 • Lancel, Serge, Carthage. Tunísia: Cérès, 2000. ISBN 9973194209.
 • Moscati, Sabatino, Les Phéniciens. París: Stock, 1997. ISBN 2234048192.
 • Slim, Hédi; i Nicolas Fauqué: La Tunisie antique. De Hannibal à saint Augustin. París: Mengès, 2001. ISBN 285620421X.

Enllaços externsModifica

Coord.: 36° 50′ 38″ N, 10° 19′ 31″ E / 36.84398°N,10.325217°E / 36.84398; 10.325217