La potabilització és el procés que transforma les aigües naturals en aptes per al consum, és a dir, potables. En ella s'eliminen o ajusten les contraccions dels seus components perquè no suposin un factor de risc per a la salut humana i no tinguin característiques organolèptiques repulsives. Com a mínim s'hauran d'eliminar els contaminants i els microorganismes presents a l'aigua, posteriorment la qualitat i l'origen de l'aigua determinarà els processos que s'han d'aplicar.[1] La potabilització de l'aigua és essencial per protegir la població de les malalties que poden arribar a transmetre els contaminants i ha de complir amb els estàndards de qualitat establerts per l'Organització Mundial de la Salut i altres organismes reguladors.[2]

Aigua potable

Fases del procés de la potabilització modifica

Els processos de tractament de l'aigua comprenen la potabilització o condicionament i la depuració. En els processos de potabilització l'aigua es tracta per poder ser utilitzada en condicions aptes tant pel consum humà com per als usos industrials, aconseguint qualitat microbiològica, transparència i absència de salinitat i substàncies tòxiques o condicionada pel procés industrial. La depuració té com a objectiu retornar l'aigua en bones condicions al medi ambient, es fa en una estació depuradora d'aigües residuals o per plantes de sistemes naturals que tenen com a objectiu satisfer els límits de qualitat exigits per abocar-les o bé per reutilitzar-les.[3]

La potabilització d’aigües es realitza en una estació de tractament d’aigua potable (ETAP) o una planta dessalinitzadora.[4]

El procés bàsic d'una estació de tractament d'aigua potable compren:

 • Captació: d'un punt determinat d'un riu, aqüífer subterrani, embassament. Es fa arribar a l'estació per canalització
 • Coagulació-floculació: addició de reactius químics per aconseguir una separació dels col·loides en suspensió.
 • Decantació: Sedimentació per eliminar les partícules dissoltes.
 • Filtració: Retenció de les partícules amb el pas de l'aigua a través de la sorra i carbó actiu que actua com absorbent de compostos que produeixen sabors i olors.
 • Cloració: Addició de clor, com a bactericida.
 • Ozonització: Elimina microorganismes perjudicials per a la salut humana.[5]

Tipus de processos modifica

Processos físics modifica

Els processos físics com la sedimentació, la filtració i la decantació per eliminar la matèria orgànica i les partícules responsables de la terbolesa i el color fosc de l'aigua sense tractar.

Processos químics modifica

Els processos químics que tenen com a finalitat eliminar una altra sèrie d'elements de l'aigua. Per a això, s'utilitzen sals minerals que precipiten quan es combinen amb aquests elements. Posteriorment, s'eliminen aquests precipitats.

En una fase posterior, s'eliminen els microorganismes patògens afegint-hi clor o sotmetent l'aigua a ozó o a radiacions ultraviolades. La cloració és barata i eficaç, però deixa en l'aigua un sabor especial de clor. Els altres tractaments són encara més eficaços però també més cars. Amb la cloració s'eviten la majoria de les malalties que es transmeten per l'aigua, com el còlera i les disenteries bacterianes.

En el procés de la cloració el clor reacciona amb la matèries orgànica que hi ha a l'aigua, produint com a subproducte de la desinfecció unes substàncies compostes organohalogenades perjudicials per a la salut. Per a reduir la presència d'aquestes substàncies perjudicials alguns estudis proposaren un pre-tractament amb ozó (ozonització). Aquest tractament és controvertit perquè hi ha estudis que el troben efectiu i altres troben que augmenten les substàncies perjudicials. Aquesta varietat de resultats s'explica per la varietat trobada en les matèries orgàniques que hi ha inicialment a l'aigua.[6]

Referències modifica

 1. «Potabilització». Agència catalana de l'aigua.Gencat. [Consulta: 4 desembre 2023].
 2. comunicacion. «Potabilización del agua: ¿cómo se realiza?» (en castellà). IEQFB, 22-03-2023. [Consulta: 4 desembre 2023].
 3. «Taller de simulació medi ambiental.El tractament de l'aigua». UPC, 12-02-2002. [Consulta: 4 desembre 2023].
 4. «Tecnologia i sostenibilitat: El procès de potabilització». UPC. Càtedra Unesco de sostenibilitat. [Consulta: 4 desembre 2023].
 5. Rodríguez Vidal, 2003.
 6. Guerrero Ferrer, Sandra. Estudio de la influencia de un pre-tratamiento de ozonización en la formación de organohalogenados como subproductos de la desinfección en aguas destinadas a consumo humano con un elevado contenido en precursores orgánicos nitrogenados (Treball de fi de grau), 2017. 

Bibliografia modifica

Vegeu també modifica