Proteïna C reactiva

Proteïna C reactiva

La proteïna C-reactiva (PCR) és una proteïna que es troba a la sang, els nivells dels que neixen en resposta a la inflamació (una proteïna de la fase aguda). La seva funció fisiològica és per a unir-se a fosfocolina expressada en la superfície de les cèl·lules mortes o moribundes (i alguns tipus de bacteris) per activar el sistema del complement a través de C1Q. La PCR se sintetitza en el fetge en resposta a factors alliberats per les cèl·lules grasses (adipòcits). Es tracta d'un membre de la família de la pentraxina de les proteïnes. No està relacionat amb el pèptid-C o la proteïna C.