Regió natural

La regió natural és la zona delimitada per accidents geogràfics tals com muntanyes o rius que es distingeix per les veïnes en algun aspecte del clima, la flora, la fauna o la cultura dels seus habitants. Les construccions humanes com carreteres poden acabar definint regions naturals en comunicar àrees o separar-les. La regió natural s'usa per distingir-la de divisions polítiques fetes artificialment.

El concepte de regió natural va sorgir de l'escola geogràfica alemanya durant la Il·lustració, l'anomenada "geografia pura" (en alemany reine Geographie). En contraposició a la tradició corogràfica dedicada a la descripció de països sobre una base política, administrativa, eclesiàstica o històrica, es va voler eliminar tots els elements d'intervenció humana per descriure les regions segons els elements naturals. El rigor cartogràfic i la intervenció de naturalistes van contribuir a la valoració de les unitats de relleu definides per les dorsals orogràfiques i les conques hidrogràfiques.

Tipus de regions naturalsModifica

El model d'anàlisi geogràfica s'enfoca a diferents nivells:

  • el continent, unitat natural de major magnitud;
  • divisions subcontinentals naturals (Europa mediterrània, Amèrica andina...)
  • divisions polítiques a nivell d'estat,
  • regions naturals com a subdivisions estatals,
  • comarca natural com a regió natural petita.

Encara que sovint es continuen utilitzant les divisions polítiques estatals, el concepte de regió natural s'hi oposa freqüentment posant de manifest divisions no naturals tant a nivell estatal com divisions internes.

Per les magnituds de l'Europa Occidental, una regió natural oscil·la al voltant de milers o desenes de milers de km² (els Pirineus, la depressió de l'Ebre, la franja litoral mediterrània...) Una regió natural petita, o comarca natural, és d'uns centenars de km² (el Pla de Bages, el Penedès, etc.)

Si les primeres regions naturals es van definir aplicant criteris geològics, van guanyant en complexitat en afegir altres característiques: el relleu, el clima, la vegetació, etc. Tenint en compte només els caràcters purament físics s'anomenen també regions fisiogràfiques. En una visió naturalista s'hi pot incorporar també l'home com a ser natural que actua espontàniament i condicionat pel medi natural. Quan es té en compte l'acció de l'home com a agent, es parla de regió geogràfica.

Regions fisiogràfiques del mónModifica

ReferènciesModifica