Subsecretaria d'Hisenda

La Subsecretaria d'Hisenda (fins juny de 2018 Subsecretaria d'Hisenda i Funció Pública és un òrgan directiu del Ministeri d'Hisenda d'Espanya encarregat de la representació ordinària del ministeri per delegació del Ministre, l'adreça, impuls i coordinació general dels serveis comuns del departament i de les Conselleries de Finances en l'exterior, l'exercici de les competències corresponents a aquests serveis comuns, així com l'assistència al Ministre en l'elaboració i aprovació dels plans d'actuació del departament i dels organismes públics adscrits.[1]

Infotaula d'organitzacióSubsecretaria d'Hisenda
Logotipo del Ministerio de Hacienda y Función Pública.svg
Història
Creació1977
Governança corporativa
Depèn deMinisteri d'Hisenda d'Espanya

FuncionsModifica

Les seves funcions es regulen en l'Article 18 del Reial decret 769/2017, de 28 de juliol, i les seves funcions són:

 • L'elaboració de la proposta de pressupost anual del ministeri i la coordinació dels corresponents als seus organismes públics adscrits, així com el seguiment de l'execució pressupostària i, si escau, la tramitació de les seves modificacions.
 • La direcció, impuls i coordinació de les actuacions relatives a la participació del departament en els òrgans col·legiats del Govern i en els de col·laboració i suport al Govern.
 • Les relacions administratives amb els organismes públics adscrits al Ministeri a través de la Subsecretaria.
 • La direcció, impuls i coordinació de l'administració electrònica en el departament.
 • Les funcions relatives al desenvolupament, el manteniment i gestió dels sistemes d'informació dels serveis comuns del Ministeri, del centre departamental d'atenció a usuaris i la gestió, si escau, de les xarxes internes de comunicacions.
 • La gestió i administració dels recursos humans del departament i les relacions amb les organitzacions sindicals i entitats representatives del personal, així com l'establiment dels plans de formació del personal i la gestió de l'acció social i dels programes de prevenció de riscos laborals.
 • La gestió de mitjans materials del departament, del registre general del ministeri, així com dels serveis tècnics, de seguretat, de reprografia i, en general, els de règim interior.
 • L'adquisició de béns materials i la contractació de serveis, així com la planificació, coordinació, elaboració i direcció dels projectes d'obres; la tramitació dels expedients de contractació d'obres i el manteniment i conservació dels edificis dels serveis centrals del departament.
 • La tramitació dels expedients d'arrendament d'immobles dels serveis centrals, el manteniment de l'inventari dels immobles afectes al departament, la gestió financera i de tresoreria dels crèdits pressupostaris dels serveis comuns.
 • L'avaluació dels recursos necessaris per a l'adequat funcionament dels òrgans perifèrics del departament, així com la seva distribució i el seguiment de la seva gestió i l'impuls, la coordinació de les instruccions i ordres de servei que sigui procedent dictar per al funcionament dels òrgans territorials del departament, la tramitació dels expedients d'arrendament d'immobles de les Delegacions d'Economia i Hisenda i la coordinació de les diferents caixes pagadores del departament a través de la unitat central.
 • La col·laboració amb la Secretaria d'Estat de la Funció Pública en la coordinació de les unitats d'informació de la Administració General de l'Estat previstes en l'article 21 de la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Dictar, de forma conjunta amb la Secretaria d'Estat de Funció Pública, indicacions per a la dinamització i impuls del dret d'accés.
 • Assistir al ministre en el control d'eficàcia del ministeri i els seus organismes públics.
 • Determinar les actuacions precises per a la millora dels sistemes de planificació, direcció i organització i per a la racionalització i simplificació dels procediments i mètodes de treball en l'àmbit del departament.

EstructuraModifica

De la Subsecretaria depenen els següents òrgans directius:

Organismes adscritsModifica

Llista de SubsecretarisModifica

Nom Cos de funcionaris Any de naixement Data de nomenament
Dionisio Martínez Martínez (1) Cos d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat 1940 11 de juliol de 1977
Carlos García de Vinuesa y Zabala (1) Cos d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat 1941 27 d'abril de 1979
Jesús Fernández Cordeiro (1) Cos d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat 1931 14 de novembre de 1980
Arturo Romaní Biescas (1) Cos d'Advocats de l'Estat 1942 27 de març de 1981
Luis Ducasse Gutiérrez (1) Cos d'Advocats de l'Estat 1947 3 de setembre de 1981
José Antonio Cortés Martínez (2) Cos d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat 22 de desembre de 1982
Miguel Martín Fernández (2) Cos Superior d'Interventors i Auditors de l'Estat 1943 15 de febrer de 1984
José María García Alonso (2) Cos d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat 1944 1 d'agost de 1986
Enrique Martínez Robles (2) Cos d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat 1944 22 d'abril de 1988
Juan Antonio Blanco-Magadán y Amutio (2) Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat 1947 23 de juliol de 1993
Fernando Díez Moreno (2) Cos d'Advocats de l'Estat 1941 10 de maig de 1996
Rafael Catalá Polo (1) Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat 1961 5 de maig de 2000
Francisco Uría Fernández (1) Cos d'Advocats de l'Estat 1965 26 de juliol de 2002
Juana Lázaro Ruiz (2) Cos d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat 1950 19 d'abril de 2004
Pilar Platero Sanz (3) Cos Superior d'Interventors i Auditors de l'Estat 23 de desembre de 2011
Felipe Martínez Rico (4) Cos de Tècnics Comercials i Economistes de l'Estat 25 de novembre de 2016[2][3]
Pilar Paneque Sosa (1) Cos Superior Facultatiu de la Junta d'Andalusia 1959 6 de juny de 2018
 • (1) Subsecretari d'Hisenda.
 • (2) Subsecretari d'Economia i Hisenda.
 • (3) Subsecretari d'Hisenda i Administracions Públiques.
 • (4) Subsecretari d'Hisenda i Funció Pública.

ReferènciesModifica

El contingut d'aquest article incorpora material publicat al Butlletí Oficial de l'Estat, que es troba al domini públic de conformitat al que es disposa en l'article 13 de la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola.