Un aluminosilicat és un silicat doble d'alumini i d'un altre metall, que pot ser monovalent o divalent. Els aluminosilicats són sòlids, generalment d'origen natural i de constitució complexa.[1] En geologia són un grup de minerals que contenen òxid d'alumini (Al₂O₃) i quars (SiO₂). Aquests minerals són nesosilicats (un tipus de silicats). Dins dels nesosilicats, i juntament amb les argiles i el caolí, formen el grup dels silicats d'alumini.

Alguns exemples d'aluminosilicats són l'argila, la prehnita, els feldespats, les clorites, les zeolites, la nefelina, la leucita, la sodalita, la latzurita, etc.

Estructura modifica

Hom interpreta llur estructura com la dels silicats en general, considerant la manera com estan units els grups tetraèdrics SiO₄ en l'edifici cristal·lí. En alguns aluminosilicats, tals com el beril, aquests grups formen estructures cícliques, i en d'altres, com ara les miques, formen capes de dues dimensions.[1]

El cas més corrent és, però, aquell en què formen estructures contínues tridimensionals, amb substitució parcial, de manera regular i ordenada, del silici per alumini (també amb oxigen, com als silicats de silici). El nombre d'oxígens és sempre exactament el doble de la suma del nombre d'àtoms de silici i d'alumini.[1]

Referències modifica