CIM-10 Capítol XVI: Certes afeccions originades en el període perinatal

10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10)
Capítol Codis Títol
I A00-B99 Certes malalties infeccioses i parasitàries
II C00-D48 Neoplàsies
III D50-D89 Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics i altres trastorns que afecten el mecanisme de la immunitat
IV E00-E90 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques
V F00-F99 Trastorns mentals i del comportament
VI G00-G99 Malalties del sistema nerviós
VII H00-H59 Malalties de l'ull i els seus annexos
VIII H60-H95 Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide
IX I00-I99 Malalties del sistema circulatori
X J00-J99 Malalties del sistema respiratori
XI K00-K93 Malalties de l'aparell digestiu
XII L00-L99 Malalties de la pell i el teixit subcutani
XIII M00-M99 Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu
XIV N00-N99 Malalties de l'aparell genitourinari
XV O00-O99 Embaràs, part i puerperi
XVI P00-P96 Certes afeccions originades en el període perinatal
XVII Q00-Q99 Malformacions congènites, deformitats i anomalies cromosòmiques
XVIII R00-R99 Símptomes, signes i troballes anormals clíniques i de laboratori, no classificats en un altre lloc
XIX S00-T98 Traumatismes, enverinaments i algunes altres conseqüències de causa externa
XX V01-Y98 Causes externes de morbiditat i de mortalitat
XXI Z00-Z99 Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis de salut
XXII O00-U99 Codis per a situacions especials

La 10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10) és una codificació de malalties, trastorns, signes, símptomes, troballes anormals, denúncies, circumstàncies socials i causes externes de lesions o malalties, segons la classificació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).[1] Aquesta pàgina conté la llista de problemes del capítol XVI de la CIM-10: Certes afeccions originades en el període perinatal.

Com que la llista té una finalitat didàctica, no s'hi han inclòs tots els problemes de salut referents al capítol. Aquests els podeu trobar en els documents en pdf de la bibliografia.
 • Sols apareixen els problemes codificats amb la lletra del capítol i dos dígits (per exemple A00), amb tres dígits (separada l'últim dígit per un punt, per exemple A04.0), i rarament amb quatre dígits.
 • S'han exclòs els problemes de més de dos dígits que fan referència a "altres" problemes especificats (però no definits) o a problemes no especificats; aquests dos casos corresponen, respectivament, als dígits finals 8 i 9.
 • També s'han exclòs els problemes de més de dos dígits que no aporten problemes de salut "diferents" dels de l'enunciat principal i que sols modifiquen "qualitativament" el problema de salut al qual fan referència. Per exemple: A00 és el codi pel còlera, però no s'han presentat els codis A00.1 i A00.2 que diferencien el còlera segons dos tipus de bacteri que el provoquen.

P00-P04 - Fetus i nadó afectats per factors materns i complicacions de l'embaràs, el treball de part i el part

modifica
 • (P00) Fetus i nadó afectats per afeccions maternes que poden no estar relacionades amb l'embaràs en curs
 • (P01) Fetus i nadó afectats per complicacions maternes de l'embaràs
 • (P02) Fetus i nadó afectats per complicacions de placenta, cordó umbilical i membranes
 • (P03) Fetus i nadó afectats per altres complicacions del treball de part i el part
 • (P04) Fetus i nadó afectats per influències nocives transmeses a través de la placenta o de la llet materna

P05-P08 - Trastorns relacionats amb la durada de la gestació i el creixement fetal

modifica
 • (P05) Creixement fetal lent i malnutrició fetal
 • (P07) Trastorns relacionats amb gestació curta i pes baix en néixer no classificats a cap altre lloc
  • (P07.0) Pes extremament baix en néixer
  • (P07.1) Altres tipus de pes baix en néixer
  • (P07.2) Immaduresa extrema
  • (P07.3) Altres nadons preterme
 • (P08) Trastorns relacionats amb la prolongació de la gestació i l'excés de pes en néixer
  • (P08.0) Grandària excepcional del nadó
  • (P08.1) Altres nadons amb pes excessiu en relació amb l'edat gestacional independentment del temps de gestació.
  • (P08.2) Nadó postterme sense pes excessiu en relació amb l'edat gestacional completes o més (294 dies o més) sense grandària o

P10-P15 - Traumatisme en el naixement

modifica
 • (P10) Laceració i hemorràgia intracranials provocades per lesió durant el part
  • (P10.0) Hemorràgia subdural provocada per lesió durant el part
  • (P10.1) Hemorràgia cerebral provocada per lesió durant el part
  • (P10.2) Hemorràgia intraventricular provocada per lesió durant el part
  • (P10.3) Hemorràgia subaracnoidal provocada per lesió durant el part
  • (P10.4) Esquinçament tentorial provocat per lesió durant el part
 • (P11) Altres lesions del sistema nerviós central durant el part
  • (P11.0) Edema cerebral provocat per lesió durant el part
  • (P11.1) Altres tipus de lesió encefàlica especificada provocada per lesió durant el part
  • (P11.2) Lesió encefàlica no especificada provocada per lesió durant el part
  • (P11.3) Lesió de nervi facial durant el part
  • (P11.4) Lesió d'altres nervis cranials durant el part
  • (P11.5) Lesió de columna vertebral i medul·la espinal durant el part
 • (P12) Lesió del cuir cabellut durant el part
  • (P12.0) Cefalohematoma provocat per lesió durant el part
  • (P12.1) Bony provocat per lesió durant el part
  • (P12.2) Hemorràgia subaponeuròtica epicranial provocada per lesió durant el part
  • (P12.3) Equimosi del cuir cabellut provocada per lesió durant el part
  • (P12.4) Lesió del cuir cabellut del nadó per o durant el monitoratge
 • (P13) Lesió de l'esquelet durant el part
  • (P13.0) Fractura cranial provocada per lesió durant el part
  • (P13.1) Altres lesions cranials durant el part
  • (P13.2) Lesió del fèmur durant el part
  • (P13.3) Lesió d'altres ossos llargs durant el part
  • (P13.4) Fractura de clavícula provocada per lesió durant el part
 • (P14) Lesió del sistema nerviós perifèric
  • (P14.0) Paràlisi d'Erb provocada per lesió durant el part
  • (P14.1) Paràlisi de Klumpke provocada per lesió durant el part
  • (P14.2) Paràlisi de nervi frènic provocada per lesió durant el part
  • (P14.3) Altres lesions de plexe braquial durant el part
 • (P15) Altres lesions durant el part
  • (P15.0) Lesió del fetge durant el part
  • (P15.1) Lesió de la melsa durant el part
  • (P15.2) Lesió esternomastoidal provocada durant el part
  • (P15.3) Lesió de l'ull durant el part
  • (P15.4) Lesió de la cara durant el part
  • (P15.5) Lesió dels genitals externs durant el part
  • (P15.6) Necrosi de teixit adipós subcutani provocada per lesió durant el part

P20-P29 - Trastorns respiratoris i cardiovasculars específics del període perinatal

modifica
 • (P20) Hipòxia intrauterina
 • (P21) Asfíxia durant el part
 • (P22) Destret respiratori del nadó
 • (P23) Pneumònia congènita
 • (P24) Síndromes d'aspiració neonatal
  • (P24.0) Aspiració neonatal de meconi
  • (P24.1) Aspiració neonatal de líquid àmnic i mocs
  • (P24.2) Aspiració neonatal de sang
  • (P24.3) Aspiració neonatal de llet i aliments regurgitats
 • (P25) Emfisema intersticial i afeccions relacionades originades durant el període perinatal
  • (P25.0) Emfisema intersticial originat en el període perinatal
  • (P25.1) Pneumotòrax originat en el període perinatal
  • (P25.2) Pneumatomediastí originat en el període perinatal
  • (P25.3) Pneumatopericardi originat en el període perinatal
 • (P26) Hemorràgia pulmonar originada en el període perinatal
 • (P27) Malaltia respiratòria crònica originada en el període perinatal
  • (P27.0) Síndrome de Wilson-Mikity
  • (P27.1) Displàsia broncopulmonar originada en el període perinatal
 • (P28) Altres afeccions respiratòries originades en el període perinatal
  • (P28.0) Atelèctasi primària del nadó
  • (P28.1) Altres atelèctasis del nadó i atelèctasi del nadó no especificada
  • (P28.2) Atacs cianòtics del nadó
  • (P28.3) Apnea del son primària del nadó
  • (P28.4) Altres tipus d'apnees del nadó
  • (P28.5) Fallida respiratòria del nadó
 • (P29) Trastorns cardiovasculars originats en el període perinatal
  • (P29.0) Insuficiència cardíaca neonatal
  • (P29.1) Arrítmia cardíaca neonatal
  • (P29.2) Hipertensió neonatal
  • (P29.3) Circulació fetal persistent
  • (P29.4) Isquèmia miocardíaca transitòria del nadó

P35-P39 - Infeccions específiques del període perinatal

modifica
 • (P35) Malalties víriques congènites
  • (P35.0) Síndrome rubeolar congènita
  • (P35.1) Infecció congènita per citomegalovirus
  • (P35.2) Infecció congènita per herpesvirus [herpes simple]
  • (P35.3) Hepatitis vírica congènita
 • (P36) Sèpsia bacteriana del nadó
 • (P37) Altres malalties infeccioses i parasitàries congènites
  • (P37.0) Tuberculosi congènita
  • (P37.1) Toxoplasmosi congènita
  • (P37.2) Listeriosi neonatal (disseminada)
  • (P37.3) Paludisme [malària] congènit produït per Plasmodium falciparum
  • (P37.4) Altres tipus de paludisme [malària] congènit
  • (P37.5) Candidosi neonatal
 • (P38) Omfalitis del nadó amb hemorràgia lleu o sense
 • (P39) Altres infeccions específiques del període perinatal
  • (P39.0) Mastitis infecciosa neonatal
  • (P39.1) Conjuntivitis i dacriocistitis neonatals
  • (P39.2) Infecció intraàmnica del fetus no classificada a cap altre lloc
  • (P39.3) Infecció neonatal del tracte urinari
  • (P39.4) Infecció cutània neonatal

P50-P61 - Trastorns hemorràgics i hematològics del fetus i el nadó

modifica
 • (P50) Pèrdua de sang fetal
 • (P51) Hemorràgia umbilical del nadó
 • (P52) Hemorràgia intracranial no traumàtica del fetus i el nadó
 • (P53) Malaltia hemorràgica del fetus i el nadó
 • (P54) Altres hemorràgies neonatals
  • (P54.0) Hematèmesi neonatal
  • (P54.1) Melena neonatal
  • (P54.2) Hemorràgia rectal neonatal
  • (P54.3) Altres tipus d'hemorràgia gastrointestinal neonatal
  • (P54.4) Hemorràgia suprarenal neonatal
  • (P54.5) Hemorràgia cutània neonatal
  • (P54.6) Hemorràgia vaginal neonatal
 • (P55) Malaltia hemolítica del fetus i el nadó
  • (P55.0) Isoimmunització Rh del fetus i el nadó
  • (P55.1) Isoimmunització AB0 del fetus i el nadó
 • (P56) Hidrop fetal provocat per malaltia hemolítica
 • (P57) Kernicterus
 • (P58) Icterícia neonatal provocada per altres tipus d'hemòlisi excessiva
 • (P59) Icterícia neonatal per altres causes i per causes no especificades
 • (P60) Coagulació intravascular disseminada del fetus i el nadó
 • (P61) Altres tipus de trastorns hematològics perinatals
  • (P61.0) Trombocitopènia neonatal transitòria
  • (P61.1) Policitèmia del nadó
  • (P61.2) Anèmia de la prematuritat
  • (P61.3) Anèmia congènita per pèrdua de sang fetal
  • (P61.4) Altres tipus d'anèmia congènita no classificades a cap altre lloc
  • (P61.5) Neutropènia neonatal transitòria
  • (P61.6) Altres tipus de trastorns de la coagulació neonatals transitoris

P70-P74 - Trastorns endocrins i metabòlics transitoris específics del fetus i del nadó

modifica
 • (P70) Trastorns transitoris del metabolisme dels carbohidrats específics del fetus i del nadó
  • (P70.0) Síndrome del nadó de mare amb diabetis gestacional
  • (P70.1) Síndrome de l'infant de mare diabètica
  • (P70.2) Diabetis mellitus neonatal
  • (P70.3) Hipoglucèmia neonatal iatrogènica
  • (P70.4) Altres tipus d'hipoglucèmia neonatal
 • (P71) Trastorns neonatals transitoris del metabolisme del calci i el magnesi
  • (P71.0) Hipocalcèmia del nadó per llet de vaca
  • (P71.1) Altres tipus d'hipocalcèmia neonatal
  • (P71.2) Hipomagnesèmia neonatal
  • (P71.3) Tetània neonatal sense dèficit de magnesi o calci
  • (P71.4) Hipoparatiroïdisme neonatal transitori
 • (P72) Altres trastorns endocrins neonatals transitoris
  • (P72.0) Goll neonatal no classificat a cap altre lloc
  • (P72.1) Hipertiroïdisme neonatal transitori
  • (P72.2) Altres trastorns neonatals transitoris de la funció tiroidal no classificats a cap altre lloc
 • (P74) Altres alteracions electrolítiques i metabòliques neonatals transitòries
  • (P74.0) Acidosi metabòlica tardana del nadó
  • (P74.1) Deshidratació del nadó
  • (P74.2) Alteracions de l'equilibri de sodi del nadó
  • (P74.3) Alteracions de l'equilibri de potassi del nadó
  • (P74.4) Altres alteracions electrolítiques transitòries del nadó
  • (P74.5) Tirosinèmia transitòria del nadó

P75-P78 - Trastorns de l'aparell digestiu del fetus i el nadó

modifica
 • (P75) Ili meconial (E84.1†)
 • (P76) Altres tipus d'obstrucció intestinal del nadó
  • (P76.0) Síndrome del tap de meconi
  • (P76.1) Ili transitori del nadó
  • (P76.2) Obstrucció intestinal provocada per llet espessa
 • (P77) Enterocolitis necrosant del fetus i el nadó
 • (P78) Altres trastorns perinatals de l'aparell digestiu
  • (P78.0) Perforació intestinal perinatal
  • (P78.1) Altres tipus de peritonitis neonatal
  • (P78.2) Hematèmesi i melena neonatals per sang materna deglutida
  • (P78.3) Diarrea neonatal no infecciosa

P80-P83 - Afeccions relacionades amb el tegument i la regulació de la temperatura en el fetus i el nadó

modifica
 • (P80) Hipotèrmia del nadó
 • (P81) Altres alteracions de la regulació de la temperatura en el nadó
  • (P81.0) Hipertèrmia ambiental del nadó
 • (P83) Altres afeccions del tegument específiques del fetus i el nadó
  • (P83.0) Esclerema dels nadons
  • (P83.1) Eritema tòxic dels nadons
  • (P83.2) Hidrop fetal no provocat per malaltia hemolítica
  • (P83.3) Altres edemes específics del fetus i el nadó i edema específic del fetus i el nadó no especificat
  • (P83.4) Ingurgitació mamària del nadó
  • (P83.5) Hidrocele congènita
  • (P83.6) Pòlip umbilical del nadó

P90-P96 - Altres trastorns originats en el període perinatal

modifica
 • (P90) Convulsions del nadó
 • (P91) Altres alteracions de l'estat cerebral del nadó
  • (P91.0) Isquèmia cerebral neonatal
  • (P91.1) Quists periventriculars adquirits del nadó
  • (P91.2) Leucomalàcia cerebral neonatal
  • (P91.3) Irritabilitat cerebral neonatal
  • (P91.4) Depressió cerebral neonatal
  • (P91.5) Coma neonatal
  • (P91.6) Encefalopatia hipòxica isquèmica del nadó
 • (P92) Problemes d'alimentació que afecten el nadó
  • (P92.0) Vòmits del nadó
  • (P92.1) Regurgitació i ruminació del nadó
  • (P92.2) Ingestió lenta del nadó
  • (P92.3) Subalimentació del nadó
  • (P92.4) Sobrealimentació del nadó
  • (P92.5) Dificultat neonatal en l'alletament matern
 • (P93) Reaccions i intoxicacions provocades per fàrmacs administrats al fetus i el nadó
 • (P94) Trastorns del to muscular del nadó
  • (P94.0) Miastènia greu neonatal transitòria
  • (P94.1) Hipertonia congènita
  • (P94.2) Hipotonia congènita
 • (P95) Mort fetal per causa no especificada
 • (P96) Altres afeccions originades en el període perinatal
  • (P96.0) Fallida renal congènita
  • (P96.1) Símptomes de síndrome d'abstinència neonatal pel consum matern de substàncies addictives
  • (P96.2) Símptomes de síndrome d'abstinència per ús terapèutic de fàrmacs o drogues en el nadó
  • (P96.3) Sutures cranials àmplies del nadó
  • (P96.4) Interrupció de l'embaràs que afecta el fetus i el nadó
  • (P96.5) Complicacions de procediments intrauterins no classificades a cap altre lloc

Referències

modifica
 1. «CIM-10-MC/SCP». Departament de Salut.Generalitat de Catalunya. [Consulta: 20 gener 2023].