CIM-10 Capítol XX: Causes externes de morbiditat i de mortalitat

10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10)
Capítol Codis Títol
I A00-B99 Certes malalties infeccioses i parasitàries
II C00-D48 Neoplàsies
III D50-D89 Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics i altres trastorns que afecten el mecanisme de la immunitat
IV E00-E90 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques
V F00-F99 Trastorns mentals i del comportament
VI G00-G99 Malalties del sistema nerviós
VII H00-H59 Malalties de l'ull i els seus annexos
VIII H60-H95 Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide
IX I00-I99 Malalties del sistema circulatori
X J00-J99 Malalties del sistema respiratori
XI K00-K93 Malalties de l'aparell digestiu
XII L00-L99 Malalties de la pell i el teixit subcutani
XIII M00-M99 Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu
XIV N00-N99 Malalties de l'aparell genitourinari
XV O00-O99 Embaràs, part i puerperi
XVI P00-P96 Certes afeccions originades en el període perinatal
XVII Q00-Q99 Malformacions congènites, deformitats i anomalies cromosòmiques
XVIII R00-R99 Símptomes, signes i troballes anormals clíniques i de laboratori, no classificats en un altre lloc
XIX S00-T98 Traumatismes, enverinaments i algunes altres conseqüències de causa externa
XX V01-Y98 Causes externes de morbiditat i de mortalitat
XXI Z00-Z99 Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis de salut
XXII O00-U99 Codis per a situacions especials

La 10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10) és una codificació de malalties, trastorns, signes, símptomes, troballes anormals, denúncies, circumstàncies socials i causes externes de lesions o malalties, segons la classificació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).[1] Aquesta pàgina conté la llista de problemes del capítol XX de la CIM-10: Causes externes de morbiditat i de mortalitat.

Com que la llista té una finalitat didàctica, no s'hi han inclòs tots els problemes de salut referents al capítol. Aquests els podeu trobar en els documents en pdf de la bibliografia.
 • Sols apareixen els problemes codificats amb la lletra del capítol i dos dígits (per exemple A00), amb tres dígits (separada l'últim dígit per un punt, per exemple A04.0), i rarament amb quatre dígits.
 • S'han exclòs els problemes de més de dos dígits que fan referència a "altres" problemes especificats (però no definits) o a problemes no especificats; aquests dos casos corresponen, respectivament, als dígits finals 8 i 9.
 • També s'han exclòs els problemes de més de dos dígits que no aporten problemes de salut "diferents" dels de l'enunciat principal i que sols modifiquen "qualitativament" el problema de salut al qual fan referència. Per exemple: A00 és el codi pel còlera, però no s'han presentat els codis A00.1 i A00.2 que diferencien el còlera segons dos tipus de bacteri que el provoquen.

V01-X59 - Accidents

modifica

(V01-V99) Accidents de mitjans de transport

modifica

(V01-V09) Vianant lesionat en accident de mitjà de transport

modifica
 • (V01) Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals
 • (V02) Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes
 • (V03) Vianant lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta
 • (V04) Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús
 • (V05) Vianant lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari
 • (V06) Vianant lesionat en col·lisió amb un altre vehicle sense motor tramvia
 • (V09) Vianant lesionat en altres accidents de mitjans de transport i vianant lesionat en accidents de mitjans de transport no

(V10-V19) Ciclista lesionat en accident de mitjà de transport

modifica
 • (V10) Ciclista lesionat en col·lisió amb vianant o animal
 • (V11) Ciclista lesionat en col·lisió amb un altre vehicle amb pedals
 • (V12) Ciclista lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes
 • (V13) Ciclista lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta
 • (V14) Ciclista lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús
 • (V15) Ciclista lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari
 • (V16) Ciclista lesionat en col·lisió amb un altre vehicle sense motor
 • (V17) Ciclista lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil
 • (V18) Ciclista lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió
 • (V19) Ciclista lesionat en altres accidents de mitjans de transport i ciclista lesionat en accidents de mitjans de transport

(V20-V29) Motociclista lesionat en accident de mitjà de transport

modifica
 • (V20) Motociclista lesionat en col·lisió amb vianant o animal
 • (V21) Motociclista lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals
 • (V22) Motociclista lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes
 • (V23) Motociclista lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta
 • (V24) Motociclista lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús
 • (V25) Motociclista lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari
 • (V26) Motociclista lesionat en col·lisió amb un altre vehicle sense motor
 • (V27) Motociclista lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil
 • (V28) Motociclista lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió
 • (V29) Motociclista lesionat en altres accidents de mitjans de transport i motociclista lesionat en accidents de mitjans de tr

(V30-V39) Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en accident de mitjà de transport

modifica
 • (V30) Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vianant o animal
 • (V31) Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals
 • (V32) Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes
 • (V33) Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta
 • (V34) Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús V34.0 Ocupant de vehicl
 • (V35) Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari
 • (V36) Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb un altre vehicle sense motor tramvia
 • (V37) Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil
 • (V38) Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió
 • (V39) Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en altres accidents de mitjans de transport, i ocupant de vehicle de

(V40-V49) Ocupant de cotxe lesionat en accident de mitjà de transport

modifica
 • (V40) Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb vianant o animal
 • (V41) Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals
 • (V42) Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes
 • (V43) Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta
 • (V44) Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús
 • (V45) Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari
 • (V46) Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb un altre vehicle sense motor
 • (V47) Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil
 • (V48) Ocupant de cotxe lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió
 • (V49) Ocupant de cotxe lesionat en altres accidents de mitjans de transport i ocupant de cotxe lesionat en accidents de mitja

(V50-V59) Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en accident de mitjà de transport

modifica
 • (V50) Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vianant o animal
 • (V51) Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals
 • (V52) Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes
 • (V53) Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta
 • (V54) Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús
 • (V55) Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari
 • (V56) Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb un altre vehicle sense motor
 • (V57) Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil
 • (V58) Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió
 • (V59) Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en altres accidents de mitjans de transport i ocupant de camioneta o furgonet

(V60-V69) Ocupant de vehicle pesant lesionat en accident de mitjà de transport

modifica
 • (V60) Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vianant o animal
 • (V61) Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals
 • (V62) Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes
 • (V63) Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta
 • (V64) Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús
 • (V65) Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari
 • (V66) Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb un altre vehicle sense motor
 • (V67) Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil
 • (V68) Ocupant de vehicle pesant lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió
 • (V69) Ocupant de vehicle pesant lesionat en altres accidents de mitjans de transport i ocupant de vehicle pesant lesionat en

(V70-V79) Ocupant d'autobús lesionat en accident de mitjà de transport

modifica
 • (V70) Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb vianant o animal
 • (V71) Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals
 • (V72) Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes
 • (V73) Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta
 • (V74) Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús
 • (V75) Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari
 • (V76) Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb un altre vehicle sense motor
 • (V77) Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil
 • (V78) Ocupant d'autobús lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió
 • (V79) Ocupant d'autobús lesionat en altres accidents de mitjans de transport i ocupant d'autobús lesionat en accidents de mit

(V80-V89) Altres accidents de mitjans de transport terrestre

modifica
 • (V80) Genet o ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en accident de mitjà de transport
 • (V81) Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat en accident de mitjà de transport
 • (V82) Ocupant de tramvia lesionat en accident de mitjà de transport
 • (V83) Ocupant de vehicle especial emprat principalment en instal·lacions industrials lesionat en accident de mitjà de transpo
 • (V84) Ocupant de vehicle especial emprat principalment en l'agricultura lesionat en accident de mitjà de transport
 • (V85) Ocupant de vehicle especial per a la construcció lesionat en accident de mitjà de transport
 • (V86) Ocupant de vehicle especial tot terreny o un altre vehicle de motor dissenyat principalment per a ús no viari lesionat
 • (V87) Accident de trànsit de tipus especificat amb mitjà de transport de la víctima desconegut
 • (V88) Accident que no és de trànsit de tipus especificat amb mitjà de transport de la víctima desconegut
 • (V89) Accident de vehicle de motor o sense motor, tipus de vehicle no especificat

(V90-V94) Accidents de mitjans de transport aquàtic

modifica
 • (V90) Accident d'embarcació que causa ofegament per immersió i submersió de transport aquàtic sense accident d'embarcació (V9
 • (V91) Accident d'embarcació que causa altres tipus de lesions submersió, provocada per un accident d'embarcació
 • (V92) Ofegament per immersió i submersió relacionats amb mitjans de transport aquàtic sense accident d'embarcació
 • (V93) Accident a bord d'embarcació, sense accident d'embarcació, que no causa ofegament per immersió i submersió
 • (V94) Altres accidents de mitjans de transport aquàtic i accidents de mitjans de transport aquàtic no especificats

(V95-V97) Accidents de mitjans de transport aeri i espacial

modifica
 • (V95) Accident d'aeronau motoritzada que causa lesió a ocupant
 • (V96) Accident d'aeronau no motoritzada que causa lesió a ocupant
 • (V97) Altres accidents de mitjans de transport aeri especificats

(V98-V99) Altres accidents de mitjans de transport i accidents de mitjans de transport no especificats

modifica
 • (V98) Altres accidents de mitjans de transport especificats
 • (V99) Accident de mitjà de transport no especificat

(W00-X59) Altres causes externes de lesions accidentals

modifica

(W00-W19) Caigudes

modifica
 • (W00) Caiguda al mateix nivell que implica gel i neu
 • (W01) Caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopegada i entrebancada
 • (W02) Caiguda que implica patins de gel, esquís, patins de rodes o monopatins
 • (W03) Altra caiguda al mateix nivell per col·lisió amb una altra persona o empenta d'una altra persona
 • (W04) Caiguda d'una persona en ser transportada o sostinguda per altres persones
 • (W05) Caiguda que implica cadira de rodes
 • (W06) Caiguda que implica llit
 • (W07) Caiguda que implica cadira
 • (W08) Caiguda que implica altres mobles
 • (W09) Caiguda que implica instal·lacions de pati de jocs
 • (W10) Caiguda per i des d'esglaons i escales
 • (W11) Caiguda per i des d'escala de mà
 • (W12) Caiguda per i des de bastida
 • (W13) Caiguda des de, fora de o per un edifici o una altra estructura
 • (W14) Caiguda des d'arbre
 • (W15) Caiguda des de cingle
 • (W16) Immersió o salt a l'aigua que causa lesió diferent d'ofegament per immersió o submersió
 • (W17) Altre tipus de caiguda des d'un nivell superior
 • (W18) Altre tipus de caiguda al mateix nivell
 • (W19) Caiguda no especificada

(W20-W49) Exposició a forces mecàniques inanimades

modifica
 • (W20) Cop per objecte llançat, projectat o caigut
 • (W21) Cop o topada contra equipament esportiu
 • (W22) Cop o topada contra altres objectes
 • (W23) Atrapada, esclafada, agafada o enxampada en o entre objectes
 • (W24) Contacte amb dispositius elevadors i transmissors no classificats a cap altre lloc
 • (W25) Contacte amb vidre afilat
 • (W26) Contacte amb ganivet, espasa o daga
 • (W27) Contacte amb estri manual no elèctric
 • (W28) Contacte amb tallagespa motoritzat
 • (W29) Contacte amb altres estris manuals i dispositius domèstics elèctrics
 • (W30) Contacte amb maquinària agrícola
 • (W31) Contacte amb altra maquinària i contacte amb maquinària no especificada
 • (W32) Tret d'arma curta
 • (W33) Tret de rifle, escopeta i arma llarga de foc
 • (W34) Tret d'altres armes de foc i tret d'armes de foc no especificades
 • (W35) Explosió i ruptura de caldera
 • (W36) Explosió i ruptura de cilindre de gas
 • (W37) Explosió i ruptura de pneumàtic, canonada o mànega pressuritzats
 • (W38) Explosió i ruptura d'altres dispositius pressuritzats especificats
 • (W39) Accident pirotècnic
 • (W40) Explosió d'altres materials
 • (W41) Exposició a doll d'alta pressió
 • (W42) Exposició al soroll
 • (W43) Exposició a vibració
 • (W44) Cos estrany que entra o penetra l'ull o un orifici natural
 • (W45) Cos estrany o objecte que travessa la pell
 • (W46) Contacte amb agulla hipodèrmica
 • (W49) Exposició a altres forces mecàniques inanimades i exposició a forces mecàniques inanimades no especificades

(W50-W64) Exposició a forces mecàniques animades

modifica
 • (W50) Cop, copejament, puntada de peu, torçada, mossegada o esgarrapada fets per una altra persona
 • (W51) Topada o xoc amb una altra persona
 • (W52) Esclafada, empenta o trepitjada per una multitud o desbandada humana
 • (W53) Mossegada de rata
 • (W54) Mossegada o cop de gos
 • (W55) Mossegada o cop d'altres mamífers
 • (W56) Contacte amb animal marí
 • (W57) Picada o fiblada d'insecte no verinós i altres artròpodes no verinosos
 • (W58) Mossegada o cop de cocodril o caiman
 • (W59) Mossegada o esclafada per altres rèptils
 • (W60) Contacte amb punxes o espines de plantes i fulles punxegudes
 • (W64) Exposició a altres forces mecàniques animades i exposició a forces mecàniques animades no especificades

(W65-W74) Ofegament per immersió i submersió accidentals

modifica
 • (W65) Ofegament per immersió i submersió a la banyera
 • (W66) Ofegament per immersió i submersió consecutius a caiguda a la banyera
 • (W67) Ofegament per immersió i submersió a la piscina
 • (W68) Ofegament per immersió i submersió consecutius a caiguda a la piscina
 • (W69) Ofegament per immersió i submersió en aigües naturals
 • (W70) Ofegament per immersió i submersió consecutius a caiguda en aigües naturals
 • (W73) Altres ofegaments per immersió i submersions especificats
 • (W74) Ofegament per immersió i submersió no especificats

(W75-W84) Altres dificultats per respirar accidentals

modifica
 • (W75) Sufocació i estrangulació accidentals al llit
 • (W76) Altres penjaments i estrangulacions accidentals
 • (W77) Dificultat per respirar per esfondrament, caiguda de terra i altres substàncies
 • (W78) Inhalació de continguts gàstrics
 • (W79) Inhalació i ingestió d'aliments que causen obstrucció del tracte respiratori
 • (W80) Inhalació i ingestió d'altres objectes que causen obstrucció del tracte respiratori
 • (W81) Confinament o atrapada en un entorn amb poc oxigen hermètics
 • (W83) Altres dificultats per respirar especificades
 • (W84) Dificultat per respirar no especificada

(W85-W99) Exposició a corrent elèctric, radiació, i temperatura i pressió ambientals extremes

modifica
 • (W85) Exposició a línies de transmissió elèctrica
 • (W86) Exposició a altres tipus de corrent elèctric especificat
 • (W87) Exposició a corrent elèctric no especificat
 • (W88) Exposició a radiació ionitzant
 • (W89) Exposició a llum visible i ultraviolada artificials
 • (W90) Exposició a altres tipus de radiació no ionitzant
 • (W91) Exposició a tipus de radiació no especificat
 • (W92) Exposició a calor excessiva d'origen artificial
 • (W93) Exposició a fred excessiu d'origen artificial
 • (W94) Exposició a pressió atmosfèrica alta i baixa i variacions de la pressió atmosfèrica
 • (W99) Exposició a altres factors ambientals artificials i exposició a factors ambientals artificials no especificats

(X00-X09) Exposició a fum, foc i flames

modifica
 • (X00) Exposició a foc incontrolat en edifici o estructura
 • (X01) Exposició a foc incontrolat fora d'un edifici o una altra estructura
 • (X02) Exposició a foc controlat en edifici o estructura
 • (X03) Exposició a foc controlat fora d'un edifici o una altra estructura
 • (X04) Exposició a ignició de material altament inflamable
 • (X05) Exposició a ignició o fusió de roba de dormir
 • (X06) Exposició a ignició o fusió d'altres tipus de roba i indumentària
 • (X08) Exposició a altres tipus de fum, foc i flames especificats
 • (X09) Exposició a fum, foc i flames no especificats

(X10-X19) Contacte amb calor i substàncies calentes

modifica
 • (X10) Contacte amb begudes, aliments, greixos i olis de cuinar calents
 • (X11) Contacte amb aigua calenta de l'aixeta
 • (X12) Contacte amb altres líquids calents
 • (X13) Contacte amb vapor d'aigua i altres vapors calents
 • (X14) Contacte amb aire i gasos calents
 • (X15) Contacte amb aparells domèstics calents
 • (X16) Contacte amb aparells de calefacció, radiadors i canonades calents
 • (X17) Contacte amb motors, màquines i eines calents
 • (X18) Contacte amb altres metalls calents
 • (X19) Contacte amb altres fonts de calor i substàncies calentes i amb fonts de calor i substàncies calentes no especificades

(X20-X29) Contacte amb animals i plantes verinosos

modifica
 • (X20) Contacte amb serps i llangardaixos verinosos
 • (X21) Contacte amb aranyes verinoses
 • (X22) Contacte amb escorpins
 • (X23) Contacte amb vespes i abelles
 • (X24) Contacte amb miriàpodes (centpeus i milpeus) verinosos (tropicals)
 • (X25) Contacte amb altres artròpodes verinosos
 • (X26) Contacte amb animals i plantes marins verinosos
 • (X27) Contacte amb altres animals verinosos especificats
 • (X28) Contacte amb altres plantes verinoses especificades
 • (X29) Contacte amb animal o planta verinosos no especificats

(X30-X39) Exposició a les forces de la natura

modifica
 • (X30) Exposició a calor natural excessiva
 • (X31) Exposició a fred natural excessiu
 • (X32) Exposició a la llum solar
 • (X33) Víctima de llamp
 • (X34) Víctima de terratrèmol
 • (X35) Víctima d'erupció volcànica
 • (X36) Víctima d'allau, esllavissada de terra o altres moviments del sòl
 • (X37) Víctima de tempesta per cataclisme
 • (X38) Víctima d'inundació
 • (X39) Exposició a altres forces de la natura i exposició a forces de la natura no especificades

(X40-X49) Intoxicació i exposició accidentals a substàncies nocives

modifica
 • (X40) Intoxicació i exposició accidentals a analgèsics, antipirètics i antireumàtics no opioides
 • (X41) Intoxicació i exposició accidentals a antiepilèptics, hipnosedants, antiparkinsonians i psicòtrops no classificats a ca
 • (X42) Intoxicació i exposició accidentals a narcòtics i psicodislèptics [al·lucinògens] no classificats a cap altre lloc
 • (X43) Intoxicació i exposició accidentals a altres fàrmacs que actuen en el sistema nerviós autònom
 • (X44) Intoxicació i exposició accidentals a altres drogues, fàrmacs i productes biològics, i intoxicació i exposició accident
 • (X45) Intoxicació i exposició accidentals a alcohol
 • (X46) Intoxicació i exposició accidentals a dissolvents orgànics i hidrocarburs halogenats i els seus vapors
 • (X47) Intoxicació i exposició accidentals a altres gasos i vapors
 • (X48) Intoxicació i exposició accidentals a pesticides
 • (X49) Intoxicació i exposició accidentals a altres productes químics i substàncies nocives, i intoxicació i exposició acciden

(X50-X57) Esforç excessiu, viatges i privació

modifica
 • (X50) Esforç excessiu i moviments forçats o repetitius
 • (X51) Viatge i moviment
 • (X52) Estada prolongada en condicions d'ingravitació
 • (X53) Manca d'aliments
 • (X54) Manca d'aigua
 • (X57) Privació no especificada

(X58-X59) Exposició accidental a altres factors i exposició accidental a factors no especificats

modifica
 • (X58) Exposició a altres factors especificats
 • (X59) Exposició a factor no especificat

X60-X84 - Autolesió intencionada

modifica
 • (X60) Intoxicació autoinfligida i exposició intencionades a analgèsics, antipirètics i antireumàtics no opioides
 • (X61) Intoxicació autoinfligida i exposició intencionades a antiepilèptics, hipnosedants, antiparkinsonians i psicòtrops no c
 • (X62) Intoxicació autoinfligida i exposició intencionades a narcòtics i psicodislèptics [al·lucinògens] no classificats a cap
 • (X63) Intoxicació autoinfligida i exposició intencionades a altres fàrmacs que actuen en el sistema nerviós autònom
 • (X64) Intoxicació autoinfligida i exposició intencionades a altres drogues, fàrmacs i productes biològics, i intoxicació auto
 • (X65) Intoxicació autoinfligida i exposició intencionades a alcohol
 • (X66) Intoxicació autoinglidida i exposició intencionades a dissolvents
 • (X67) Intoxicació autoinfligida i exposició intencionades a altres gasos i vapors
 • (X68) Intoxicació autoinfligida i exposició intencionades a pesticides
 • (X69) Intoxicació autoinfligida i exposició intencionades a altres productes químics i substàncies nocives, i intoxicació aut
 • (X70) Autolesió intencionada per penjament, estrangulació i sufocació
 • (X71) Autolesió intencionada per ofegament per immersió i submersió
 • (X72) Autolesió intencionada per tret d'arma curta
 • (X73) Autolesió intencionada per tret de rifle, escopeta i arma llarga de foc
 • (X74) Autolesió intencionada per tret d'un altre tipus d'arma de foc i autolesió intencionada per tret d'arma de foc no espec
 • (X75) Autolesió intencionada per material explosiu
 • (X76) Autolesió intencionada per fum, foc i flames
 • (X77) Autolesió intencionada per vapor d'aigua, vapors calents i objectes calents
 • (X78) Autolesió intencionada per objecte punxegut
 • (X79) Autolesió intencionada per objecte contundent
 • (X80) Autolesió intencionada per salt des d'un lloc elevat
 • (X81) Autolesió intencionada per saltar o estirar-se davant d'un objecte en moviment
 • (X82) Autolesió intencionada per xoc de vehicle de motor
 • (X83) Autolesió intencionada per altres mitjans especificats
 • (X84) Autolesió intencionada per mitjans no especificats

X85-Y09 - Agressió

modifica
 • (X85) Agressió amb drogues, fàrmacs i productes biològics
 • (X86) Agressió amb substància corrosiva
 • (X87) Agressió amb pesticides
 • (X88) Agressió amb gasos i vapors
 • (X89) Agressió amb altres productes químics i substàncies nocives especificats
 • (X90) Agressió amb producte químic o substància nociva no especificats
 • (X91) Agressió per penjament, estrangulació i sufocació
 • (X92) Agressió per ofegament per immersió i submersió
 • (X93) Agressió per tret d'arma curta
 • (X94) Agressió per tret de rifle, escopeta i arma llarga de foc
 • (X95) Agressió per trets d'altres armes de foc i agressió per trets d'armes de foc no especificades
 • (X96) Agressió amb material explosiu
 • (X97) Agressió amb fum, foc i flames
 • (X98) Agressió amb vapor d'aigua, vapors calents i objectes calents
 • (X99) Agressió amb objecte punxegut
 • (Y00) Agressió amb objecte contundent
 • (Y01) Agressió per empenta des d'un lloc elevat
 • (Y02) Agressió per empenta o col·locació de la víctima davant d'un objecte en moviment
 • (Y03) Agressió per xoc de vehicle de motor
 • (Y04) Agressió amb força física
 • (Y05) Agressió sexual amb força física
 • (Y06) Negligència i abandonament
 • (Y07) Altres síndromes de maltractament
 • (Y08) Agressió per altres mitjans especificats
 • (Y09) Agressió per mitjans no especificats

Y10-Y34 - Fet d'intenció indeterminada

modifica
 • (Y10) Intoxicació i exposició a analgèsics, antipirètics i antireumàtics no opioides amb intenció indeterminada
 • (Y11) Intoxicació i exposició a antiepilèptics, hipnosedants, antiparkinsonians i psicòtrops no classificats a cap altre lloc
 • (Y12) Intoxicació i exposició a narcòtics i psicodislèptics [al·lucinògens] no classificats a cap altre lloc amb intenció ind
 • (Y13) Intoxicació i exposició a altres fàrmacs que actuen en el sistema nerviós autònom amb intenció indeterminada
 • (Y14) Intoxicació i exposició a altres drogues, fàrmacs i productes biològics, i intoxicació i exposició a drogues, fàrmacs i
 • (Y15) Intoxicació i exposició a alcohol amb intenció indeterminada
 • (Y16) Intoxicació i exposició a dissolvents orgànics i hidrocarburs halogenats i els seus vapors amb intenció indeterminada
 • (Y17) Intoxicació i exposició a altres gasos i vapors amb intenció indeterminada
 • (Y18) Intoxicació i exposició a pesticides amb intenció indeterminada
 • (Y19) Intoxicació i exposició a altres productes químics i substàncies nocives, i intoxicació i exposició a productes químics
 • (Y20) Penjament, estrangulació i sufocació amb intenció indeterminada
 • (Y21) Ofegament per immersió i submersió amb intenció indeterminada
 • (Y22) Tret d'arma curta amb intenció indeterminada
 • (Y23) Tret de rifle, escopeta i arma llarga de foc amb intenció indeterminada
 • (Y24) Tret d'altres d'armes de foc i tret d'arma de foc no especificada amb intenció indeterminada
 • (Y25) Contacte amb material explosiu amb intenció indeterminada
 • (Y26) Exposició a fum, foc i flames amb intenció indeterminada
 • (Y27) Contacte amb vapor d'aigua, vapors calents i objectes calents amb intenció indeterminada
 • (Y28) Contacte amb objecte punxegut amb intenció indeterminada
 • (Y29) Contacte amb objecte contundent amb intenció indeterminada
 • (Y30) Caiguda, salt o empenta des d'un lloc elevat amb intenció indeterminada
 • (Y31) Caiguda, ajaguda o correguda davant o contra objecte en moviment amb intenció indeterminada
 • (Y32) Xoc de vehicle de motor amb intenció indeterminada
 • (Y33) Altres fets especificats amb intenció indeterminada
 • (Y34) Fet no especificat amb intenció indeterminada
modifica
 • (Y35) Intervenció legal
 • (Y36) Maniobres de guerra

Y40-Y84 - Complicacions d'assistència mèdica i quirúrgica

modifica

(Y40-Y59) Drogues, fàrmacs i productes biològics que provoquen reaccions adverses en procediments terapèutics

modifica
 • (Y40) Antibiòtics sistèmics
 • (Y41) Altres antiparasitaris i antiinfecciosos sistèmics
 • (Y42) Hormones i els seus antagonistes i substituts sintètics no classificats a cap altre lloc
 • (Y43) Agents d'acció principalment sistèmica
 • (Y44) Agents que actuen principalment sobre els constituents de la sang
 • (Y45) Analgèsics, antipirètics i antiinflamatoris
 • (Y46) Antiepilèptics i antiparkinsonians
 • (Y47) Sedants, hipnòtics i ansiolítics
 • (Y48) Anestèsics i gasos terapèutics
 • (Y49) Psicòtrops no classificats a cap altre lloc
 • (Y50) Estimulants del sistema nerviós central no classificats a cap altre lloc
 • (Y51) Fàrmacs que actuen principalment en el sistema nerviós autònom
 • (Y52) Agents que actuen principalment en l'aparell cardiovascular
 • (Y53) Agents que actuen principalment en l'aparell gastrointestinal
 • (Y54) Agents que actuen principalment en l'equilibri hidroelectrolític i el metabolisme dels minerals i l'àcid úric
 • (Y55) Agents que actuen principalment en la musculatura llisa i estriada i en l'aparell respiratori
 • (Y56) Agents tòpics que actuen principalment en la pell i les mucoses, i fàrmacs oftalmològics, otorinolaringològics i dental
 • (Y57) Altres fàrmacs i medicaments, i fàrmacs i medicaments no especificats
 • (Y58) Vacunes bacterianes
 • (Y59) Altres vacunes i productes biològics, i vacunes i productes biològics no especificats

(Y60-Y69) Accidents iatrogènics en pacients durant l'assistència mèdica i quirúrgica

modifica
 • (Y60) Tall, punxada, perforació o hemorràgia accidentals durant l'assistència mèdica i quirúrgica
 • (Y61) Cos estrany deixat accidentalment dins el cos durant assistència mèdica i quirúrgica
 • (Y62) Manca de precaucions d'esterilització durant assistència mèdica i quirúrgica
 • (Y63) Error de dosificació durant assistència mèdica i quirúrgica
 • (Y64) Productes mèdics o biològics contaminats
 • (Y65) Altres accidents iatrogènics durant assistència mèdica i quirúrgica
 • (Y66) No-prestació d'assistència mèdica i quirúrgica
 • (Y69) Accident iatrogènic no especificat durant assistència mèdica i quirúrgica

(Y70-Y82) Dispositius mèdics associats a incidents adversos en procediments diagnòstics i terapèutics

modifica
 • (Y70) Dispositius anestesiològics associats a incidents adversos
 • (Y71) Dispositius cardiovasculars associats a incidents adversos
 • (Y72) Dispositius otorinolaringològics associats a incidents adversos
 • (Y73) Dispositius digestològics i urològics associats a incidents adversos
 • (Y74) Dispositius hospitalaris d'ús general i d'ús personal associats a incidents adversos
 • (Y75) Dispositius neurològics associats a incidents adversos
 • (Y76) Dispositius obstètrics i ginecològics associats a incidents adversos
 • (Y77) Dispositius oftàlmics associats a incidents adversos
 • (Y78) Dispositius radiològics associats a incidents adversos
 • (Y79) Dispositius ortopèdics associats a incidents adversos
 • (Y80) Dispositius de medicina física associats a incidents adversos
 • (Y81) Dispositius de cirurgia general i plàstica associats a incidents adversos
 • (Y82) Altres dispositius mèdics associats a incidents adversos i dispositius mèdics no especificats associats a incidents adv

(Y83-Y84) Procediments quirúrgics i altres procediments mèdics com a causa de reacció anòmala del pacient o de complicació posterior, sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment

modifica
 • (Y83) Intervenció quirúrgica i altres procediments quirúrgics com a causa de reacció anòmala del pacient o de complicació pos
 • (Y84) Altres procediments mèdics com a causa de reacció anòmala del pacient o de complicació posterior, sense menció d'accide

Y85-Y89 - Seqüeles de causes externes de morbiditat i mortalitat

modifica
 • (Y85) Seqüeles d'accidents de mitjans de transport
 • (Y86) Seqüeles d'altres accidents
 • (Y87) Seqüeles d'autolesió intencionada, agressió i fets d'intenció indeterminada
 • (Y88) Seqüeles d'assistència mèdica i quirúrgica com a causa externa
 • (Y89) Seqüeles d'altres causes externes

Y90-Y98 - Factors suplementaris relacionats amb causes de morbiditat i mortalitat classificades en un altre lloc

modifica
 • (Y90) Prova de la presència d'alcohol determinada pel nivell d'alcohol en sang
 • (Y91) Prova de la presència d'alcohol determinada pel nivell d'intoxicació
 • (Y95) Afecció nosocomial
 • (Y96) Afecció relacionada amb la feina
 • (Y97) Afecció relacionada amb la contaminació ambiental
 • (Y98) Afecció relacionada amb l'estil de vida

Referències

modifica
 1. «CIM-10-MC/SCP». Departament de Salut.Generalitat de Catalunya. [Consulta: 20 gener 2023].

Enllaços externs

modifica