10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10)
Capítol Codis Títol
I A00-B99 Certes malalties infeccioses i parasitàries
II C00-D48 Neoplàsies
III D50-D89 Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics i altres trastorns que afecten el mecanisme de la immunitat
IV E00-E90 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques
V F00-F99 Trastorns mentals i del comportament
VI G00-G99 Malalties del sistema nerviós
VII H00-H59 Malalties de l'ull i els seus annexos
VIII H60-H95 Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide
IX I00-I99 Malalties del sistema circulatori
X J00-J99 Malalties del sistema respiratori
XI K00-K93 Malalties de l'aparell digestiu
XII L00-L99 Malalties de la pell i el teixit subcutani
XIII M00-M99 Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu
XIV N00-N99 Malalties de l'aparell genitourinari
XV O00-O99 Embaràs, part i puerperi
XVI P00-P96 Certes afeccions originades en el període perinatal
XVII Q00-Q99 Malformacions congènites, deformitats i anomalies cromosòmiques
XVIII R00-R99 Símptomes, signes i troballes anormals clíniques i de laboratori, no classificats en un altre lloc
XIX S00-T98 Traumatismes, enverinaments i algunes altres conseqüències de causa externa
XX V01-Y98 Causes externes de morbiditat i de mortalitat
XXI Z00-Z99 Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis de salut
XXII O00-U99 Codis per a situacions especials

La 10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10) és una codificació de malalties, trastorns, signes, símptomes, troballes anormals, denúncies, circumstàncies socials i causes externes de lesions o malalties, segons la classificació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).[1] Aquesta pàgina conté la llista de problemes del capítol VII de la CIM-10: Malalties de l'ull i els seus annexos.

Com que la llista té una finalitat didàctica, no s'hi han inclòs tots els problemes de salut referents al capítol. Aquests els podeu trobar en els documents en pdf de la bibliografia.
 • Sols apareixen els problemes codificats amb la lletra del capítol i dos dígits (per exemple A00), amb tres dígits (separada l'últim dígit per un punt, per exemple A04.0), i rarament amb quatre dígits.
 • S'han exclòs els problemes de més de dos dígits que fan referència a "altres" problemes especificats (però no definits) o a problemes no especificats; aquests dos casos corresponen, respectivament, als dígits finals 8 i 9.
 • També s'han exclòs els problemes de més de dos dígits que no aporten problemes de salut "diferents" dels de l'enunciat principal i que sols modifiquen "qualitativament" el problema de salut al qual fan referència. Per exemple: A00 és el codi pel còlera, però no s'han presentat els codis A00.1 i A00.2 que diferencien el còlera segons dos tipus de bacteri que el provoquen.

H00-H06 - Trastorns de la parpella, l'aparell lacrimal i l'òrbita modifica

 • (H00) Mussol i calazi
 • (H01) Altres tipus d'inflamació de la parpella
  • (H01.0) Blefaritis
  • (H01.1) Dermatosis no infeccioses de la parpella
 • (H02) Altres trastorns de la parpella
  • (H02.0) Entropi i triquiasi de la parpella
  • (H02.1) Ectropi de la parpella
  • (H02.2) Lagoftàlmia
  • (H02.3) Blefarocalàsia
  • (H02.4) Ptosi de la parpella
  • (H02.5) Altres trastorns que afecten la funció de les parpelles
  • (H02.6) Xantelasma de la parpella
  • (H02.7) Altres trastorns degeneratius de la parpella i la zona periocular
 • (H03) Trastorns de la parpella en malalties classificades en un altre lloc

lloc

 • (H04) Trastorns de l'aparell lacrimal
  • (H04.0) Dacrioadenitis
  • (H04.1) Altres trastorns de la glàndula lacrimal
  • (H04.2) Epífora
  • (H04.3) Inflamació aguda i no especificada dels conductes lacrimals
  • (H04.4) Inflamació crònica dels conductes lacrimals
  • (H04.5) Estenosi i insuficiència dels conductes lacrimals
  • (H04.6) Altres canvis en els conductes lacrimals
 • (H05) Trastorns de l'òrbita
  • (H05.0) Inflamació aguda de l'òrbita
  • (H05.1) Trastorns inflamatoris crònics de l'òrbita
  • (H05.2) Afeccions exoftàlmiques
  • (H05.3) Deformitat de l'òrbita
  • (H05.4) Enoftàlmia
  • (H05.5) Cos estrany retingut (antic) consecutiu a ferida penetrant de l'òrbita
 • (H06) Trastorns de l'aparell lacrimal i l'òrbita en malalties classificades en un altre lloc
  • (H06.0) Trastorns de l'aparell lacrimal en malalties classificades en un altre lloc
  • (H06.1) Infestació parasitària de l'òrbita en malalties classificades en un altre lloc
  • (H06.2) Exoftàlmia distiroïdal (E05.-†)

H10-H13 - Trastorns de la conjuntiva modifica

 • (H10) Conjuntivitis
 • (H11) Altres trastorns de la conjuntiva
  • (H11.0) Pterigi
  • (H11.1) Degeneracions i dipòsits conjuntivals
  • (H11.2) Cicatrius conjuntivals
  • (H11.3) Hemorràgia conjuntival
  • (H11.4) Altres trastorns i quists vasculars conjuntivals
 • (H13) Trastorns de la conjuntiva en malalties classificades en un altre lloc
  • (H13.0) Filariosi de la conjuntiva (B74.-†)
  • (H13.1) Conjuntivitis en malalties infeccioses i parasitàries classificades en un altre lloc
  • (H13.2) Conjuntivitis en altres malalties classificades en un altre lloc
  • (H13.3) Pemfigoide ocular (L12.-†)

H15-H22 - Trastorns de l'escleròtica, la còrnia, l'iris i el cos ciliar modifica

 • (H15) Trastorns de l'escleròtica
 • (H16) Queratitis
  • (H16.0) Úlcera corneal
  • (H16.1) Altres queratitis superficials sense conjuntivitis
  • (H16.2) Queratoconjuntivitis
  • (H16.3) Queratitis intersticial i profunda
  • (H16.4) Neovascularització corneal
 • (H17) Cicatrius i opacitats corneals
  • (H17.0) Leucoma adherent
  • (H17.1) Altres opacitats centrals de la còrnia
 • (H18) Altres trastorns de la còrnia
  • (H18.0) Pigmentacions i dipòsits corneals
  • (H18.1) Queratopatia ampul·lar
  • (H18.2) Altres edemes corneals
  • (H18.3) Canvis en les membranes corneals
  • (H18.4) Degeneració corneal
  • (H18.5) Distròfies corneals hereditàries
  • (H18.6) Queratocon
  • (H18.7) Altres deformitats corneals
 • (H19) Trastorns de l'escleròtica i la còrnia en malalties classificades en un altre lloc
 • (H20) Iridociclitis
 • (H21) Altres trastorns de l'iris i el cos ciliar
  • (H21.0) Hipema
  • (H21.1) Altres trastorns vasculars de l'iris i el cos ciliar
  • (H21.2) Degeneració de l'iris i el cos ciliar
  • (H21.3) Quist de l'iris, el cos ciliar i la cambra anterior
  • (H21.4) Membranes pupil·lars
  • (H21.5) Altres adherències i ruptures de l'iris i el cos ciliar
 • (H22) Trastorns de l'iris i el cos ciliar en malalties classificades en un altre lloc

H25-H28 - Trastorns del cristal·lí modifica

 • (H25) Cataracta senil
 • (H26) Altres cataractes
  • (H26.0) Cataracta infantil, juvenil i presenil
  • (H26.1) Cataracta traumàtica
  • (H26.2) Cataracta complicada
  • (H26.3) Cataracta induïda per fàrmacs
  • (H26.4) Opacitat de la lent postextracció de cataracta
 • (H27) Altres trastorns del cristal·lí
  • (H27.0) Afàquia
  • (H27.1) Luxació del cristal·lí
 • (H28) Cataracta i altres trastorns del cristal·lí en malalties classificades en un altre lloc

H30-H36 - Trastorns de la coroide i la retina modifica

 • (H30) Inflamació corioretinal
 • (H31) Altres trastorns de la coroide
  • (H31.0) Cicatrius corioretinals
  • (H31.1) Degeneració coroïdal
  • (H31.2) Distròfia coroïdal hereditària
  • (H31.3) Hemorràgia i ruptura coroïdals
  • (H31.4) Despreniment de la coroide
 • (H32) Trastorns corioretinals en malalties classificades en un altre lloc
 • (H33) Despreniments i ruptures de la retina
 • (H34) Oclusions vasculars de la retina
 • (H35) Altres trastorns de la retina
  • (H35.0) Retinopatia de fons i canvis vasculars de la retina
  • (H35.1) Retinopatia de la prematuritat
  • (H35.2) Altres retinopaties proliferatives
  • (H35.3) Degeneració macular i del pol posterior
  • (H35.4) Degeneració perifèrica de la retina
  • (H35.5) Distròfia retinal hereditària
  • (H35.6) Hemorràgia retinal
  • (H35.7) Separació de les capes retinals
 • (H36) Trastorns de la retina en malalties classificades en un altre lloc
  • (H36.0) Retinopatia diabètica (E10-E14 amb el quart caràcter comú .3†)

H40-H42 - Glaucoma modifica

 • (H40) Glaucoma
 • (H42) Glaucoma en malalties classificades en un altre lloc

H43-H45 - Trastorns del cos vitri i el globus ocular modifica

 • (H43) Trastorns del cos vitri
  • (H43.0) Prolapse vitri
  • (H43.1) Hemorràgia vítria
  • (H43.2) Dipòsits cristal·lins en el cos vitri
  • (H43.3) Altres opacitats vítries
 • (H44) Trastorns del globus ocular
  • (H44.0) Endoftalmitis supurativa
  • (H44.1) Altres endoftalmitis
  • (H44.2) Miopia degenerativa
  • (H44.3) Altres trastorns degeneratius del globus ocular
  • (H44.4) Hipotonia ocular
  • (H44.5) Afeccions degeneratives del globus ocular
  • (H44.6) Cos estrany magnètic intraocular retingut (antic)
  • (H44.7) Cos estrany no magnètic intraocular retingut (antic)
 • (H45) Trastorns del cos vitri i el globus ocular en malalties classificades en un altre lloc

H46-H48 - Trastorns del nervi òptic i les vies òptiques modifica

 • (H46) Neuritis òptica
 • (H47) Altres trastorns del nervi òptic [segon parell cranial] i les vies òptiques
  • (H47.0) Trastorns del nervi òptic no classificats a cap altre lloc
  • (H47.1) Papil·ledema no especificat
  • (H47.2) Atròfia òptica
  • (H47.3) Altres trastorns del disc òptic
  • (H47.4) Trastorns del quiasma òptic
  • (H47.5) Trastorns d'altres vies òptiques
  • (H47.6) Trastorns del còrtex visual
  • (H47.7) Trastorn no especificat de les vies òptiques
 • (H48) Trastorns del nervi òptic [segon parell cranial] i les vies òptiques en malalties classificades en un altre lloc

H49-H52 - Trastorns dels músculs oculars, la mobilitat binocular, l'acomodació i la refracció modifica

 • (H49) Estrabisme paralític
 • (H50) Altres tipus d'estrabisme
  • (H50.0) Estrabisme concomitant convergent
  • (H50.1) Estrabisme concomitant divergent
  • (H50.2) Estrabisme vertical
  • (H50.3) Heterotropia intermitent
  • (H50.4) Altres tipus d'heterotropia i heterotropia no especificada
  • (H50.5) Heterofòria
  • (H50.6) Estrabisme mecànic
 • (H51) Altres trastorns de la mobilitat binocular
  • (H51.0) Paràlisi de la mirada conjugada
  • (H51.1) Insuficiència i excés de convergència
  • (H51.2) Oftalmoplegia internuclear
 • (H52) Trastorns de la refracció i l'acomodació
  • (H52.0) Hipermetropia
  • (H52.1) Miopia
  • (H52.2) Astigmatisme
  • (H52.3) Anisometropia i anisoiconia
  • (H52.4) Presbiopia
  • (H52.5) Trastorns de l'acomodació
  • (H52.6) Altres trastorns de la refracció
  • (H52.7) Trastorn de la refracció no especificat

H53-H54 - Alteracions visuals i ceguesa modifica

 • (H53) Alteracions visuals
  • (H53.0) Ambliopia ex anopsia
  • (H53.1) Alteracions visuals subjectives
  • (H53.2) Diplopia
  • (H53.3) Altres trastorns de la visió binocular
  • (H53.4) Defectes del camp visual
  • (H53.5) Deficiències de la visió dels colors
  • (H53.6) Ceguesa nocturna
 • (H54) Ceguesa i visió disminuïda

H55-H59 - Altres trastorns de l'ull i els annexos modifica

 • (H55) Nistagme i altres moviments oculars irregulars
 • (H57) Altres trastorns de l'ull i els annexos
  • (H57.0) Anomalies de la funció pupil·lar
  • (H57.1) Dolor ocular
 • (H58) Altres trastorns de l'ull i els annexos en malalties classificades en un altre lloc
 • (H59) Trastorns de l'ull i els annexos posteriors a un procediment no classificats a cap altre lloc
  • (H59.0) Queratopatia (ampul·lar afàquica) consecutiva a intervenció de cataractes

Referències modifica

 1. «CIM-10-MC/SCP». Departament de Salut.Generalitat de Catalunya. [Consulta: 20 gener 2023].