Elements del bloc g

bloc de la taula periòdica

Els elements del bloc g representen un grup hipotètic, no observat, d'elements que estarien més enllà dels transurànids actualment descoberts, i on s'ocuparia un nou orbital de tipus g. Vegeu configuració electrònica.


Blocs d'elements
bloc s - bloc p - bloc d - bloc f - bloc g
Blocs de la taula periòdica

No se sap ben on començaria aquest bloc g dins de la taula periòdica dels elements. En principi, seria a partir de l'element de nombre atòmic 121 o 122.


Elements químics

Taula periòdica | Nom | Símbol atòmic | Nombre atòmic
Grups:   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
Períodes:  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7
Sèries:   Metalls alcalins  -  Alcalinoterris  -  Lantanoides  -  Actinoides  -  Metalls de transició  -  Metalls del bloc p  -  Metal·loides  -  No-metalls  -  Halògens  -  Gasos nobles
Blocs:  bloc s  -  bloc p  -  bloc d  -  bloc f  -  bloc g