Metall alcalí

Els metalls alcalins són els elements del grup 1 de la taula periòdica (excloent l'Hidrogen (H)),

Els metalls alcalins

Tots tenen un sol electró en l'última capa; per tant, d'acord amb la regla de l'octet de Lewis, tendeixen a perdre aquest electró i formar un catió. Són d'aspecte argentat, tous i de baixa densitat. Reaccionen amb halògens per a formar sals iòniques, i amb aigua per a formar hidròxids bàsics alcalins. Com que aquests metalls reaccionen fortament amb l'oxigen, es venen en recipients al buit, però en general s'emmagatzemen submergits en l'oli mineral o querosè. La configuració electrònica del grup 1, el dels metalls alcalins, és ns¹. Per això es diu que es troba a la zona "s" de la taula periòdica.

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Metall alcalí

Elements químics

Taula periòdica | Nom | Símbol atòmic | Nombre atòmic
Grups:   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
Períodes:  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7
Sèries:   Metalls alcalins  -  Alcalinoterris  -  Lantanoides  -  Actinoides  -  Metalls de transició  -  Metalls del bloc p  -  Metal·loides  -  No-metalls  -  Halògens  -  Gasos nobles
Blocs:  bloc s  -  bloc p  -  bloc d  -  bloc f  -  bloc g