Elements del període 3

tercera fila (o període) de la taula periòdica

Un element del període 3 és un dels elements químics de la tercera filera (o període) de la taula periòdica dels elements.

Aquests són:

Elements químics del tercer període
Grup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
#
Nom
11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
e--conf.


Metalls alcalins Alcalinoterris Lantanoides Actinoides Metalls de transició
Altres metalls Metal·loides No metalls Halògens Gasos nobles

Tots els elements del període tres es produeixen a la natura i tenen almenys un isòtop estable. Tots, excepte l'argó, gas noble, són essencials per a la biologia i la geologia bàsica.

Referències

modifica

Elements químics

Taula periòdica | Nom | Símbol atòmic | Nombre atòmic
Grups:   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
Períodes:  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7
Sèries:    Actinoides  - Lantanoides  -  Metalls de transició  -  Metalls del bloc p  -  Semimetalls  -  No-metalls  -  Terres rares  -  Transurànids
Blocs:  bloc s  -  bloc p  -  bloc d  -  bloc f  -  bloc g