Substituent

(S'ha redirigit des de: Grup organil)

Un substituent en química orgànica és un àtom o un grup d'àtoms que ocupen el lloc d'un àtom o àtoms d'hidrogen de la cadena principal d'un hidrocarbur d'un grup funcional en concret. En anglès els termes substituent, side-chain, group, branch, o pendant group es fan servir gairebé com a sinònims per adscriure les branques d'una estructura principal,[1] però es poden fer certes distincions en el marc de la química de polímers.[2] En els polímers els substituents s'estenen des de l'estructura vertebral. En les proteïnes els substituents estan enganxats als àtoms de carboni alfa de la cadena d'aminoàcids.

Es fa servir el sufix yl en donar nom als compostos orgànics que conté un enllaç simple substituint un hidrogen,; -ylidene i -ylidyne es fan servir en doble i triple enllaços respectivament. A més per donar nom a hidrocarburs que contenen un substituent, es fan servir nombres posicionals per indicar quin àtom de carboni s'enganxa per distingir entre els isòmers estructurals.

ReferènciesModifica