Llista de funcions matemàtiques

article de llista de Wikimedia

Funcions elementals

modifica
  • Funcions polinòmiques: Són les funcions P (x), on P és un polinomi en x , és a dir una combinació finita de sumes i productes entre escalars (nombres) i la variable x . Normalment, els escalars són nombres reals, però en certs contextos, els coeficients poden ser elements d'un camp o anell arbitrari (per exemple, fraccions, o nombres complexos). Exemple:  .
  • Funció racional: Són funcions obtingudes en dividir una funció polinomial per una altra, no idènticament nul.
  • Funció arrel

Funcions transcendents

modifica

Qualsevol funció que no es pot expressar com una solució d'una equació polinòmica se l'anomena funció transcendent.

Funcions no elementals

modifica

Funcions de probabilitat

modifica

Vegeu també

modifica

Enllaços externs

modifica