Constant física adimensional

(S'ha redirigit des de: Nombre adimensional)

Una constant física adimensional és un nombre que no té unitats físiques que el defineixin i, per tant, és un nombre pur. Els nombres adimensionals es defineixen com a productes o quocients de quantitats que sí que tenen unitats, de tal forma que totes elles s'anul·len. En funció del seu valor, aquests nombres tenen un significat físic que caracteritza determinades propietats d'alguns sistemes.

Teorema de Pi-Buckingham modifica

D'acord amb el teorema de Pi-Buckingham d'anàlisi dimensional, la dependència funcional entre un cert nombre de variables (n) pot ser reduïda en el nombre de dimensions independents (k) de les n variables esmentades per a resultar en un nombre de quantitats adimensionals independents (p = n - k). Així doncs, diferents sistemes són equivalents quan presenten la mateixa descripció mitjançant nombres adimensionals.

Llista de constants físiques adimensionals modifica

Existeix una gran quantitat de nombres adimensionals, els més emprats dels quals es presenten per ordre alfabètic en el llistat següent:

Nom Símbol Definició matemàtica Camp d'aplicació
Nombre d'Abbe     òptica (dispersió en materials òptics)
Coeficient d'activitat     química (potencial químic)
Albedo   (%)   climatologia, astronomia, radiometria
Nombre d'Arquimedes     moviment de fluids degut a diferències de densitat
Nombre d'Arrhenius     Relació entre l'energia d'activació i l'energia tèrmica[1]
Nombre de Bagnold     flux de partícules granulades, sorra, etc.
Nombre de Biot     conductivitat superficial vs. volumètrica de sòlids
Nombre de Biot de la transferència de massa     conductivitat superficial vs. volumètrica de sòlids
Nombre de Bodenstein     distribució del temps de residència
Nombre de Bond     força capil·lar deguda a la flotació
Nombre de Brinkman     transferència de calor per conducció entre una superfície i un líquid viscós
Nombre de Brownell Katz combinació del nombre de capil·laritat i el nombre de Bond
Nombre de capil·laritat     flux degut a la tensió superficial
Nombre de Courant-Friedrich-Levy     resolució numèrica d'equacions diferencials
Nombre de Damköhler escala de temps d'una reacció química vs. el fenomen de transport
Nombre de Dean     vòrtexs en canonades corbades
Nombre de Deborah     reologia dels fluids viscoelàstics
Nombre d'Eckert     transferència de calor per convecció
Nombre d'Ekman     geofísica (forces de fregament per viscositat)
Nombre d'Eötvös     determinació de la forma de la bombolla/gota
Nombre d'Euler     hidrodinàmica (forces de pressió vs. forces inercials)
Nombre de Foppl–von Karman vinclament de capa fina
Nombre de Fourier     transferència de calor
Nombre de Fresnel     difracció
Nombre de Froude     forces inercials vs. forces gravitacionals en fluids
Nombre de Galilei     flux viscós degut a la gravetat
Nombre de Graetz     flux de calor
Nombre de Grashof     convecció natural
Nombre de Hagen     convecció forçada
Nombre de Karlovitz combustió turbulenta
Nombre de Knudsen     aproximació del continu en fluids
Nombre de Laplace     convecció natural en fluids amb mesclabilitat
Nombre de Lewis     difusió molecular vs. difusió tèrmica
Nombre de Mach     dinàmica dels gasos (velocitat del gas vs. velocitat del so)
Nombre de Reynolds magnètic     magnetohidrodinàmica
Nombre de Marangoni     Flux de Marangoni
Nombre de Morton     determinació de la forma de la bombolla/gota
Nombre de Nusselt     transferència de calor amb convecció forçada
Nombre d'Ohnesorge     atomització de líquids, flux de Marangoni
Nombre de Péclet     problemes d'advecció-difusió
Nombre de Peel adhesió de microestructures sobre substrats
Nombre de Prandtl     convecció forçada i natural
Nombre de Rayleigh     forces de flotació i viscoses en la convecció natural
Nombre de Reynolds     forces inercials vs. forces viscoses en fluids
Nombre de Richardson     efecte de la flotació en l'estabilitat dels fluxos
Nombre de Rossby     forces inercials en la geofísica
Nombre de Schmidt     dinàmica de fluids (transferència de massa i difusió)
Nombre de Sherwood     transferència de massa i convecció forçada
Nombre de Sommerfeld     lubricació d'arestes
Nombre de Stanton     transferència de calor amb convecció forçada
Nombre de Stefan     transferència de calor durant canvis de fase
Nombre de Stokes     dinàmica de la partícula
Nombre de Strouhal     fluxos continus i polsants
Nombre de Taylor     fluxos rotacionals
Nombre de Weber     fluxos multifàsics sobre superfícies corbes
Nombre de Weissenberg     fluxos viscoelàstics
Nombre de Womersley     fluxos continus i polsants
Pes atòmic     química i física de partícules
Índex de refracció     òptica

Vegeu també modifica

Referències modifica

  1. «Table of Dimensionless Numbers» (PDF). [Consulta: 29 agost 2011].