Obre el menú principal

Una base nitrogenada és un compost orgànic que deu les propietats de base a un parell solitari d'electrons d'un àtom de nitrogen. Són bases nitrogenades l'amoni (NH4+) i les amines, com la trietilamina, la piridina, etc., que originen els aminoàcids.

En el material genètic (ARN i ADN) existeixen cinc bases nitrogenades, l'adenina (A), la guanina (G), la timina (T), la citosina (C) i l'uracil (U), que es poden classificar en dos grups: les purines -l'adenina i la guanina- i les pirimidines -la citosina, la timina i l'uracil. Aquestes bases formen una part cabdal dels nucleòtids, i -segons l'ordre amb què estan combinades- contenen la informació genètica i constitueixen els gens, la base del codi genètic universal. En l'ADN, l'adenina sempre s'associa amb la timina (i vice-versa) i la guanina sempre s'associa amb la citosina (i vice-versa). En l'ARN l'uracil substitueix la timina.


          FÓRMULES DE LES CINC BASES NITROGENADES DEL MATERIAL GENÈTIC

Vegeu tambéModifica