Graus dels Mossos d'Esquadra

rangs dels Mossos d'Esqudra
(S'ha redirigit des de: Caporal (rang policial))

El cos dels Mossos d'Esquadra té els següents graus:

Escala Rang Divisa Organismes que pot comandar
Superior Comissari Comissari.png Comissaries Generals, Divisions / Regions
Intendent Intendent.gif Divisions/Regions, Àrees
Executiva Inspector Inspector.gif Àrees
Intermèdia Sotsinspector Sotsinspector.gif Àrees, Unitats
Sergent Sergent.gif Unitats, Grups
Bàsica Caporal Galons de caporal.gif Grups
Mosso Sense galons.gif

MajorModifica

Major és el màxim rang d'oficial a l'escala superior del cos dels Mossos d'Esquadra, immediatament superior al comissari segons l'article 18 de la llei 10/1994, de l'11 de juliol.[1] Nomenat per lliure designació entre tots els comissaris, cal que faci un curs de formació a l'ISPC.[2] Com a primer rang de l'escala superior, és el comandament més alt de la policia catalana. Li corresponen: el comandament, la direcció, l'orientació, la coordinació i la inspecció, al nivell superior, dels serveis policials.[1] El rang va quedar vacant, sense cap membre del cos que l'ostentés, des de la dimissió, el 2007, de Joan Unió.[3] El 2017 el comisari en cap Josep Lluís Trapero va ser nomenat major en reconeixement a la seva tasca.[3]

ComissariModifica

Comissari és un rang d'oficial a l'escala superior. El comissari és superior a l'intendent i subordinat al major. Com a segon rang de l'escala superior, és el segon comandament més alt de la policia catalana. Li corresponen: el comandament, la direcció, l'orientació, la coordinació i la inspecció, al nivell superior, dels serveis policials.[1] Les seves tasques directives consisteixen a comandar una regió policial, o una de les principals divisions del cos. També són comissaris els quatre caps de les comissaries generals dels Mossos. Tot i la creença popular, un comissari no és mai el cap d'una comissaria, perquè el seu rang és força més alt. Com que és un alt càrrec de la policia, l'ascens a comissari no es fa per oposicions sinó per lliure designació: el Departament d'Interior tria les persones que creu més idònies d'entre els intendents. Segons la legislació actual, però, el Departament està obligat a obrir la convocatòria també als comandaments de les altres forces de seguretat. Un cop triades les persones cal que passin un curs de formació a l'ISPC.[4] L'octubre del 2010 el cos dels Mossos d'Esquadra tenia 16 comissaris.[5]

Comissari en capModifica

Comissari en cap no és una categoria o rang en l'escala de cos dels Mossos d'Esquadra, sinó la denominació del comissari al que, si és el cas, se li assigna el màxim comanament del cos, quant aquest càrrec no correspon a un major. El comissari en cap ostenta la màxima responsabilitat operativa al capdavant dels Mossos d'Esquadra des de 2008, amb el parèntesi dels mesos entre abril i octubre de 2017, en què el càrrec de cap dels Mossos d'Esquadra, va correspondre a Josep Lluís Trapero en la categoria o grau de major.[6][7][8]

Comissaris en Cap

IntendentModifica

Intendent és un rang policial. El seu femení és intendenta. És el rang més baix de l'escala superior del cos dels Mossos d'Esquadra, la policia de la Generalitat de Catalunya. L'intendent està per sobre de l'inspector i subordinat al comissari. L'ascens a intendent es fa a través d'oposicions. Com a rang de l'escala superior li corresponen: el comandament, la direcció, l'orientació, la coordinació i la inspecció, en el nivell superior, dels serveis policials.[1] Pot dirigir des d'Àrees concretes (com per exemple les comissaries més importants del país) a Divisions o Regions Policials senceres que enquadrin diverses àrees en el seu si. L'octubre de 2010 el cos dels Mossos d'Esquadra tenia 38 intendents.[5]

InspectorModifica

L'Inspector és l'únic rang que hi ha a l'escala executiva del cos dels Mossos d'Esquadra. L'inspector és superior al sotsinspector i subordinat a l'intendent. L'ascens a inspector es fa mitjançant oposicions. Com a rang de l'escala executiva li corresponen la gestió de les diverses àrees i unitats dels mossos d'esquadra i, si s'escau, el comandament de l'activitat policial.[1] Aquest rang dirigeix gairebé la majoria d'àrees del cos, com per exemple les comissaries comarcals o de ciutats importants (Àrea Bàsica Policial), o les àrees d'investigació, o aquelles àrees on cal una formació tècnica especial. Tot i la creença popular, a la policia catalana un inspector no és qui fa les investigacions, perquè d'això se n'ocupen els investigadors, els quals són una especialitat i no cap rang. L'octubre de 2010 el cos dels Mossos d'Esquadra tenia 128 inspectors.[5]

SotsinspectorModifica

Sotsinspector és un rang de l'escala intermèdia, superior al sergent i subordinat a l'inspector. L'ascens a sotsinspector es fa a través d'oposicions. Com a rang "operatiu" més alt de l'escala intermèdia li corresponen: "el comandament operatiu i la supervisió de les tasques executives de les unitats, els grups i els subgrups policials."[1] Actualment hi ha sotsinspectors que fins i tot s'encarreguen d'Àrees senceres dels Mossos.[10] L'octubre de 2010 el cos dels Mossos d'Esquadra tenia 356 sotsinspectors.[5]

SergentModifica

Sergent és un grau policial del cos dels Mossos d'Esquadra, el sergent és un grau de l'escala intermèdia, superior al caporal i subordinat al sotsinspector. L'ascens a sergent es fa a través d'oposicions. Com a grau de l'escala intermèdia li corresponen "el comandament operatiu i la supervisió de les tasques executives de les unitats, els grups i els subgrups policials."[1] L'octubre de 2010 el cos dels Mossos d'Esquadra tenia 822 sergents.[5]

CaporalModifica

Caporal és un grau policial dels Mossos d'Esquadra. El caporal és un rang de l'escala bàsica, superior a l'agent o mosso, i subordinat al sergent. Com a membre destacat de l'escala bàsica és el responsable de liderar els seus companys. L'ascens a caporal es fa a través d'oposicions. Com a rang de l'escala bàsica li corresponen: "les tasques executives derivades del compliment de les funcions policials, i les funcions de comandament d'un o més funcionaris de la mateixa escala en els diferents serveis policials."[1] L'octubre de 2010 el cos dels Mossos d'Esquadra tenia 2.398 caporals[5] amb la previsió de ser-ne 2.673 properament.[11]

ReferènciesModifica