Confiscació del Regne de Mallorca • Altres llengües