Llista de mamífers de l'Azerbaidjan

article de llista de Wikimedia

Això és una llista de les espècies enregistrades de mamífers salvatges natius de l'Azerbaidjan. Es mostra l'estat de conservació de les espècie segons la Llista Vermella de la UICN. A data de 2020, una espècie es troba en perill d'extinció, cinc són vulnerables i 11 estan gairebé amenaçades.

Les següents etiquetes es fan servir per indicar l'estat de conservació de cada espècie segons l'avaluació de la IUCN:

EX Extinta No hi ha cap dubte raonable que el seu darrer individu ha mort.
EW Extinta en estat salvatge Només se'n coneix la supervivència en cultius, en captivitat o com a població o poblacions naturalitzades molt allunyades de la seva àrea de distribució anterior.
CR En perill crític L'espècie corre un risc extremadament gran d'extingir-se en estat salvatge.
EN En perill L'espècie corre un risc molt gran d'extingir-se en estat salvatge.
VU Vulnerable L'espècie corre un gran risc d'esdevenir una espècie "en perill" en estat salvatge.
NT Gairebé amenaçada L'espècie està propera a ser qualificada com a vulnerable.
LC Risc Mínim L'espècie no és actualment en risc d'extinció en estat salvatge.
DD Dades insuficients No hi ha informació adequada per avaluar el risc d'extinció per aquesta espècie.
NE No avaluada L'estat de conservació de l'espècie no ha estat estudiat.

Ordre: ArtiodàctilsModifica

 
Cabra del Caucas oriental (Capra cylindricornis)
 
Gasela persa (Gazella subgutturosa)

Order: CarnívorsModifica

 
Persian leopard
 
Striped hyena
 
Least weasel
 
Marbled polecat

Order: QuiròptersModifica

 
Greater horseshoe bat
 
Barbastelle
 
Serotine bat

ReferènciesModifica

 1. Lovari, S. «Capreolus capreolus». The IUCN Red List of Threatened Species, 2016, p. e.T42395A22161386. DOI: 10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T42395A22161386.en.
 2. Hoffmann, M.. Canis aureus, 2018, p. e.T118264161A46194820. 
 3. Canis lupus, 2018, p. e.T3746A119623865. 
 4. Hoffmann, M.. Vulpes vulpes, 2016, p. e.T23062A46190249. 
 5. Gray, T.N.E.. Felis chaus, 2016, p. e.T8540A50651463. 
 6. Breitenmoser, U.. Lynx lynx, 2015, p. e.T12519A121707666. 
 7. Stein, A. B.. Panthera pardus, 2016, p. e.T15954A160698029. 
 8. McLellan, B. N.. Ursus arctos, 2017, p. e.T41688A121229971. 
 9. Hyaena hyaena, 2015, p. e.T10274A45195080. 
 10. McDonald, R. A.. Mustela nivalis, 2019, p. e.T70207409A147993366. 
 11. Reid, F.. Mustela erminea, 2016, p. e.T29674A45203335. 
 12. Abramov, A.V.. Martes foina, 2016, p. e.T29672A45202514. 
 13. Herrero, J.. Martes martes, 2016, p. e.T12848A45199169. 
 14. Roos, A.. Lutra lutra, 2015, p. e.T12419A21935287. 
 15. Kranz, A.. Meles meles, 2016, p. e.T29673A45203002. 
 16. Abramov, A.V.. Vormela peregusna, 2016, p. e.T29680A45203971. 
 17. Hutson, A. M.. Hypsugo savii, 2010, p. e.T44856A10955205. 
 18. Paunović, M.. Myotis bechsteinii, 2019, p. e.T14123A22053752. 
 19. Myotis blythii. 2016, 2016, p. e.T14124A22053297. 
 20. Juste, J. & Paunović, M.. Nyctalus leisleri. 2016, 2016, p. e.T14919A22016159. 
 21. Csorba, G. & Hutson, A.M.. Nyctalus noctula, 2016, p. e.T14920A22015682. 
 22. Hutson, A. M.. Pipistrellus nathusii, 2010, p. e.T17316A6966886.