Obre el menú principal

Una partícula subatòmica és una unitat bàsica constituent de la matèria que per si sola no conserva les propietats d'un element químic. Poden formar part dels àtoms, que sí que conserven aquestes propietats. Les partícules subatòmiques poden ser elementals o compostes. Les partícules subatòmiques acostumen a ser: protons, neutrons i electrons. Aquestes partícules són el primer grau de complexitat que existeix avui en dia.

La idea de partícula subatòmica va estretament lligada al concepte històric d'àtom. Segons la definició original de Demòcrit, un àtom era indivisible, per tant era impossible que existissin les partícules subatòmiques. Els primers treballs de química moderna van associar a àtom una nova definició, no com a unitat indivisible sinó com a unitat química, de manera que aquests àtoms podien estar formats per altres elements, les partícules subatòmiques. Inicialment eren l'electró, el protó i el neutró, i tenien el caràcter de partícula elemental. Posteriorment, es van descobrir noves partícules subatòmiques, i aparegueren noves hipòtesis i teories sobre quines són o poden arribar a ser les partícules elementals.