Subsecretaria d'Economia i Empresa

La Subsecretaria d'Economia i Empresa (fins 2018 Subsecretaria d'Economia, Indústria i Competitivitat)[1] és la Subsecretaria del Ministeri d'Economia i Empresa.

Infotaula d'organitzacióSubsecretaria d'Economia i Empresa
Logotipo del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.svg
Dades
TipusSubsecretaria
Història
Creació2016 Modifica el valor a Wikidata
Reemplaçat perSubsecretaria d'Indústria, Comerç i Turisme Modifica el valor a Wikidata

FuncionsModifica

D'acord amb el Reial decret 531/2017, li correspon a la Subsecretaria d'Economia, Indústria i Competitivitat:[2]

 • La representació ordinària del Ministeri.
 • Les relacions institucionals del departament, sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans superiors i directius.
 • El suport als òrgans superiors del departament a la planificació de l'activitat del Ministeri a través del corresponent assessorament tècnic.
 • L'assistència al Ministre en el control d'eficàcia del Ministeri i dels seus Organismes públics.
 • La proposta de les mesures d'organització del Ministeri i l'adreça i l'exercici de les competències pròpies dels serveis comuns, a través de les corresponents instruccions o ordres de servei.
 • La prefectura superior de tot el personal del departament i la resolució de quants assumptes es refereixin a aquell, excepte els casos reservats a la decisió del Ministre o dels Secretaris d'Estat.
 • La responsabilitat de l'assessorament jurídic al Ministre en el desenvolupament de les funcions que a aquest li corresponen i, en particular, en l'exercici de la seva potestat normativa i en la producció dels actes administratius de la competència d'aquell, així com als altres òrgans del Ministeri.
 • La coordinació de les actuacions relatives a la participació del departament en els òrgans col·legiats del Govern i en els de col·laboració i suport al Govern.
 • La planificació, gestió i administració dels recursos humans del departament, l'elaboració de les relacions de llocs de treball, la gestió de les retribucions i les relacions amb les organitzacions sindicals i les associacions professionals de funcionaris.
 • L'establiment dels plans de formació del personal, sense perjudici de les competències d'altres òrgans directius del departament en aquesta matèria, i la gestió de l'acció social i dels programes de prevenció de riscos laborals.
 • La gestió dels mitjans materials del departament; l'adequació i conservació dels immobles dels serveis centrals i el manteniment de les seves instal·lacions; el registre general del Ministeri; els serveis tècnics, de seguretat, de reprografia i, en general, els altres serveis generals i de règim interior.
 • La planificació, coordinació, elaboració i adreça dels projectes d'obres.
 • La gestió patrimonial relacionada amb la tramitació dels expedients d'afectació o d'arrendament d'immobles vinculats a les finalitats específiques del departament, quan no correspongui a altres òrgans del Ministeri; el manteniment de l'inventari dels immobles afectes al departament; la gestió financera i de tresoreria dels crèdits pressupostaris dels serveis comuns i la coordinació de les diferents caixes pagadores del departament a través de la unitat central.
 • L'adreça, impuls i coordinació de la administració electrònica en el departament.
 • L'impuls i coordinació de la política informàtica del Ministeri i dels seus diferents organismes i el desenvolupament dels sistemes d'informació necessaris per al funcionament dels serveis.
 • La implantació de l'administració electrònica en el departament, la gestió i administració de les xarxes de comunicació de veu i dades, l'administració del domini d'Internet i portal del Ministeri i l'assessorament i assistència en matèria de tecnologies de la informació.
 • L'elaboració de la proposta de pressupost anual del Ministeri i la coordinació dels corresponents als seus organismes públics adscrits, així com el seguiment de l'execució pressupostària i l'autorització o, si escau, tramitació de les seves modificacions.
 • La inspecció de serveis dels òrgans i organismes dependents o adscrits al departament, amb la forma i l'àmbit previstos a l'apartat 3.c), i la coordinació de les actuacions del departament en matèria d'igualtat de gènere.
 • L'aprovació del pla anual d'inspecció de serveis.
 • L'exercici de la potestat disciplinària per faltes greus o molt greus del personal del departament, excepte la separació del servei.
 • El protectorat de les fundacions les finalitats de les quals es vinculin amb les atribucions del departament, en els termes establerts per la normativa vigent.
 • La coordinació de les estadístiques del departament i la representació en els òrgans interministerials d'aquest àmbit.
 • La gestió i manteniment del portal d'Internet i Intranet del Ministeri d'Economia i Empresa en coordinació amb els gestors de continguts dels centres directius i organismes del departament.
 • L'aplicació i el seguiment de les mesures d'austeritat i racionalització de la despesa pública mitjançant instruccions específiques sobre l'ocupació de mitjans del departament i dels organismes adscrits al mateix.
 • L'aprovació de les comissions de serveis amb dret a indemnització del personal del departament o la seva delegació en els responsables dels respectius centres directius; i les comissions amb dret a indemnització per quantia exacta dels alts càrrecs adscrits a la Subsecretaria.

EstructuraModifica

De la Subsecretaria de Justícia depenen els següents òrgans directius:

 • Secretaria General Tècnica de la Subsecretaria.
 • Subdirecció General de Recursos Humans.
 • Oficialia Major.
 • Subdirecció General d'Administració Financera i Inspecció de Serveis.
 • Subdirecció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
 • Oficina Pressupostària.
 • Gabinet Tècnic de la Subsecretaria.

Organismes adscritsModifica

Llista de Subsecretaris d'EconomiaModifica

Nom Cos de funcionaris Any de naixement Data de nomenament
Manuel Jesús Lagares Calvo (1) Cos d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat 1941 11 de juliol de 1977
Francisco Javier Moral Medina (1) Cos d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat 1944 10 de març de 1978
José Montes Fernández (1) Cos Superior de Tècnics Comercials i Economistes de l'Estat 19 de maig de 1980
José Enrique García Roméu Fleta (1) Fiscal 1938 26 de setembre de 1980
José Antonio Cortés Martínez (2) Cos d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat 22 de desembre de 1982
Miguel Martín Fernández (2) 1943 15 de febrer de 1984
José María García Alonso (2) Cos d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat 1944 1 d'agost de 1986
Enrique Martínez Robles (2) Cos d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat 1944 22 d'abril de 1988
Juan Antonio Blanco-Magadán y Amutio (2) Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat 1947 23 de juliol de 1993
Fernando Díez Moreno (2) Cos d'Advocats de l'Estat 1941 10 de maig de 1996
Miguel Crespo Rodríguez (1) Cos d'Advocats de l'Estat 1961 5 de maig de 2000
Juana Lázaro Ruiz (2) Cos d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat 1950 19 d'abril de 2004
Miguel Temboury Redondo (3) Cos d'Advocats de l'Estat 1969 23 de desembre de 2011
Alfredo González-Panizo Tamargo (4) Cos d'Advocats de l'Estat 1975 11 de novembre de 2016
Amparo López Senovilla Cos d'Advocats de l'Estat 1975 22 de juny de 2018
 • (1) Subsecretari d'Economia.
 • (2) Subsecretari d'Economia i Hidenda.
 • (3) Subsecretari d'Economia i Competitivitat.
 • (4) Subsecretari d'Economia, Indústria i Competitivitat
 • (5) Subsecretaria d'Economia i Empresa

ReferènciesModifica

El contingut d'aquest article incorpora material publicat al Butlletí Oficial de l'Estat, que es troba al domini públic de conformitat al que es disposa en l'article 13 de la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola.