CIM-10 Capítol IX: Malalties del sistema circulatori

(S'ha redirigit des de: CIM-10 Capítol I)
10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10)
Capítol Codis Títol
I A00-B99 Certes malalties infeccioses i parasitàries
II C00-D48 Neoplàsies
III D50-D89 Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics i altres trastorns que afecten el mecanisme de la immunitat
IV E00-E90 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques
V F00-F99 Trastorns mentals i del comportament
VI G00-G99 Malalties del sistema nerviós
VII H00-H59 Malalties de l'ull i els seus annexos
VIII H60-H95 Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide
IX I00-I99 Malalties del sistema circulatori
X J00-J99 Malalties del sistema respiratori
XI K00-K93 Malalties de l'aparell digestiu
XII L00-L99 Malalties de la pell i el teixit subcutani
XIII M00-M99 Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu
XIV N00-N99 Malalties de l'aparell genitourinari
XV O00-O99 Embaràs, part i puerperi
XVI P00-P96 Certes afeccions originades en el període perinatal
XVII Q00-Q99 Malformacions congènites, deformitats i anomalies cromosòmiques
XVIII R00-R99 Símptomes, signes i troballes anormals clíniques i de laboratori, no classificats en un altre lloc
XIX S00-T98 Traumatismes, enverinaments i algunes altres conseqüències de causa externa
XX V01-Y98 Causes externes de morbiditat i de mortalitat
XXI Z00-Z99 Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis de salut
XXII O00-U99 Codis per a situacions especials

La 10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10) és una codificació de malalties, trastorns, signes, símptomes, troballes anormals, denúncies, circumstàncies socials i causes externes de lesions o malalties, segons la classificació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).[1] Aquesta pàgina conté la llista de problemes del capítol IX de la CIM-10: Malalties del sistema circulatori.

Com que la llista té una finalitat didàctica, no s'hi han inclòs tots els problemes de salut referents al capítol. Aquests els podeu trobar en els documents en pdf de la bibliografia.
 • Sols apareixen els problemes codificats amb la lletra del capítol i dos dígits (per exemple A00), amb tres dígits (separada l'últim dígit per un punt, per exemple A04.0), i rarament amb quatre dígits.
 • S'han exclòs els problemes de més de dos dígits que fan referència a "altres" problemes especificats (però no definits) o a problemes no especificats; aquests dos casos corresponen, respectivament, als dígits finals 8 i 9.
 • També s'han exclòs els problemes de més de dos dígits que no aporten problemes de salut "diferents" dels de l'enunciat principal i que sols modifiquen "qualitativament" el problema de salut al qual fan referència. Per exemple: A00 és el codi pel còlera, però no s'han presentat els codis A00.1 i A00.2 que diferencien el còlera segons dos tipus de bacteri que el provoquen.

I00-I02 - Febre reumàtica aguda modifica

 • (I00) Febre reumàtica sense menció d'afectació cardíaca
 • (I01) Febre reumàtica amb afectació cardíaca
 • (I02) Corea reumàtica

I05-I09 - Cardiopaties reumàtiques cròniques modifica

 • (I05) Valvulopaties mitrals reumàtiques
  • (I05.0) Estenosi mitral
  • (I05.1) Insuficiència mitral reumàtica
  • (I05.2) Estenosi mitral amb insuficiència
 • (I06) Valvulopaties aòrtiques reumàtiques
  • (I06.0) Estenosi aòrtica reumàtica
  • (I06.1) Insuficiència aòrtica reumàtica
  • (I06.2) Estenosi aòrtica reumàtica amb insuficiència
 • (I07) Valvulopaties tricuspídiques reumàtiques
  • (I07.0) Estenosi tricuspídica
  • (I07.1) Insuficiència tricuspídica
  • (I07.2) Estenosi tricuspídica amb insuficiència
 • (I08) Valvulopaties múltiples
  • (I08.0) Trastorns de les vàlvules mitral i aòrtica
  • (I08.1) Trastorns de les vàlvules mitral i tricúspide
  • (I08.2) Trastorns de les vàlvules aòrtica i tricúspide
  • (I08.3) Trastorns combinats de les vàlvules mitral, aòrtica i tricúspide
 • (I09) Altres cardiopaties reumàtiques
  • (I09.0) Miocarditis reumàtica
  • (I09.1) Malalties reumàtiques de l'endocardi, vàlvula no especificada
  • (I09.2) Pericarditis reumàtica crònica

I10-I15 - Malalties hipertensives modifica

 • (I10) Hipertensió (primària) essencial
 • (I11) Cardiopatia hipertensiva
 • (I12) Malaltia renal hipertensiva
 • (I13) Cardiopatia i malaltia renal hipertensives
 • (I15) Hipertensió secundària

I20-I25 - Cardiopaties isquèmiques modifica

 • (I20) Angina de pit
 • (I21) Infart agut de miocardi
 • (I22) Infart de miocardi subsegüent
 • (I23) Determinades complicacions actuals consecutives a infart agut de miocardi
  • (I23.0) Hemopericardi com a complicació actual consecutiva a infart agut de miocardi
  • (I23.1) Defecte septal interauricular com a complicació actual consecutiva a infart agut de miocardi
  • (I23.2) Defecte septal interventricular com a complicació actual consecutiva a infart agut de miocardi
  • (I23.3) Ruptura de la paret cardíaca sense hemopericardi com a complicació actual consecutiva a infart agut de miocardi
  • (I23.4) Ruptura de les cordes tendinoses com a complicació actual consecutiva a infart agut de miocardi
  • (I23.5) Ruptura del múscul papil·lar com a complicació actual consecutiva a infart agut de miocardi
  • (I23.6) Trombosi de l'aurícula, l'apèndix auricular i el ventricle com a complicacions actuals consecutives a infart agut de mi
 • (I24) Altres cardiopaties isquèmiques agudes
  • (I24.0) Trombosi coronària sense infart de miocardi
  • (I24.1) Síndrome de Dressler
  • (I24.8) Altres formes de cardiopatia isquèmica aguda
  • (I24.9) Cardiopatia isquèmica aguda no especificada
 • (I25) Cardiopatia isquèmica crònica
  • (I25.0) Malaltia cardiovascular ateroscleròtica, així descrita
  • (I25.1) Cardiopatia ateroscleròtica
  • (I25.2) Infart de miocardi antic
  • (I25.3) Aneurisma cardíac
  • (I25.4) Aneurisma de l'artèria coronària
  • (I25.5) Miocardiopatia isquèmica
  • (I25.6) Isquèmia miocardíaca silent

I26-I28 - Malaltia cardiopulmonar i malalties de la circulació pulmonar modifica

 • (I26) Embòlia pulmonar
 • (I27) Altres malalties cardiopulmonars
  • (I27.0) Hipertensió pulmonar primària
  • (I27.1) Cardiopatia cifoscoliòtica
  • (I27.2) Altres hipertensions pulmonars secundàries
 • (I28) Altres malalties de vasos pulmonars
  • (I28.0) Fístula arteriovenosa de vasos pulmonars
  • (I28.1) Aneurisma de l'artèria pulmonar

I30-I52 - Altres formes de cardiopatia modifica

 • (I30) Pericarditis aguda
 • (I31) Altres malalties del pericardi
  • (I31.0) Pericarditis adhesiva crònica
  • (I31.1) Pericarditis constrictiva crònica
  • (I31.2) Hemopericardi no classificat a cap altre lloc
  • (I31.3) Embassament pericardíac (no inflamatori)
 • (I32) Pericarditis en malalties classificades en un altre lloc
 • (I33) Endocarditis aguda i subaguda
 • (I34) Trastorns no reumàtics de la vàlvula mitral
  • (I34.0) Insuficiència mitral (vàlvula)
  • (I34.1) Prolapse mitral (vàlvula)
  • (I34.2) Estenosi no reumàtica mitral (vàlvula)
 • (I35) Trastorns no reumàtics de la vàlvula aòrtica
  • (I35.0) Estenosi aòrtica (vàlvula)
  • (I35.1) Insuficiència aòrtica (vàlvula)
  • (I35.2) Estenosi aòrtica (vàlvula) amb insuficiència
 • (I36) Trastorns no reumàtics de la vàlvula tricúspide
  • (I36.0) Estenosi no reumàtica tricuspídica (vàlvula)
  • (I36.1) Insuficiència no reumàtica tricuspídica (vàlvula)
  • (I36.2) Estenosi no reumàtica tricuspídica (vàlvula) amb insuficiència
 • (I37) Trastorns de la vàlvula pulmonar
  • (I37.0) Estenosi de la vàlvula pulmonar
  • (I37.1) Insuficiència de la vàlvula pulmonar
  • (I37.2) Estenosi de la vàlvula pulmonar amb insuficiència
 • (I38) Endocarditis, vàlvula no especificada
 • (I39) Endocarditis i trastorns de la vàlvula cardíaca en malalties classificades en un altre lloc
 • (I40) Miocarditis aguda
 • (I41) Miocarditis en malalties classificades en un altre lloc
 • (I42) Miocardiopatia
 • (I43) Miocardiopatia en malalties classificades en un altre lloc
 • (I44) Blocatges auriculoventricular i de branca esquerra
  • (I44.0) Blocatge auriculoventricular de primer grau
  • (I44.1) Blocatge auriculoventricular de segon grau
  • (I44.2) Blocatge auriculoventricular complet
  • (I44.3) Altres blocatges auriculoventriculars i blocatges
  • (I44.4) Blocatge fascicular anterior esquerre
  • (I44.5) Blocatge fascicular posterior esquerre
  • (I44.6) Altres blocatges fasciculars i blocatges fasciculars no especificats
  • (I44.7) Blocatge de branca esquerra no especificat
 • (I45) Altres trastorns de conducció
  • (I45.0) Blocatge fascicular dret
  • (I45.1) Altres blocatges de branca dreta i blocatges de branca dreta no especificats
  • (I45.2) Blocatge bifascicular
  • (I45.3) Blocatge trifascicular
  • (I45.4) Blocatge intraventricular no especificat
  • (I45.5) Altres blocatges cardíacs especificats
  • (I45.6) Síndrome de preexcitació
 • (I46) Aturada cardíaca
 • (I47) Taquicàrdia paroxismal
  • (I47.0) Arrítmia ventricular per reentrada
  • (I47.1) Taquicàrdia supraventricular
  • (I47.2) Taquicàrdia ventricular
 • (I48) Fibril·lació i aleteig [flutter] auriculars
 • (I49) Altres arrítmies cardíaques
  • (I49.0) Fibril·lació i aleteig [flutter] ventriculars
  • (I49.1) Despolarització auricular prematura
  • (I49.2) Despolarització de la zona d'unió prematura
  • (I49.3) Despolarització ventricular prematura
  • (I49.4) Altres despolaritzacions prematures i despolaritzacions prematures no especificades
  • (I49.5) Síndrome del node sinusal malalt
 • (I50) Insuficiència cardíaca
 • (I51) Complicacions i descripcions mal definides de cardiopaties
  • (I51.0) Defecte septal cardíac adquirit
  • (I51.1) Ruptura de cordes tendinoses no classificada a cap altre lloc
  • (I51.2) Ruptura del múscul papil·lar no classificada a cap altre lloc
  • (I51.3) Trombosi intracardíaca no classificada a cap altre lloc
  • (I51.4) Miocarditis no especificada
  • (I51.5) Degeneració del miocardi
  • (I51.6) Malaltia cardiovascular no especificada
  • (I51.7) Cardiomegàlia
 • (I52) Altres trastorns cardíacs en malalties classificades en un altre lloc

I60-I69 - Malalties cerebrovasculars modifica

 • (I60) Hemorràgia subaracnoidal
 • (I61) Hemorràgia intracerebral
 • (I62) Altres hemorràgies intracranials no traumàtiques
  • (I62.0) Hemorràgia subdural (aguda) (no traumàtica)
  • (I62.1) Hemorràgia extradural no traumàtica
 • (I63) Infart cerebral
 • (I64) Accident vascular cerebral no especificat com a hemorràgia o infart
 • (I65) Oclusió i estenosi d'artèries precerebrals sense infart cerebral
 • (I66) Oclusió i estenosi d'artèries cerebrals sense infart cerebral
 • (I67) Altres malalties cerebrovasculars
  • (I67.0) Dissecció d'artèries cerebrals sense ruptura
  • (I67.1) Aneurisma cerebral sense ruptura
  • (I67.2) Aterosclerosi cerebral
  • (I67.3) Leucoencefalopatia vascular progressiva
  • (I67.4) Encefalopatia hipertensiva
  • (I67.5) Malaltia de Moya Moya
  • (I67.6) Trombosi no piògena del sistema venós intracranial
  • (I67.7) Arteritis cerebral no classificada a cap altre lloc
 • (I68) Trastorns cerebrovasculars en malalties classificades en un altre lloc
 • (I69) Seqüeles de malaltia cerebrovascular

I70-I79 - Malalties d'artèries, arterioles i capil·lars modifica

 • (I70) Aterosclerosi
 • (I71) Aneurisma i dissecció aòrtics
 • (I72) Altres aneurismes
  • (I72.0) Aneurisma d'artèria caròtide
  • (I72.1) Aneurisma d'artèria d'extremitat superior
  • (I72.2) Aneurisma d'artèria renal
  • (I72.3) Aneurisma d'artèria ilíaca
  • (I72.4) Aneurisma d'artèria d'extremitat inferior
 • (I73) Altres angiopaties perifèriques
  • (I73.0) Síndrome de Raynaud
  • (I73.1) Tromboangiïtis obliterant [Buerger]
 • (I74) Embòlia i trombosi arterials
 • (I77) Altres trastorns d'artèries i arterioles
  • (I77.0) Fístula arteriovenosa adquirida
  • (I77.1) Estenosi arterial
  • (I77.2) Ruptura arterial
  • (I77.3) Displàsia fibromuscular arterial
  • (I77.4) Síndrome de compressió de l'artèria celíaca
  • (I77.5) Necrosi arterial
  • (I77.6) Arteritis no especificada
 • (I78) Malalties dels capil·lars
  • (I78.0) Telangièctasi hemorràgica hereditària
  • (I78.1) Nevus no neoplàstic
 • (I79) Trastorns d'artèries, arterioles i capil·lars en malalties classificades en un altre lloc

I80-I89 - Malalties de venes, vasos limfàtics i ganglis limfàtics no classificades a cap altre lloc modifica

 • (I80) Flebitis i tromboflebitis
 • (I81) Trombosi de la vena porta
 • (I82) Altres embòlies i trombosis venoses
  • (I82.0) Síndrome de Budd-Chiari
  • (I82.1) Tromboflebitis migratòria
  • (I82.2) Embòlia i trombosi de vena cava
  • (I82.3) Embòlia i trombosi de vena renal
 • (I83) Venes varicoses d'extremitats inferiors
 • (I84) Hemorroides
 • (I85) Varices esofàgiques
 • (I86) Venes varicoses d'altres localitzacions
  • (I86.0) Varices sublinguals
  • (I86.1) Varices escrotals
  • (I86.2) Varices pelvianes
  • (I86.3) Varices vulvars
  • (I86.4) Varices gàstriques
 • (I87) Altres trastorns de les venes
  • (I87.0) Síndrome postflebítica
  • (I87.1) Compressió venosa
  • (I87.2) Insuficiència venosa (crònica) (perifèrica)
 • (I88) Limfadenitis no especificada
  • (I88.0) Limfadenitis mesentèrica no especificada
  • (I88.1) Limfadenitis crònica, excepte mesentèrica
 • (I89) Altres trastorns no infecciosos dels vasos limfàtics i els ganglis limfàtics
  • (I89.0) Limfoedema no classificat a cap altre lloc
  • (I89.1) Limfangitis

I95-I99 - Altres trastorns de l'aparell circulatori i trastorns de l'aparell circulatori no especificats modifica

 • (I95) Hipotensió
 • (I97) Trastorns de l'aparell circulatori posteriors a un procediment no classificats a cap altre lloc
 • (I98) Altres trastorns de l'aparell circulatori en malalties classificades en un altre lloc
 • (I99) Altres trastorns de l'aparell circulatori i trastorns de l'aparell circulatori no especificats

Referències modifica

 1. «CIM-10-MC/SCP». Departament de Salut.Generalitat de Catalunya. [Consulta: 20 gener 2023].

Enllaços externs modifica