CIM-10 Capítol XIV: Malalties de l'aparell genitourinari

(S'ha redirigit des de: CIM-10 Capítol N)
10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10)
Capítol Codis Títol
I A00-B99 Certes malalties infeccioses i parasitàries
II C00-D48 Neoplàsies
III D50-D89 Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics i altres trastorns que afecten el mecanisme de la immunitat
IV E00-E90 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques
V F00-F99 Trastorns mentals i del comportament
VI G00-G99 Malalties del sistema nerviós
VII H00-H59 Malalties de l'ull i els seus annexos
VIII H60-H95 Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide
IX I00-I99 Malalties del sistema circulatori
X J00-J99 Malalties del sistema respiratori
XI K00-K93 Malalties de l'aparell digestiu
XII L00-L99 Malalties de la pell i el teixit subcutani
XIII M00-M99 Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu
XIV N00-N99 Malalties de l'aparell genitourinari
XV O00-O99 Embaràs, part i puerperi
XVI P00-P96 Certes afeccions originades en el període perinatal
XVII Q00-Q99 Malformacions congènites, deformitats i anomalies cromosòmiques
XVIII R00-R99 Símptomes, signes i troballes anormals clíniques i de laboratori, no classificats en un altre lloc
XIX S00-T98 Traumatismes, enverinaments i algunes altres conseqüències de causa externa
XX V01-Y98 Causes externes de morbiditat i de mortalitat
XXI Z00-Z99 Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis de salut
XXII O00-U99 Codis per a situacions especials

La 10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10) és una codificació de malalties, trastorns, signes, símptomes, troballes anormals, denúncies, circumstàncies socials i causes externes de lesions o malalties, segons la classificació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).[1] Aquesta pàgina conté la llista de problemes del capítol XIV de la CIM-10: Malalties de l'aparell genitourinari.

Com que la llista té una finalitat didàctica, no s'hi han inclòs tots els problemes de salut referents al capítol. Aquests els podeu trobar en els documents en pdf de la bibliografia.
 • Sols apareixen els problemes codificats amb la lletra del capítol i dos dígits (per exemple A00), amb tres dígits (separada l'últim dígit per un punt, per exemple A04.0), i rarament amb quatre dígits.
 • S'han exclòs els problemes de més de dos dígits que fan referència a "altres" problemes especificats (però no definits) o a problemes no especificats; aquests dos casos corresponen, respectivament, als dígits finals 8 i 9.
 • També s'han exclòs els problemes de més de dos dígits que no aporten problemes de salut "diferents" dels de l'enunciat principal i que sols modifiquen "qualitativament" el problema de salut al qual fan referència. Per exemple: A00 és el codi pel còlera, però no s'han presentat els codis A00.1 i A00.2 que diferencien el còlera segons dos tipus de bacteri que el provoquen.

N00-N39 - Malalties de l'aparell genitourinari: aparell urinari

modifica

N00-N08 - Glomerulopaties

modifica
 • (N00) Síndrome nefrítica aguda
 • (N01) Síndrome nefrítica ràpidament progressiva
 • (N02) Hematúria recurrent i persistent
 • (N03) Síndrome nefrítica crònica
 • (N04) Síndrome nefròtica
 • (N05) Síndrome nefrítica no especificada
 • (N06) Proteïnúria aïllada amb lesió morfològica especificada
 • (N07) Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc
 • (N08) Trastorns glomerulars en malalties classificades en un altre lloc

N10-N16 - Nefropaties tubulointersticials

modifica
 • (N10) Nefritis tubulointersticial aguda
 • (N11) Nefritis tubulointersticial crònica
 • (N12) Nefritis tubulointersticial no especificada com a aguda o crònica
 • (N13) Uropatia obstructiva i per reflux
  • (N13.0) Hidronefrosi amb obstrucció de la unió ureteropelviana
  • (N13.1) Hidronefrosi amb estenosi ureteral no classificada a cap altre lloc
  • (N13.2) Hidronefrosi amb obstrucció calculosa renal i ureteral
  • (N13.3) Altres hidronefrosis i hidronefrosis no especificades
  • (N13.4) Hidrourèter
  • (N13.5) Colzada i estenosi de l'urèter sense hidronefrosi
  • (N13.6) Pionefrosi
  • (N13.7) Uropatia associada a reflux vesicoureteral
 • (N14) Afeccions tubulars i tubulointersticials induïdes per drogues i metalls pesants
  • (N14.0) Nefropatia per analgèsics
  • (N14.1) Nefropatia induïda per altres drogues, fàrmacs i productes biològics
  • (N14.2) Nefropatia induïda per droga, fàrmac o producte biològic no especificats
  • (N14.3) Nefropatia induïda per metalls pesants
  • (N14.4) Nefropatia tòxica no classificada a cap altre lloc
 • (N15) Altres nefropaties tubulointersticials
  • (N15.0) Nefropatia balcànica
  • (N15.1) Abscés renal i abscés perirenal
 • (N16) Trastorns tubulointersticials renals en malalties classificades en un altre lloc

N17-N19 - Fallida renal

modifica
 • (N17) Fallida renal aguda
 • (N18) Fallida renal crònica
 • (N19) Fallida renal no especificada

N20-N23 - Urolitiasi

modifica
 • (N20) Càlcul renal i ureteral
 • (N21) Càlcul de les vies urinàries inferiors
 • (N22) Càlcul del tracte urinari en malalties classificades en un altre lloc
 • (N23) Còlic renal no especificat

N25-N29 - Altres trastorns del ronyó i l'urèter

modifica
 • (N25) Trastorns a conseqüència de la funció tubular renal deteriorada
  • (N25.0) Osteodistròfia renal
  • (N25.1) Diabetis insípida nefrogènica
 • (N26) Nefrosclerosi no especificada
 • (N27) Ronyó petit per causa desconeguda
 • (N28) Altres trastorns del ronyó i l'urèter no classificats a cap altre lloc
  • (N28.0) Isquèmia i infart renals
  • (N28.1) Quist renal adquirit
 • (N29) Altres trastorns del ronyó i l'urèter en malalties classificades en un altre lloc

N30-N39 - Altres malalties de l'aparell urinari

modifica
 • (N30) Cistitis
 • (N31) Disfunció neuromuscular de la bufeta urinària no classificada a cap altre lloc
 • (N32) Altres trastorns de la bufeta urinària
  • (N32.0) Obstrucció del coll de la bufeta urinària
  • (N32.1) Fístula vesicointestinal
  • (N32.2) Fístula vesical no classificada a cap altre lloc
  • (N32.3) Diverticle vesical
  • (N32.4) Ruptura no traumàtica de la bufeta urinària
 • (N33) Trastorns de la bufeta urinària en malalties classificades en un altre lloc
 • (N34) Uretritis i síndrome uretral
  • (N34.0) Abscés uretral
  • (N34.1) Uretritis no especificada
  • (N34.2) Altres uretritis
  • (N34.3) Síndrome uretral no especificada
 • (N35) Estenosi uretral
 • (N36) Altres trastorns de la uretra
  • (N36.0) Fístula uretral
  • (N36.1) Diverticle uretral
  • (N36.2) Carúncula uretral
  • (N36.3) Prolapse de la mucosa uretral
 • (N37) Trastorns de la uretra en malalties classificades en un altre lloc
 • (N39) Altres trastorns de l'aparell urinari
  • (N39.0) Infecció del tracte urinari de localització no especificada
  • (N39.1) Proteïnúria persistent no especificada
  • (N39.2) Proteïnúria ortostàtica no especificada
  • (N39.3) Incontinència d'esforç
  • (N39.4) Altres incontinències urinàries especificades

N40-N99 - Malalties de l'aparell genitourinari: pelvis, genitals i mames

modifica

N40-N51 - Malalties dels òrgans genitals masculins

modifica
 • (N40) Hiperplàsia prostàtica
 • (N41) Malalties inflamatòries de la pròstata
  • (N41.0) Prostatitis aguda
  • (N41.1) Prostatitis crònica
  • (N41.2) Abscés prostàtic
  • (N41.3) Prostatocistitis
 • (N42) Altres trastorns de la pròstata
  • (N42.0) Càlcul prostàtic
  • (N42.1) Congestió i hemorràgia prostàtiques
  • (N42.2) Atròfia prostàtica
 • (N43) Hidrocele i espermatocele
 • (N44) Torsió testicular
 • (N45) Orquitis i epididimitis
 • (N46) Infertilitat masculina
 • (N47) Prepuci redundant, fimosi i parafimosi
 • (N48) Altres trastorns del penis
  • (N48.0) Leucoplàsia peniana
  • (N48.1) Balanopostitis
  • (N48.2) Altres trastorns inflamatoris del penis
  • (N48.3) Priapisme
  • (N48.4) Impotència d'origen orgànic
  • (N48.5) Úlcera del penis
  • (N48.6) Induració plàstica del penis
 • (N49) Trastorns inflamatoris dels òrgans genitals masculins no classificats a cap altre lloc
 • (N50) Altres trastorns dels òrgans genitals masculins
  • (N50.0) Atròfia testicular
  • (N50.1) Trastorns vasculars dels òrgans genitals masculins
 • (N51) Trastorns dels òrgans genitals masculins en malalties classificades en un altre lloc

N60-N64 - Trastorns mamaris

modifica
 • (N60) Displàsia mamària benigna
  • (N60.0) Quist solitari de mama
  • (N60.1) Mastopatia quística difusa
  • (N60.2) Fibroadenosi mamària
  • (N60.3) Fibrosclerosi mamària
  • (N60.4) Èctasi del conducte mamari
 • (N61) Trastorns inflamatoris mamaris
 • (N62) Hipertròfia mamària
 • (N63) Bony en mama no especificat
 • (N64) Altres trastorns mamaris
  • (N64.0) Fissura i fístula del mugró
  • (N64.1) Necrosi grassa de la mama
  • (N64.2) Atròfia mamària
  • (N64.3) Galactorrea no associada al part
  • (N64.4) Mastodínia
  • (N64.5) Altres signes i símptomes mamaris

N70-N77 - Malalties inflamatòries dels òrgans pelvians femenins

modifica
 • (N70) Salpingitis i ooforitis
 • (N71) Malaltia inflamatòria uterina, excepte del coll uterí
 • (N72) Malaltia inflamatòria del coll uterí
 • (N73) Altres malalties inflamatòries pelvianes femenines
  • (N73.0) Parametritis i cel·lulitis pelviana agudes
  • (N73.1) Parametritis i cel·lulitis pelviana cròniques
  • (N73.2) Parametritis i cel·lulitis pelviana no especificades
  • (N73.3) Peritonitis pelviana femenina aguda
  • (N73.4) Peritonitis pelviana femenina crònica
  • (N73.5) Peritonitis pelviana femenina no especificada
  • (N73.6) Adherències peritoneals pelvianes femenines
 • (N74) Trastorns inflamatoris pelvians femenins en malalties classificades en un altre lloc
 • (N75) Malalties de la glàndula de Bartholin
  • (N75.0) Quist de la glàndula de Bartholin
  • (N75.1) Abscés de la glàndula de Bartholin
 • (N76) Altres inflamacions de la vagina i la vulva
  • (N76.0) Vaginitis aguda
  • (N76.1) Vaginitis subaguda i crònica
  • (N76.2) Vulvitis aguda
  • (N76.3) Vulvitis subaguda i crònica
  • (N76.4) Abscés vulvar
  • (N76.5) Ulceració vaginal
  • (N76.6) Ulceració vulvar
 • (N77) Inflamació i ulceració vulvovaginals en malalties classificades en un altre lloc

N80-N98 - Trastorns no inflamatoris del tracte genital femení

modifica
 • (N80) Endometriosi
 • (N81) Prolapse genital femení
  • (N81.0) Uretrocele femenina
  • (N81.1) Cistocele
  • (N81.2) Prolapse uterovaginal incomplet
  • (N81.3) Prolapse uterovaginal complet
  • (N81.4) Prolapse uterovaginal no especificat
  • (N81.5) Enterocele vaginal
  • (N81.6) Rectocele
 • (N82) Fístules que afecten el tracte genital femení
 • (N83) Trastorns no inflamatoris de l'ovari, la trompa de Fal·lopi i el lligament ample
  • (N83.0) Quist fol·licular de l'ovari
  • (N83.1) Quist del cos luti
  • (N83.2) Altres quists ovàrics i quists ovàrics no especificats
  • (N83.3) Atròfia adquirida de l'ovari i la trompa de Fal·lopi
  • (N83.4) Prolapse i hèrnia de l'ovari i la trompa de Fal·lopi
  • (N83.5) Torsió de l'ovari, el pedicle ovàric i la trompa de Fal·lopi
  • (N83.6) Hematosàlpinx
  • (N83.7) Hematoma del lligament ample
 • (N84) Pòlip del tracte genital femení
 • (N85) Altres trastorns no inflamatoris de l'úter, excepte del coll uterí
  • (N85.0) Hiperplàsia glandular endometrial
  • (N85.1) Hiperplàsia adenomatosa endometrial
  • (N85.2) Hipertròfia uterina
  • (N85.3) Subinvolució de l'úter
  • (N85.4) Malposició de l'úter
  • (N85.5) Inversió uterina
  • (N85.6) Sinèquies intrauterines
  • (N85.7) Hematomètria
 • (N86) Erosió i ectropi del coll uterí
 • (N87) Displàsia del coll uterí
 • (N88) Altres trastorns no inflamatoris del coll uterí
  • (N88.0) Leucoplàsia del coll uterí
  • (N88.1) Laceració antiga del coll uterí
  • (N88.2) Estretor i estenosi del coll uterí
  • (N88.3) Incompetència del coll uterí
  • (N88.4) Elongació hipertròfica del coll uterí
 • (N89) Altres trastorns no inflamatoris de la vagina
  • (N89.0) Displàsia lleu de la vagina
  • (N89.1) Displàsia moderada de la vagina
  • (N89.2) Displàsia greu de la vagina no classificada a cap altre lloc
  • (N89.3) Displàsia de la vagina no especificada
  • (N89.4) Leucoplàsia vaginal
  • (N89.5) Estenosi i atrèsia de la vagina
  • (N89.6) Anell himenal estret
  • (N89.7) Hematocolpos
 • (N90) Altres trastorns no inflamatoris de la vulva i el perineu
  • (N90.0) Displàsia lleu de la vulva
  • (N90.1) Displàsia moderada de la vulva
  • (N90.2) Displàsia greu de la vulva no classificada a cap altre lloc
  • (N90.3) Displàsia de la vulva no especificada
  • (N90.4) Leucoplàsia vulvar
  • (N90.5) Atròfia vulvar
  • (N90.6) Hipertròfia vulvar
  • (N90.7) Quist vulvar
 • (N91) Menstruació absent, escassa i infreqüent
  • (N91.0) Amenorrea primària
  • (N91.1) Amenorrea secundària
  • (N91.2) Amenorrea no especificada
  • (N91.3) Oligomenorrea primària
  • (N91.4) Oligomenorrea secundària
  • (N91.5) Oligomenorrea no especificada
 • (N92) Menstruació excessiva, freqüent i irregular
 • (N93) Altres hemorràgies uterines i vaginals anòmales
  • (N93.0) Hemorràgia postcoital i per contacte
 • (N94) Dolor i altres afeccions associats als òrgans genitals femenins i el cicle menstrual
  • (N94.0) Dolor de l'ovulació
  • (N94.1) Disparèunia
  • (N94.2) Vaginisme
  • (N94.3) Síndrome de tensió premenstrual
  • (N94.4) Dismenorrea primària
  • (N94.5) Dismenorrea secundària
  • (N94.6) Dismenorrea no especificada
 • (N95) Trastorns menopàusics i altres trastorns perimenopàusics
  • (N95.0) Hemorràgia postmenopàusica
  • (N95.1) Estats menopàusics i climatèrics femenins
  • (N95.2) Vaginitis atròfica postmenopàusica
  • (N95.3) Estats associats a la menopausa artificial
 • (N96) Avortadora habitual
 • (N97) Infertilitat femenina
 • (N98) Complicacions associades a la reproducció assistida
  • (N98.0) Infecció associada a la inseminació artificial
  • (N98.1) Hiperestimulació ovàrica
  • (N98.2) Complicacions de la temptativa d'introducció d'ou fecundat consecutiva a fecundació in vitro
  • (N98.3) Complicacions de la temptativa d'introducció d'embrió en transferència embrionària

N99 - Altres trastorns de l'aparell genitourinari

modifica
 • (N99) Trastorns de l'aparell genitourinari posteriors a un procediment no classificats a cap altre lloc

Referències

modifica
 1. «CIM-10-MC/SCP». Departament de Salut.Generalitat de Catalunya. [Consulta: 20 gener 2023].