CIM-10 Capítol XIX: Lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes

(S'ha redirigit des de: CIM-10 Capítol T)
10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10)
Capítol Codis Títol
I A00-B99 Certes malalties infeccioses i parasitàries
II C00-D48 Neoplàsies
III D50-D89 Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics i altres trastorns que afecten el mecanisme de la immunitat
IV E00-E90 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques
V F00-F99 Trastorns mentals i del comportament
VI G00-G99 Malalties del sistema nerviós
VII H00-H59 Malalties de l'ull i els seus annexos
VIII H60-H95 Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide
IX I00-I99 Malalties del sistema circulatori
X J00-J99 Malalties del sistema respiratori
XI K00-K93 Malalties de l'aparell digestiu
XII L00-L99 Malalties de la pell i el teixit subcutani
XIII M00-M99 Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu
XIV N00-N99 Malalties de l'aparell genitourinari
XV O00-O99 Embaràs, part i puerperi
XVI P00-P96 Certes afeccions originades en el període perinatal
XVII Q00-Q99 Malformacions congènites, deformitats i anomalies cromosòmiques
XVIII R00-R99 Símptomes, signes i troballes anormals clíniques i de laboratori, no classificats en un altre lloc
XIX S00-T98 Traumatismes, enverinaments i algunes altres conseqüències de causa externa
XX V01-Y98 Causes externes de morbiditat i de mortalitat
XXI Z00-Z99 Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis de salut
XXII O00-U99 Codis per a situacions especials

La 10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10) és una codificació de malalties, trastorns, signes, símptomes, troballes anormals, denúncies, circumstàncies socials i causes externes de lesions o malalties, segons la classificació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).[1] Aquesta pàgina conté la llista de problemes del capítol XIX de la CIM-10: Traumatismes, enverinaments i algunes altres conseqüències de causa externa.

Com que la llista té una finalitat didàctica, no s'hi han inclòs tots els problemes de salut referents al capítol. Aquests els podeu trobar en els documents en pdf de la bibliografia.
 • Sols apareixen els problemes codificats amb la lletra del capítol i dos dígits (per exemple A00), amb tres dígits (separada l'últim dígit per un punt, per exemple A04.0), i rarament amb quatre dígits.
 • S'han exclòs els problemes de més de dos dígits que fan referència a "altres" problemes especificats (però no definits) o a problemes no especificats; aquests dos casos corresponen, respectivament, als dígits finals 8 i 9.
 • També s'han exclòs els problemes de més de dos dígits que no aporten problemes de salut "diferents" dels de l'enunciat principal i que sols modifiquen "qualitativament" el problema de salut al qual fan referència. Per exemple: A00 és el codi pel còlera, però no s'han presentat els codis A00.1 i A00.2 que diferencien el còlera segons dos tipus de bacteri que el provoquen.

S00–T14 - Lesions modifica

(S00-S09) Lesions del cap modifica

 • (S00) Lesió superficial de cap
 • (S01) Ferida oberta de cap
 • (S02) Fractura d'ossos del crani i la cara
 • (S03) Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i lligaments del cap
 • (S04) Lesió de nervis cranials
 • (S05) Lesió d'ull i òrbita
 • (S06) Lesió intracranial
 • (S07) Lesió per esclafament de cap
 • (S08) Amputació traumàtica de part del cap
 • (S09) Altres lesions de cap i lesions de cap no especificades

(S10-S19) Lesions del coll modifica

 • (S10) Lesió superficial de coll
 • (S11) Ferida oberta de coll
 • (S12) Fractura de coll
 • (S13) Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i lligaments a nivell del coll
 • (S14) Lesió de nervis i medul·la espinal a nivell del coll
 • (S15) Lesió de vasos sanguinis a nivell del coll
 • (S16) Lesió de múscul i tendó a nivell del coll
 • (S17) Lesió per esclafament de coll
 • (S18) Amputació traumàtica a nivell del coll
 • (S19) Altres lesions de coll i lesions de coll no especificades

(S20-S29) Lesions del tòrax modifica

 • (S20) Lesió superficial de tòrax
 • (S21) Ferida oberta de tòrax
 • (S22) Fractura de costella -es, estern i columna dorsal
 • (S23) Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i lligaments del tòrax
 • (S24) Lesió de nervis i medul·la espinal a nivell del tòrax
 • (S25) Lesió de vasos sanguinis del tòrax
 • (S26) Lesió del cor
 • (S27) Lesió d'altres òrgans intratoràcics i lesió d'òrgans intratoràcics no especificats
 • (S28) Lesió per esclafament de tòrax i amputació traumàtica de part del tòrax
 • (S29) Altres lesions de tòrax i lesions de tòrax no especificades

(S30-S39) Lesions de l'abdomen, la part inferior de l'esquena, la columna lumbar i la pelvis modifica

 • (S30) Lesió superficial d'abdomen, part inferior de l'esquena i pelvis
 • (S31) Ferida oberta d'abdomen, part inferior de l'esquena i pelvis
 • (S32) Fractura de columna lumbar i pelvis
 • (S33) Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i lligaments de la
 • (S34) Lesió de nervis i medul·la espinal lumbar a nivell de l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la pelvis
 • (S35) Lesió de vasos sanguinis a nivell de l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la pelvis
 • (S36) Lesió d'òrgans intraabdominals
 • (S37) Lesió d'òrgans urinaris i pelvians
 • (S38) Lesió per esclafament i amputació traumàtica de part de l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la pelvis
 • (S39) Altres lesions de l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la pelvis, i lesions de l'abdomen, la part inferior de l'e

(S40-S49) Lesions de l'espatlla i el braç modifica

 • (S40) Lesió superficial d'espatlla i braç
 • (S41) Ferida oberta d'espatlla i braç
 • (S42) Fractura d'espatlla i braç
 • (S43) Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i lligaments de la cintura escapular
 • (S44) Lesió de nervis a nivell de l'espatlla i el braç
 • (S45) Lesió de vasos sanguinis a nivell de l'espatlla i el braç
 • (S46) Lesió de múscul i tendó a nivell de l'espatlla i el braç
 • (S47) Lesió per esclafament d'espatlla i braç
 • (S48) Amputació traumàtica d'espatlla i braç
 • (S49) Altres lesions d'espatlla i braç, i lesions d'espatlla i braç no especificades

(S50-S59) Lesions del colze i l'avantbraç modifica

 • (S50) Lesió superficial d'avantbraç
 • (S51) Ferida oberta d'avantbraç
 • (S52) Fractura d'avantbraç
 • (S53) Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i lligaments del colze
 • (S54) Lesió de nervis a nivell de l'avantbraç
 • (S55) Lesió de vasos sanguinis a nivell de l'avantbraç
 • (S56) Lesió de múscul i tendó a nivell de l'avantbraç
 • (S57) Lesió per esclafament d'avantbraç
 • (S58) Amputació traumàtica d'avantbraç
 • (S59) Altres lesions d'avantbraç i lesions d'avantbraç no especificades

(S60-S69) Lesions del canell i la mà modifica

 • (S60) Lesió superficial de canell i mà
 • (S61) Ferida oberta de canell i mà
 • (S62) Fractura a nivell de canell i mà
 • (S63) Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i lligaments a nivell del canell i la mà
 • (S64) Lesió de nervis a nivell del canell i la mà
 • (S65) Lesió de vasos sanguinis a nivell del canell i la mà
 • (S66) Lesió de múscul i tendó a nivell del canell i la mà
 • (S67) Lesió per esclafament de canell i m
 • (S68) Amputació traumàtica de canell i mà
 • (S69) Altres lesions de canell i mà, i lesions de canell i mà no especificades

(S70-S79) Lesions del maluc i la cuixa modifica

 • (S70) Lesió superficial de maluc i cuixa
 • (S71) Ferida oberta de maluc i cuixa
 • (S72) Fractura de fèmur
 • (S73) Luxació, esquinç i distensió d'articulació i lligaments del maluc
 • (S74) Lesió de nervis a nivell del maluc i la cuixa
 • (S75) Lesió de vasos sanguinis a nivell del maluc i la cuixa
 • (S76) Lesió de múscul i tendó a nivell del maluc i la cuixa
 • (S77) Lesió per esclafament de maluc i cuixa
 • (S78) Amputació traumàtica de maluc i cuixa
 • (S79) Altres lesions de maluc i cuixa, i lesions de maluc i cuixa especificades

(S80-S89) Lesions del genoll i la cama modifica

 • (S80) Lesió superficial de cama
 • (S81) Ferida oberta de cama
 • (S82) Fractura de cama, incloent turmell
 • (S83) Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i lligaments de genoll
 • (S84) Lesió de nervis a nivell de la cama
 • (S85) Lesió de vasos sanguinis a nivell de la cama
 • (S86) Lesió de múscul i tendó a nivell de la cama
 • (S87) Lesió per esclafament de cama
 • (S88) Amputació traumàtica de cama
 • (S89) Altres lesions de cama i lesions de cama no especificades no especificades

(S90-S99) Lesions del turmell i el peu modifica

 • (S90) Lesió superficial de turmell i peu
 • (S91) Ferida oberta de turmell i peu
 • (S92) Fractura de peu, excepte el turmell
 • (S93) Luxació, esquinç i distensió d'articulacions i lligaments a nivell del turmell i el peu
 • (S94) Lesió de nervis a nivell del turmell i el peu
 • (S95) Lesió de vasos sanguinis a nivell del turmell i el peu
 • (S96) Lesió de múscul i tendó a nivell del turmell i el peu
 • (S97) Lesió per esclafament de turmell i peu
 • (S98) Amputació traumàtica de turmell i peu
 • (S99) Altres lesions de turmell i peu, i lesions de turmell i peu no especificades

(T00-T07) Lesions que afecten regions corporals múltiples modifica

 • (T00) Lesions superficials que afecten regions corporals múltiples
 • (T01) Ferides obertes que afecten regions corporals múltiples
 • (T02) Fractures que afecten regions corporals múltiples
 • (T03) Luxacions, esquinços i distensions que afecten regions corporals múltiples
 • (T04) Lesions per esclafament que afecten regions corporals múltiples
 • (T05) Amputacions traumàtiques que afecten regions corporals múltiples
 • (T06) Altres lesions que afecten regions corporals múltiples no classificades a cap altre lloc
 • (T07) Lesions múltiples no especificades

(T08-T14) Lesions de part no especificada de tronc, extremitat o regió corporal modifica

 • (T08) Fractura de columna vertebral, nivell no especificat
 • (T09) Altres lesions de columna vertebral i tronc, nivell no especificat
 • (T10) Fractura d'extremitat superior, nivell no especificat
 • (T11) Altres lesions d'extremitat superior, nivell no especificat
 • (T12) Fractura d'extremitat inferior, nivell no especificat
 • (T13) Altres lesions d'extremitat inferior, nivell no especificat
 • (T14) Lesió de regió corporal no especificada

T15–T98 - Enverinaments i algunes altres conseqüències de causa externa modifica

(T15-T19) Efectes de cos estrany que penetra per un orifici natural modifica

 • (T15) Cos estrany a la superfície ocular
 • (T16) Cos estrany a l'orella
 • (T17) Cos estrany al tracte respiratori
 • (T18) Cos estrany al tub digestiu
 • (T19) Cos estrany al tracte genitourinari

(T20-T32) Cremades i corrosions modifica

(T20-T25) Cremades i corrosions de superfície corporal externa, especificades per localització modifica

 • (T20) Cremada i corrosió de cap i coll
 • (T21) Cremada i corrosió de tronc
 • (T22) Cremada i corrosió d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà
 • (T23) Cremada i corrosió de canell i mà
 • (T24) Cremada i corrosió de maluc i extremitat inferior, excepte turmell i peu
 • (T25) Cremada i corrosió de turmell i peu

(T26-T28) Cremades i corrosions limitades a l'ull i als òrgans interns modifica

 • (T26) Cremada i corrosió limitades a ull i annexos oculars
 • (T27) Cremada i corrosió del tracte respiratori
 • (T28) Cremada i corrosió d'altres òrgans interns

(T29-T32) Cremades i corrosions de regions corporals múltiples, i cremades i corrosions de regions corporals no especificades modifica

 • (T29) Cremades i corrosions de regions corporals múltiples
 • (T30) Cremada i corrosió, regió corporal no especificada
 • (T31) Cremades classificades segons l'extensió de la superfície corporal afectada
 • (T32) Corrosions classificades segons l'extensió de la superfície corporal afectada

(T33-T35) Congelació modifica

 • (T33) Congelació superficial
 • (T34) Congelació amb necrosi dels teixits corporals múltiples
 • (T35) Congelació que afecta regions corporals múltiples i congelació no especificada

(T36-T50) Intoxicació per fàrmacs, medicaments i productes biològics modifica

 • (T36) Intoxicació per antibiòtics sistèmics
 • (T37) Intoxicació per altres antiparasitaris i antiinfecciosos sistèmics
 • (T38) Intoxicació per hormones i els seus antagonistes i substituts sintètics no classificats a cap altre lloc
 • (T39) Intoxicació per analgèsics, antipirètics i antireumàtics no opioides
 • (T40) Intoxicació per narcòtics i psicodislèptics [al·lucinògens]
 • (T41) Intoxicació per anestèsics i gasos terapèutics
 • (T42) Intoxicació per antiepilèptics, hipnosedants i antiparkinsonians
 • (T43) Intoxicació per psicòtrops no classificats a cap altre lloc
 • (T44) Intoxicació per fàrmacs que actuen principalment sobre el sistema nerviós autònom
 • (T45) Intoxicació per agents d'acció principalment sistèmica i hematològica no classificats a cap altre lloc
 • (T46) Intoxicació per agents que actuen principalment sobre l'aparell cardiovascular
 • (T47) Intoxicació per agents que actuen principalment sobre l'aparell gastrointestinal
 • (T48) Intoxicació per agents que actuen principalment sobre la musculatura llisa i esquelètica i sobre l'aparell respiratori
 • (T49) Intoxicació per agents tòpics que actuen principalment sobre la pell i les mucoses, i intoxicació per fàrmacs oftalmolò
 • (T50) Intoxicació per diürètics i altres fàrmacs, medicaments i productes biològics, i intoxicació per fàrmacs, medicaments i

(T51-T65) Efectes tòxics de substàncies principalment no medicinals en relació amb la seva procedència modifica

 • (T51) Efecte tòxic de l'alcohol
 • (T52) Efecte tòxic de dissolvents orgànics
 • (T53) Efecte tòxic dels derivats halogenats dels hidrocarburs alifàtics i aromàtics
 • (T54) Efecte tòxic de substàncies corrosives
 • (T55) Efecte tòxic de sabons i detergents
 • (T56) Efecte tòxic de metalls
 • (T57) Efecte tòxic d'altres substàncies inorgàniques
 • (T58) Efecte tòxic del monòxid de carboni
 • (T59) Efecte tòxic d'altres gasos, emanacions i vapors
 • (T60) Efecte tòxic de pesticides
 • (T61) Efecte tòxic de substàncies nocives ingerides per mitjà de consum de peix i marisc
 • (T62) Efecte tòxic d'altres substàncies nocives ingerides com a aliment
 • (T63) Efecte tòxic del contacte amb animals verinosos
 • (T64) Efecte tòxic d'aflatoxina i altres micotoxines contaminants d'aliments
 • (T65) Efecte tòxic d'altres substàncies i efecte tòxic de substàncies no especificades

(T66-T78) Altres efectes de causes externes i efectes de causes externes no especificats modifica

 • (T66) Efectes no especificats de la radiació
 • (T67) Efectes de calor i llum
 • (T68) Hipotèrmia
 • (T69) Altres efectes de temperatura baixa
 • (T70) Efectes de pressió atmosfèrica i pressió de l'aigua
 • (T71) Asfíxia
 • (T73) Efectes d'altres privacions
 • (T74) Síndromes de maltractament
 • (T75) Efectes d'altres causes externes
 • (T78) Reaccions adverses no classificades a cap altre lloc

(T79) Certes complicacions immediates de traumatismes modifica

 • (T79) Determinades complicacions immediates de traumatismes no classificades a cap altre lloc

(T80-T88) Complicacions d'assistència mèdica i quirúrgica no classificades a cap altre lloc modifica

 • (T80) Complicacions consecutives a infusió, transfusió o injecció terapèutica
 • (T81) Complicacions de procediments no classificades a cap altre lloc
 • (T82) Complicació de dispositius protètics, implants i empelts cardiovasculars
 • (T83) Complicacions de dispositius protètics, implants i empelts genitourinaris
 • (T84) Complicacions de dispositius protètics, implants i empelts ortopèdics interns
 • (T85) Complicacions d'altres dispositius protètics, implants i empelts interns
 • (T86) Fallida i rebuig d'òrgans i teixits trasplantats
 • (T87) Complicacions exclusives de reinserció i amputació
 • (T88) Altres complicacions d'assistència mèdica i quirúrgica no

(T90-T98) Seqüeles de lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes modifica

 • (T90) Seqüeles de lesions de cap
 • (T91) Seqüeles de lesions de coll i tronc
 • (T92) Seqüeles de lesions d'extremitat superior
 • (T93) Seqüeles de lesions d'extremitat inferior
 • (T94) Seqüeles de lesions que afecten regions corporals múltiples i seqüeles de lesions que afecten regions corporals no espe
 • (T95) Seqüeles de cremades, corrosions i congelació
 • (T96) Seqüeles d'intoxicació per drogues, fàrmacs i productes biològics
 • (T97) Seqüeles d'efectes tòxics de substàncies principalment no medicinals en relació amb la seva procedència
 • (T98) Seqüeles d'altres efectes de causes externes i seqüeles d'efectes de causes externes no especificats

Referències modifica

 1. «CIM-10-MC/SCP». Departament de Salut.Generalitat de Catalunya. [Consulta: 20 gener 2023].