Tractat de reforma institucional de la Unió Europea • Altres llengües