Himne nacional

Un himne nacional és una composició musical que sol relatar de forma patriòtica diferents fets de la història, costums i tradicions d'un país o nació. Un himne nacional és adoptat de forma oficial per un govern perquè serveixi per representar la nació en actes nacionals i internacionals de diferent caire. També pot esdevenir himne nacional gràcies a l'ús freqüent i continuat per part de la gent d'una nació que fa que s'associï indefectiblement la cançó amb la nació.

Els himnes nacionals van sorgir a l'Europa del segle xix, amb l'inici dels nacionalismes. El més antic és l'himne d'Holanda, anomenat Het Wilhelmus. Durant els segles xix i xx, les antigues colònies que aconseguiren la seva independència adoptaren ràpidament un himne per tal d'accentuar la seva nova condició de nacions independents. Actualment tots els països del món i moltes nacions històriques tenen himne nacional.