Teorema d'immersió de Nash

Els teoremes d'immersió de Nash estableixen que tota varietat riemanniana pot ser immersa dins d'un espai euclidià a través d'un embedding isometric. D'aquesta manera, tota varietat de Riemann pot ser visualitzada com a subvarietat de l'espai euclidià.