CIM-10 Capítol II: Neoplàsies

article de llista de Wikimedia
(S'ha redirigit des de: CIM-10 Capítol D)
10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10)
Capítol Codis Títol
I A00-B99 Certes malalties infeccioses i parasitàries
II C00-D48 Neoplàsies
III D50-D89 Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics i altres trastorns que afecten el mecanisme de la immunitat
IV E00-E90 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques
V F00-F99 Trastorns mentals i del comportament
VI G00-G99 Malalties del sistema nerviós
VII H00-H59 Malalties de l'ull i els seus annexos
VIII H60-H95 Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide
IX I00-I99 Malalties del sistema circulatori
X J00-J99 Malalties del sistema respiratori
XI K00-K93 Malalties de l'aparell digestiu
XII L00-L99 Malalties de la pell i el teixit subcutani
XIII M00-M99 Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu
XIV N00-N99 Malalties de l'aparell genitourinari
XV O00-O99 Embaràs, part i puerperi
XVI P00-P96 Certes afeccions originades en el període perinatal
XVII Q00-Q99 Malformacions congènites, deformitats i anomalies cromosòmiques
XVIII R00-R99 Símptomes, signes i troballes anormals clíniques i de laboratori, no classificats en un altre lloc
XIX S00-T98 Traumatismes, enverinaments i algunes altres conseqüències de causa externa
XX V01-Y98 Causes externes de morbiditat i de mortalitat
XXI Z00-Z99 Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis de salut
XXII O00-U99 Codis per a situacions especials

La 10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10) és una codificació de malalties, trastorns, signes, símptomes, troballes anormals, denúncies, circumstàncies socials i causes externes de lesions o malalties, segons la classificació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).[1] Aquesta pàgina conté la llista de problemes del capítol II de la CIM-10: Neoplàsies.

Com que la llista té una finalitat didàctica, no s'hi han inclòs tots els problemes de salut referents al capítol. Aquests els podeu trobar en els documents en pdf de la bibliografia.
 • Sols apareixen els problemes codificats amb la lletra del capítol i dos dígits (per exemple A00), amb tres dígits (separada l'últim dígit per un punt, per exemple A04.0), i rarament amb quatre dígits.
 • S'han exclòs els problemes de més de dos dígits que fan referència a "altres" problemes especificats (però no definits) o a problemes no especificats; aquests dos casos corresponen, respectivament, als dígits finals 8 i 9.
 • També s'han exclòs els problemes de més de dos dígits que no aporten problemes de salut "diferents" dels de l'enunciat principal i que sols modifiquen "qualitativament" el problema de salut al qual fan referència. Per exemple: A00 és el codi pel còlera, però no s'han presentat els codis A00.1 i A00.2 que diferencien el còlera segons dos tipus de bacteri que el provoquen.

C00-C97 - Neoplàsies malignes modifica

(C00-C14) Neoplàsies malignes de llavi, cavitat oral i faringe modifica

 • (C00) Neoplàsia maligna de llavi
 • (C01) Neoplàsia maligna de base de la llengua
 • (C02) Neoplàsia maligna d'altres parts de la llengua i de parts de la llengua no especificades
  • (C02.0) Neoplàsia maligna: Superfície dorsal de la llengua
  • (C02.1) Neoplàsia maligna: Vora de la llengua
  • (C02.2) Neoplàsia maligna: Superfície ventral de la llengua
  • (C02.3) Neoplàsia maligna: Els dos terços anteriors de la llengua, part no especificada
  • (C02.4) Neoplàsia maligna: Amígdala lingual
  • (C02.8) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada de la llengua
  • (C02.9) Neoplàsia maligna: Llengua, part no especificada
 • (C03) Neoplàsia maligna de geniva
 • (C04) Neoplàsia maligna de sòl de la boca
 • (C05) Neoplàsia maligna de paladar
 • (C06) Neoplàsia maligna d'altres parts de la boca i de parts de la boca no especificades
  • (C06.0) Neoplàsia maligna: Mucosa de la galta
  • (C06.1) Neoplàsia maligna: Vestíbul de la boca
  • (C06.2) Neoplàsia maligna: Àrea retromolar
  • (C06.8) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada d'altres parts de la boca i de parts de la boca no especificades
  • (C06.9) Neoplàsia maligna: Boca, part no especificada
 • (C07) Neoplàsia maligna de glàndula paròtide
 • (C08) Neoplàsia maligna d'altres glàndules salivals majors i de glàndules salivals majors no especificades
 • (C09) Neoplàsia maligna d'amígdala
 • (C10) Neoplàsia maligna d'orofaringe
 • (C11) Neoplàsia maligna de rinofaringe
 • (C12) Neoplàsia maligna de si piriforme
 • (C13) Neoplàsia maligna d'hipofaringe
 • (C14) Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides de llavi, cavitat oral i faringe

(C15-C26) Neoplàsies malignes d'òrgans digestius modifica

 • (C15) Neoplàsia maligna d'esòfag
 • (C16) Neoplàsia maligna d'estómac
 • (C17) Neoplàsia maligna d'intestí prim
 • (C18) Neoplàsia maligna de còlon
 • (C19) Neoplàsia maligna d'unió rectosigmoide
 • (C20) Neoplàsia maligna de recte
 • (C21) Neoplàsia maligna d'anus i conducte anal
 • (C22) Neoplàsia maligna de fetge i conductes biliars intrahepàtics
 • (C23) Neoplàsia maligna de vesícula biliar
 • (C24) Neoplàsia maligna d'altres parts del tracte biliar i de parts del tracte biliar no especificades
  • (C24.0) Neoplàsia maligna: Conducte biliar extrahepàtic
  • (C24.1) Neoplàsia maligna: Ampul·la de Vater
  • (C24.8) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada de les vies biliars extrahepàtics
  • (C24.9) Neoplàsia maligna: Tracte biliar, part no especificada
 • (C25) Neoplàsia maligna de pàncrees
 • (C26) Neoplàsia maligna d'altres òrgans digestius i d'òrgans digestius mal definits
  • (C26.0) Neoplàsia maligna: Tracte intestinal, part no especificada
  • (C26.1) Neoplàsia maligna: Melsa
  • (C26.8) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada de l'aparell digestiu
  • (C26.9) Neoplàsia maligna: Localitzacions mal definides dins l'aparell digestiu

(C30-C39) Neoplàsies malignes d'òrgans respiratoris i intratoràcics modifica

 • (C30) Neoplàsia maligna de fossa nasal i orella mitjana
 • (C31) Neoplàsia maligna de sins accessoris
 • (C32) Neoplàsia maligna de laringe
 • (C33) Neoplàsia maligna de tràquea
 • (C34) Neoplàsia maligna de bronqui i pulmó
 • (C37) Neoplàsia maligna de tim
 • (C38) Neoplàsia maligna de cor, mediastí i pleura
 • (C39) Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides de l'aparell respiratori i els òrgans intratoràcics
  • (C39.0) Neoplàsia maligna: Vies respiratòries altes, part no especificada
  • (C39.8) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada dels òrgans respiratoris i intratoràcics
  • (C39.9) Neoplàsia maligna: Localitzacions mal definides dins l'aparell respiratori

(C40-C41) Neoplàsies malignes d'os i cartílag articular modifica

 • (C40) Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular de les extremitats
 • (C41) Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
  • (C41.0) Neoplàsia maligna: Ossos del crani i la cara
  • (C41.1) Neoplàsia maligna: Mandíbula
  • (C41.2) Neoplàsia maligna: Columna vertebral
  • (C41.3) Neoplàsia maligna: Costelles, estern i clavícula
  • (C41.4) Neoplàsia maligna: Ossos pelvians, sacre i còccix
  • (C41.8) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada de l'os i el cartílag articular

(C43-C44) Melanoma i altres neoplàsies malignes de pell modifica

 • (C43) Melanoma maligne de pell
 • (C44) Altres neoplàsies malignes de pell
  • (C44.0) Neoplàsia maligna: Pell del llavi
  • (C44.1) Neoplàsia maligna: Pell de la parpella, incloent les comissures palpebrals
  • (C44.2) Neoplàsia maligna: Pell de l'orella i el conducte auditiu extern

especificades

  • (C44.4) Neoplàsia maligna: Pell del cuir cabellut i el coll
  • (C44.5) Neoplàsia maligna: Pell del tronc
  • (C44.6) Neoplàsia maligna: Pell de l'extremitat superior, incloent l'espatlla
  • (C44.7) Neoplàsia maligna: Pell de l'extremitat inferior, incloent el maluc
  • (C44.8) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada de la pell

(C45-C49) Neoplàsies malignes de teixits tous i mesotelials modifica

 • (C45) Mesotelioma
 • (C46) Sarcoma de Kaposi
 • (C47) Neoplàsia maligna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom
 • (C48) Neoplàsia maligna de retroperitoneu i peritoneu
 • (C49) Neoplàsia maligna d'altres teixits tous i teixits connectius
  • (C49.0) Neoplàsia maligna: Teixits tous i teixits connectius del cap, la cara i el coll
  • (C49.1) Neoplàsia maligna: Teixits tous i teixits connectius de l'extremitat superior, incloent l'espatlla
  • (C49.2) Neoplàsia maligna: Teixits tous i teixits connectius de l'extremitat inferior, incloent el maluc
  • (C49.3) Neoplàsia maligna: Teixits tous i teixits connectius del tòrax
  • (C49.4) Neoplàsia maligna: Teixits tous i teixits connectius de l'abdomen
  • (C49.5) Neoplàsia maligna: Teixits tous i teixits connectius de la pelvis
  • (C49.6) Neoplàsia maligna: Teixits tous i teixits connectius del tronc, part no especificada
  • (C49.8) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada dels teixits tous i els teixits connectius

(C50) Neoplàsia maligna de mama modifica

 • (C50) Neoplàsia maligna de mama

(C51-C58) Neoplàsies malignes d'òrgans genitals femenins modifica

 • (C51) Neoplàsia maligna de vulva
 • (C52) Neoplàsia maligna de vagina
 • (C53) Neoplàsia maligna de coll uterí
 • (C54) Neoplàsia maligna de cos uterí
 • (C55) Neoplàsia maligna d'úter, part no especificada
 • (C56) Neoplàsia maligna d'ovari
 • (C57) Neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals femenins i d'òrgans genitals femenins no especificats
  • (C57.0) Neoplàsia maligna: Trompa de Fal·lopi
  • (C57.1) Neoplàsia maligna: Lligament ample
  • (C57.2) Neoplàsia maligna: Lligament rodó
  • (C57.3) Neoplàsia maligna: Parametri
  • (C57.4) Neoplàsia maligna: Annexos uterins no especificats
  • (C57.7) Neoplàsia maligna: Altres òrgans genitals femenins especificats
  • (C57.8) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada dels òrgans genitals
 • (C58) Neoplàsia maligna de placenta

(C60-C63) Neoplàsies malignes d'òrgans genitals masculins modifica

 • (C60) Neoplàsia maligna de penis
 • (C61) Neoplàsia maligna de pròstata
 • (C62) Neoplàsia maligna de testicle
 • (C63) Neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals masculins i d'òrgans genitals masculins no especificats
  • (C63.0) Neoplàsia maligna: Epidídim
  • (C63.1) Neoplàsia maligna: Cordó espermàtic
  • (C63.2) Neoplàsia maligna: Escrot
  • (C63.7) Neoplàsia maligna: Altres òrgans genitals masculins especificats
  • (C63.8) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada dels òrgans genitals masculins

(C64-C68) Neoplàsies malignes d'òrgans urinaris modifica

 • (C64) Neoplàsia maligna de ronyó, excepte pelvis renal
 • (C65) Neoplàsia maligna de pelvis renal
 • (C66) Neoplàsia maligna d'urèter
 • (C67) Neoplàsia maligna de bufeta urinària
 • (C68) Neoplàsia maligna d'altres òrgans urinaris i d'òrgans urinaris no especificats
  • (C68.0) Neoplàsia maligna: Uretra
  • (C68.1) Neoplàsia maligna: Glàndula parauretral
  • (C68.8) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada dels òrgans urinaris

(C69-C72) Neoplàsies malignes d'ull, encèfal i altres parts del sistema nerviós central modifica

 • (C69) Neoplàsia maligna d'ull i annexos oculars
 • (C70) Neoplàsia maligna de meninge
 • (C71) Neoplàsia maligna d'encèfal
 • (C72) Neoplàsia maligna de medul·la espinal, nervis cranials i altres parts del sistema nerviós central

(C73-C75) Neoplàsies malignes de tiroide i altres glàndules endocrines modifica

 • (C73) Neoplàsia maligna de glàndula tiroide
 • (C74) Neoplàsia maligna de glàndula suprarenal
 • (C75) Neoplàsia maligna d'altres glàndules endocrines i estructures relacionades
  • (C75.0) Neoplàsia maligna: Glàndula paratiroide
  • (C75.1) Neoplàsia maligna: Glàndula pituïtària
  • (C75.2) Neoplàsia maligna: Conducte craniofaringi
  • (C75.3) Neoplàsia maligna: Glàndula pineal
  • (C75.4) Neoplàsia maligna: Corpuscle carotidi
  • (C75.5) Neoplàsia maligna: Corpuscle aòrtic i altres paraganglis
  • (C75.8) Neoplàsia maligna: Afectació pluriglandular no especificada

(C76-C80) Neoplàsies malignes de localitzacions mal definides, secundàries i no especificades modifica

 • (C76) Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides
 • (C77) Neoplàsia maligna secundària de ganglis limfàtics i neoplàsia maligna no especificada de ganglis limfàtics
 • (C78) Neoplàsia maligna secundària d'òrgans respiratoris i digestius
 • (C79) Neoplàsia maligna secundària d'altres localitzacions
 • (C80) Neoplàsia maligna de localització no especificada

(C81-C96) Neoplàsies malignes de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats modifica

 • (C81) Malaltia de Hodgkin
 • (C82) Limfoma no hodgkinià fol·licular [nodular]
 • (C83) Limfoma no hodgkinià difús
 • (C84) Limfoma T perifèric i limfoma cutani de limfòcits T
  • (C84.0) Micosi fungoide
  • (C84.1) Malaltia de Sézary
  • (C84.2) Limfoma de limfòcits T
  • (C84.3) Limfoma limfoepitelioide
  • (C84.4) Limfoma T perifèric
 • (C85) Altres tipus de limfoma no hodgkinià i tipus de limfoma no hodgkinià no especificats
  • (C85.0) Limfosarcoma
  • (C85.1) Limfoma de limfòcits B no especificat
 • (C88) Malalties immunoproliferatives malignes
  • (C88.0) Macroglobulinèmia de Waldenström
  • (C88.1) Malaltia de la cadena pesant alfa
  • (C88.2) Malaltia de la cadena pesant gamma
  • (C88.3) Malaltia immunoproliferativa de l'intestí prim
 • (C90) Mieloma múltiple i neoplàsies de cèl·lules plasmàtiques malignes
  • (C90.0) Mieloma múltiple
  • (C90.1) Leucèmia de cèl·lules plasmàtiques
  • (C90.2) Plasmocitoma extramedul·lar
 • (C91) Leucèmia limfoide
 • (C92) Leucèmia mieloide
 • (C93) Leucèmia monocítica
 • (C94) Altres leucèmies amb especificació del tipus cel·lular
  • (C94.0) Eritrèmia i eritroleucèmia agudes
  • (C94.1) Eritrèmia crònica
  • (C94.2) Leucèmia aguda de megacarioblastos
  • (C94.3) Leucèmia de mastòcits
  • (C94.4) Panmielosi aguda
  • (C94.5) Mielofibrosi aguda
 • (C95) Leucèmia sense especificació del tipus cel·lular
 • (C96) Altres neoplàsies malignes de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats, i neoplàsies malignes de teixit limfoide

(C97) Neoplàsies malignes de localitzacions múltiples independents (primàries) modifica

 • (C97) Neoplàsies malignes de localitzacions múltiples independents (primàries)

D00-D09 - Neoplàsies in situ modifica

 • (D00) Carcinoma in situ de cavitat oral, esòfag i estómac
 • (D01) Carcinoma in situ d'altres òrgans digestius i d'òrgans digestius no especificats
 • (D02) Carcinoma in situ d'orella mitjana i aparell respiratori
 • (D03) Melanoma in situ
 • (D04) Carcinoma in situ de pell
 • (D05) Carcinoma in situ de mama
 • (D06) Carcinoma in situ de coll uterí
 • (D07) Carcinoma in situ d'altres òrgans genitals i d'òrgans genitals no especificats
  • (D07.0) Carcinoma in situ: Endometri
  • (D07.1) Carcinoma in situ: Vulva
  • (D07.2) Carcinoma in situ: Vagina

especificats

  • (D07.4) Carcinoma in situ: Penis
  • (D07.5) Carcinoma in situ: Pròstata

especificats

 • (D09) Carcinoma in situ d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
  • (D09.0) Carcinoma in situ: Bufeta urinària
  • (D09.1) Carcinoma in situ: Altres òrgans urinaris i òrgans urinaris no especificats
  • (D09.2) Carcinoma in situ: Ull
  • (D09.3) Carcinoma in situ: Tiroide i altres glàndules endocrines

D10-D36 - Neoplàsies benignes modifica

 • (D10) Neoplàsia benigna de boca i faringe
 • (D11) Neoplàsia benigna de glàndules salivals majors
 • (D12) Neoplàsia benigna de còlon, recte, anus i conducte anal
 • (D13) Neoplàsia benigna d'altres parts de l'aparell digestiu i de parts de l'aparell digestiu mal definides
  • (D13.0) Neoplàsia benigna: Esòfag
  • (D13.1) Neoplàsia benigna: Estómac
  • (D13.2) Neoplàsia benigna: Duodè
  • (D13.3) Neoplàsia benigna: Altres parts de l'intestí prim i parts de l'intestí prim no especificades
  • (D13.4) Neoplàsia benigna: Fetge
  • (D13.5) Neoplàsia benigna: Conductes biliars extrahepàtics
  • (D13.6) Neoplàsia benigna: Pàncrees
  • (D13.7) Neoplàsia benigna: Pàncrees endocrí
 • (D14) Neoplàsia benigna d'orella mitjana i aparell respiratori
 • (D15) Neoplàsia benigna d'altres òrgans intratoràcics i d'òrgans intratoràcics no especificats
 • (D16) Neoplàsia benigna d'os i cartílag articular
 • (D17) Neoplàsia lipomatosa benigna
 • (D18) Hemangioma i limfoangioma, qualsevol localització
 • (D19) Neoplàsia benigna de teixit mesotelial
 • (D20) Neoplàsia benigna de teixits tous del retroperitoneu i el peritoneu
 • (D21) Altres neoplàsies benignes de teixit connectiu i altres teixits tous
  • (D21.0) Neoplàsia benigna: Teixit connectiu i altres teixits tous del cap, la cara i el coll
  • (D21.1) Neoplàsia benigna: Teixit connectiu i altres teixits tous de l'extremitat superior, incloent l'espatlla
  • (D21.2) Neoplàsia benigna: Teixit connectiu i altres teixits tous de l'extremitat inferior, incloent el maluc
  • (D21.3) Neoplàsia benigna: Teixit connectiu i altres teixits tous del tòrax
  • (D21.4) Neoplàsia benigna: Teixit connectiu i altres teixits tous de l'abdomen
  • (D21.5) Neoplàsia benigna: Teixit connectiu i altres teixits tous de la pelvis
  • (D21.6) Neoplàsia benigna: Teixit connectiu i altres teixits tous del tronc, part no especificada
 • (D22) Nevus melanocítics
 • (D23) Altres neoplàsies benignes de pell
  • (D23.0) Neoplàsia benigna: Pell del llavi
  • (D23.1) Neoplàsia benigna: Pell de la parpella, incloent les comissures palpebrals
  • (D23.2) Neoplàsia benigna: Pell de l'orella i el conducte auditiu extern
  • (D23.4) Neoplàsia benigna: Pell del cuir cabellut i el coll
  • (D23.5) Neoplàsia benigna: Pell del tronc
  • (D23.6) Neoplàsia benigna: Pell de l'extremitat superior, incloent l'espatlla
  • (D23.7) Neoplàsia benigna: Pell de l'extremitat inferior, incloent el maluc
  • (D23.9) Neoplàsia benigna: Pell no especificada
 • (D24) Neoplàsia benigna de mama
 • (D25) Liomioma uterí
 • (D26) Altres neoplàsies benignes d'úter
 • (D26) Altres neoplàsies benignes d'úter
  • (D26.0) Altres neoplàsies benignes: Coll uterí
  • (D26.1) Altres neoplàsies benignes: Cos uterí
  • (D26.7) Altres neoplàsies benignes: Altres parts de l'úter
 • (D27) Neoplàsia benigna d'ovari
 • (D28) Neoplàsia benigna d'altres òrgans genitals femenins i d'òrgans genitals femenins no especificats
  • (D28.0) Neoplàsia benigna: Vulva
  • (D28.1) Neoplàsia benigna: Vagina
  • (D28.2) Neoplàsia benigna: Trompes i lligaments uterins
 • (D29) Neoplàsia benigna d'òrgans genitals masculins
 • (D30) Neoplàsia benigna d'òrgans urinaris
 • (D31) Neoplàsia benigna d'ull i annexos oculars
 • (D32) Neoplàsia benigna de meninges
 • (D33) Neoplàsia benigna d'encèfal i altres parts del sistema nerviós central
 • (D34) Neoplàsia benigna de glàndula tiroide
 • (D35) Neoplàsia benigna d'altres glàndules endocrines i de glàndules endocrines no especificades
  • (D35.0) Neoplàsia benigna: Glàndula suprarenal
  • (D35.1) Neoplàsia benigna: Glàndula paratiroide
  • (D35.2) Neoplàsia benigna: Glàndula pituïtària
  • (D35.3) Neoplàsia benigna: Conducte craniofaringi
  • (D35.4) Neoplàsia benigna: Glàndula pineal
  • (D35.5) Neoplàsia benigna: Corpuscle carotidi
  • (D35.6) Neoplàsia benigna: Corpuscle aòrtic i altres paraganglis
  • (D35.7) Neoplàsia benigna: Altres glàndules endocrines especificades
  • (D35.8) Neoplàsia benigna: Afectació pluriglandular
 • (D36) Neoplàsia benigna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
  • (D36.0) Neoplàsia benigna: Ganglis limfàtics
  • (D36.1) Neoplàsia benigna: Nervis perifèrics i sistema nerviós autònom

D37-D48 - Neoplàsies de comportament incert o desconegut modifica

 • (D37) Neoplàsia de comportament incert o desconegut de cavitat oral i òrgans digestius
 • (D38) Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'orella mitjana i d'òrgans respiratoris i intratoràcics
 • (D39) Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'òrgans genitals femenins
 • (D40) Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'òrgans genitals masculins
 • (D41) Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'òrgans urinaris
 • (D42) Neoplàsia de comportament incert o desconegut de meninges
 • (D43) Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'encèfal i sistema nerviós central
 • (D44) Neoplàsia de comportament incert o desconegut de glàndules endocrines
 • (D45) Policitèmia vera
 • (D46) Síndromes mielodisplàstiques
 • (D47) Altres neoplàsies de comportament incert o desconegut de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats
  • (D47.0) Tumors d'histiòcits i mastòcits de comportament incert i desconegut
  • (D47.1) Malaltia mieloproliferativa crònica
  • (D47.2) Gammapatia monoclonal
  • (D47.3) Trombocitèmia hemorràgica (essencial)
 • (D48) Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades

Referències modifica

 1. «CIM-10-MC/SCP». Departament de Salut.Generalitat de Catalunya. [Consulta: 20 gener 2023].