Distribució de Poisson

En teoria de probabilitat i estadística, la distribució de Poisson és una distribució de probabilitat discreta. Expressa la probabilitat d'un nombre d'esdeveniments passant en un temps fix si aquests esdeveniments tenen lloc amb una freqüència mitjana coneguda i són independents del temps transcorregut des de l'últim esdeveniment.

Distribució de Poisson
Plot of the Poisson PMF
L'eix horitzontal és l'índex k . La funció només està definida en valors sencers de k . Les línies que connecten els punts són només guies per a l'ull i no indiquen continuïtat.
Funció de distribució de probabilitat
Plot of the Poisson CDF
L'eix horitzontal és l'índex k .
Paràmetres
Suportk ∈ { 0, 1, 2, 3, ... }
FD (on és la Funció gamma incompleta)
Mitjana
Mediana
Moda
Variància
Coeficient de simetria
Curtosi
Entropia
FGM
FC

Va ser descoberta per Siméon-Denis Poisson, que la va donar a conèixer l'any 1838 en el seu treball Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile ( Investigació sobre la probabilitat dels judicis en matèries criminals i civils ).


DefinicióModifica

Una variable aleatòria de Poisson   de paràmetre   és una variable discreta que pot prendre qualsevol valor natural, 0, 1, 2, ... amb probabilitats

 

PropietatsModificaTant el valor esperat com la variància d'una variable aleatòria amb distribució de Poisson són iguals a  . Així,   es pot interpretar com la freqüència esperada del fenomen modelat per la distribució.

Els moments d'ordre superior són polinomis de Touchard en  , i els coeficients tenen una interpretació combinatòria. De fet, quan el valor esperat de la distribució de Poisson és 1, llavors segons la fórmula de Dobinski, el  -èsim moment iguala el nombre de particions de mida  .

La moda d'una variable aleatòria de distribució de Poisson amb un   no sencer és igual a  , el més gran dels enters menors que   (els símbols   representen la funció part sencera). Quan   és un enter positiu, les modes són   i  .

La funció generadora de moments de la distribució de Poisson amb valor esperat   és

 

Les variables aleatòries de Poisson tenen la propietat de ser infinitament divisibles.

La divergència Kullback-llegible des d'una variable aleatòria de Poisson de paràmetre   a una altra de paràmetre   és

 

Relació amb altres distribucionsModifica

Sumes de variables aleatòries de PoissonModifica

La suma de variables aleatòries de Poisson independents és una altra variable aleatòria de Poisson en què el paràmetre és la suma dels paràmetres de les originals. Dit d'una altra manera, si

 

són N variables aleatòries de Poisson independents, llavors

 .

Distribució binomialModifica

La distribució de Poisson és un cas límit de la distribució binomial. De fet, si els paràmetres   i   d'una distribució binomial tendeixen a infinit de manera que   es mantingui constant, la distribució límit obtinguda és de Poisson.

Aproximació normalModifica

Com a conseqüència de teorema central del límit, per a valors grans de  , una variable aleatòria de Poisson   pot aproximar per una altra normal, ja que el quocient

 

convergeix a una distribució normal de mitjana nul·la i variància 1.

Distribució exponencialModifica

Suposem que per a cada valor  , que representa el temps, el nombre de successos de cert fenomen aleatori segueix una distribució de Poisson de paràmetre  . Llavors, els temps que discorren entre dos successos successius segueix la distribució exponencial.

ExemplesModifica

Si el 2% dels llibres enquadernats en cert taller té enquadernació defectuosa, la probabilitat que 5 de 400 llibres enquadernats en aquest taller tinguin enquadernacions defectuoses es pot calcular usant la distribució de Poisson. En aquest cas concret,   és 5 i,  , el valor esperat de llibres defectuosos és el 2% de 400, és a dir, 8. Per tant, la probabilitat desitjada és

 

Aquest problema també podria resoldre's recorrent a una distribució binomial de paràmetres  ,   i  .

Processos de PoissonModifica

Article principal: Procés de Poisson

La distribució de Poisson s'aplica a diversos fenòmens discrets de la natura (és a dir, aquells fenòmens que ocorren 0, 1, 2, 3, ... vegades durant un període definit de temps o en una àrea determinada) quan la probabilitat d'ocurrència del fenomen és constant en el temps o l'espai. Exemples d'aquests esdeveniments que poden ser modelats per la distribució de Poisson inclouen:

  • El nombre de cotxes que passen a través d'un cert punt en una ruta (prou distants dels semàfors) durant un període definit de temps.
  • El nombre d'errors d'ortografia que un comet en escriure una única pàgina.
  • El nombre de trucades telefòniques en una central telefònica per minut.
  • El nombre de servidors web accedits per minut.
  • El nombre d'animals morts trobats per unitat de longitud de ruta.
  • El nombre de mutacions de determinada cadena d'ADN després de certa quantitat de radiació.
  • El nombre de nuclis atòmics inestables que van decaure en un determinat període en una porció de substància radioactiva. La radioactivitat de la substància es debilitarà amb el temps, per tant el temps total de l'interval utilitzat en el model ha de ser significativament menor que la vida mitjana de la substància.
  • El nombre d'estrelles en un determinat volum d'espai.
  • La distribució de receptors visuals a la retina de l'ull humà.
  • La inventiva d'un inventor a través de la seva carrera.

Vegeu tambéModifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Distribució de Poisson