Metall noble

metall molt inert químicament
(S'ha redirigit des de: Metalls nobles)

Els metalls nobles són un grup de metalls caracteritzats per ser molt inerts químicament, és a dir, que no reaccionen químicament (o hi reaccionen molt poc) amb altres composts químics, cosa que els converteix en metalls molt interessants per a molts fins tecnològics o per joieria. Aquesta propietat es tradueix en una escassa reactivitat o, cosa que és el mateix, són poc susceptibles de corroir-se o oxidar-se, cosa que els proporciona aparença d'inalterabilitat, raó per la qual se'ls denomina amb l'apel·latiu de nobles. Els més coneguts són l'or, la plata i el platí, però també formen part d'aquest grup el grup del platí: ruteni, osmi, rodi, iridi i pal·ladi, així com el copernici.

Una representació de cadascun dels metalls nobles existents a la taula periòdica

Els metalls del grup del platí, també coneguts com a metalls nobles (platí, pal·ladi, iridi, rodi, osmi i ruteni) es troben àmpliament distribuïts al llarg del planeta, però llur dilució extrema dificulta enormement llur recuperació (és necessari que s'hi donin circumstàncies especials per a això). S'empren molt en el camp de la química a causa de llur activitat catalítica i de llur baixa reactivitat. Com a catalitzador, el platí s'empra en les reaccions d'hidrogenació, deshidrogenació, isomerització, ciclització, deshidratació, deshalogenació i oxidació i per l'elèctrode normal d'hidrogen (ENH). Tot i la creença popular, la gran majoria dels metalls nobles poden ser atacats per aigua règia (una mescla concentrada d'àcids molt potents).

Vegeu tambéModifica