Valencià

variant dialectal de la llengua catalana parlada al País Valencià
Aquest article tracta sobre llengua. Vegeu-ne altres significats a «valencià (desambiguació)».

Valencià és la denominació històrica, tradicional i estatutària-oficial que rep al País Valencià, i encara que no és oficial també s'anomena així en la comarca del Carxe de la Regió de Múrcia, la llengua romànica que s'anomena oficialment català a Catalunya, les Illes Balears, la Franja de Ponent, la Catalunya Nord, Andorra i l'Alguer.[1][2][3][4][5][6] Constitueix, per altra banda, una de les principals variants dialectals de l'idioma (formant part del bloc occidental, igual que la variant nord-occidental i el de transició), juntament amb el català central i el català balear.

El País Valencià compta amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) com a ens oficial encarregat d'elaborar la normativa lingüística de la llengua des de la mateixa modalitat valenciana, mentre que a la resta de l'àmbit de la llengua l'organisme encarregat d'aquesta tasca és l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). Aquest ens va ser creat per la Generalitat Valenciana el 1998 amb el consens majoritari de les Corts Valencianes.

El valencià va ser portat al País Valencià després de la conquesta de Jaume I dels territoris que constituïren el Regne de València a la primera meitat del segle xiii. Més tard, els autors valencians van obtindre reconeixement en el valencià literari i van exercir un paper dirigent durant la seua edat d'or.

Des del punt de vista dialectològic, el valencià és la segona varietat de l'idioma amb més parlants després del català oriental central, amb 2,5 milions de parlants l'any 2015, dels quals 1,2 milions la tenen com a llengua habitual.[7] Tècnicament, però, no pot considerar-se un dialecte només enquadrat en el marc politicoadministratiu del País Valencià. El fet que els dialectes de la llengua catalana formen un continu fa que molts dels trets valencians arriben més enllà de les terres de l'Ebre catalanes i aragoneses (catalanòfones), fins al Baix Camp i el Baix Cinca, igual que alguns trets típics del català nord-occidental comencen a aparèixer a la Plana Alta i van apareixent-ne més progressivament a mesura que s'avança cap al nord.

Segons un estudi realitzat per la Generalitat Valenciana en 2014, el 52,4% dels valencians considera que el valencià és una llengua diferent del català.[8] No obstant això, en el mateix estudi es recull que el 58,4% dels valencians amb estudis superiors afirmen que és la mateixa llengua.[9]

Denominació i entitat

Vegeu també: Denominacions de la llengua catalana

En l'àmbit lingüístic, la denominació valencià té dos usos amb significats diferents. Per una banda, valencià és la denominació històrica, tradicional i estatutària-oficial que rep al País Valencià la llengua que s'anomena oficialment català a Catalunya, Illes Balears i altres territoris de l'antiga Corona d'Aragó. Per una altra, des d'un punt de vista dialectològic, el terme valencià es refereix a la varietat d'aquesta llengua parlada al País Valencià.[3][4][10]

Segons la llei de creació de l'AVL, el valencià: "forma part del sistema lingüístic que els corresponents estatuts d'autonomia dels territoris hispànics de l'antiga Corona d'Aragó reconeixen com a llengua pròpia." Aquest reconeixement el té el valencià al País Valencià i el català a les Illes Balears i a Catalunya, i el sistema lingüístic que conjuntament formen sol rebre acadèmicament el nom de llengua catalana. L'ortografia de l'AVL es basa en les Normes de Castelló, firmades el 1932, que es basaven en l'ortografia que ja es feia servir a Catalunya.

El 9 de febrer de 2005, l'AVL aprovà, per unanimitat de tots els seus membres presents, un dictamen[3] (conegut popularment com a "Dictamen del Dimecres de Cendres") en què s'estableixen els principis i criteris per a la denominació i l'entitat del valencià, considerant que "la llengua pròpia i històrica dels valencians, des del punt de vista de la filologia, és també la que comparteixen les comunitats autònomes de Catalunya (a excepció de la vall d'Aran, de llengua occitana) i de les Illes Balears i el Principat d'Andorra. Així mateix és la llengua històrica i pròpia d'altres territoris de l'antiga Corona d'Aragó (la franja oriental aragonesa, la ciutat sarda de l'Alguer i el departament francés dels Pirineus Orientals a excepció de la comarca de la Fenolleda, que és de llengua occitana)".

Aquest mateix dictamen també avala i justifica l'ús de la denominació de valencià tant per a tot el conjunt del domini de la llengua (llengua valenciana), com per a la modalitat dialectal parlada al País Valencià. A més a més, l'AVL considera que aquesta modalitat "té la mateixa jerarquia i dignitat que qualsevol altra modalitat territorial del sistema lingüístic, i presenta unes característiques pròpies que l'AVL preservarà i potenciarà d'acord amb la tradició lexicogràfica i literària pròpia, la realitat lingüística valenciana i la normativització consolidada a partir de les Normes de Castelló". Per tant, l'AVL assumeix la unitat lingüística des d'un punt de vista del polimorfisme d'una llengua que té dues denominacions.

Història

 
Repoblació entre 1238 i 1425 del Regne de València. En vermells, majoria de catalans. En blaus, minoria de catalans. En blanc, sense repoblació.

El català va ser implantat al País Valencià pels colons catalans, i aragonesos que es catalanitzaren aviat, que s'establiren en aquest territori arran de la Conquesta feudal, duta a terme per Jaume I el Conqueridor.[11] Una nova repoblació al segle xvii, després de l'expulsió dels moriscos i majoritàriament amb castellans, va definir de parla castellana a la resta de comarques de l'interior que encara avui la parlen. Malgrat tot, el valencià ha estat històricament la llengua predominant i administrativa al País Valencià.

La primera referència documental de la utilització del terme valencià per a referir-se a la llengua pròpia dels valencians es troba a un procés judicial de Menorca contra Gil de Lozano, datat entre 1343 i 1346, en el qual es diu que la mare de l'acusat, Sibila, parlava valencianesch perquè era d'Oriola.[12]

El concepte de llengua valenciana aparegué en la segona meitat del segle xiv i es va consolidar progressivament alhora que canviava el seu significat per esdeveniments de caràcter divers (polítics, socials, econòmics).[13] En els segles anteriors tenia el català parlat al territori del Regne de València s'anomenà de distintes maneres: romanç (segle xiii) i catalanesc o català (durant el segle xiv, pel concepte medieval de nació com a comunitat lingüística). El concepte de llengua valenciana va aparèixer amb un caràcter particularista pel caràcter reforçat d'entitat jurídica del Regne de València per ser la potència comercial mediterrània durant els segles xiv i xv, convertint-se en el centre cultural i literari de la Corona d'Aragó. Així, els valencians, juntament amb els mallorquins, es presentaven davant els altres pobles com a catalans mentre que es referien a ells mateixos com a valencians i mallorquins davant ells mateixos per remarcar la ciutadania jurídica diferent de cada regne.[14]

 
Les llengües del Regne de València al principi del segle xv.
  Valencià
  Castellà
  Àrab

Al segle xv, l'anomenat Segle d'Or, el nom valencià era ja la denominació usual de la llengua predominant del Regne de València, i les denominacions de vulgar, romanç o català havien caigut en desús. Joanot Martorell, autor de la novel·la Tirant lo Blanch, afirma: "me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portuguesa. Mas encara de portuguesa en vulgar valenciana: perço que la nacio don yo soc natural sen puxa alegrar".

 
Mapa cronològic que mostra l'evolució territorial de les llengües del sud-oest d'Europa entre les quals apareix el català.

Des d'un punt de vista dialectal, el valencià pertany als parlars occidentals del sistema lingüístic valencianocatalà. Per tant, comparteix molts trets amb el català parlat a les comarques de ponent i també a les terres de l'Ebre. També presenta trets propis, depenent de les comarques.

Des de la transició democràtica espanyola, l'autonomia o heteronomia del valencià respecte a la resta del sistema lingüístic valencianocatalà ha sigut motiu de debat i polèmica entre els valencians, normalment amb un rerefons polític. Tot i que en l'àmbit acadèmic (universitats i institucions de prestigi reconegut) dels filòlegs i lingüistes mai no s'ha qüestionat la unitat de la llengua des que existeixen estudis de romanística, una part de l'opinió pública valenciana opina i afirma que el valencià i el català són llengües diferents, idea que es començà a difondre durant l'agitada transició valenciana per sectors de dreta regionalista i pels anomenats blaveros. Existeix una normativa lingüística secessionista alternativa, les Normes del Puig, elaborada per la Real Academia de Cultura Valenciana, institució fundada el 1915 per la Diputació de València, però el seu ús és molt marginal.

Coneixement i ús del valencià

Ús lingüístic a casa en les zones històricament valencianoparlants[15]
Zona Castellà Valencià Ús indistint Altres
Regió Alacant 78,0% 12,2% 4,5% 5,3%
Regió Alcoi-Gandia 24,1% 67,7% 5,3% 2,9%
València i À.M. 71,6% 20,1% 8,2% 2,1%
Regió València 24,8% 66,4% 6,7% 2,1%
Regió Castelló 39,2% 49,1% 6,6% 5,1%
Total 56,5% 33,4% 6,9% 3,2%

El País Valencià té una realitat sociolingüística molt complexa i plural, amb predomini del castellà a les zones urbanes i amb predomini del valencià a les zones rurals. La província de Castelló i el sud de la província de València són les zones on més es parla el valencià, i la província d'Alacant i l'àrea metropolitana de València són les zones on menys es parla.

A la part del País Valencià on és llengua pròpia, existeix un procés de substitució lingüística del valencià pel castellà. Aquest procés s'ha completat gairebé del tot a la ciutat d'Alacant[16] i és molt avançat a la de València, malgrat que encara no és important en àrees rurals. Fins a una època recent, molts parlants eren en situació prop de la diglòssia, cosa que vol dir que feien servir el valencià només en situacions informals, mentre que a les situacions institucionalitzades feien servir exclusivament el castellà.

El predomini del castellà es concentra bàsicament a una franja interior central i occidental, i a un enclavament (Asp i Montfort) a l'extrem sud, comprenent-hi el 25% del territori i on resideix el 13% de la població. En aquest territori s'empren unes variants dialectals del castellà amb inluència del valencià, el dialecte xurro i el dialecte murcià, tot i que no està consensuada per tots els lingüistes a causa de les diferències dialectals del Baix Segura i Villena amb la zona oriental de Múrcia. El valencià té en aquesta zona un grau de coneixement limitat.

El predomini del valencià es concentra a la costa i a les comarques contigües, abasta el 75% del territori i és on resideix el 87% de la població. En aquesta àrea el 36,4% de la població afirma utilitzar el valencià preferentment a casa, Segons un sondeig del 2005, davant del 54,5% que utilitza la llengua castellana. Per zones, l'ús del valencià a casa és predominant a les zones de concentració urbana mitjana o baixa, mentre que el castellà ho és a les grans concentracions urbanes. El castellà que s'hi parla té alguns trets fonètics i lèxics propis o influenciats pel valencià.

Seguint dades oficials sobre l'ús en l'àmbit domèstic, per zones dins el territori de predomini valencianoparlant, el valencià té un ús minoritari a l'àrea metropolitana de València i de la zona de la meitat sud de la província d'Alacant, on és utilitzat per menys del 30%. En canvi, l'ús continuat del valencià a la llar és majoritari a la resta del predomini lingüístic valencià, amb percentatges del voltant del 64% a la zona de la província de València i de la meitat nord de la d'Alacant, i el 46,2% a la zona de la província de Castelló.

Dades sociolingüístiques

L'any 1981, segons un estudi realitzat per la Institució Alfons el Magnànim i publicada al llibre de Joan Francesc Mira Població i llengua al País Valencià, dels 3.700.000 habitants del País Valencià, el 55% parlava valencià, xifra que s'incrementava fins al 60% si es restringia l'estudi només a les comarques valencianoparlants.[17]

Les dades sociolingüístiques referides al valencià publicades al Llibre blanc de l'ús del valencià - I editat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua el 2005[18] són:

 • Quant a les quatre habilitats lingüístiques:

El 76% de la població del País Valencià de més de quinze anys entén el valencià. Poc més de la meitat, el 53% és capaç de parlar-lo. El 46% està capacitada per a llegir-lo, i el 25% pot escriure'l.

 • Quant a l'ús de la llengua. Les dades de l'ús del valencià donen compte de la minorització de la llengua:

A casa el 36% usa el valencià predominantment o en exclusiva, El 33% l'utilitza en les relacions d'amistat i un 20% el fa servir en grans superfícies comercials

 • Comparativa de la situació sociolingüística de 1985[19] i 2004.[20]

Quant a les quatre habilitats lingüístiques, es verifica un estancament en el percentatge de població que és capaç d'entendre el valencià, una disminució en 7 punts de la població competent per a parlar-lo i un increment notable de la que pot llegir-lo i escriure'l (en 19 punts i 17 punts respectivament).

Quant a l'ús de la llengua, el percentatge de població que usa el valencià ha baixat 15 punts o més en tots els àmbits d'ús.

Evolució lingüística a les zones considerades històricament valencianoparlants[21]
Any Castellà Valencià Bilingüe Altres
1989 49,6% 45,8% 4,5% 0,1%
1992 45,0% 50,4% 4,6% 0,0%
1995 47,2% 50,0% 2,8% 0,0%
2005 54,5% 36,4% 6,2% 2,9%
2008 56,8% 32,3% 7,6% 3,3%
Coneixement del valencià al País Valencià
Coneixement Percentatge
L'entén 76,0%
El sap parlar 53,3%
El sap llegir 47,0%
El sap escriure 25,3%
Població total major de 15 anys 100%

[22]

Tot seguit es mostren mapes en què es pot veure el grau de coneixement del valencià/català en una distribució territorial per municipis, i per percentatges sobre el total de la població de cada municipi. La font de dades és el cens realitzat l'any 2001 per l'Institut Nacional d'Estadística.

 
Mitjana de domini del valencià (amplia).
 
Entén el valencià (amplia).
 
Sap parlar valencià (amplia).
 
Sap llegir valencià (amplia).
 
Sap escriure valencià (amplia).

Els dos mapes que es mostren a continuació indiquen el percentatge de parlants de valencià (que afirmen saber parlar-lo) per comarca (cens del 2011) i per municipi (cens del 2001). | border=0 align=center

Característiques lingüístiques del valencià general

Fonètica

 • Vocalisme tònic:
  • Sistema de 7 vocals tòniques /a ɛ e i ɔ o u/.
   • Com a tot el bloc occidental, es pronuncia [e] "e tancada" les Ē (‹e› llargues) i Ǐ (‹i› breus) tòniques del llatí: cadena [kaˈðena], alé [aˈle], què [ˈke] (mentre que en el català oriental és [ɛ] "e oberta", en aquestes paraules).
   • Les vocals obertes tòniques en bona part del valencià tenen tendència a obrir-se més, com ocorre al català balear. Així la ‹e› oberta /ɛ/ tendeix cap a la [æ] i la ‹o› oberta /ɔ/ tendeix a la [ɔ̞].
  • El diftong ui és generalment creixent: cuina [ˈkwina], hui [ˈwi] ('avui'). Tanmateix, en valencià alacantí, a la Marina Baixa, al Comtat, a l'Alcoià i al Maestrat, el diftong ui és decreixent: cuina [ˈkujna], buit [ˈbujt] a excepció de hui [wi], que és creixent.
 • Vocalisme àton:
  • Neutralització mínima de les vocals àtones. Existeixen les 5 vocals àtones [a e i o u] típiques del català occidental. No hi existeix la vocal neutra [ə], típica del català oriental.
   • És corrent de pronunciar la vocal àtona /e/ com una a [a] davant m i n més consonant i també davant consonants sibilants i vibrants: enveja [aɱˈvedʒa], espill [asˈpiʎ], eixugar [ajʃuˈɣaɾ], llençol [ʎanˈsɔɫ], sencer [sanˈseɾ], terròs [taˈrɔs]. Hi ha, però, altres casos, ben escassos: trepitjar [tɾaˈpidʒaɾ], lleganya [ʎaˈɣaɲa], Vicenteta [visanˈteta] o Miquelet [mikaˈɫet].
   • De la mateixa manera, la vocal àtona /o/ pot pronunciar-se [u] davant consonants bilabials: cobert [kuˈbɛɾt]. O també precedida d'una síl·laba tònica amb ‹i›: conill [kuˈniʎ]. I fins en alguns noms propis com Josep(a), Joan(a) i Joaquim(a).
   • El pronom feble ho té una pronunciació especial depenent de la situació del pronom. Generalment es pronuncia [u] davant el verb; es pronuncia [o] darrere (després de consonant), i [w] (després de vocal): Carles ho sap [ˈkaɾlez u ˈsap], se n'ha anat a donar-ho [se naːˈnat a ðoˈnaɾo], canvia-ho ja [ˈkaɱviaw ˈja]. Quan el fonema posterior és una vocal, esdevé [w]: no ho has endevinat [ˈno ˈwaz andeviˈnat]. Quan es produeix una contracció amb un altre pronom davant o darrere el verb es pronuncia [ew]: no m'ho has dit [ˈno me ˈwaz ˈðit], dona-m'ho [ˈdonamew].
 • Consonantisme:
  • No hi existeix iodització.
  • La g davant ‹e› i ‹i› i la j pren la pronunciació africada [dʒ], excepte les paraules jo i ja que es pronuncien amb el fonema "iod" [jo]/[jɔ] i [ja].
  • La x pren la pronunciació africada [tʃ] darrere de consonant i al començament de paraula com a tot el català oriental: xiquet [tʃiˈket], marxar [maɾˈtʃaɾ]. Malgrat això, hi ha molts casos en què no és així: Xàtiva [ˈʃativa], xarxa o xàrcia [ˈʃaɾʃa]/[ˈʃaɾsia] o xarop [ʃaˈɾɔp]. El dígraf ix (pronunciat [jʃ] darrere de vocal o [iʃ] darrere de consonant i [ʃ] al valencià alacantí) manté la pronúncia fricativa: calaix [kaˈlajʃ], guix [ˈgiʃ].
  • En general, la erra final no és mai muda. Ho és en bona part del Maestrat i la zona del Vinalopó.
  • En general, la te dels grups finals -nt, -lt, -rt no és mai muda. Aquesta característica també s'esdevé en el balear. És, però, muda en el valencià castellonenc, el del Maestrat, la Costera, Vall d'Albaida, l'Alcoià i el Vinalopó mitjà.
  • S'hi manté el valor labiodental de la ve /v/ i la be manté el fonema [b] i mai s'aproxima a [β]. Aquesta característica també s'esdevé en el balear i alguerès. Tanmateix, en moltes zones del territori (com al valencià apitxat, part del valencià castellonenc i tot el valencià de transició) tendeix a pronunciar la [v] com bilabial, és a dir, com a be ([b]/[β]) a causa de la forta pressió de l'espanyol.[23]
  • El grup -tll- del català del nord és -tl- en algunes paraules (pronunciat -l·l- o simplement -l- o també agafant solucions de -rl- o -nl- en el valencià). Aquest tret també s'esdevé en el balear i en el valencià de transició: ametla ('ametlla'), vetlar ('vetllar').
  • La el és velaritzada (ela fosca o [ɫ]) en menor grau que a la resta del domini i pren la màxima velarització a la fi de mot: mel [ˈmɛɫ], mentre que és alveolar (ela clara o [l]) a començament de mot, després de consonants, davant de [ɲ] [ʃ] [ʒ] [t͡ʃ] [d͡ʒ] [ʎ] [j] i és vacil·lant entre vocals: laca [ˈlaka], poble [ˈpɔble], pala [ˈpala], el jove [elˈd͡ʒove].[24]
  • El dígraf -tz- /dz/ es redueix a [z] (essa sonora) en les paraules acabades en el sufix -itzar i derivats: realitzar [realiˈzaɾ].
  • La d [ð] intervocàlica, especialment en la forma ad(vocal), no se sol pronunciar en els parlars col·loquials: mocador [mokaˈoɾ], cadira [kaˈiɾa]. La terminació -ada del participi femení singular es pronuncia -à [aː] (amb allargament vocàlic): cremada [kɾeˈmaː].

Morfologia

 • Els articles són el, la, els, les.
 • Conservació dels tres graus en els demostratius i adverbis locatius (com en castellà i portugués, tot i que no és un castellanisme) i ús de les formes no reforçades dels demostratius de 1r i 2n grau: este, eixe, aquell; açò, això, allò; ací, aquí/ahí, allí o allà.
 • Els pronoms febles presenten la forma plena davant les formes verbals que comencen en consonant: me dutxe, te dic, se pentina (aquest fet no es dona a totes les variants, així en l'alacantí i la major part del meridional: em dutxe, et dic, es canvia, se sap, se certifica, es comprova que només es conserva la forma plena quan el verb comença per /s/ s- o ce-/ci-). El pronom feble "ens" estàndard passa en la llengua oral, com a tota la resta del bloc occidental i al balear, a "mos" (no admissible en la llengua escrita). Per extensió, al valencià oral no existeixen les formes "ens" i "us", substituïdes per "mos" i "vos". La forma "vos" s'accepta en el valencià estàndard en posició davant del verb per l'AVL.
 • El pronom feble li (que substitueix el complement indirecte) sempre precedeix el pronom feble que substitueix el complement directe (quan aquest existeix), cosa que origina les combinacions li'l (li'l done > l'hi dono), li la (li la done > la hi dono), li'ls (li'ls done > els hi dono), li les (li les done > les hi dono).
 • La primera persona del present d'indicatiu dels verbs de la primera conjugació pren el morfema -e: jo cante. Les conjugacions segona i tercera prenen el morfema zero: jo tem, jo dorm (aquest tret no es dona a la major part del Maestrat, on aquestes formes prenen el morfema -o, com en la resta del català occidental: jo canto, jo temo, jo dormo).
 • El present de subjuntiu no pren mai els morfemes en -i propis del català central: són -e, -es, -e, -em, -eu, -en per a la primera conjugació (que jo cante, que tu cantes, que ell cante…) i -a, -es, -a, etc. per a la segona i la tercera (que jo tema, dorma, que tu temes, dormes, que ell tema, dorma…).
 • El pretèrit imperfet de subjuntiu pren els morfemes amb erra bategant: -ara, -ares, -ara, -àrem, -àreu, -aren: jo cantara, tu cantares, etc.
 • En el valencià central o apitxat i en zones del valencià alacantí (Vinalopó) s'hi conserva el passat simple del català clàssic: jo cantí (jo vaig cantar), jo fiu (jo vaig fer).

Lèxic

 
Subdialectes del valencià

Gran part del lèxic característic del valencià que veureu és compartit amb el tortosí i amb altres subdialectes del català occidental.

 • Mots característics del valencià:
  • vesprada (tarda)
  • bou (toro)
  • brossat, brull (mató)
  • corder (xai)
  • creïlla (patata)
  • fraula (maduixa)
  • granera (escombra)
  • eixir (sortir)
  • espill o lluna (mirall)
  • llaurador (pron. llauraor) (pagès)
  • paréixer (semblar)
  • poal (galleda)
  • rabosa (guineu)
  • roig (vermell)
  • xiquet (nen)

Cal dir que els mots "roig" i "eixir" no són les úniques solucions possibles al valencià, ja que "vermell" es pot trobar a la Marina, entre altres llocs, i "sortir" es pot trobar al valencià de transició.

 • Variants formals (canvis fonètics a partir de la mateixa rel, però el valencià és més conservador. Aquestes formes es poden trobar en altres dialectes "perifèrics" del català):
  • ametla/ametlla (en valencià i balear tots els -tll són -tl)
  • arrancar/arrencar
  • cementeri (cementiri), cànter (càntir), depòsit (dipòsit)
  • cordell/cordill
  • dèneu/dènou/denou (dinou), dèsset/desset (disset)
  • colp (cop), polp (pop)
  • estrela/estel
  • hui (avui), huit (vuit), huitanta (vuitanta)
  • llangosta (llagosta)
  • milló (milió)
  • renyó (ronyó), redó (rodó), etc
  • seua (seva) / teua (teva) / meua (meva)
  • servici (servei), judici (juí)
  • traure (treure), nàixer (néixer)
  • xàrcia (xarxa)
  • ximenera (fumeral) / xemeneia
  • xiulet/xiulit

La fonètica i l'ortografia també fan escriure diferentment aquests mots:

 • Els mots oxítons acabats en –e, –en o –es: cinquè/cinqué, mossèn/mossén, espès/espés, etc.
 • Infinitius verbals acabats en –èixer, –èncer i –ènyer: conèixer/conéixer, convèncer/convéncer, atènyer/atényer, etc.
 • 2a i 3a persones plural, de l'imperfet d'indicatiu: fèiem/féiem, fèieu/féieu, etc.
 • Paroxítons acabats en –ol: pèsol/pésol, tèrbol/térbol, etc.
 • Uns pocs proparoxítons: sèpia/sépia.

Tanmateix, la Gramàtica normativa valenciana (AVL 2006: 48) fa opcional aquest accent agut en la vocal e : generalment pronunciat amb una e tancada en valencià, l'accent greu també s'utilitza en dos mots gramaticals d'ús freqüent (el relatiu tònic i pronom interrogatiu què i la conjunció perquè), alguns esdrúixols o paroxítons en cultismes i neologismes que acaben en consonant (èter, sèsam, plèiade, bèstia, sèrie i època) i el topònim València, per a evitar una excessiva discrepància entre les diferents varietats de la llengua.

Subdialectes

Els dialectes es presenten pel territori valencià amb fronteres difoses:[25]

A més es sumen els parlars fronterers i els parlars peculiars fruit de repoblacions posteriors (com el mallorquí de Tàrbena i l'Illa Plana d'Alacant).[26]

Els noms no són estables i controvertits.[27]

Referències

 1. Catalan language, Encyclopædia Britannica (en línia del 10/08/2011).
 2. valenciano, diccionari de la Real Academia Española
 3. 3,0 3,1 3,2 «Acord de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), adoptat en la reunió plenària del 9 de febrer del 2005, pel qual s'aprova el dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l'entitat del valencià». Arxivat de l'original el 2015-09-23. [Consulta: 20 juny 2013].
 4. 4,0 4,1 «valencià». Diccionari normatiu valencià. Acadèmia Valenciana de la Llengua.
 5. Declaració sobre la denominació de la llengua catalana Arxivat 2011-11-14 a Wayback Machine., Consell Permanent de l'Institut d'Estudis Catalans, 23/02/2006.
 6. Catalan-Valencian-Balear, ethnologue.com
 7. Fonts: Enquesta de coneixement i ús social del valencià 2015. Síntesi de resultats del Servei d'Estudis i Planificació (SEP) de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana i Cifras de población a 1 de enero de 2016 (datos provisionales), nota de premsa de l'INE. Les xifres són d'elaboració pròpia a partir del percentatge d'habitants del País Valencià que segons l'enquesta entenen bastant bé i perfectament el valencià (22,3% + 44,1%) i les dades de població del País Valencià l'1 de gener de 2016 de l'INE.
 8. La meitat dels valencians creu que el català i el valencià són llengües diferents notícia de Salvador Almenar en Ara.cat del 16/05/2014
 9. «Enquesta 2014». Generalitat Valenciana. Arxivat 2016-04-05 a Wayback Machine.
 10. «valencià». Diccionari de la llengua catalana. Institut d'Estudis Catalans.
 11. Coll i Alentorn, Miquel. Història. L'Abadia de Montserrat, 1992, p. 346. ISBN 8478263616. 
 12. Ferrando i Francés, Antoni; Nicolás Amorós, Miquel. Història de la llengua catalana. Editorial UOC, 2011, p. 105. ISBN 8497883802. 
 13. Beltran i Calvo i Segura i Llopes, 2018, p. 24.
 14. Beltran i Calvo i Segura i Llopes, 2018, p. 35.
 15. Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics, [1], de la Conselleria de Cultura, Generalitat Valenciana. Enquesta de juny del 2005 on es pregunta a 6.666 persones "¿Quina llengua és la que utilitza a casa?". Per a l'estudi s'ha dividit la zona valencianoparlant en quatre àrees: S'han agrupat per l'ús preferent del castellà els que van contestar que usaven aquesta llengua a casa sempre, generalment o més que el valencià, i per l'ús preferent del valencià els que usen aquesta llengua sempre, generalment o més que el castellà.
 16. Montoya, Brauli: La difusió social de la substitució lingüística a la ciutat d'Alacant: Assaig d'una cronologia, Treballs de sociolingüística catalana 13, pp. 25-38 Arxivat 2007-09-27 a Wayback Machine.
 17. El 55% de los habitantes del País Valenciano habla la lengua autóctona-El País-19/08/1981
 18. Llibre blanc de l'ús del valencià - I Arxivat 2015-09-10 a Wayback Machine., Publicacions de Acadèmia Valenciana de la Llengua
 19. Les dades de 1985 les extraem del llibre Coneixement i ús social del valencià, editat per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana (2004)
 20. Les dades de 2004 les extraem del Llibre blanc de l'ús del valencià - I Arxivat 2010-12-13 a Wayback Machine., Publicacions de Acadèmia Valenciana de la Llengua
 21. Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics, Fons de Dades Numèriques, de la Conselleria de Cultura, Generalitat Valenciana. Dades de "llengua que parla a casa".
 22. Estadística d'usos Lingüístics a Catalunya
 23. Millorem la pronúncia de Josep Saborit Vilar. Publicacions de l'AVL.
 24. Recasens, Daniel. Fonètica descriptiva del català, 2005, p. 306-317. 
 25. Beltran i Calvo i Segura i Llopes, 2018, p. 339.
 26. Beltran i Calvo i Segura i Llopes, 2018, p. 32.
 27. Beltran i Calvo i Segura i Llopes, 2018, p. 23.

Bibliografia

Vegeu també

Enllaços externs