S'aplica el terme al·lopatia (del grec ἄλλος, ál.los, «altre», «diferent» i πάϑος, páthos, «patiment», «sofrença» ) als mètodes terapèutics basats en l'administració de medicaments que produeixen efectes o símptomes diferents dels de la malaltia.

Aquest terme és usat especialment per la medicina homeopàtica, per tal de remarcar la principal diferència entre aquestes medicines i l'homeopàtica, la qual es basa en l'administració de medicaments que produeixen justament efectes o símptomes iguals als de la malaltia.

Són medicines al·lopàtiques la convencional occidental, la xinesa, l'ayurveda, la naturista,...