Aliats de la Segona Guerra Mundial • Altres llengües