Inhibidor de l'enzim conversiu de l'angiotensina • Altres llengües