Història d'Alemanya

(1) Mapa de Ptolemeu en què s'hi pot apreciar la regió de Germània; (2) Corona del Sacre Imperi Romà però vinculada a l'imperi carolingi; (3) Butlla papal contra Martí Luter (4) Caricatura del Zollverein prussià amb el qual es mirà d'unificar els territoris de parla alemanya en vista de crear una única nació de parla alemanya; (5) Esvàstica i emblema del feixisme alemany responsable de l'exterminació de jueus i altres minories com ara homosexuals o gitans; (6) Àngela Merkel que aconseguí liderà el seu país durant la Gran Recessió i que portà polítiques contestables contra la resta d'Estats Europeus al cavall de la Unió Europea

La història d'Alemanya és la història d'un món germànic que té una certa coherència cultural, lingüística i de vegades política, tot i que variable segons les èpoques. Els límits geogràfics d'aquest món també han variat amb el pas del temps i no corresponen exactament amb els de l'Alemanya actual, que com a país no va existir fins a l'any 1871. Així, la història d'Alemanya és complexa i varia segons els límits geogràfics i històrics dins dels quals es considerin el territori i l'etnogènesi del poble alemany.

Durant la major part de la seva història, la nació que avui és Alemanya fou una agrupació d'estats en el marc del Primer Reich —conegut com a Sacre Imperi romanogermànic— ramificat de la divisió de l'Imperi carolingi constatat al tractat de Verdun el 843, el qual fou fundat el 25 de desembre del 800 per Carlemany i va existir en diverses formes fins a ser dissolt el 1806 a conseqüència de les guerres napoleòniques. El terme dutsch ('alemany') data del segle viii i originàriament feia referència a l'idioma parlat a la part oriental del Regne dels francs.

HistoriografiaModifica

PrehistòriaModifica

Edat de la pedraModifica

Vegeu també: Edat de pedra

Alemanya és el país més nodrit de restes arqueològiques sobre els nostres avantpassats. El territori fou també terra d'habitatge de les grans bèsties del Juràssic i el Cretaci. Les cerques arqueològiques també hi són molt antigues. La troballa més antiga d'un gènere homo en territori germànic remunta la presència humana a fa prop de 600.000 anys arrere. L'any 1907 es trobà efectivament a la localitat de Heidelberg una mandíbula que després dels estudis realitzats sobre l'os i amb l'ajuda d'altres elements, permeteren confirmar que es tractava d'una espècie a part, batejada finalment amb el nom de la localitat.[1][2]

Alguns autors utilitzen el terme Homo rhodesiensis (humà de Rhodèsia) per a designar les restes fòssils africanes semblants a Heidelbergensis. La idea és que Homo antecessor s'hauria dividit en dues poblacions, una d'europea que originà Heidelbergensis (espècie mare del neandertal) i una altra d'africana, que va originar el rhodesiensis, que seria l'espècie mare de Homo sapiens idaltu (l'ésser humà modern antic), de la qual deriva alhora Homo sapiens sapiens, l'ésser humà modern actual.[3]

Una altra troballa destacada i que testimonia d'un territori ben nodrit de presència humana fou la descoberta l'any 1856 d'un Home de Neandertal a Dusseldof. Datat aproximadament de 40.000 anys arrere, és una altra de les espècies que acabaren rebent el nom del lloc on es descobrí després que es fes efectiva la hipòtesi que es tractava d'un gènere diferent a la resta d'homínids.[4]

A banda, la presència d'Homo Sapiens Sapiens amb la de Neandertals i Heidelbergensis donaria per certa la hipòtesi d'una continuïtat en el poblament a més d'un espai geogràfic de trànsit humà de gran abundància. Moltes cerques arqueològiques prengueren inici durant el segle XVIII. L'assentament més important en aquest sentit és el Bilzingsteben que recull una quantitat important d'ossos i altres restes paleolítiques i que han estat igualment analitzades de forma recurrent per diversos científics.

 • David Siegmund Büttner (1710)
 • Freiherr Friedrich von Schlotheim (1818)
 • Ewald Wüst (1908)
 • Adolf Spengler (1922)
 • Dietrich Mania (1969)

Alemanya és un país que gaudix d'una quantitat no menys preable de museus dedicats exclusivament a la prehistòria siga del període d'aparició dels primers homes com del període en què altres éssers animals poblaren la terra. En aquest sentit cal destacar les nombroses grutes amb restes de presència humana força nombroses a Swabian Jura. Mamuts, ivori, escultures i pintures rupestres són algunes de les traces que tenim de la via ara fa 40.000 anys arrere. Entre aquestes hi destaca la figura de Löwenmensh que juntament amb la Venus de Hohle Fels constituïxen les primeres mostres d'escultura, d'un ésser amb una bona capacitat de concentració, cognitivament desenvolupat i conscient probablement ja de la seva existència com la del seu entorn directe.[5][6][7][8]

L'ús d'estris i fabricació d'elements defensius o de supervivència han estat analitzats des de diverses disciplines. La paleoantropologia proposa una successió de cultures que tot seguit enumerem o llistem,

 • Altmühlien (Blattspitzen gruppe), la cultura de punta esfoliada
 • Lincombià-Ranisià-Jerzmanowicià, cultura que trobem semblantment repartida del Regne Unit fins a Polònia
 • Cultura d'Hamburg
 • Cultura d'Ahrensburg
 • Cultura de la Bromma
 • Tardenoisià

Tot amb tot, la darrera cultura prehistòria que s'haja documentat fou la cultura de la ceràmica de banda, pròpia d'Alemanya i Polònia, és a dir, del centre europeu. A banda, no es podria acabar l'apartat sense donar el nom d'alguns arqueòlegs importants com en Peter Lerche, l'Hugo Obermaier, l'Eduard Peters i el Paul Reinecke.

Domesticació, sedentarisme i metallsModifica

 
Reconstrucció d'un habitatge germànic de l'Edat del Ferro al Museu Moesgaard de Dinamarca
Vegeu també: Neolític, Edat de Ferro, Edat de Bronze, i Germànics
 
Mapa sobre la distribució de les tribus germàniques en temps protogermànics i les seves fases d'expansió

L'etnogènesi encara no ha conclòs certituds sobre l'origen de les anomenades tribus germàniques implantades a la partir dels metalls a Alemanya. Tanmateix, Averil Cameron diu que "és obvi que un procés d'establiment" hauria d'haver-se produït durant l'Edat del Bronze Nòrdica o si més no durant l'Edat del Ferro Preromana.[9] I, malgrat la manca de certeses, ha quedat àmpliament demostrat que el pas de l'Edat de Pedra cap al Neolític es fe amb un protagonista indubtable: els pobles germans. Es tracta d'un poblament sedentari que l'antiga literatura designava com a sueus, gots o tudescs. Constituïxen un grup etnolingüístic indoeuropeu que s'acostuma a situar al nord d'Europa però, com s'ha dit, encara existix tot un debat al seu voltant. S'identifiquen per la parla de diferents llengües procedents de la branca germànica i s'haurien establert o en qualsevol cas tenim restes seues a Alemanya vers el segon mil·leni abans de la nostra era.

La hipòtesi més estesa és que seria un grup tribal que caldria situar originàriament al sud d'Escandinàvia i al nord de Germània des d'on començaren a expandir-se cap al sud d'Alemanya durant la primera dècada abans de la nostra era. Entraren probablement en contacte amb les tribus cèltiques però es pensa que també amb les iranianes, bàltiques i eslaves del centre i est europeu.[10][11][12]

Són estranys els estudis en història contemporània sobre els poblaments germànics inicials. Les recerques contenen molta descripció que en feren els llatins però aquests texts no permeten donar cap mena de conclusió científica, contrastable i verídica.[13] En tot cas hi ha constància d'una cultura sedentària, amb força domini del metall que vers l'Edat del Ferro decideix baixar i penetrar territori cèltic. Moltes recerques actuals han permès dir igualment que eren grups que practicaven alguna religió.

L'equip d'arqueòlegs i científics de Christian Meyer ha permès desvetllar que durant el neolític hi hauria hagut massacres importants de població. Les restes arqueològiques donen aquesta conclusió després de ser analitzades i interpretades. Així mateix l'agència de notícies AFP anuncia l'any 2016 que l'equip de Christian Meyer havia trobar mutilacions i cossos torturats provinents del neolític alemany.[14]

L'estructura social d'aquests grups és força flexible. Els reis, els caps de guerra, els capellans només tenen un únic poder de circumstància fonamentat en el concens. La instància superior és l'assemblea dels homes lliure que al voltant d'un santuari comú pren decisions de forma unànime i per aclamació. El grup familiar és molt solidari i col·lectivament responsable, sobretot en quant a exercici de guerra, venjança i pagament es refereix (wergeld; preu de sang). I és que els texts llatins fan relat d'unes tribus bèl·liques, fet que actualment pot posar-se fàcilment en qüestió per la poca veracitat d'alguns escrits. Tot i així, sabem que l'existència de reis germànics no és un fet propi fins que no s'establixen els primers regnes sedentaris.

Els caps conduïxen el poble (dux) perquè són els més aptes a fer-ho i són alhora reconeguts per l'aristocràcia que domina el poble. Per tant, tenim un agrupament jeràrquic que es fonamenta, tanmateix, en la llibertat: els nobles que probablement procuren caps de guerra són simples homes lliures, els lets i els sefs són només homes amb llibertat condicionada. Els vincles familiars, les pràctiques sobre la propietat, així com la jerarquia mateix són les que posteriorment s'acaben implantant a l'Europa feudal de l'Edat Mitjana. Això fa recordar que efectivament els pobles germànics són els protagonistes indiscutibles de la caiguda de l'Imperi romà.

D'un punt de vista econòmic, és una societat que viu de l'agricultura sedentària en la seua majoria, contràriament als pobles nòmades de les estepes amb qui mantenen, tot i així, força contacte i llaços comercials. L'agricultura és extensiva i a banda també forgen i teixeixen. Tot i que no coneguen els diners com a forma de canvi, sí que es procuraren alternatives com el blat per a fer-ne un mitjà d'intercanvi monetari. D'altra banda, vivien en comunitats de colònies petites que actualment s'han aconseguit reproduir. La mida dels llocs no superava generalment les cent persones. Finalment, tenim una població que fa un ús oral de la Llei, tal com es practicava al món escandinau.

Paga la pena tenir present espais museològics com el Museu de les Palafites d'Unteruhldingen. Es tracta d'un poble germànic xiquet reconstruït i que forma en el seu conjunt un museu a l'aire lliure amb el qual el visitant pot sens dubte apropar-se a dimensió real a la vida i tarannà dels pobles del bronze o del ferro d'Alemanya i bona part del nord d'Europa.

Edat antigaModifica

Els germans segons RomaModifica

Articles principals: Germània (regió) i germànics

A l'antiguitat el territori alemany mai aconseguix ser objecte d'invasió per part de l'Imperi romà malgrat que aquest mira de fer-se amb Germània a tot preu. És amb aquest nom que els romans designaven el territori que actualment rep el nom d'Alemanya. L'origen del nom, però, sempre s'ha discutit entre especialistes i encara avui no s'ha trobat cap resposta a la pregunta. Ara bé, sabem amb certesa que la paraula aparïx per primera volta escrita en llengua llatina. Es veu escrita de forma molt repetida als Comentaris sobre la Guerra de les Gàl·lies de Juli Cèsar: els belgues són un poble brau perquè queden del tot al marge de la bona educació i de la civilització romana [...] veïns, els germans habiten més enllà del Rhin, es troben en guerra perpètua entre ells". Els llatins escrigueren àmpliament sobre aquesta regió d'Europa i, per exemple, trobem referències dins autors com ara Tàcit i fins i tot una carta de Ptolemeu en què s'hi mira de dibuixar Germània.

Juli Cèsar és qui de fet contribuïx a crear el concepte geogràfic de Germània, així com posteriorment molts Estats europeus prengueren dels llatins els límits territorials de les seues pròpies fronteres. En tot cas sabem que l'apel·lació germànic mai fou utilitzat pels mateixos concernits. Semblaria ser que feien servir el terme beudiskaz que caldria traduir en català com a "poble" i que s'agafa del terme "teut-eh" i de procedència indoeuropea que, tot amb tot, voldria significar en llengua catalana "tribu". El terme "deutsch" actual per designar l'alemany prové justament d'aquesta evolució. Si bé, a les llengües neollatines, el mot "alemany" procedeix del terme "alamà" que és la designació amb què Roma nomenava les tribus més enllà del Rihn. Es pensa, però, que el mot "teut-eh" es reprèn d'alguna llengua de branca cèltica, la qual designaria com a "teutoni" a la seua versió llatinitzada les tribus germàniques. Això permet posteriorment fer la transferència cap a Estats teutons en signe de clara referència a les tribus germàniques.

El poble germà és designat per Roma com a bàrbar en un sentit pejoratiu. Després de la unificació de la península itàlica, l'Estat romà caminà gairebé automàticament a una cursa per la colonització. La península ibèrica primer, l'hel·lena abans i la costa albanesa després, totes es trobaren cabussades en un procés de guerres d'invasió. La desfeta generalitzada dels pobles cèltics els conduir a una progressiva aculturació amb què abandonaren definitivament la seua cultura anterior per acomodar-se a la nova, la romana. Això mateix fou el que Roma mirà de reproduir amb el territori germànic sense que es convertís en èxit. L'Estat romà mai aconseguí caminar més enllà del Rihn i amb el temps s'acabà formant una frontera entre el món llatí i aquell que Roma designava com a bàrbar i poc civilitzat.

Nota: la línia divisòria esdevé fins i tot un argument per reafirmar l'ésser romà. L'etnocentrisme romà mirà de construir-se identitàriament a costa de diferenciar-se de l'altre. L'estranger sempre és designat com a inferior i la cultura romana com la superior.

Així doncs podem dir amb tota certesa que el territori alemany es desenvolupa de manera molt diferent a la resta del món llatí europeu. Això ha permès desvetllar formes molt diverses d'organització en societat. La religió mateixa era diferent del politeisme romà malgrat que en aquest aspecte només podem donar-ne unes poques línies atès que hi ha manca de fonts en aquest camp; molta informació procedix de Roma.

Les grans migracionsModifica

Vegeu també: Invasions bàrbares
 
La invasió dels huns precipità el declivi de l'Impiri romà d'Occident. Il·lustració de Geiger (1873): Els huns en combat contra els alans

El segle V constituïx una nova etapa per les tribus germàniques. Una vaga de migracions vingudes de l'est provoquen una pressió a les fronteres de cadascuna de les poblacions ja establertes anteriorment. Els hun han de marxar de la seva residència degut a males condicions climàtiques que impossibiliten la supervivència. El seu desplaçament cap a les fronteres el Rihn topà amb les tribus germàniques que hi eren. De resultes, la pressió fronterera amb l'Imperi romà fa caure l'Estat romà i dona una nova etapa a les tribus germàniques que constituïxen diversos regnes una mica per tot Europa.

Són dues les vagues de migracions que configuren l'Edat Mitjana europea. La primera vaga veu l'arribada dels francs, alamans, vàndals, sueus, visigots, ostrogots, saxons, angles, burgundis, frisis, entre altres. La segona vaga veu l'arribada de llombards, sàrmates, búlgars, àvars, turingis, etc. Davant d'aquest escenari, Roma empra vàries estratègies. La primera és el reforçament de les fronteres físiques amb la construcció de murs de divisió i defensa a la frontera que separava els germans dels romans. Les barreres naturals són conjuminades amb les físiques per tal que els pobles germànics no aconseguixen trepitjar més enllà. En segon lloc veiem una reorganització de l'Imperi de dalt a baix que comporta l'establiment d'una nova administració interna així com nous nomenaments. Roma, a més a més, mira en aquesta etapa de contractar població germànica en vista d'utilitzar-la com a exèrcit. L'estat pateix igualment una crisi interna de grans dimensions. El cristianisme debilita l'Estat davant la corrupció i les querelles internes d'un Imperi que perd prestigi com va més va.

La incorporació de població germànica a l'exèrcit se suma a pactes de federació amb què els pobles germànics aconseguixen bastir uns primers Estats dins de Roma en forma de províncies federades. Per tot això Roma no aguanta i cau finalment l'any 460. D'ençà que les tribus germàniques construïxen nous Estats sobre l'antiga Roma, tot configurant l'Edat Mitjana. Els nous Estats es volen hereus de Roma i per això mateix miren de continuar amb el llegat romà. Voldria una reconstrucció d'aquesta o en qualsevol cas es consideren ells mateixos uns reconstructors de la glòria romana. El territori alemany esdevé aleshores ençà més que el fruit de l'estada de les tribus germàniques, el llegat de Roma. Terra germànica però malgrat això terra eminentment romanitzada. La convivència entre germans i romans porta a la llarga a un procés d'aculturació. Els germans s'acaben romanitzant i, per això, en la reconstrucció que volen de Roma apliquen tot allò après amb Roma.

Edat mitjanaModifica

El llegat merovingiModifica

Vegeu també: Regne Franc
 
Mapa retrospectiu del regne de Siagri fins al regne dels francs, d'ací a l'imperi carolingi; les invasions de Germània s'han datat.

Tot amb tot, foren els francs els qui s'establiren durablement en territori alemany actual. Les terres de l'antiga Germània veieren com es formà progressivament un imperi amb el vist-i-plau del papat i des d'on les intrigues de palau condicionaren l'esdevenir de molts pobles europeus. Els francs començaren la seua política d'expansió a partir del territori belga. L'origen dels francs és com la resta de pobles germànics incert i per això també hi ha dificultats a dilucidar-ne els orígens dinàstics.[15] D'allò que sabem amb molt seguretat, és de la seua preocupació per cristianitzar la població. Els francs foren un poble que es convertí ràpidament al cristianisme, no per convicció, sinó per ambicions polítiques. L'esclat de l'Imperi romà mai aconseguí apagar el cisma cristià. Les antigues estructures d'Estat romanes eren de caràcter cristià. En conseqüència, les elits franques entengueren amb força astúcia que per reconstruir l'Imperi romà i posseir tot l'antic territori calia abans de més tenir una elit convertida al cristianisme perquè això garantir un suport gens menys preable de l'elit romana la qual ja d'antuvi s'hagué de convertir al cristianisme per tenir suport popular.

És doncs buscant aquest suport popular que els francs instal·lats a Bèlgica promouen batalles interminables per convertir la resta de regnes germànics. Roma hi troba llavors tot l'interès i, donant-hi suport, aconseguix dels francs la reconstrucció il·lusòria de Roma amb un fort creixement del seu poder físic i espiritual sobre la població. La primera pedra la llençà Clodoveu (466-511), rei dels francs. L'any 496 es convertix al cristianisme i mercès a això pogué annexionar-se territori alamà. Just a la frontera entre França i Alemanya, dins de la Colònia actual, es lliurà la batalla que acabà donant via lliure als francs per desfer-se dels regnes germànics en vista d'una unificació que voldria emul·lar-se a Roma.

Els fills de Clodoveu estenen les fronteres a l'est:

 • annexió de Turíngia (Weser), 531
 • annexió d'Alemània (Bade-Wuntemberg), 536
 • annexió de Baviera, 555

Després de la mort de Clodoveu, el regne franc es partïx entre els successors, tal com regna la tradició franca. Les divisions entre les distintes parts del regne franc variaren diverses voltes al llarg del segle VI.[15] La invasió de territori aliè continua, això no obstant,

 • annexió del nord de França
 • expulsió del visigots cap a la península ibèrica
 • annexió del regne borgonyó de Suïssa

Els períodes d'unificació són escassos. La dinastia dels merovingis continua succeint-se en el poder amb un allargament constant del territori. D'aquesta política naixen tres entitats polítiques diferents que malgrat trobar-se separades per diferents reis, són totes sota l'espasa d'algun merovingi.[15]

 • Nèustria, nord-est de França amb la Bèlgica actual inclosa
 • Austràsia, que va de les fronteres belgues amb Alemanya actuals fins a les fronteres frisones i saxones de l'època
 • Borgonya, que comprèn la regió de Borgonya francesa actual fins a Suïssa

Tanmateix, com s'ha dit, malgrat l'expansió evident, el regne franc dels merovingis és sobretot una constant fragmentació degut a la tradició que voldria que el pare repartís el seu territori a parts iguals entre els fills. Això obligà els reis merovingis a trobar aliances amb els grans terratinents. És així com els futurs majordoms de palau dits Pipínids aconseguix teixir un gran poder a Austràsia des d'on hi finix implantant el seu propi llinatge.[16]

El període merovingi és d'una intensa activitat missionera a l'est del Rhin. Willibrord i Bonifaci de Magenci s'ocupen d'evangelitzar la Germània romana. De vertader nom Winfrid, Bonifaci fixa l'any 739 diòcesis a Ratisbone, Freising, Passau i Salzburg. L'any 742 funda la primera seu episcopal a Turíngia. Crea semblantment les diòcesis de Büraburg, Würzburg i Erfurt així com el monestir de Fulda l'any 744. Organitzà també la diòcesi de Baviera.

En mans d'en Carles el GranModifica

Vegeu també: Imperi carolingi

Les intrigues de palau es conjuminen amb les ambicions dels grans terratinents. La destitució de la dinastia merovíngia esdevé un fet l'any 751. D'ara endavant el tron l'assumixen els antics majordoms de palau: els carolingis. Mercès a aquesta nova dinastia, els francs allarguen considerablement el territori que controlen estenent-se fins a les fronteres daneses, la Bretanya francesa, vorejant amb territori croat i català.

Carles el Gran, dit Carlemany, és el responsable d'aquesta expansió. Per arribar-hi, torna a servir-se del cristianisme i de les aliances poc amagades amb l'Església catòlica. Sota el pretext que s'ha de cristianitzar els "bàrbars" decidix batallar contra els saxons i sotmetre Baviera. La virulència amb què tractà el poble saxó, motivà, entre altres, danesos, noruecs i suecs a procedir a les posteriors invasions identificades aleshores com a víkings o normands.

 • Baviera es trobava llavors a les mans de la dinastia dels Agilolfings des de 550. Després de la mort del duc Odiló de Baviera l'any 748, l'esposa Hiltruda, germana de Pepí el Breu, de la dinastia carolíngia, exercix la regència en comptes del fill Tassiló. L'any 757 Tassiló presta fidelitat a Pepí el Breu. Tanmateix, portà una política autonomista de cara al rei franc que no agradà gens. Així conclou una aliança matrimonial amb la llombarda Liutberga; els llombards foren justament ambicionats pels carolingis i posteriorment annexionats mercès a la crida que del papat. Això portà Carlemany a exigir-ne la renovació del vassallatge l'any 787. Arrel de la seqüència d'una intriga que conjuminava els àvars, Carlemany agafa les regnes d'un territori que pensa perdre i empresona l'abat de Jumieges 788 de manera que a la seua mort, Baviera forma part directa del territori carolingi. Carlemany procedix així a transferir la regència al seu cunyat Grold.
 • Saxònia eren una tribu que ocupava la regió actual de la Baixa Saxònia. S'organitzaven en tribus distribuïdes en tres agrupaments principals. A principis del segle VIII els francs amenaçaren els saxons amb diverses ràtzies sense una vertadera "conquesta". És amb l'ascens de Carlemany que comencen les expedicions durables contra els saxons. Widukind de Saxònia és la imatge del lideratge contra la invasió franca. Els francs destruïren en una primera fase el santuari saxó fet que deixava en evidència la voluntat de desfer-se de l'imaginari i les construccions psicològiques del poble saxó. Arrel d'això s'iniciaren conversions forçades al cristianisme i una guerra de prop de 30 anys amb vessament de sang i destruccions massives. Els saxons s'atacaren al monestir de Fritzlar com a signe de represàlia. A banda, l'emperador Carlemany envià missioners cristians per "evangelitzar" la població saxona sense gaire èxit. Ni la signatura de la capitulació forçada en què els francs fan notar la condemna de pena de mort per a capellans cristians aconseguix convertir les tribus saxones. S'hi seguixen deportacions i un bateig forçat del líder en cap Widukind. Després de revoltes incessants i contra-atacs virulents per part de les armades de Carlemanya, el rei saxó hagué de cedir el territori als francs sense poder posar-hi realment remei.

S'ha d'entendre aquesta política d'annexió de territori baverès i saxó dins de l'expansió de l'est, més enllà del riu Elba. Les grans migracions hi portaren en una segona fase tot un grup poblacional identificat hui com a eslau. Es tractava d'una desena de grups des d'on podríem destacar els velets, sorbs, obodrits, etc. Vivien del comerç, de la pesca i de l'agricultura. Tot aprofitant les divisions internes, Carlemany emprengué una política d'influència de forma que progressivament se n'empara de forma més o menys explícita fins a crear la marca eslava; es tracta d'una zona de defensa militar contra els hongaresos.

La figura de Carlemany és central a tota la història de la Baixa Edat Mitjana perquè fa resorgir les lletres. A finals dels segles VIII i IX el centre del continent europeu assistix a un renaixement intel·lectual i cultural promogut per Carlemany i Lluís el Pietós. Durant aquest període es produí un augment dels estudis de literatura, arts, arquitectura, jurisprudència i litúrgia. Al llarg d'aquest període també es renovà el llatí medieval i es desenvolupà la minúscula carolíngia, tot proveint d'un llenguatge comú i d'un estil d'escriptura que influí en la comunicació de la major part d'Europa. En quant a Alemanya més concretament, hi destaca la redacció de Monumenta Germaniæ Historica, un recull d'història de l'antiga Germània des que caigué l'Imperi romà.

La missió suposadament evangelitzadora de Carlemany aconseguí posar-lo al capdavant de tot un continent. L'Església catòlica l'acabà premiant concedint-li el títol d'Emperador dels romans, una emul·lació a l'antic títol que els emperadors romans posseïen i amb què legitimaven el seu poder. Les expansions territorials i aquest títol feren del regne franc dels carolingis la construcció imperial més gran i força d'ençà la caiguda de Roma. El títol continuà existint fins entrat el segle XIX per bé que llavors la importància que podia atorgar-hi la població no fou exactament la mateixa que aquella que s'atorgava en temps de Carlemany.

La crisi dinàstica carolíngiaModifica

Vegeu també: França oriental, Llista de reis germànics, i Regne d'Alemanya
 
Extracte del Jurament

A la mort de Carlemany l'imperi carolingi entra en una crisi durable de la qual mai es recupera. Abans de morir, Carlemany havia designat ja un hereter per a tot el regne, el qual tenia la missió de continuar amb la tasca del pare i governar sobre tot el territori que el seu pare havia deixat. Aquesta decisió trencava definitivament amb la tradició franca. D'ençà que es volia que hi hagués únicament un rei i no una redistribució del regne a parts iguals entre els fills. Tanmateix, quan Carlemany pronuncia ja les seues paraules, les coses canvien diametralment. Els fills de Carlemany no accepten la seua decisió. Carles i Lluís, contraris, s'unixen mitjançant el Pacte d'Estrasburg en què hi expressaren de forma explícita suport mutu fins a aconseguir el seu objectiu: tornar a partir el regne a parts iguals. És l'inici de la crisi dinàstica que acaba destituint els carolingis del poder.[17]

Els Juraments d'Estrasburg foren escrits en fràncic i en alt alemany. Es tracta dels primers documents de caràcter polític i diplomàtic que se signen en llengua vernacla. Abans d'això, els documents reials eren signats i redactats en llatí. Però, d'aquesta volta, les parts contractants volgueren signar i redactar en la llengua que es parlava als territoris reclamats. Si més no, una part dels territoris reclamats perquè a França s'hi parlava igualment l'occità. La seua redacció en llengua vernacla permet a la historiografia actual francòfona i germanòfona reivindicar el fet lingüístic.

De forma paral·lela, el territori carolingi torna a ser assetjat. Els regnes peninsulars del nord d'Europa, comencen la seua particular expansió i decidixen penetrar territori carolingi. Els víkings o normands, així anomenats a l'època, provocaren desestabilització i agreujaren de forma considerable els resultats de la crisi dinàstica. A la crisi interior deguda per les esbatusses entre fills, s'hi afegí l'esbatussa contra els normands. Les fronteres han de ser protegides però la reialesa es troba en qüestionament mateix de la seua figura sobirana.

Aquesta situació és la que provoca la debilitació del regne i, per tant, la seua fragmentació. Principats, ducats, comtats i altres entitats pròpies de l'Edat Mitjana s'assumixen a elles mateixes. Mercès a això, es creen regnes a les fronteres militars carolíngies. Amb tot, els germans Carles i Lluís aconseguixen apartar l'hereter legítim i partixen el regne en tres mitjançant el Tractat de Verdun. Segons aquest, l'antic regne carolingi queda repartit de la següent manera:

  • Frància que traduït del llatí queda en França; part atorgada a Carles el Calb
  • Lotaríngia que traduïda del llatí queda en Lorena; part atorgada a Lotari I
  • Germània que deriva de l'alt alemany i que dona nom a Alemanya en la seua versió germànica (ex.: Germany en anglès); part atorgada a Lluís el Germànic

La part atorgada a Lluís el Germànic veu doncs una continuïtat separada de la resta. Hi succeïx en conseqüència al tron el duc Enric de Saxònia que per primera volta assumix el títol de Rei d'Alemanya. Els pobles germànics francs, saxons, bàvars i sueus queden llavors unificats sota un únic regne. El terme Regnum Teutonicorum ('Regne dels teutons') aparïx llavors idòniament per referir-se a l'imperi.

Nota: la fragmentació sorgida de la mort de Carlemany crea tres espais amb destins diversos però units. La part occidental pren forma progressivament d'Estat centralitzat que té per ambició declarada fer-se amb la part mitjana. La mitjana patix una fragmentació constant, aleatòria i gairebé anàrquica. L'oriental, per contra, s'acaba transformant en un Estat d'Estats composts, una federació d'Estats independents que reconeixen l'autoritat d'un monarca electe. L'oriental com l'occidental ambicionen fer-se amb la part mitjana que es troba tot al llarg de la història fins a temps contemporanis en una constant lluita per preservar-se de les annexions. De resultes, neixen estats tampons més o menys reconeguts com és el cas de Suïssa o Luxemburg.

El primer regne d'AlemanyaModifica

Article principal: Sacre Imperi Romanogermànic
 
Fotografia del tron de Carlemany a Aquisgrà, seient que també fou utilitzat per coronar l'Oto I, rei d'Alemanya el 936.

Un cop que el territori carolingi quedà separat definitivament, s'assistix a la part germànica a un declivi de la reialesa i l'ascens de famílies nobles. A través de combats defensius contra els eslaus i hongaresos, entre els segles IX i X, els ducats de Baviera, Suàbia, Francònia i Saxònia veuen un creixement considerable. Per evitar posar-se en perill, els ducs escullen doncs a Conrad I, duc de Francònia, com a successor al tron, suposadament el més fluix i dèbil de tots ells. Enric I, duc de Saxònia, del llinatge dels Liudolfinger, succeïx en Conrad sobre recomanació i suport dels ducs de Francònia i Saxònia. És així com s'aconseguix consolidar el poder de la part germànica i, finalment, defensar-la de les incursions i atacs eslaus o hongaresos. La victòria contra aquests darrers l'any 933 donà peu a veure escrit ja la denominació de Regnum teutonicum, és a dir, a l'emergència progressiva d'una identitat comuna, traduïda en la construcció d'un Estat. Per tot, l'any 936, quan Otó I és coronat a Aquisgrà, antiga seu permanent del poder carolingi, tenim un escenari força consolidat. Els ducs de Francònia i Saxònia se solleven contra la nova dinastia, però, el monarca se'n desfà ràpidament, col·locant membres de la seua família dins els ducats.

Nota: és important no donar per suposat que existix una consciència nacional aleshores. L'Estat alemany tal com es coneix a l'època contemporània mai existí abans del segle XIX. El territori alemany era un conjunt d'Estats feudals de dialectes procedents de l'alemany molt diferents i marcats. Ningú es feia dir alemany. Tothom és dins una regió que d'antuvi s'havia anomenat Germània però en cap moment hi ha consciència nacional. Els reis germànics són abans de més emperadors romans i descendents dels francs salians. Otó I era rei dels ducats de Suàbia, Francònia i Saxònia però no pas d'un país anomenat Alemanya. Si que aspira a una unió de tots aquests territoris però no parlem d'un Estat centralitzat modern. Hi regna les aliances feudals i el rei germànic se sosté en el tron mercès a les seues possessions i al consentiment que hi procuren la resta de feus.[18]

L'estabilitat de tot plegat passà altra volta pel suport explícit de l'Església. Establix una Església unificada (dita nacional actualment), enfortí l'autoritat reial nomenant bisbes i abats com a prínceps de l'imperi, atribuint-los feus del regne, així com drets reials (regalies) amb poders seculars. Aquest sistema de govern anomenat Reichskirchensystem otonià presentà una avantatge pràctic i astut perquè en cap moment el monarca perdria el poder sobre el territori atès que els eclesiàstics havien de conservar el celibat. No havent-hi cap mena de transmissió hereditària, el rei aconseguia un suport no gens menyspreable, com el que oferia l'Església.

La recompensa d'aquesta política es veié reflectida en la recepció del títol d'Emperador dels romans per part del papat. D'ençà que aquest títol no tornà mai més al territori francès i s'anà transferint de mans a mans entre els successors de l'antiga Germània.

La política d'influència sobre l'Església s'acompanyà d'un reforç militar de les fronteres. Tornant a les polítiques romanes d'antuvi, Otó I posà al dia les antigues marques militars per tal de contenir-se dels atacs eslaus i hongaresos. En aquest període el regne assistix a dures batalles contra aquests dos actors fins que se'ls aconseguix sotmetre de forma més o menys aconseguida. Els hongaresos són doncs derrotats a la Batalla de Lechfeld el 985. Les marques militars foren, d'altra banda, més un pretext que una vertadera defensa. I és que, tot seguint la política d'influència, Otó I s'apressà a mirar de convertir els eslaus al catolicisme. Això provocà vagues de refugiats eclesiàstics abans que Bohèmia quedàs subjecta definitivament a les ordres de la monarquia otona. Un fet que engrandí la seua autoritat de manera que Polònia hagué de reconèixer la fortalesa del regne alemany.

Això pel que fa les fronteres orientals del regne, atès que les occidentals també continuaren veient una successió de batalles pel poder. La monarquia otona escollí iniciar tres campanyes militars contra el territori llombards amb l'objectiu d'annexionar-lo. Fita que es veié realitzada amb el casament entre Adelheid, vídua a la mort del seu marit, derrotat contra Otó I, i, el mateix Otó I l'any 951. I, d'Itàlia, les expedicions de violència i sang s'aproparen a Borgonya, a l'actual Suïssa, també adquirida malgrat que aleshores s'hi acaba formant un règim autonòmic arrel del qual neix posteriorment la Lliga de les confederacions suïsses. Tot amb tot, la dinastia otona bastix un Estat format per Estats composts que rep el nom de Sacre Imperi Romà i Germànic. Amb l'apel·lació es mira de fer referència a la idea de monarquia universal que és un concepte imperialista, alhora que s'hi denota el suport explícit de l'Església i, també, el model sobre el qual els francs orientals construïxen aquesta monarquia: Roma. Cada feu té doncs la seua pròpia autonomia com si es tractàs d'un Estat a banda confederat.

Aliança amb l'Imperi Romà d'OrientModifica

Les guerres que l'antic Imperi Romà d'Orient portava aleshores contra el món àrab feren oblidar momentàniament les fronteres occidentals de Constantinoble. Un fet que no cal perdre de vista perquè fou aprofitat per la dinastia otona. Efectivament el Sacre Imperi Romà pretextà la voluntat de defensar les seues fronteres per cristianitzar a la força els pobles eslaus amb la fi d'annexar-ne el territori. Això portà el tron germànic a apropar-se a Hongria amb qui també lluità ferotgement. De resultes, l'Imperi Romà d'Orient es veié de cop i volta amb un nou actor a les seues fronteres occidentals. Actor pràcticament imprevist, però amb qui hauria de relacionar-s'hi obligatòriament. És amb la voluntat de continuar estenent-se més avall que la dinastia otona envia un ambaixador a Constantinoble. L'objectiu era pactar-hi una aliança que permetés amb el temps unificar ambdós imperis.[cal citació]

Constantinoble mai acceptà aquest tracte perquè hi veié en tot moment una ofensiva. L'Imperi Romà d'Orient mai considerà el Sacre Imperi Germànic quelcom de romà atès que estava liderat i poblat per germans, i, justament, foren aquests els qui contribuïren a fer caure Roma. Caldria recordar en aquest sentit que el Sacre Imperi Romà se sent i es veu hereu de la França Occidental, és a dir, de la construcció carolíngia. En conseqüència, a fora també se l'assimilava a les tribus germàniques que s'havien emparat del poder romà i n'havien construït per sobre uns estats «bàrbars». Per això, el tracte amb la dinastia otona mai fou bona i malgrat totes les desavinences, el descendent d'Otó I, es casà amb la neta de l'emperador romà d'Orient, Teòfan Escleros. Això després d'una llarga i sagnant guerra entre les dues corones. El desgast anuncià així tot el final de la dinastia otona, el relleu de la qual l'assumí la sàlica.

La lluita de les investiduresModifica

Vegeu també: Lluita de les investidures
 
Enric i l'anti-papa Clement III. Mort de Gregori VII.

És arrel de la reforma de Cluny que sorgix una querella de dimensions geopolítiques entre el Sacre Imperi Romà i els Estats papals. Entre el 1075 i el 1122 el papat mira d'aplicar les noves normes concebudes arrel de la reforma gregoriana. Aquesta voldria lluitar contra les faltes a les obligacions del clergat en vista de satisfer les crítiques creixents contra l'Església catòlica que com més va més criticada és per la corrupció, les seves riqueses materials, així com la manca de lleialtat a allò que s'especifica a la Bíblia mateixa.

Això comportava doncs un control més acèrrim de la jerarquia catòlica per part del papat així com una separació entre església i política. Ara bé, el Sacre Imperi Romà s'havia format justament mercès a la unió entre les dues perquè així recolzava les seues polítiques expansionistes. Per això la dinastia sàlica exercix aleshores un control elevat sobre l'elecció dels papes i la nominació dels capellans de l'imperi.

Nota: la lluita de les investidures és el primer precedent al món medieval de separació entre Església i Estat. No tenim, això no obstant, una real separació, sinó més aviat una separació virtual vist que la composició mateixa de l'estructura social és teocràtica i els feus sota les seues diferents formes legitimen la possessió a mans de l'Església catòlica.[18]

A partir del moment en què Roma vol retornar la seua autoritat i escollir tota sola els càrrecs a ocupar a la jerarquia, Enric III del Sacre Imperi Romà s'hi oposa i amb això neix un conflicte territorial i polític que sacseja l'Església i la resta de regnes cristians d'Europa. El clergat es revolta contra l'Església així com la noblesa. Li seguixen excomunicacions, expulsions, anti-papes, anti-reis i negociacions tenses a banda i banda. A la successió d'Enric IV, en vista de l'acceptació d'una certa separació amb compromís per part de França i Anglaterra, es veu forçat a acceptar les prerrogatives papals. El concordat de Worms segellà de forma temporària la pau perquè amb el ròssec del temps, la línia fina que unix política i religió torna a qüestionar-se en l'anomenat Cisma d'Occident. No debades, tot plegat contribuïx a debilitar la Reichskirche otona i enfortit en paral·lel els prínceps seglars germànics. És el declivi de la dinastia sàlica.

S'ha de notar que el concordat final s'aconseguix en acord mitjançant una assemblea. No hi tenim cap mena de democràcia en peu però més aviat una assemblea estamental. És aleshores una pràctica habitual del Sacre Imperi Romà. L'emperador és triat pels ducats que conformen el regne en una assemblea dita Dieta. En aquesta s'hi poden presentar els territoris annexionats com ara les Confederacions Suïsses o part del territori belga i luxemburguès actual. Això no li treu el tarannà estamental i aristocràtic vist que només hi assisteixen nobles i representants de les diferents nobleses de l'imperi.

L'any mil alemanyModifica

Temps de croadesModifica

Vegeu també: Croades

El període entre el 1096 i el 1291 fou l'època de croades. Es tractava d'expedicions militars organitzades per l'Església, segons que demanava el papat, per alliberar Jerusalem i "la terra Santa" de mans musulmanes. Foren llançades en resposta a la invasió de l'Imperi cristià d'Orient pels turcs musulmans a partir del segle VII. De rerefons hi trobem altres motius que no són precisament els que el papat arguïa. La ruta de la seda proveïa temps ençà de productes que l'Occident necessitava o desitjava. La invasió de terres ortodoxes tallava aquest accés. A més a més, hi havia un creixent poblament nobiliari que necessitava fer-se amb terres i el territori europeu no podia pal·liar-ne les exigències amb els feus existents. L'Església per la seua banda seguia volent mantenir el concepte de cristiandat que havia de fer-se extensible a tot el món conegut. Per tot això, pretextant la immoralitat de deixar la tomba de Crist a mans "herètiques", els regnes cristians d'Occident, principalment Hongria, Anglaterra, França i el Sacre Imperi Romà, decidiren llançar una llarga guerra contra el món musulmà. Són les croades que en el cas germànic serviren per enlluernar el poder dels Hohenstaufen.

El Sacre Imperi Romà hi participà a partir de la tercera. Fou Frederic de Barba-roja qui volgué contribuir a la crida papal i per això s'endinsà en un conflicte de dimensions amb el qual perdé la vida.[18] La tercera croada veié néixer semblantment la creació de l'Orde Teutònic que es fundà a Palestina sobre la base d'un hospital de recollida de militars o altres civils afectats per la guerra. Frederic I de Hohenstaufen fou l'emperador és popular de la seua època i amb més prestigi. Probablement per això s'usà i participà a la guerra. El rei germànic era adorat i exaltat per la propaganda imperial que l'embellia amb trets messiànics. És dir poc atès que després de la seua mort caigué la dinastia del Hohenstaufen, però, amb el temps el seu regne esdevé font d'inspiració per al nacionalisme alemany. Aquest pretengué al XIX unificar els territoris de parla alemanya en vista a construir un únic Estat nacional i unitari.

Frederic de Barba-roja no era ben vist a totes bandes. El papat especialment no suportava la presència i existència mateixa del rei germànic perquè la jerarquia catòlica s'esbatussava aleshores contra les seues ambicions territorials. Tant és així que el mateix papa mai tingué recança en designar l'emperador germànic com a "rei teutònic", la qual cosa el reglava a un simple rei i no emperador, al mateix nivell que la resta de reis cristians. La paraula teutó és efectivament traduïble per alemany però no pas per germà. Germània era una província romana i designar el rei com a emperador de Germània, el tornava a la línia de l'Imperi romà i el seu prestigi. Reglar-lo a rei alemany era donar-hi una connotació negativa perquè s'associava al barbarisme de les tribus germàniques d'antuvi. No cal perdre de vista, però, que és a partir de 1157 que veiem escrita l'apel·lació de Sacre Imperi Romà com a voluntat explícita de simular la reconstrucció més il·lusòria que real de l'antic imperi romà.[18]

Durant el seu regnat, Barba-roja promou campanyes militars incessants a Itàlia per fer-se amb el territori. En aquestes l'emperador s'arranja problemes amb Enric el Lleó. El seu germà veu com les relacions amb Frederic es desgasten. Entre altres motius hi trobem el fet que Enric el Lleó haguera decidit no enviar més tropes per la cinquena expedició a Itàlia o que paralel·lament el mateix Frederic signàs entre el 1175 i el 1176 un pacte de successió amb Welf V. Dos fets que entren dins la culminació d'unes relacions ja deteriorades. Enric el Lleó exercia prou autonomia per no haver d'atendre l'autoritat del seu cosí. Això era quelcom que Barba-roja retreia. L'any 1179, a la Dieta de Worms, l'emperador acusa Enric el Lleó de diversos abusos. El seu cosí en represàlia llança aleshores un contra-atac immediat, acusant l'arquebisbe de Colònia, aliat de Barba-roja, d'haver assetjat la regió de Hamelin. La querella jurídica que se'n seguí evidencià i d'alguna manera vingué a confirmar l'autoritat de les Dietes sobre els emperadors. Efectivament la Dieta de Worms acaba desposseint a Enric de Lleó, és a dir, decidix per compte de l'emperador allò que en qualsevol altre regne s'hauria resolt directament a partir del tron.

La no-acceptació de la decisió revolta el regne i posa l'exèrcit de Barba-roja contra seua alhora que Enric el Lleó veu una part de la noblesa, és a dir, una meitat del regne sollevada contra seu. El daltabaix s'accentua amb la presència de França i Anglaterra en el conflicte després que el mateix Frederic s'aliàs amb el rei francès per fer-se respectar com a emperador. Són les aliances que teixïx amb França les qui el porten definitivament a fer la guerra contra el poder musulmà a Jerusalem, allà on acabà morint en batalla. La seua mort deixa un període d'interregne en què no hi governà cap monarca.

Les croades bàltiquesModifica
Vegeu també: Croades Bàltiques, Ostsiedlung, i Croada prussiana
 
Mapa amb els Estats teutònic de 1260

Les croades bàltiques foren una sèrie de campanyes militars que els regnes cristians d'Europa portaren contra les poblacions de la costa bàltica. L'objectiu altre cop apel·lava a la necessitat de cristianitzar els pobles bàltics en ésser "pagans". Rere, però, s'hi dibuixava la intenció de fer-se amb territori així com les croades contra Jerusalem havien de salvar la tomba de Crist.

En aquesta nou episodi de vessament de morts i banys de sang, l'Ordre Teutònic funda noves fortaleses imperials autoatorgant-se drets municipals i llibertats a mode de colònia. Un seguit de ciutats neixen d'aquestes primeres fundacions i s'acaben unint sota la Lliga Hanseàtica. Allà s'hi potencià el comerç amb els Estats que envolten el mar Bàltic, així com amb el Països Baixos i Anglaterra.

És important posar aquestes croades dins el seu context. Des de Suècia hi hagué en aquella època una promoció incessant de la cristianització de la població finesa, sueca i bàltica. Els esdeveniments exteriors com les morts de caps cristians contagien la retòrica política que troba llavors l'ocasió ideal per promulgar una croada contra Lituània, Estònia i Letònia.

A nivell historiogràfic, aquest procés de colonització s'ha acabat designat a Alemanya com a "Expansió germànica de l'Est". És així perquè des d'un punt de vista nacionalista i etnocèntric, s'ha volgut veure en aquesta invasió, l'extensió de territori germànic cap a Bohèmia, Silèsia, Pomerània, Polònia i Curlàndia. De tot plegat, caldria no perdre de vista que és mercès a aquesta expansió que el Sacre Imperi Romà acaba bastint estats al vell mig de les costes bàltiques. Els Estats teutònics foren efectivament una creació germànica que s'origina en el convit per part polonesa d'anar-se'n a cristianitzar les tribus prussianes del bàltic.

Reformes, crisis i epidèmiesModifica

Les negociacions fallides entre l'emperador Lluís IV del Sacre Imperi romanogermànic i el papat van portar el 1338 a la declaració a Rhense per sis electors; ser escollits com a tals per tots o la majoria d'electors comportava el títol automàticament sense necessitat de la confirmació papal. Tot això va anar seguit pels intents de l'emperador Carles IV de Luxemburg, rei de Bohèmia, per restablir l'autoritat imperial. Com a rerefons, al voltant del 1350, la pesta negra assetjava Europa, i molts jueus, que eren perseguits per motius religiosos, econòmics i acusats de tots els mals, fugiren cap a Polònia.

La butlla d'Or del 1356 estipulava que en el futur l'emperador hauria de ser escollit per set electors: els arquebisbes de Magúncia, Trèveris i Colònia, el rei de Bohèmia, el comte del Palatinat del Rin, el duc de Saxònia i el marcgravi de Brandenburg.

Després dels desastres del segle xiv, la societat europea de l'època va començar a prosperar pels canvis econòmics, polítics i religiosos. L'economia del diner sorgia provocant conflictes socials entre cavallers i camperols. Gradualment, un sistema protocapitalista evolucionava del feudalisme. La família dels Fugger va guanyar poder mitjançant activitats comercials i financeres, i esdevingueren els banquers dels dirigents seculars i eclesiàstics de mitja Europa.

Les classes nobles trobaren el seu monopoli en les armes, tot i que es començaren a introduir els exèrcits mercenaris, que donaren peu a les bandes de saquejadors organitzades pels territoris en conflicte. Des del 1438 els Habsburg, que controlaven la gran part del sud-est de l'imperi (més o menys les actuals Àustria i Eslovènia, i a partir del 1526, Bohèmia i Moràvia), mantingueren una posició avantatjosa en el poder fins al 1806 (a excepció dels anys 1742-45). Tot i això, la situació es dirigia cap a la desunió entre els membres de l'imperi.

Durant el seu regnat, del 1493 al 1519, Maximilià I va provar de reformar l'imperi: es va establir una Cort Suprema Imperial (Reichskammergericht), es van modificar els impostos que recaptaven les arques imperials, i es va incrementar el poder de la Dieta Imperial (Reichstag). Tot i això, les reformes no van acabar de fructificar a causa, en gran part, de la contínua fragmentació del territori imperial.

Edat modernaModifica

 
Frederic II el Gran

Inspirat en el Renaixement i l'humanisme, es va desenvolupar l'esperit crític que va tenir en la Reforma de Martí Luter la seva encarnació més significativa, tenint com a propòsit reconduir la doctrina eclesiàstica a les veritats de l'Evangeli de les quals, segons ell, l'Església catòlica s'havia allunyat. El moviment va desencadenar una autèntica revolució que va transformar la societat.

Reforma i Guerra dels Trenta AnysModifica

 
Luter

Al principi del segle xvi el descontentament a Alemanya va portar a les crítiques a l'Església catòlica i una demanda de reformes religioses. Va començar el 1517 quan Luter va publicar (penjant-les a la porta de l'església de Wittenberg) les seves 95 tesis contra l'abús en la utilització de les indulgències. El 1521 va ser declarat fora de la llei en la dieta de Worms, però la Reforma es va expandir ràpidament, propiciada per les guerres de l'emperador Carles V amb França i els turcs. Amagat al castell de Warburg, Luter va traduir la Bíblia a l'alemany, cosa que conforma la base de l'alemany estàndard modern, i establí les bases espirituals de l'Alemanya moderna.

El 1524 va esclatar a Suàbia, Francònia i Turíngia la Guerra dels Camperols contra els prínceps i governants, seguint els preceptes dels clergues reformistes. Però les revoltes, en les quals participaven nobles amb experiència militar com Götz von Berlichingen i Florian Geyer (a Francònia), i pel teòleg Thomas Münzer (a Turíngia), van ser sufocades ràpidament pels senyors territorials.

Cap al 1545 la Contrareforma va començar a Alemanya.

Després d'anys de lluita, la pau d'Augsburg (1555) va donar als diferents prínceps territorials el dret d'imposar la religió als seus súbdits, amb la qual cosa, de fet, la confessió protestant fou equiparada a la catòlica.[19]

L'emperador Carles V es va veure envoltat en la política conqueridora de la corona d'Espanya per tot el món i va descuidar la condició d'emperador alemany, que també posseïa. Els catòlics perderen presència a Alemanya fet pel que va haver de realitzar la Contrareforma, amb què van aconseguir recuperar terreny enfront dels protestants. La situació va degenerar en la Guerra dels Trenta Anys (1618 a 1648) que va devastar regions completes d'Alemanya.

El resultat immediat de la guerra, tot i això, que perduraria durant prop de dos segles, fou la consagració d'una Alemanya dividida en molts territoris, que tot i la seva continuïtat dins l'imperi fins a la seva formal dissolució el 1806, tenien sobirania de facto. S'ha especulat que aquesta debilitat fou una de les causes subjacents al posterior militarisme alemany encapçalat per Prússia.

Ascens de PrússiaModifica

Durant el segle xviii s'inicia la transformació de Prússia en una potència europea. El llarg regnat de Frederic II el Gran va donar un gran impuls a la consolidació d'aquest regne, que es va veure envoltat en les guerres de Successió austríaca i dels Set Anys. A partir de llavors, Prússia es disputaria amb la casa d'Àustria l'hegemonia sobre la resta d'estats alemanys

Edat contemporàniaModifica

Unificació alemanyaModifica

Article principal: Unificació alemanya

Després de la Revolució francesa, els diferents estats monàrquics d'Europa creen aliances per enfrontar l'amenaça que França representa per a l'estabilitat dels seus propis règims. Els estats alemanys participen activament combatent els exèrcits de Napoleó I, que després d'acumular importants victòries dissol el Sacre Imperi i instaura la Confederació del Rin, que fou dissolta en el congrés de Viena, un cop fou un fet la derrota definitiva sobre l'exèrcit francès.

L'1 de gener de 1834, va entrar en funcionament l'associació de duanes, amb la qual s'aboliren els aranzels entre els membres de la Confederació Germànica, amb l'excepció d'Àustria; era l'anomenada Zollverein.

La Revolució de 1848 va portar a la creació del primer parlament alemany a Frankfurt del Main.

Les confrontacions per l'hegemonia germànica varen desencadenar les conegudes com a Guerra dels Ducats i Guerra de les Set Setmanes.

Sota el lideratge del canceller Otto von Bismarck, que fou l'autèntic artífex de la unificació, el Segon Reich fou fundat el 18 de gener de 1871 després de la victòria de Prússia en la Guerra francoprussiana i va aconseguir la unificació dels diferents estats alemanys al voltant de Prússia, excloent-ne Àustria.

Segon Reich alemanyModifica

Article principal: Imperi Alemany
 
II Reich (1871-1918)

Amb la creació de l'Imperi alemany, s'inicia un període de gran desenvolupament de la nació alemanya en tots els camps: econòmicament, geogràficament, políticament i militar.

A partir d'aquest moment, Alemanya es transforma juntament amb el Regne Unit en una de les dues grans potències mundials, si bé la presència colonial d'Alemanya és molt inferior a la dels britànics.

A partir d'aquest punt i durant les següents dues dècades s'estableixen els anomenats sistemes bismarckians, que dominen la política europea en aquest període. Entre 1884 i 1885 Bismarck convoca la conferència de Berlín, en què les potències estableixen les pautes per al repartiment colonial d'Àfrica.

Amb la coronació de Guillem II com a kàiser, s'inicia un enfrontament entre aquest i Bismarck, el qual provoca la caiguda del canceller. L'emperador serà incapaç de continuar amb les polítiques implantades per Bismarck, i Alemanya es veu a poc a poc en la incapacitat de mantenir l'equilibri europeu, que llavors era més que mai la base de l'equilibri mundial.

El 1914, esclata la Primera Guerra mundial que, en provocar la derrota d'Alemanya el 1919, marca la fi de la dinastia Hohenzollern. Les nacions vencedores imposen el tractat de Versalles.[20] El territori alemany es troba altre cop dividit.

República de WeimarModifica

Article principal: República de Weimar

Durant la fase final de la Primera Guerra mundial, el 1918, es constitueix la República de Weimar. Fou un període de gran inestabilitat per l'atomització de partits petits al parlament i pel rebuig dels militars a acceptar la derrota i els acords imposats a Alemanya pels vencedors.

La crisi econòmica que va tenir lloc després va portar a la pobresa a una bona part de la classe mitjana. Aquesta situació es va agreujar amb la Gran depressió del 1929.

Així, es va produir una situació propícia per a l'èxit de forces nacionalistes i d'extrema dreta. A les eleccions del 1933, el Partit Nacional Socialista Alemany dels Treballadors (nazi) aconsegueix arribar al poder, i elimina poc després la segona experiència democràtica d'Alemanya.

Dictadura nazi (Tercer Reich)Modifica

Article principal: Tercer Reich
 
Mapa d'Alemanya el 31 d'agost del 1939
 
Zones d'ocupació

El Tercer Reich fou el de l'Alemanya nazi, el qual va durar 12 anys, des del 1933 fins al 1945.

L'adversitat econòmica deguda tant a les condicions de la pau com a la Gran depressió mundial, és marcada com una explicació de per què els partits antidemocràtics, tant de l'ala dreta com de l'ala esquerra, foren àmpliament seguits pels líders d'opinió i votants alemanys. En les eleccions extraordinàries de juliol i novembre del 1932, els nazis obtingueren 37,2% i 33,0% dels vots, respectivament. El 30 de gener del 1933, Adolf Hitler fou nomenat cap de govern.

Durant l'any següent, Hitler va obtenir el control total. Va succeir també al cap d'estat.

La política de Lebensraum implementada per Hitler es va veure reforçada gràcies als acords de Munic, cosa que eventualment va portar a l'esclat de la Segona Guerra mundial a Europa l'1 de setembre del 1939. Inicialment, Alemanya va obtenir grans èxits militars i va aconseguir el control sobre França, Bèlgica, Països Baixos, Dinamarca, Luxemburg, els Balcans, Grècia i Noruega a Europa, Tunis i Líbia al nord d'Àfrica. El seu atac a Rússia el 1941 fou decisiu per demostrar que el seu exèrcit era insuficient per a comprendre tanta extensió de territori. Els seus fracassos en les campanyes russes del 1941 (arribar a Moscou i tallar els subministraments que arribaven des de Sibèria) i 1942 (arribar al mar Caspi per apoderar-se del petroli), així com l'ingrés dels EUA en la guerra, va donar un gir que va portar a l'ocupació i capitulació d'Alemanya el 8 de maig del 1945.

Entre juliol i agost de 1945, la conferència de Potsdam defineix el mapa polític d'Europa i les zones d'ocupació a Alemanya i Àustria.

La guerra va acabar en una gran pèrdua de territori, 15 milions d'alemanys expulsats, 45 anys de divisió, mentre el país se separava en Alemanya oriental i occidental, i el més important: uns 5 milions de morts a Alemanya i més de 50 en el macabre balanç final del conflicte.

República Federal AlemanyaModifica

Article principal: República Federal Alemanya

En la història de la República Federal Alemanya (RFA) es poden destacar quatre fets:

 1. Reconstrucció: Alemanya com a país dividit va encarnar la guerra freda com cap altre país. L'ocupació del territori per part dels aliats va tenir com a icona el mur de Berlín i es va estendre per més de quatre dècades. Tot i ser un dels països derrotats en la guerra, Alemanya (la RFA) va iniciar una fulgurant recuperació institucional a partir dels anys 1950 i amb l'ajut del Pla Marshall dels Estats Units d'Amèrica es va transformar en la tercera potència econòmica a nivell mundial, superant l'URSS, Regne Unit i França, que havien resultat vencedores en el conflicte.
 2. Baluard de la guerra freda en l'enfrontament contra els països de l'Est: La RFA s'estableix en els territoris alemanys ocupats per les potències aliades de França, Estats Units i Gran Bretanya, i és integrada a l'OTAN, l'aliança militar auspiciada pels Estats Units contra la Unió Soviètica, en resposta es crearà la RDA. El govern soviètic proposà el 1952 la reunificació sota principis de neutralitat militar, com es faria a Àustria, però les potències de l'OTAN i el govern de la RFA de Konrad Adenauer rebutjaren una alemanya neutral i desmilitaritzada unificada.
 3. Reconciliació amb França: Alemanya fa un gir radical a les seves històricament conflictives relacions amb França i després del tractat de Roma inicia juntament amb aquest país una política d'acostament que queda plasmada en el tractat de l'Elisi del 1963. Des de llavors, les dues nacions han format un duet que fa front comú quant als temes internacionals.
 4. Reunificació: al setembre del 1990, un mes abans de la reunificació alemanya, els quatre poders aliats i els dos estats alemanys signaren un tractat a Moscou (tractat Dos més Quatre) que posava fi als drets i les responsabilitats dels poders aliats respecte a Alemanya. Les forces soviètiques ubicades a l'Alemanya oriental completaren la seva retirada el 31 d'agost del 1994, i una setmana després li seguiren les forces aliades. Els soldats dels EUA, ubicats en el marc de l'OTAN resten a la República Federal. Jurídicament, suposà una annexió de l'antiga RDA per part de la RFA adoptant la Llei Fonamental d'aquesta.

Alemanya i la Unió EuropeaModifica

En qualitat d'estat fundador, Alemanya té un paper central en la construcció de la Unió Europea (UE). Fou justament Robert Schuman qui el 1950 va pronunciar el discurs que es considera com les bases de la Unió, com la coneixem actualment.

Durant cinc dècades, diferents mandataris, des de Konrad Adenauer fins a Gerhard Schröder, han participat de manera decidida recolzant la UE, convertint Alemanya en el principal promotor de l'ampliació de la Unió.

El maig del 2005, el parlament alemany va ratificar el tractat pel qual s'estableix una Constitució per a Europa.

ReferènciesModifica

 1. Wagner, 2010, p. 19726–19730.
 2. Gerhard Trnka. Rezension zu: H. Thieme (Hrsg.): Die Schöninger Speere, ...es sind acht Speere...(There are eight javelins). H-Soz-Kult. ISBN 9783806221640 [Consulta: 1r març 2019]. 
 3. Coll, Maria «i L'home va parlar». Sàpiens [Barcelona], núm. 89, març 2010, p. 54-58. ISSN: 1695-2014.
 4. «Hominids and hybrids: The place of Neanderthals in human evolution Ian Tattersall and Jeffrey H. Schwartz». National Academy of Sciences, 22-06-1999. [Consulta: 22 març 2019].
 5. Conard, Nicholas J. «A female figurine from the basal Aurignacian of Hohle Fels Cave in southwestern Germany». Nature, 459, 7244, 2009, pàg. 248–252. Bibcode: 2009Natur.459..248C. DOI: 10.1038/nature07995. PMID: 19444215.
 6. «Ice Age Lion Man is the world's earliest figurative sculpture – The Art Newspaper». The Art Newspaper.
 7. «The Venus of Hohle Fels». donsmaps.com.
 8. «Earliest music instruments found». BBC News, 25-05-2012.
 9. Wolf Liebeschuetz. «6 the Debate about the Ethnogenesis of the Germanic Tribes». A: The Debate about the Ethnogenesis of the Germanic Tribes. BRILL, 19 maig 2015, p. 85–100. DOI 10.1163/9789004289529_007. ISBN 9789004289529 [Consulta: 2 març 2019]. 
 10. Fortson, 2011, p. 433: "Baltic territory began to shrink shortly before the dawn of the Christian era due to the Gothic migrations into their southwestern territories [...]."
 11. Green i Heather, 2003, p. 29: "Greek may have followed the Persians in devising its terms for their military formations, but the Goths were dependent [...] on Iranians of the Pontic region for terms which followed the Iranian model more closely in using the cognate Gothic term for the second element of its compounds. (Gothic dependence on Iranian may have gone even further, affecting the numeral itself, if we recall that the two Iranian loanwords in Crimean Gothic are words for 'hundred' and 'thousand')."
 12. Green, 2000, p. 172–73: "Jordanes [...] mentions the Slavs (Getica 119) and associates them more closely than the Balts with the center of Gothic power. [...] This location of the early Slavs partly at least in the region covered by the Cernjahov culture, together with their contacts (warlike or not) with the Goths under Ermanric and almost certainly before, explains their openness to Gothic loanword influence. That this may have begun early, before the expansion of the Slavs from their primeval habitat, is implied by the presence of individual loan-words in a wide range of Slavonic languages."
 13. Claster, 1982, p. 35.
 14. «Archéologie : l'étude d'ossements humains en Allemagne témoigne d'un massacre préhistorique» (en francès), 18-08-2015. [Consulta: 11 octubre 2019].
 15. 15,0 15,1 15,2 Fred Stevens & Axel Tixhon. L'histoire de la Belgique pour les nuls. First Editions. 
 16. Fred Stevens & Axel Tixhon. L'histoire de la Belgique pour les nuls. First Editions. 
 17. Fred Stevens & Axel Tixhon. L'histoire de la Belgique pour les nuls. First Editions. 
 18. 18,0 18,1 18,2 18,3 Breve historia de Alemania. Editorial Alianza, 2017.
 19. Bettenson, Henry; Maunder, Chris. Documents of the Christian Church (en anglès). Oxford University Press, 2011, p. 229. ISBN 0191501514. 
 20. Dill, Marshall. Germany: A Modern History (en anglès). University of Michigan Press, 1970, p. 270. ISBN 0472071017. 

Vegeu tambéModifica

BibliografiaModifica

 • The Cambridge Ancient History, vol. 12, p. 442. ISBN 0-521-30199-8.
 • The Thirty-Years-War, Gerhard Rempel, Western New England College.
 • The Thirty Years War (1618-48), Alan McFarlane, The Savage Wars of Peace: England, Japan and the Malthusian Trap (2003).
 • Fulbrook, Mary: A Concise History of Germany, Cambridge University Press 1991, p. 97. ISBN 0-521-54071-2.

Enllaços externsModifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Història d'Alemanya