Llista de la duresa dels elements químics

article de llista de Wikimedia

El que segueix és la llista de la duresa dels elements químics.

Nombre Símbol Nom Duresa de Mohs Duresa de Vickers
(GPa)[1]
Duresa de Brinell
(GPa)[1]
Duresa de Brinell
(GPa)[2][3]
3 Li Liti 0,6
4 Be Beril·li 5,5 1,67 0,6
5 B Bor 9,5 49
6 C Carboni (grafit) 1,5
6 C Carboni (diamant) 10,0 115
11 Na Sodi 0,5 0,00069
12 Mg Magnesi 2,5 0,26 0,044 (fos)
13 Al Alumini 3 0,167 0,245 0,184 (recuit)
14 Si Silici 6,5
16 S Sofre 2,0
19 K Potassi 0,4 0,000363
20 Ca Calci 1,5 0,167 0,416
21 Sc Escandi 0,75
22 Ti Titani 6,0 0,97 0,716 1,028 (recuit)
23 V Vanadi 7,0 0,628 0,628 0,742 (recuit)
24 Cr Crom 8,5 1,06 1,120 0,688 (recuit)
25 Mn Manganès 6,0 0,196
26 Fe Ferro 4,0 0,608 0,49
27 Co Cobalt 5,0 1,043 0,7 1,291 (recuit)
28 Ni Níquel 4,0 0,638 0,7 0,9–1,20 (recuit)
29 Cu Coure 3,0 0,369 0,874 0,52 (laminat)
30 Zn Zinc 2,5 0,412 0,48–0,52 (fos)
31 Ga Gal·li 1,5 0,06
32 Ge Germani 6,0
33 As Arsènic 3,5
34 Se Seleni 2,0 0,736
37 Rb Rubidi 0,3 0,000216
38 Sr Estronci 1,5
39 Y Itri 0,589
40 Zr Zirconi 5,0 0,903 0,650 0,333
41 Nb Niobi 6,0 1,32 0,736 0,735 (recuit)
42 Mo Molibdè 5,5 1,53 1,5 1,34 (fos)
44 Ru Ruteni 6,5 2,16 1,795 (recuit)
45 Rh Rodi 6,0 1,246 1,1 0,54 (recuit)
46 Pd Pal·ladi 5,0 0,461 0,0373 0,31 (fos)
47 Ag Argent 2,5 0,251 0,0245 0,206 (recuit)
48 Cd Cadmi 2,0 0,203 0,196
49 In Indi 1,0 0,00883 0,0098
50 Sn Estany 1,5 0,0051 0,292–0,441 (fos)
51 Sb Antimoni 3,0 0,294
52 Te Tel·luri 2,0 0,018
55 Cs Cesi 0,2 0,00014
56 Ba Bari 1,0
57 La Lantani 2,5 0,491 0,363
58 Ce Ceri 2,5 0,27 0,412
59 Pr Praseodimi 0,4 0,481
60 Nd Neodimi 0,343 0,265
61 Pm Prometi 0,6178
62 Sm Samari 0,412 0,441
63 Eu Europi 0,167
64 Gd Gadolini 0,57
65 Tb Terbi 0,863 0,677
66 Dy Disprosi 0,54 0,500
67 Ho Holmi 0,481 0,746
68 Er Erbi 0,589 0,814
69 Tm Tuli 0,52 0,471
70 Yb Iterbi 0,206 0,343
71 Lu Luteci 1,16 0,893
72 Hf Hafni 5,5 1,76 1,7
73 Ta Tàntal 6,5 0,873 0,8 0,441–1,224 (recuit)
74 W Tungstè 7,5 3,43 2,57 1,96–2,45 (recuit)
75 Re Reni 7,0 2,45 1,32
76 Os Osmi 7,0 3,92 3,487
77 Ir Iridi 6,5 1,76 1,67 2,12
78 Pt Platí 3,5 0,549 0,392 0,299 (recuit)
79 Au Or 2,5 0,216 0,245 0,189 (fos)
81 Tl Tal·li 1,0 0,0264
82 Pb Plom 1,5 0,0383 0,0375–0,0418 (fos)
83 Bi Bismut 2,5 0,0942 0,07
90 Th Tori 3,0 0,35 0,4
92 U Urani 6,0 1,96 2,4

ReferènciesModifica

  1. 1,0 1,1 Dades extretes de http://www.webelements.com, G.V. Samsonov a Handbook of the physicochemical properties of the elements, IFI-Plenum, Nova York, USA, 1968
  2. La duresa pot variar per diversos centenars per cent segons el pretractament; vegeu, per exemple, Propietats mecàniques del ferro i Angelo Basile; Fausto Gallucci Membranes for Membrane Reactors: Preparation, Optimization and Selection. John Wiley & Sons, 19 abril 2011, p. 30. ISBN 978-0-470-74652-3. 
  3. John Harris; Walter Benenson; Horst Stöcker Handbook of physics. Springer, 2002, p. 240. ISBN 978-0-387-95269-7.