Supergrup de la seidozerita

grup de minerals
(S'ha redirigit des de: Grup de la lamprofil·lita)

El supergrup de la seidozerita és un grup de minerals format per titanosilicats i blocs intermedis aprovat per l'Associació Mineralògica Internacional l'any 2016. El supergrup es troba dividit en quatre grups:

  • grup de la bafertisita
  • grup de la lamprofil·lita
  • grup de la murmanita
  • grup de la rinkita
Infotaula de mineralSupergrup de la seidozerita
Grup de minerals

Seidozerita, espècie que dona nom al supergrup Modifica el valor a Wikidata
Classificació
Categoriasilicats
Propietats
Sistema cristal·límonoclínic i triclínic
Més informació
Referències[1]

Els quatre grups es caracteritzen per tenir una suma de Ti (+ Nb + Zr + Fe3+ + Mg + Mn) d’1, 2, 3 i 4 àtoms per unitat de fórmula, respectivament. Totes les espècies del supergrup cristal·litzen en el sistema monoclínic o triclínic.

Grup de la bafertisita

modifica

El grup de la bafertisita és un grup amb fórmula general: APDPMO₄MH₂(Si₂O₇)₂(XOM)₂(XOA)₂XPM, i que està format per vuit espècies: bafertisita, bobshannonita, bussenita, camaraïta, hejtmanita, jinshajiangita, perraultita i yoshimuraïta.

Espècie Fórmula
Bafertisita Ba₂Fe2+
4
Ti₂(Si₂O₇)₂O₂(OH)₂F₂
Bobshannonita Na₂KBa(Mn,Na)₈(Nb,Ti)₄(Si₂O₇)₄O₄(OH)₄(O,F)₂
Bussenita Na₂Ba₂Fe2+Ti(Si₂O₇)CO₃(OH)₃F
Camaraïta Ba₃Na(Fe2+,Mn)₈Ti₄(Si₂O₇)₄O₄(OH)₄(OH,F)₇
Hejtmanita Ba₂Mn2+
4
Ti₂(Si₂O₇)₂O₂(OH)₂F₂
Jinshajiangita BaNaFe2+
4
Ti₂(Si₂O₇)₂O₂(OH)₂F₂
Perraultita BaNaMn2+
4
Ti₂(Si₂O₇)₂O₂(OH)₂F₂
Yoshimuraïta Ba₂Mn₂Ti(Si₂O₇)(PO₄)O(OH)

Grup de la lamprofil·lita

modifica

El grup de la lamprofil·lita és un grup amb fórmula general: AP₂MH₂MO₄(Si₂O₇)₂(XOM)₂(XOA)₂. Aquest grup està format per dinou espècies: baritolamprofil·lita, bornemanita, delindeïta, emmerichita, epistolita, fluorbaritolamprofil·lita, fluorlamprofil·lita, innelita, kazanskyita, lamprofil·lita, lileyita, nabalamprofil·lita, nechelyustovita, fosfoinnelita, polifita, saamita, xkatulkalita, vuonnemita i zvyaginita.

Espècie Fórmula
Baritolamprofil·lita (Ba,Na)₂(Na,Ti,Fe3+)₄Ti₂(Si₂O₇)₂O(OH,F)
Bornemanita Na₆BaTi₂Nb(Si₂O₇)₂(PO₄)O₂(OH)F
Delindeïta (Na,K)₂(Ba,Ca)₂(Ti,Fe,Al)₃(Si₂O₇)₂O₂(OH)₂
Emmerichita Ba₂Na(Na,Fe2+)₂(Fe3+,Mg)Ti₂(Si₂O₇)₂O₂F₂
Epistolita Na₂(Nb,Ti)₂(Si₂O₇)O₂·nH₂O
Fluorbaritolamprofil·lita (Ba,Sr)₂[(Na,Fe2+)₃(Ti,Mg)F₂][Ti₂(Si₂O₇)₂O₂]
Fluorlamprofil·lita Na₃(SrNa)Ti₃(Si₂O₇)₂O₂F₂
Innelita Na₂CaBa₄Ti₃(Si₂O₇)₂(SO₄)₂O₄
Kazanskyita BaNa₃Ti₂Nb(Si₂O₇)₂O₂(OH)₂(H₂O)₄
Espècie Fórmula
Lamprofil·lita (Na,Mn2+)₃(SrNa)₂(Ti,Fe3+)₃(Si₂O₇)₂O₂(OH,O,F)₂
Lileyita Ba₂(Na,Fe,Ca)₃MgTi₂(Si₂O₇)₂O₂F₂
Nabalamprofil·lita Na₃(Ba,Na)₂Ti₃(Si₂O₇)₂O₂(OH,F)₂
Nechelyustovita (Ba,Sr,K)₂(Na,Ti,Mn)₄(Ti,Nb)₂(Si₂O₇)₂O₂(O,H₂O,F)₂·4,5H₂O
Fosfoinnelita Na₃Ba₄Ti₃(Si₂O₇)₂(PO₄,SO₄)₂O₂F
Polifita Na₅(Na₄Ca₂)Ti₂(Si₂O₇)(PO₄)₃O₂F₂
Saamita Ba◻Na₃Ti₂Nb(Si₂O₇)₂O₂(OH)F(H₂O)₂
Xkatulkalita Na₂Nb₂Na₃Ti(Si₂O₇)₂O₂(FO)(H₂O)₄(H₂O)₃
Vuonnemita Na11Ti4+Nb₂(Si₂O₇)₂(PO₄)₂O₃(F,OH)
Zvyaginita NaZnNb₂Ti[Si₂O₇]20(OH,F)₃(H₂O)₄+(x<1)

Grup de la murmanita

modifica

El grup de la murmanita és un grup de minerals amb fórmula: AP₂MH₂MO₄(Si₂O₇)₂(XOM,A)₄(XPM,A)₄. El grup l'integren deu espècies minerals: betalomonossovita, calciomurmanita, kolskyita, lomonossovita, murmanita, quadrufita, schüllerita, selivanovaïta, sobolevita i vigrishinita.

Espècie Fórmula
Betalomonossovita Na₆◻₄Ti₄(Si₂O₇)₂[PO₃OH][PO₂(OH)₂]O₂(OF)
Calciomurmanita (Na,◻)₂Ca(Ti,Mg,Nb)₄[Si₂O₇]₂O₂(OH,O)₂(H₂O)₄
Kolskyita CaNa₂Ti₄(Si₂O₇)₂O₄(H₂O)₇
Lomonossovita Na₅Ti₂(Si₂O₇)(PO₄)O₂
Murmanita Na₂Ti₂(Si₂O₇)O₂·2H₂O
Espècie Fórmula
Quadrufita Na14Ca₂Ti₄(Si₂O₇)₂(PO₄)₂O₂F
Schüllerita Ba₂Na(Mn,Ca)(Fe3+,Mg,Fe2+)₂Ti₂(Si₂O₇)₂(O,F)₄
Selivanovaïta NaFe³⁺Ti₄(Si₂O₇)₂O₄(H₂O)₄
Sobolevita Na13Ca₂Mn₂Ti₃(Si₂O₇)₂(PO₄)₄O₃F₃
Vigrishinita NaZnTi₄Si₂O₇)₂O₃(OH)(H₂O)₄

Grup de la rinkita

modifica

El grup de la rinkita és un grup de minerals amb fórmula: AP₂MH₂MO₄(Si₂O₇)₂(XOM)₂(XOA)₂. El grup està format per catorze minerals: batievaïta-(Y), fogoïta-(Y)], götzenita, grenmarita, hainita-(Y), kochita, mosandrita-(Ce), nacareniobsita-(Ce), nacareniobsita-(Y), rinkita-(Ce), rinkita-(Y), rosenbuschita, roumaïta i seidozerita.

Espècie Fórmula
Batievaïta-(Y) Y₂Ca₂Ti(Si₂O₇)₂(OH)₂(H₂O)₄
Fogoïta-(Y) Na₃Ca₂Y₂Ti(Si₂O₇)₂OF₃
Götzenita NaCa₆Ti(Si₂O₇)₂OF₃
Grenmarita Na₄MnZr₃(Si₂O₇)₂O₂F₂
Hainita-(Y) Na₂Ca₄(Y,REE)Ti(Si₂O₇)₂OF₃
Kochita Na₃Ca₂MnZrTi(Si₂O₇)₂OF₃
Mosandrita-(Ce) (Ca₃REE)[(H₂O)₂Ca0,50,5]Ti(Si₂O₇)₂OH₂(H₂O)₂
Espècie Fórmula
Nacareniobsita-(Ce) NbNa₃Ca₃(Ce,REE)(Si₂O₇)₂OF₃
Nacareniobsita-(Y) Na₃Ca₃YNb(Si₂O₇)₂OF₃
Rinkita-(Ce) (Ca₃Ce)Na(NaCa)Ti(Si₂O₇)₂(OF)F₂
Rinkita-(Y) Na₂Ca₄YTi(Si₂O₇)₂OF₃
Rosenbuschita Na₆Ca₆Zr₃Ti(Si₂O₇)₄O₂F₆
Roumaïta (Ca,Na,REE,◻)₇(Nb,Ti)(Si₂O₇)₂OF₃
Seidozerita Na₄MnZr₂Ti(Si₂O₇)₂O₂F₂

Referències

modifica
  1. «Seidozerite Group» (en anglès). Mindat. [Consulta: 26 abril 2021].