Nacionalisme

(S'ha redirigit des de: Nacionalista)

El nacionalisme és un corrent de pensament que propugna la nació com una de les bases del desenvolupament de la humanitat, tant en termes polítics com culturals. Es plasmà com a ideologia política i moviment social ja durant el segle xvii, es consolidà amb un corpus teòric durant el segle xviii i esdevingué el corrent polític hegemònic durant el segle xix.[1] S'han oposat a aquest corrent de pensament diverses doctrines polítiques al llarg de la història com ara l'absolutisme i les monarquies plurinacionals durant el segle xvii i xviii, els corrents de pensament individualista -anarquisme- i les ideologies de classe -socialisme, comunisme- durant el segle xix i xx, i avui en dia les idees defensores de la globalització -cosmopolitisme, capitalisme global, governament mundial-.

Existeix un debat significatiu sobre quin és l'origen històric de les nacions, no obstant això existeix un consens gairebé total entre els especialistes en situar que el nacionalisme, com a mínim com a una ideologia i un moviment social, és un fenomen modern originat a Europa.[2] Precisament l'on i el quan emergí el nacionalisme és difícil de determinar, però el seu desenvolupament és de prop referit a l'estat modern i a l'empenta per la sobirania popular arribà de la mà de la revolució francesa a finals del segle xviii. Des d'aquell moment, el nacionalisme s'ha convertit en una de les forces polítiques i socials més significatives de la història, potser la majoria notablement influenciades en essència o a causa de la Primera Guerra Mundial i especialment de la Segona Guerra Mundial amb l'ascens del feixisme, una ideologia nacionalista radical i autoritària.[3][4][5][6]

Com a ideologia, el nacionalisme sosté que "la gent" en la doctrina de la sobirania popular és la nació, i com a resultat només els estats-nacions fundats en el principi de determinació nacional són legítims. Ja que la majoria d'estats són multinacionals, o com a mínim hi ha més d'un grup de persones que reclamen l'estatus de nacionalitat,[7] en molts casos provoca que la recerca nacionalista d'autonomia provoqui un conflicte entre la gent i estats que ha derivat en guerres (tant internes com externes), secessions; i en casos extrems, en genocidis.

El nacionalisme és un fenomen social important en el món, com les banderes nacionals, els himnes nacionals i les divisions nacionals, que són exemples 'banals' d'un nacionalisme que sovint és mentalment involuntari.[8] A més a més, alguns acadèmics sostenen que el nacionalisme com a sentiment o forma de cultura, a vegades descrita com a 'nacionalitat' per evitar la reputació desenllustrada de la ideologia, és la fundació social de la societat moderna. La industrialització, la democratització, i el suport per a la redistribució econòmica ha estat parcialment atribuït al context social compartit i a la solidaritat que el nacionalisme proveeix.[9][10][11]

Tot i que el nacionalisme en el fons es basa a donar suport a la nació pròpia, nacionalistes d'estats diferents poden fàcilment cooperar l'un amb l'altre per donar suport a la creença mundial que tots els grups tenen el dret a tenir les seves pròpies nacions.

No obstant això, el nacionalisme segueix sent un tema candent de disputes en el qual hi ha poc consens en general. L'exemple més clar d'oposició al nacionalisme és el cosmopolitisme, que inclou a vegades membres de grups com liberals, marxistes i anarquistes, però fins i tot els mateixos nacionalistes sovint estan en desacord en les seves pròpies virtuts, i és habitual que els nacionalistes d'una persuasió denigrin les aspiracions d'altres per raons tant ètiques com estratègiques. Una de les qüestions que no són tema de disputa és que hi ha pocs o cap fenomen social que hagi estat tan durador en el món modern com el nacionalisme.

InterpretacionsModifica

El nacionalisme podria entendre's com un concepte d'identitat experimentat col·lectivament per membres d'un govern, una nació, una societat o un territori en particular. Els nacionalistes s'esforcen a crear o sustentar una nació basada en diverses nocions de legitimació política. Moltes ideologies nacionalistes deriven el seu desenvolupament de la teoria romàntica de la "identitat cultural", mentre que uns altres es basen en l'argument liberal que la legitimitat política deriva del consens de la població d'una regió.

Ha estat durament criticat per personatges històrics tan diferents com Charles de Gaulle, Albert Einstein, Albert Camus o François Mitterrand.

Els primers precedents del nacionalisme comencen a aparèixer en el segle xviii, perquè fins a aquest moment, la idea de nació, tal com es concep en l'actualitat, no s'havia formulat. Fins a aquest moment, les identitats col·lectives basades en la religió o a ser súbdits d'un mateix rei, prevalien sobre les ètniques. En la Revolució francesa s'utilitzarà el terme nació com a sinònim de ciutadà, és a dir, la nació ja no està personificada en la figura del monarca, doncs la noblesa és un cos aliè a la nació: la nació és el tercer Estat.

Certs teòrics, com Benedict Anderson, han afirmat que les condicions necessàries per al nacionalisme inclouen el desenvolupament de la premsa i el capitalisme. Anderson també afirma que els conceptes de nació i nacionalisme són fenòmens construïts dins de la societat, cridant-los comunitats imaginàries. Ernest Gellner afegeix al concepte: "el nacionalisme no és el despertar de les nacions cap a la seva consciència pròpia: inventa nacions on no n'hi ha".[12]

Tipus de nacionalismesModifica

 • Nacionalisme d'Estat-nació: vol que s'iguali la nació a l'estat. Pot ser el cas d'una nació repartida entre diversos Estats (dels quals en proposa la desaparició) o l'oposat, d'una nació dintre d'una altra o dins d'un Estat plurinacional (del qual reclama la independència o secessió). Un exemple del primer cas podria ser el poble kurd, repartit entre diferents Estats i un exemple del segon podria ser l'Estat espanyol.
 • Nacionalisme cultural: posa l'èmfasi en la unitat identitària, reclamant o no canvis d'estructura política. Sovint lluita per la llengua i la història, volent que siguin conegudes i reconegudes pels ciutadans de la nació i els de les nacions veïnes. En determinats indrets aquest nacionalisme incorpora també la raça, o la religió com a motius d'identificació del grup nacional enfront un altre col·lectiu. En aquests casos es pot parlar de feixisme.

Formes de nacionalismeModifica

Nacionalisme centrípet (o integrador)Modifica

És el que pretén la unificació nacional de les poblacions amb característiques comunes que habiten en diferents Estats, on poden ser minories nacionals i per tant en aquests Estats constitueixen nacionalismes centrífugs (és el cas del nacionalisme kurd), o ben ser Estats nacionalment homogenis però separats (és el cas de les unificacions d'Itàlia i Alemanya[13] al segle XIX).

Nacionalisme centrífug (o desintegrador)Modifica

És el que pretén la secessió d'una part del territori d'un Estat habitat per una població amb característiques les diferències de les quals amb la considerada majoritària puguin definir-la com minoria nacional. A vegades el mateix Estat del qual pretenen separar-se es defineix si mateix com estat plurinacional, com va ser l'Imperi austrohongarès.

Nacionalisme de tercera generacióModifica

Són nacionalismes centrífugs, d'igual forma que els nacionalismes de segona generació, que sorgeixen a la fi del s. XX i principis del XXI i que es troben subordinats a un altre Estat. Són comunitats amb reivindicacions nacionalistes, o bé regions, nacions històriques o nacions en si (segons les zones, la seva història o els diferents punts de vista) que segueixen sense estar constituïdes en un Estat i continuen reivindicant-ho.

Nacionalisme econòmicModifica

Article principal: nacionalisme econòmic

Es concentra sobre els mecanismes de dependència econòmica o neocolonialisme. Sosté la necessitat que sectors i empreses bàsiques de l'economia romanguin en mans de capitals nacionals, moltes vegades estatals, quan el sector privat no està en condicions.

Els orígens del nacionalisme econòmic poden trobar-se en la creació d'empreses estatals per explotar productes estratègics com la creació de YPF pel petroli en Argentina en 1922 i després en les polítiques de nacionalitzacions implementades per gran quantitat de països entre els quals es destaquen: la nacionalització del petroli a Mèxic en 1938, la nacionalització del petroli a Iran en 1951, la nacionalització del Canal de Suez en 1956 i la nacionalització del coure a Xile en 1971.

El nacionalisme econòmic està també íntimament relacionat amb la Teoria de la Dependència elaborada per l'escola desarrollista llatinoamericana que sosté que el sistema econòmic mundial ha establert una divisió internacional del treball que atribueix als països centrals la producció industrial, d'alt valor agregat, i als països perifèrics la producció de matèries primeres, de baix valor agregat. El desenvolupisme sosté que existeix una tendència general al deterioració dels termes d'intercanvi en perjudici de la producció agrícola-primària, i que els països perifèrics necessiten impulsar agressives polítiques industrials per trencar el cercle viciós del subdesenvolupament.

La política de privatitzacions suggerida pel Consens de Washington a partir de la dècada del 90 va tenir com a objectiu principal, i ho va aconseguir en gran part, revertir les mesures nacionalistes preses per la major part dels països perifèrics durant la major part del segle xx.

A partir dels últims anys de la dècada del 90 sembla haver-hi un important ressorgiment del nacionalisme econòmic en diverses parts del món, ara en un entorn global, relacionat amb acords d'integració regional. Una de les seves manifestacions més importants ha estat la nacionalització dels hidrocarburs a Bolívia en 2006, sota el govern de Evo Morales i els acords d'infraestructura i desenvolupament subregional presos en el marc del Mercosur i la Comunitat Sud-americana de Nacions.

Moltes d'aquestes experiències nacionalistes estan estretament relacionades amb les reivindicacions sindicals i altres organitzacions socials, adoptant la forma d'un nacionalisme popular expressat en moviments polítics amb ampli suport de la població. Formes de socialisme i de feixisme comparteixen també el projecte del nacionalisme econòmic.

Nacionalisme ètnic (o cultural)Modifica

Defineix la nació en termes d'etnicitat, la qual cosa sempre inclou alguns elements descendents de les generacions prèvies. També inclou idees d'una connexió cultural entre els membres de la nació i els seus avantpassats,[14] i freqüentment un llenguatge comú. La nacionalitat és hereditària. L'Estat deriva la legitimitat política del seu estatus com a llar del grup ètnic, i de la seva funció de protecció del grup nacional i la facilitació d'una vida social i cultural per al grup.[15] Les idees sobre etnicitat són molt antigues, però el nacionalisme ètnic modern està fortament influït per Johann Gottfried von Herder, qui va promoure el concepte de Volk, i Johann Gottlieb Fichte.

El feixisme és generalment classificat com a nacionalisme ètnic, havent estat el seu cas més extrem el nacional socialisme de l'Alemanya Nazi.

Anthony D. Smith ha assenyalat que no existeix un nexe clar entre el nacionalisme ètnic i factors econòmics.[16]

Nacionalisme romànticModifica

També anomenat nacionalisme orgànic i nacionalisme identitari. És la forma de nacionalisme ètnic segons la qual l'Estat deriva la seva legitimitat política com a conseqüència natural (orgànica) i expressió de la nació o la raça. Reflecteix els ideals del romanticisme i s'oposa al racionalisme. El nacionalisme romàntic emfatitza una cultura ètnica històrica que es connecta amb l'ideal romàntic; el folklore es desenvolupa com un concepte nacionalista romàntic. Els germans Grimm es van inspirar en els escrits de Herder per crear una col·lecció idealitzada d'històries ètnicament alemanyes. L'historiador Jules Michelet exemplifica la concepció nacionalista romàntica de la historiografia. En 1815 es parlava d'aquest nacionalisme, i va ser el que es va usar per a les unificacions alemanya i italiana.

Nacionalisme liberal o «voluntarista» i nacionalisme conservador o «orgànic»Modifica

Dins del romanticisme es troben una tendència liberal o "voluntarista",[17] representada per Mazzini, que considera que la nació sorgeix de la voluntat dels individus i una conservadora o "orgànica", representada per Johann Gottfried Herder i Fichte ("Discursos a la nació alemanya", 1808)[18] que identifica a la nació amb trets que s'hereten (llengua, cultura, territori, tradicions) i que estan per sobre del desig individual.[19]

Alguns autors desconstrueixen la distinció entre el nacionalisme ètnic i el nacionalisme cívic o liberal causa de l'ambigüitat dels conceptes. Per exemple, en el cas paradigmàtic d'Ernest Renan argumenten que és una idealització i ha de ser interpretat dins de la tradició alemanya i no en oposició a ella. D'aquesta manera els arguments utilitzats per Renan en la conferència Què és una nació? no serien coherents amb el seu pensament.[20]

Nacionalisme d'esquerra o popularModifica

 
Mural nacionalista irlandès en Belfast mostrant solidaritat amb el nacionalisme basc, apreciant-se en el mateix un mapa d'Euskal Herria. A més, pot veure's un retrat de Che Guevara amb la bandera cubana.

El nacionalisme d'esquerra, (també anomenat "nacionalisme popular" per aquells que són reticents a enquadrar-se en el pla "esquerra-dreta", o per contraposició al terme "nacionalisme oligàrquic")[21][22] és una forma de nacionalisme basada en la justícia social, la sobirania popular i l'autodeterminació nacional (tant política com econòmica). El nacionalisme d'esquerra agrupa a diversos corrents que van tenir en comú una base de nacionalisme, amb una orientació progressista, reformista o revolucionària (en alguns casos es va expressar de forma autoritària o sota règims militars). A causa de la seva inclinació a la noció de l'interès general de la nació o la comunitat, se li sol relacionar amb ideals socialistes, raó per la qual algunes expressions polítiques solen considerar-se "nacionalisme social" o "socialisme nacional".

Sol tenir un fort component de nacionalisme econòmic, en vista de la qual cosa es dóna majoritàriament en països econòmicament dependents o subdesenvolupats, que busquen desenvolupar-se mitjançant la intervenció estatal, i posar l'economia al servei d'interessos nacionals considerats estratègics. També sol tenir un component social, ja que entén que la nació no està separada del poble que l'habita, i que una nació forta i desenvolupada només pot aconseguir-se mitjançant la justícia social (sent partidaris dels Estats de benestar o social), ja que d'una altra manera aquesta nació se sumiria en el caos i el conflicte permanent producte de la injustícia i el desequilibri social. També sol vincular-se amb el corporativisme, però a diferència del feixisme, aquesta doctrina corporativa cerca la integració política dels gremis i altres entitats intermèdies dins de l'Estat (alguns sectors busquen el reemplaçament total de la democràcia liberal, els partits polítics i el parlament, deixant solament als gremis), i també es busca la integració i participació econòmica dels treballadors en la gestió, propietat i beneficis de l'empresa nacional (a través dels sindicats) al costat dels empresaris (tenint a l'Estat com a regulador de les relacions laborals i de producció), mostrant així la seva oposició a la lluita de classes (alguns governs es van declarar anticomunistes). A vegades, el nacionalisme popular sol posar èmfasi dins de les seves doctrines en el laïcisme (en alguns casos amb l'ateisme) i l'ecologisme.

Altres vessants del nacionalisme d'esquerra posen l'accent en la rebel·lia d'una nació contra una altra nació que l'oprimeix (ja sigui política, militar o econòmicament), i així poden classificar-se com a nacionalistes d'esquerra a tots els moviments d'alliberament nacional, antiimperialistes o anticoloniales que lluiten per la independència de les seves nacions.

Alguns exemples clars de nacionalisme popular es troba en Amèrica Llatina com el peronisme en Argentina, varguismo en Brasil, cardenisme en Mèxic, ibañisme en Xile, etc. Al mig Orienti és conegut el cas del Nasserisme en Egipte.

També pot entendre's com a nacionalisme d'esquerra a tot règim d'esquerra (per exemple, en els governs comunistes), que posi l'accent en el patriotisme i l'exaltació dels valors o tradicions nacionals (prenent en alguns casos una posició més conservadora sobre aquest tema, sobretot enfront de fenòmens com la globalització).

Nacionalisme religiósModifica

És la forma de nacionalisme segons la qual l'Estat deriva la seva legitimitat política en conseqüència d'una religió comuna. No obstant això, bona part de les formes de nacionalisme ètnic són també en gran manera formes de nacionalisme religiós. Per exemple, el nacionalisme irlandès és generalment associat al catolicisme; el nacionalisme indi s'associa amb l'hinduisme, etc. El nacionalisme religiós és generalment vist com una forma de nacionalisme ètnic.

En alguns casos, no obstant això, la component religiosa és més una etiqueta que la veritable motivació del nacionalisme d'un grup. Per exemple, encara que la majoria dels líders nacionalistes irlandesos de l'últim segle van ser catòlics, durant el segle xix, i especialment en el xviii, molts capdavanters nacionalistes van ser protestants. Els nacionalistes irlandesos no lluiten per distincions teològiques, sinó per una ideologia que identifica a l'illa d'Irlanda amb una visió particular de la cultura irlandesa, que per molts nacionalistes inclou al catolicisme encara que no com a element predominant. Per a moltes nacions que es van veure obligades a lluitar contra les conseqüències de l'imperialisme d'una altra nació, el nacionalisme va ser associat a la cerca d'un ideal de llibertat.

L'islam s'oposa fortament a tota mena de nacionalisme, tribalisme, racisme o una altra classificació de la gent no basada en les creences pròpies. No obstant això, certs grups islàmics poden ser considerats racistes i nacionalistes (així, per a alguns, no poden considerar-se veritables islàmics). La creació de Pakistan és un exemple de nacionalisme religiós de base islàmica en la mesura en què prenia com a nació als musulmans de l'Índia. no obstant això, molts dels seus creadors -com els de l'Estat d'Israel- eren laics i consideraven la pertinença a una mateixa tradició religiosa com a element generador d'identitat al marge de la pràctica religiosa en si. Un exemple similar és el dels musulmans de Bòsnia, considerats com a ètnia en l'antiga Iugoslàvia i que en la seva major part eren no creients o no practicants.

Alguns autors, a més, han assenyalat que el nacionalisme és més una religió política que una ideologia política, un substitut de la religió.[23] En aquest sentit s'ha pronunciat Roberto Augusto, que ha afirmat que "creure que una determinada comunitat és una «nació» té a veure més amb la fe que amb la raó; és una creença individual que pot ser compartida amb uns altres i que està més prop del pensament religiós que del científic, d'aquí la dificultat d'intentar rebatre-la racionalment".[24]

Nacionalisme banalModifica

Article principal: nacionalisme banal
 
La Rue Montorgueil, de Claude Monet. La celebració de les festes nacionals és una de les maneres a través de les quals els Estats fomenten el sentiment de pertinença nacional entre els seus ciutadans.

Conceptualitzat per Michael Billig, és la forma difusa que pren el nacionalisme en les societats contemporànies, convertint-se en un mecanisme omnipresent d'orientar les percepcions i fer aparèixer com a natural la identificació entre una llengua, una cultura i una comunitat política. Ja sigui en rituals col·lectius com l'esport, o en detalls menors com la utilització de banderes per identificar les llengües en les quals s'escriuen els ingredients d'una caixa de cereals, el nacionalisme banal reprodueix quotidianament els esquemes mentals del nacionalisme.

Nacionalisme esportiuModifica

El nacionalisme esportiu fa referència al nacionalisme aplicat al món de l'esport, per exemple, la utilització dels equips esportius o d'atletes per fer campanya nacionalista. Segons diferents historiadors, com ara Alejandro Quiroga, el nacionalisme s'ha alimentat de l'esport per contribuir a la formació dels estats-nacions. De fet, l'esport va ser utilitzat, com ja ho remarcava Adam Hart-Davis, a les repúbliques ex-iogoslaves per alçar els símbols nacionals. Un exemple el tenim a Espanya. Per Alejandro Quiroga, malgrat que el futbol espanyol hagi contribuït ha “crear una identitat nacional”, aquesta s'ha fet en paral·lel a la construcció de dues identitats nacionals més, la catalana i la basca, que gràcies al futbol tenen un lloc i projecció que altres països no tenen. Les tres nacionalitats s'han nodrit, segons ell, del futbol fent-se així una projecció que altres identitats nacionals no tenen a Europa.[25]

Elements en comú de totes les formes de nacionalismeModifica

Alguns teòrics polítics sostenen que qualsevol discriminació de formes de nacionalisme és falsa. Totes les formes de nacionalisme tenen una població formant una nació, la qual cosa significa que tots els membres d'una població creuen en algun tipus de cultura comuna.[26]

Causes per la qual el nacionalisme atrauModifica

Una raó per la qual el nacionalisme ha mantingut el seu atractiu a través dels segles pot ser el fet que pertànyer a una nació cultural, econòmica o políticament fort dóna a la persona una agradable sensació de pertinença, sense importar la seva pròpia contribució a la seva força.

Una altra possibilitat defensa que les persones són éssers socials, i el formar part d'un grup sociopolític com la nació, és avantatjós i contribueix al seu desenvolupament, es considera que és l'expressió d'un tret general del comportament social afavorit evolutivament, relacionat amb el tribalisme.

A vegades pot sorgir un sentiment nacionalista quan els membres d'una comunitat se senten amenaçats o atacats per una altra comunitat o Estat. Pot sorgir com a resposta a un altre nacionalisme.

Formes d'actuacióModifica

Depenent del context on tingui lloc el nacionalisme, est pot adoptar diverses formes d'actuació que poden ser pacífiques, violentes o pot arribar a conjugar ambdues.

PacífiquesModifica

Amb la progressiva consolidació d'Estats més democràtics i l'avanç de les organitzacions intergovernamentals com l'ONU, les reivindicacions nacionalistes se substancien majoritàriament mitjançant l'exercici de l'activitat política a través de diferents partits polítics nacionalistes que reclamen amb el suport electoral dels ciutadans una major autonomia, la independència o l'exercici del dret d'autodeterminació dels seus territoris.

Una altra forma de reivindicació pacífica seria la desobediència civil o la "No violència activa" el màxim exponent de la qual va ser la labor de Mahatma Gandhi en l'Índia.

ViolentesModifica

L'ocupació del territori i la imposició d'una nacionalitat i cultures determinades sobre altres persones mitjançant l'ús de la força és un dels mitjans utilitzats pel nacionalisme. Un exemple d'això són les dues guerres mundials en les quals l'element nacional va exercir un paper substancial, encara que l'expansió militar i disseminació d'una identitat nacional és un element recurrent en la història dels nacionalismes.

Crítiques al nacionalismeModifica

El nacionalisme ha estat objecte de nombroses crítiques per part d'estudiosos procedents de diferents àrees de coneixement. Francisco J. Contreras pensa que aquesta ideologia és filosòficament feble i rudimentària; critica que les entitats polítiques sobiranes hagin de correspondre's amb els grups nacionals i creu que el nacionalisme és incapaç d'oferir una definició rigorosa de la identitat nacional; segons aquest autor les identitats nacionals no vénen donades per la realitat històric-social, sinó que són construïdes per la ideologia nacionalista i els Estats.[27] Alfredo Cruz Prats afirma que «la mateixa nació és una entitat creada ideològicament per ell, i no alguna cosa natural, objectiu i anterior al mateix nacionalisme, com aquesta ideologia afirma».[28] Pedro Gómez García en el seu article «La identitat ètnica, la mania nacionalista i el multiculturalisme com a rebrots racistes i amenaces contra la humanitat» sosté que el nacionalisme és una tendència patològica que ens condueix cap a la balcanització del planeta i obstaculitza l'emergència d'una societat mundial pluralista i integrada.[29] Luis Rodríguez Abascal, referint-se al nacionalisme culturalista, ha dit que «no defensa la diversitat cultural, sinó que proposa un model normatiu de cultura que homogeneïtza pràctiques culturals preexistents. Té dificultats per fer una altra cosa perquè el seu punt de partida és sempre un concepte abstracte de cultura, que la concep com una unitat uniforme o homogènia i l'estén idealment de llarg a llarg d'un territori sense atendre a quines són les pràctiques culturals quotidianes subjacents o sense concedir-los rellevància moral i política».[30]

Teòrics del nacionalismeModifica

Nacionalisme històricModifica

Esdeveniments històrics en els quals el nacionalisme va exercir un paper essencial:

Principals nacionalismes actualsModifica

CentrífugsModifica

Albània

Alemanya

Argentina

Armènia

Bèlgica

Vegeu també: Nacionalisme pa-neerlandès

Bolívia

Bòsnia i Hercegovina

Canadà

Xina

Xile

Croàcia

Vegeu també: Nacionalisme liburniano

Dinamarca

Espanya

Vegeu també: Nacionalisme portugallego
Vegeu també: Nacionalisme aranès

Estats Units

Filipines

Finlàndia

França

Geòrgia

Hongria

Índia

Irlanda

Itàlia

Vegeu també: nacionalisme friuliano i nacionalisme vènet

Japó

Macedònia del Nord

Mèxic

Moldàvia

Noruega

Països Baixos

Pakistan

Polònia

Portugal

Regne Unit

Vegeu també: Nacionalisme de l'Ulster

República Txeca

Romania

Rússia europea

Síria

Suïssa

CentrípetsModifica

HistòriaModifica

Si bé hi ha hagut reivindicacions nacionals des de l'Antiguitat, el concepte de nacionalisme com a tal sorgeix amb el romanticisme al segle xix (o finals del xviii). El precedent fonamental és Johann Gottfried Herder i el seu concepte de Volksgeist (‘caràcter nacional'). En un primer moment la nació era un contracte entre ciutadans pel qual s'adscrivien a un grup cultural i polític amb uns drets i deures sota uns símbols identificatius (com la bandera).

El concepte va anar evolucionant i tenyint-se de connotacions per la seva implicació en conflictes bèl·lics i polítics. A vegades es considerà sinònim del patriotisme. Va suposar el canvi de fronteres europees, amb la disgregació dels imperis de l'Antic Règim i el sorgiment de nous països. El desacord de part de la població amb el nou mapa va fer que progressés el nacionalisme d'Estat-nació per sobre del cultural, si bé usualment els dos van units.

A finals del segle xx el nacionalisme va quedar englobat dins del dret d'autodeterminació dels pobles, que proclama que el conjunt de persones d'un indret té dret a decidir en quina nació viuen. Aquest dret es veu enfortit pel liberalisme.

ReferènciesModifica

 1. Smith, Anthony D. National Identity (en anglès). Reno: University of Nevada Press, 1993, p. 72. ISBN 0874172047. 
 2. Smith, Anthony D. Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories of Nations and Nationalism (en anglès). Londres: Routledge, 1998. ISBN 0415063418. 
 3. Laqueuer, Walter." Comparative Study of Fascism" de Juan J. Linz. Fascism, A Reader's Guide: Analyses, interpretations, Bibliography. Berkeley i Los Angeles: University of California Press, 1976. P. 15 "Fascism is above all a nationalist movement and therefore wherever the nation and the state are strongly identified." (en anglès)
 4. Laqueur, Walter. Fascism: Past, Present, Future. Oxford University Press, 1997. P. 90. "the common belief in nationalism, hierarchical structures, and the leader principle." (en anglès)
 5. "Goebbels on National-Socialism, Bolshevism and Democracy, Documents on International Affairs, vol. II, 1938, p. 17-19. Accessed from the Jewish Virtual Library on February 5, 2009. Joseph Goebbels describes the Nazis as being allied with countries which had "authoritarian nationalist" ideology and conception of the state "It enables us to see at once why democracy and Bolshevism, which in the eyes of the world are irrevocably opposed to one another, meet again and again on common ground in their joint hatred of and attacks on authoritarian nationalist concepts of State and State systems. For the authoritarian nationalist conception of the State represents something essentially new. In it the French Revolution is superseded.". (en anglès)
 6. Koln, Hans; Calhoun, Craig. The Idea of Nationalism: A Study in its Origins and Background. Transaction Publishers. P 20. (en anglès)
  Universitat de Califòrnia. 1942. Journal of Central European Affairs. Volume 2.
 7. Connor, Walker. Ethnonationalism: The Quest for Understanding. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1994, p. 29. 
 8. Billig, Michael. Banal Nationalism. Londres: Sage, 1995. ISBN 0803975252. 
 9. Gellner, Ernest. Nations and Nationalism. 2a edició. Blackwell, 2005. ISBN 1405134429. 
 10. Canovan, Margaret. Nationhood and Political Theory. Cheltenham: Edward Elgar, 1996. ISBN 1840640111. 
 11. Miller, David. On Nationality. Oxford: Oxford University Press, 1995. ISBN 0198293569. 
 12. Justo Serna: El melic de la nació (3 de maig de 2000):
  « En el seu llibre Nacions i nacionalisme, Ernest Gellner analitzava el mite de l'origen com a discurs bàsic de tot nacionalista, sempre ocupat de rastrejar la seva arrel originària en el curs de la història. En Nacionalisme, la seva última gran contribució al tema, Gellner tornava sobre l'assumpte: si ens remuntem temps enrere buscant l'origen de la nació -deia-, és probable que arribem molt lluny, fins a Adam mateix. Adam no tenia melic i ningú, doncs, li va tallar el cordó umbilical. Llavors assenyadament caldria preguntar-se amb Gellner: tenen melic les nacions? Va tallar algú el cordó umbilical? L'anacronisme ens porta al paradís, ja veuen? »
 13. «Com semblava que Alemanya era una nació entre moltes altres, hauria estat legítim inferir que també era una individualitat i una església invisible entre moltes. Però aquesta no va ser la conclusió a la qual van arribar els patriotes alemanys. També en el pensament pietista i romàntic prenacionalista el postulat original de les individualitats múltiples però iguals, o manifestacions de la divinitat, va donar lloc inevitablement a la selecció de només una d'elles, considerada l'autèntica, i al rebuig de les altres per ser o ben incompletes o falses. D'aquesta manera, la raó, inicialment concebuda com una part de la naturalesa i un mitjà pel qual Déu es manifestava a l'home, es va rebutjar per considerar-se antinatural, mentre que l'emoció irracional es convertia en l'única ubicació de la revelació divina; i a la societat ?il·lustrada? moderna se li negava la ?individualitat?, presentant-se el seu caràcter específic com l'encarnació de l'alienació respecte a la voluntat natural. Encara que cap necessitat lògica reclamava aquestes conclusions (que, en tots els casos, eren inequívocament senar séquitur), les ments que les van concebre eren evidentment incapaces d'acceptar el pluralisme amb equanimitat i van acudir a elles per necessitat psicològica. Per tant, quan aquests lògics de formació pietista i romàntica es van fer nacionalistes, es van veure immediatament abocats a abandonar la posició intrínsecament irritante del relativisme cultural, que presentava a Alemanya com una de tantes nacions, per abraçar la idea més satisfactòria que només ella era una nació o, la qual cosa és el mateix, que, al món, era l'única nació veritable, ideal i perfecta» (GREENFELD, Liah, Nacionalisme. Cinc vies cap a la modernitat, Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals, Madrid, 2005, pàg. 498-499).
 14. «Per tant, la crida que el nacionalisme fa al passat no és només una exaltació del poble per unir-ho, sinó el redescubrimiento realitzat per intelligentsias alienades de tota una herència ètnica i d'una comunitat viva composta per uns presumptes ancestres i una presumpta història. El redescubrimiento del passat ètnic permet crear records, símbols i mites que no tindrien força alguna al marge del nacionalisme. [...] El que fa tan atractius i poderosos a aquests valors, records, símbols i mites és la invocació d'una filiació comuna i els vincles generats per la residència com a base de l'autenticitat dels valors culturals únics de la comunitat. Des d'aquest punt de vista, la comunitat ètnica s'assembla a una família extensa o a una ?família de famílies? que s'estén en el temps i l'espai fins a arribar a incloure a moltes generacions i a molts districtes d'un territori específic. Aquesta idea de filiació extensa vinculada a una ?pàtria? concreta és el que subjeu a la identitat nacional i a la unitat en moltes de les nacions modernes i confereix als seus membres una sensació vívida de relació de parentiu i de continuïtat immemorial» (SMITH, Anthony D., Nacionalisme i Modernitat, Istme, Madrid, 2000, p. 99). Del mateix autor: The Ethnic Origins of Nacions, Blackwell, Oxford, 1986.
 15. «El nacionalisme, particularment el de caràcter ètnic, s'expressa en símbols: des de la Mare Pàtria i les imatges del molt estimat líder nacional, els himnes, banderes i escuts d'armes, fins a la llengua. I en el que concerneix a la llengua, el nacionalisme escull, desenvolupa i fins i tot hipostatiza d'entre totes les seves moltes i importants funcions, precisament la simbòlica o manifestativa; aquella en la qual la llengua serveix per a la identificació, com un símbol de lleialtat ètnica, nacional, confessional, professional o un altre tipus de vincle col·lectiu. La interacció entre les funcions integradora i demarcacional del nacionalisme és d'aquesta manera particularment cridanera a nivell lingüístic. Els membres d'una col·lectivitat ètnica o nacional donada estan sota pressió per homogeneïtzar-se cap a dins, i heterogeneizarse cap a fora, també quant a la llengua. No només és desitjable que tots ells usin la mateixa llengua o varietat lingüística i alfabet, sinó també que aquests siguin marcadament diferents d'aquells usats per uns altres, especialment per comunitats veïnes i d'altra banda estretament relacionades» (BUGARSKI, Ranko, «Llengua, nacionalisme i la desintegració de Iugoslàvia», en: Revista d'Antropologia Social, Universitat Complutense de Madrid, n.º 6, 1997, pàg. 19-20; article disponible a través d'Internet).
 16. «Així trobem moviments nacionalistes ètnics tant entre grups econòmicament endarrerits com entre grups d'economia ben desenvolupada, en situacions de millora econòmica i de declivi de l'economia, fins i tot entre grups que es troben en situació d'estancament econòmic. No sembla existir un patró fàcilment identificable que ens permeti explicar la relació que es dóna entre els factors econòmics i el nacionalisme ètnic. D'altra banda sí comptem amb evidència clara de la possibilitat del sorgiment de sentiments i activitats de caràcter ètnic al marge d'altres factors, especialment dels econòmics» (SMITH, Anthony D., Nacionalisme i modernitat, Istme, Madrid, 2000, p. 127). Cf. CONNOR, Walter, Etnonacionalismo, Trama, Madrid, 1998, cap. 6.
 17. «En la concepció ?voluntarista? de la nació, els individus disposen de certa flexibilitat; tot i que han de pertànyer a una nació en un ?món de nacions? i estats nacionals, en principi poden triar a quina nació desitgen pertànyer. En la concepció ?orgànica?, aquesta elecció és impossible. Els individus neixen en una nació i encara que emigrin seguiran formant part de la nació en què van néixer» (SMITH, Anthony D., Nacionalisme, Aliança, Madrid, 2004, p. 57).
 18. «Determinat per aquesta concepció de la història i de la humanitat, així com per un cert misticisme que caracteritza tota la seva etapa de maduresa, i immers d'altra banda en uns esdeveniments polítics determinats, elaborarà Fichte els seus Reden an die deutschen Nation (Discursos a la nació alemanya). L'etapa berlinesa es va veure interrompuda per unes breus estades a les ciutats d'Erlangen i Königsberg, on va tornar a dedicar-se a la docència a la Universitat, activitat que es va veure bruscament finalitzada per la derrota de Prússia enfront de Napoleó l'any 1806. Sota la pressió napoleònica, setze Estats alemanys formen la Confederació del Rin, que es va posar a la disposició de l'emperador francès i va abandonar d'aquesta manera l'Imperi alemany. En aquest mateix any de 1806, l'emperador Francisco II d'Àustria deposa la corona imperial i pren el títol d'emperador d'Àustria. L'Imperi alemany havia deixat d'existir» (VARELA, María Jesús i ACOSTA, Luis A., «Estudi preliminar», en: FICHTE, Johann Gottlieb, Discursos a la nació alemanya, Tecnos, Madrid, 2002, pàg. XIX-XX).
 19. «Nacionalisme. Tipus».
 20. Azurmendi, Joxe: Historia, arraza, nazioa, Donostia: Elkar, 2014. ISBN 978-84-9027-297-8
 21. El nacionalisme d'esquerra a Xile, per Pedro Godoy Perrín
 22. El nacionalisme
 23. «Per molt secularizante que sigui, en últim terme el nacionalisme és molt més afí a una ?religió política? que a una ideologia política. [...] És molt evident la importància donada pel nacionalisme a les cerimònies commemoratives dels grans capdavanters o als morts en combat, els ?gloriosos caiguts? que van sacrificar les seves vides en honor de la pàtria. En aquests moments, podem entendre la nació com una ?comunitat sagrada de ciutadans?, caracterització que concorda amb la interpretació del nacionalisme com ?substitut de la religió?» (SMITH, Anthony D., Nacionalisme, Aliança, Madrid, 2004, pàg. 52-53). «La nació, com una comunitat culturalment definida, és el valor simbòlic més elevat de la modernitat; posseeix un caràcter cuasi sagrat igualat només per la religió. De fet, aquest caràcter cuasi sagrat procedeix de la religió. En la pràctica, la nació s'ha convertit en el substitut modern secular de la religió o en la seva més poderós aliat. En els temps moderns, els sentiments comunals generats per la nació són altament considerats i buscats com a base de la lleialtat de grup» (LLOBERA, Josep R., El déu de la modernitat. El desenvolupament del nacionalisme a Europa occidental, Editorial Anagrama, Barcelona, 1996, p. 10).
 24. AUGUSTO, Roberto, El nacionalisme vagi estafa! La decadència d'una ideologia, Laetoli, Pamplona, 2012, p. 19.
 25. Press, Europa «'Goles y banderas': Nacionalismo y fútbol antes del Mundial Brasil 2014» (en castellà). europapress.es, 09-06-2014.
 26. «La identificació forta amb la pròpia nació, d'altra banda, implica les vuit dimensions següents. En primer lloc, implica lleialtat a la nació, la qual cosa suposa donar suport a l'aspiració política nacional, si existeix una aspiració ben definida. En segon lloc, els adorns de la pròpia cultura ?les formes de vida, els afanys, les tradicions, els costums, etcètera, que són característiques de la pròpia cultura nacional? mostren un caràcter dominant en la pròpia vida, i un mateix els concep com a adorns de la pròpia nació i els accepta com a tals. En tercer lloc, el tipus d'identificació forta implica brindar suport a certes creences, incloent-hi la creença que l'estil de vida de la nació és el millor estil de vida, almenys per a aquesta nació, així com la creença que és important que la nació floreixi. És característic també que existeixin creences sobre el passat de la nació, sobre la seva destinació, sobre quins haurien de ser els seus objectius futurs, així com sobre els herois i els vilans nacionals. En quart lloc, la identificació forta implica la confiança en certes esperances, com l'esperança que la nació continuï florint i compleixi la seva destinació. En cinquè lloc, trobem també diversos compromisos, com el compromís de contribuir al fet que la nació aconsegueixi complir la seva destinació. En sisè lloc, també observem la implicació d'alguns sentiments, com el d'alegria o el d'orgull, pels èxits de la nació, i el de vergonya o el de deshonra, pels seus fracassos, i el d'emoció anticipada en contemplar com podria florir en el futur. En setè lloc, un es concep a si mateix com a membre del grup de persones que construeix la nació i que comparteix les lleialtats, les aspiracions, els compromisos i les altres qüestions rellevants: aquest és el grup que vostè indicaria si li preguntessin qui és ?la seva gent?. En vuitè lloc, la idea que un pertany a la pròpia nació, la idea que s'és irlandès, nord-americà o kurd, per exemple, és bàsica per al concepte d'un mateix, per contraposició a la possibilitat que fos marginal o perifèrica» (McKIM, Robert, «La identitat nacional i el respecte entre les nacions», en: McKIM, Robert i McMAHAN, Jeff [compiladors], La moral del nacionalisme, vol. II, pàg. 103-104).
 27. «Cinc tesis sobre el nacionalisme», de Francisco J. Contreras (Revista d'Estudis Polítics, nº 118 [2002]).
 28. «Sobre els fonaments del nacionalisme» d'Alfredo Cruz Prats. (Revista d'Estudis Polítics, nº 88 [1995], p. 214).
 29. «La identitat ètnica, la mania nacionalista i el multiculturalisme com a rebrots racistes i amenaces contra la humanitat», de Pedro Gómez García (Gazeta d'Antropologia, nº 22 [2006]).
 30. RODRÍGUEZ ABASCAL, Luis, Les fronteres del nacionalisme, Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals, Madrid, 2000, p. 382.

Bibliografia complementàriaModifica

 • Azurmendi, Joxe 2014: Historia, arraza, nazioa. Renan eta nazionalismoaren inguruko topiko batzuk. Donostia: Elkar. ISBN 978-84-9027-297-8
 • Breuilly, John. 1994. Nationalism and the State. 2a edició. Chicago: Chicago University Press. ISBN 0-226-07414-5 (en anglès)
 • Brubaker, Rogers. 1996. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge University Press. ISBN 0-521-57224-X (en anglès)
 • Greenfeld, Liah. 1992. Nationalism: Five Roads to Modernity Cambridge: Harvard University Press. ISBN 0-674-60319-2 (en anglès)
 • Hobsbawm, Eric J. 1992. Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality. 2a edició. Cambridge University Press. ISBN 0-521-43961-2 (en anglès)
 • Malesevic, Sinisa 2006. Identity as Ideology: Understanding Ethnicity and Nationalism. Nova York: Palgrave, ISBN 1-4039-8786-6 (en anglès)
 • Ozkirimli, Umut 2010. Theories of Nationalism: A Critical Introduction. Nova York: Palgrave (en anglès)
 • ÁLVARÉZ JUNCO, José y otros, El nombre de la cosa. Debate sobre el término nación y otros conceptos relacionados, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005.
 • ANDERSON, Benedict, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, Londres y Nueva York, 1991, ed. revisada; publicado por primera vez en 1983. Traducción española: Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, Fondo de Cultura Económica, México, 1993.
 • AUGUSTO, Roberto, El nacionalismo ¡vaya timo! La decadencia de una ideología, Laetoli, Pamplona, 2012.
 • BUGARSKI, Ranko, «Lengua, nacionalismo y la desintegración de Yugoslavia», en: Revista de Antropología Social, Universidad Complutense de Madrid, n.º 6, 1997.
 • CAMINAL BADIA, Miquel, El federalismo pluralista. Del federalismo nacional al federalismo plurinacional, Paidós, Barcelona, 2002.
 • COLOMER, Josep M., Contra los nacionalismos, Editorial Anagrama, Barcelona, 1984.
 • CONNOR, Walter, Ethno-Nationalism. The Quest for Understanding, Princeton University Press, Princeton, 1994. Traducción española: Etnonacionalismo, Trama, Madrid, 1998.
 • CRUZ PRADOS, Alfredo, «Sobre los fundamentos del nacionalismo», en: Revista de Estudios Políticos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, n.º 88, abril-junio 1995, pp. 199-221.
 • CRUZ PRADOS, Alfredo, El nacionalismo. Una ideología, Tecnos, Madrid, 2005.
 • DE BLAS GUERRERO, Andrés (director), Enciclopedia del nacionalismo, Tecnos, Madrid, 1997.
 • DELANNOI, Gil y TAGUIEFF, Pierre-André, Théories du nationalisme. Nation, nationalité, ethnicité, Éditions Kimé, París, 1991. Traducción española: Teorías del nacionalismo, Ediciones Paidós, Barcelona, 1993.
 • FICHTE, Johann Gottlieb, «Reden an die deutsche Nation», en: Fichtes Werke, vol. VII, Walter de Gruyter & Co., Berlín, 1971, pp. 259-499; ed. de Immanuel Hermann Fichte. Traducción española: Discursos a la nación alemana, Tecnos, Madrid, 2002; estudio preliminar y traducción de M.ª Jesús Varela y Luis A. Acosta.
 • GARCÍA ÁLVAREZ, Jacobo y MARÍAS MARTÍNEZ, Daniel, «Nacionalismo y educación geográfica en la España del siglo XX. Una aproximación a través de los manuales de bachillerato», en: Documentos de Traballo. Xeografía, Universidade de Santiago de Compostela, n.º 11, 2002.
 • GELLNER, Ernest, Nations and Nationalism, Blackwell, Oxford, 1983. Traducción española: Naciones y nacionalismo, Alianza, Madrid, 2003.
 • GELLNER, Ernest, Encounters with Nationalism, Blackwell, Oxford, 1994. Traducción española: Encuentros con el nacionalismo, Alianza, Madrid, 1995.
 • GÓMEZ GARCÍA, Pedro, «La identidad étnica, la manía nacionalista y el multiculturalismo como rebrotes racistas y amenazas contra la humanidad», en: Gazeta de antropología, Universidad de Granada, n.º 22, 2006: http://www.ugr.es/~pwlac/G22_02Pedro_Gomez_Garcia.html
 • GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Enrique, «Nacionalismo y Cristianismo», en: Cuenta y Razón, Fundación de Estudios Sociológicos, n.º 128, 2003.
 • GREENFELD, Liah, Nacionalismo. Cinco vías hacia la modernidad, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005.
 • GUIBERNAU, Montserrat (dir.), Nacionalisme. Debats i dilemes per a un nou mil·lenni, Proa, Barcelona, 2000.
 • HALL, John A. (ed.), The State of the Nation. Ernest Gellner and the Theory of Nationalism, Cambridge University Press, Cambridge, 1998. Traducción española: Estado y nación. Ernest Gellner y la teoría del nacionalismo, Cambridge University Press, Madrid, 2000.
 • HOBSBAWM, Eric, Nations and Nationalism since 1780, Cambridge University Press, Cambridge, 1990. Traducción española: Naciones y nacionalismo desde 1780, Crítica, Barcelona, 2004.
 • JÁUREGUI BERECIARTU, Gurutz, Contra el Estado-nación. En torno al hecho y la cuestión nacional, Siglo XXI, Madrid, 1986.
 • KEDOURIE, Elie, Nationalism, Hutchinson, Londres, 1960. Traducción española: Nacionalismo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985.
 • LAPORTA, Francisco J., «Comunitarismo y nacionalismo», en: Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho, Universidad de Alicante, n.º 17-18, 1995, pp. 53-68.
 • LLOBERA, Josep R., The God of Modernity. The Development of Nationalism in Western Europe, Berg Publishers, Oxford, 1994. Traducción española: El dios de la modernidad. El desarrollo del nacionalismo en Europa occidental, Editorial Anagrama, Barcelona, 1996.
 • McKIM, Robert y McMAHAN, Jeff (eds.), The Morality of Nationalism, Oxford University Press, Nueva York, 1997. Traducción española: La moral del nacionalismo, vol. I y vol. II, Gedisa, Barcelona, 2003.
 • MERCADÉ, Francesc y otros, Once tesis sobre la cuestión nacional en España, Anthropos, Barcelona, 1983.
 • MILEY, Thomas Jeffrey, Nacionalismo y política lingüística: el caso de Cataluña, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006.
 • NAVARRO PÉREZ, Jorge, «El individuo y la nación. El sujeto y lo absoluto en las filosofías de Humboldt y Fichte», en: Daimon. Revista de Filosofía, Universidad de Murcia, n.º 9, 1994, pp. 51-62.
 • PEREDA, Carlos, «Tres desmesuras de los nacionalismos», en: Diánoia, Universidad Nacional Autónoma de México, n.º 48, mayo 2002.
 • RECALDE, José Ramón, La construcción de las naciones, Siglo XXI, Madrid, 1982.
 • RENAN, Ernest, Qu’est-ce qu’une nation? , Calmann-Lévy, París, 1882. Traducción española: ¿Qué es una nación? Cartas a Strauss, Alianza Editorial, Madrid, 1987.
 • RODRÍGUEZ ABASCAL, Luis, Las fronteras del nacionalismo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000.
 • SANTAMARÍA, Antonio, «Lengua propia, cultura impropia», en: El Viejo Topo, n.º 118, mayo 1998.
 • SMITH, Anthony D., The Ethnic Origins of Nacions, Blackwell, Oxford, 1986.
 • SMITH, Anthony D., Nationalism and Modernism, Routledge, Londres y Nueva York, 1998. Traducción española: Nacionalismo y Modernidad, Istmo, Madrid, 2000.
 • SMITH, Anthony D., Nationalism: Theory, Ideology, History, Polity Press, Cambridge, 2001. Traducción española: Nacionalismo, Alianza, Madrid, 2004.
 • VILLACAÑAS BERLANGA, José Luis, «Fichte y los orígenes del nacionalismo alemán moderno», en: Revista de Estudios Políticos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, n.º 72, abril-junio 1991, pp. 129-173.
 • VILLACAÑAS BERLANGA, José Luis, La nación y la guerra. Confederación y hegemonía como formas de concebir Europa, DM, Murcia, 1999. Disponible a través de Internet en la web de la Biblioteca Saavedra Fajardo.

Vegeu tambéModifica

Enllaços externsModifica