Aspet fou un títol hereditari armeni equivalent a cap de la cavalleria, que tenien els Bagràtides.