Glossari d'accions farmacològiques

Aquest Glossari d'Accions Farmacològiques recull de més de 150 termes pretén organitzar les accions farmacològiques més habituals tot agrupant-les en un únic lloc per tal de poder-ne fer referència en aquells conceptes que no tinguin article propi.

Índex A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A modifica

Índex:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEspecials


B modifica

Índex:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEspecials


 • Bacteriostàtic: Fàrmac o agent que evita el desenvolupament i multiplicació dels bacteris.
 • Balsàmic: Fàrmac o agent que suavitza les patologies de l'aparell respiratori pel seu contingut en olis essencials antisèptics i tonificants.
 • Bèquic: Fàrmac o agent que calma la tos. (=Antitussiu).
 • Broncodilatador: Fàrmac o agent que dilata i relaxa els bronquis. (=Antiasmàtic).

C modifica

Índex:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEspecials


 • Cardiotònic: Fàrmac o agent que actua de tònic cardíac i que augmenta la força de la contracció del cor i en millora el seu rendiment.
 • Carminatiu: Fàrmac o agent que afavoreix l'expulsió dels gasos intestinals (flatositats).
 • Catàrtic: Fàrmac o agent que neteja els budells, que provoca evacuacions. (=Purgant).
 • Càustic: Substància o agent corrosiu sobre els teixits orgànics.
 • Cicatritzant: Fàrmac o agent que estimula la cicatrització.
 • Citostàtic: Fàrmac o agent que atura la divisió de les cèl·lules o llur creixement, en inhibir-ne la mitosi. (=Antimitòtic).
 • Colagog: Fàrmac o agent que provoca l'expulsió de la bilis cap al duodè, especialment com a resultat de la contracció de la bufeta biliar.
 • Colerètic: Fàrmac o agent que augmenta o estimula la secreció de bilis pel fetge, ço que facilita la digestió de les grasses.

D modifica

Índex:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEspecials


 • Demulcent: Fàrmac o agent que, en solució, actua (de forma purament mecànica) com a protector dels teixits irritats.
 • Depuratiu: Medicament als quals és atribuïda l'acció de depurar els humors orgànics, principalment la sang.
 • Descongestiu: Fàrmac o agent que redueix la congestió.
 • Desodorant: Medicament o substància emprada per a eliminar les pudors, per a evitar-ne la formació (desodorant inhibitori) o per a emmascarar-les (desodorant emmascarador).
 • Diaforètic: Fàrmac o agent que provoca diaforesi o sigui transpiració i sudació, especialment si és profusa.
 • Digestiu: Fàrmac o agent que ajuda o estimula la digestió.
 • Diürètic: Fàrmac o agent que promou l'eliminació d'orina.

E modifica

Índex:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEspecials


 • Edulcorant: Producte de gust dolç al tast.
 • Emètic: Fàrmac que provoca el vòmit. (=Vomitiu).
 • Emmenagog: Fàrmac o agent que estimula o afavoreix l'aparició del fluix menstrual.
 • Emol·lient: Fàrmac o agent que té la propietat d'ablanir i relaxar les parts inflamades. És d'ús extern, i deu la seva acció a la propietat que té de retenir la humitat.
 • Espasmolític: Fàrmac o agent que relaxa la musculatura llisa, emprada per a suprimir els espasmes.
 • Estimulant: Fàrmac que augmenta o fa més activa una determinada funció o activitat fisiològica.
 • Estomacal: Fàrmac o agent que afavoreix l'acció digestiva i és adequada per a combatre la dispèpsia.
 • Estrogènic: Fàrmac o agent que augmenta l'activitat de les hormones estrògens.
 • Eupèptic: Fàrmac o agent que obre la gana de menjar i afavoreix la digestió, bé regulant la secreció i composició dels sucs digestius, bé millorant-ne la qualitat per addició o supressió d'algun dels seus elements.
 • Expectorant: Fàrmac o agent que promou l'expectoració, que la facilita.

F modifica

Índex:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEspecials


 • Febrífug: Fàrmac o agent que mitiga o guareix la febre. (=Antipirètic).
 • Fungicida: Substància emprada per a combatre les infeccions fúngiques en els animals i les plantes.

G modifica

Índex:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEspecials


H modifica

Índex:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEspecials


 • Hemolític: Fàrmac que produeix hemòlisi.
 • Hemostàtic: Fàrmac o agent que atura les hemorràgies.
 • Hepatoprotector: Fàrmac o agent que assegura el manteniment d'un bon funcionalisme hepàtic.
 • Hipertensor: Fàrmac que causa hipertensió arterial.
 • Hipnòtic: Fàrmac que provoca el son.
 • Hipocolesterolèmic: Fàrmac o agent que disminueix la concentració de colesterol a la sang.
 • Hipoglucemiant: Fàrmac o agent que disminueix el nivell de glucosa a la sang.
 • Hipolipemiant: Fàrmac o agent que disminueix el nivell de lípids a la sang.
 • Hipotensor: Fàrmac o agent que causa hipotensió i que provoquen una disminució de la pressió arterial. Són emprats en els processos amb pressió arterial alta. (=Antihipertensiu).
 • Hipotònic: Fàrmac o agent que fa disminuir el nivell de to muscular.

I modifica

Índex:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEspecials


 • Immunoestimulant: Fàrmac o agent que estimula al sistema immunitari.
 • Immunomodulador: Fàrmac o agent que manipula la resposta immunitària, sia per a obtenir immunopotenciació o immunosupressió, sia per a aconseguir inducció de la tolerància immunitària.

L modifica

Índex:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEspecials


 • Laxant: Fàrmac o agent que facilita l'evacuació intestinal de manera natural, sense provocar diarrea.
 • Lipolític: Fàrmac o agent que afavoreix la descomposició o destrucció dels lípids alimentaris en àcids grassos i sabons, en el curs de la digestió.

M modifica

Índex:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEspecials


 • Midriàtic: Fàrmac que produeix midriasi o dilatació de la pupil·la.
 • Mucolític: Fàrmac o agent que té la propietat de disminuir la viscositat de les secrecions del tracte respiratori, produint la seva fluïdització.

N modifica

Índex:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEspecials


 • Narcòtic: Fàrmac que produeix narcosi. Els narcòtics són depressors de l'activitat del sistema nerviós que indueixen al son, alhora que creen hàbit.

O modifica

Índex:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEspecials


P modifica

Índex:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEspecials


 • Parasimpaticomimètic: Fàrmac o agent que té uns efectes semblants als que produeix l'excitació del parasimpàtic, colinomimètic.
 • Parasiticida: Fàrmac o agent que destrueix paràsits.
 • Psicoactiu: Fàrmac l'activitat farmacològica de la qual incideix sobre les funcions mentals i afectives.
 • Purgant: Fàrmac o agent que provoca o afavoreix l'expulsió del contingut intestinal, en forma d'evacuacions líquides o semilíquides i abundants.

Q modifica

Índex:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEspecials


R modifica

Índex:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEspecials


 • Remineralitzant: Fàrmac o agent que afavoreix la reposició dels elements minerals del cos, especialment de les sals càlciques de l'os.
 • Repel·lent: Fàrmacs o agents que repel·leix mitjançant agents d'olor o sabor desagradables per a diferents espècies animals.
 • Revulsiu: Fàrmac o agent que hom aplica sobre la pell i produeix una hiperèmia o sigui acumulació de sang en una regió orgànica.
 • Rubefaent: Fàrmac que provoca vermellor de la pell per augment de la circulació sanguínia perifèrica.

S modifica

Índex:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEspecials


 • Saciant: Fàrmac que dona sensació de plenitud i treu la fam.
 • Sedant: Fàrmac o agent que disminueix la sensació de dolor o, més aviat, l'excitació del sistema nerviós central.
 • Somnífer: Fàrmac o agent que provoca la son (=Hipnòtic).
 • Sudorífic: Fàrmac o agent que provoca la secreció de suor. (=Diaforètic).

T modifica

Índex:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEspecials


 • Tònic: Fàrmac o agent que tendeix a restablir el to normal de l'organisme.
 • Tranquil·litzant: Medicament emprat en el tractament de les psicosis i neurosis que produeix tranquil·litat emocional i relaxació, sense produir hipnosi ni sedació important.

V modifica

Índex:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEspecials