Llista de disciplines científiques

article de llista de Wikimedia

Aquest article forma part de la sèrie
Ciència
Disciplines científiques
Mètode i recerca
Epistemologia
Evolució científica
Formals
Naturals
Medi físic
Astronomia  · Geografia  ·

Física  · Terra  · Química

Vida
Biologia  · Genètica  ·

Neurociència  · Medi ambient

Humanitats
Ciències socials
Política  · Economia  ·

Lingüística  · Història  · Sociologia

Ciències humanes
Antropologia  · Filosofia  · Musicologia  ·

Art  · Literatura  · Psicologia

Aplicades

Hi ha hagut diversos intents per catalogar les diverses ciències.

Auguste Comte (1798-1857) feu una distinció entre les ciències teòriques (matemàtiques, astronomia, física, química, biologia i sociologia) i les ciències aplicades.

L'epistemòleg alemany Rudolf Carnap (1891-1970) proposà una altra organització la qual es presenta ací amb modificacions. Una altra divisió rellevant és la que indica la llista de disciplines de la Nomenclatura de la UNESCO.

En els últims decennis, el filòsof de la ciència Mario Bunge ha fet aportacions importants sobre aquests assumptes.

Ciències pures modifica

Les ciències pures o formals, a primera vista sense aplicació immediata i concreta, es basen en la deducció:

Ciències naturals modifica

Les ciències naturals són les interessades en l'estudi de la natura i apliquen el mètode científic:

Ciències socials modifica

Les ciències socials o humanes són les que es poden classificar com a ciències encara que no es basen en el mètode científic clàssic, tot i esforçar-se a aproximar-s'hi el màxim possible, amb mètodes prou similars:

Ciències aplicades i tecnologies modifica

Les ciències aplicades es caracteritzen per la seva aplicació pràctica. Seguint Mario Bunge, també s'hi inclouen les disciplines pertanyents a la tecnologia. Normalment, apliquen els coneixements adquirits per les ciències naturals: