Llista d'emperadors romans

article de llista de Wikimedia

Aquesta és una llista dels emperadors romans, amb indicació del període durant el qual van governar l'Imperi. Fixeu-vos que en la següent llista no hi apareix Juli Cèsar perquè tradicionalment mai ha estat considerat com a tal. Per saber més sobre el culte a l'emperador romà, al qual hom considerava un déu, vegeu culte imperial. Les paraules en cursiva: indiquen que no es considera que l'emperador hagués tingut prou poder com per governar. La cursiva negreta: indica el sobrenom o malnom amb el qual es coneix l'emperador en qüestió.[1]

Regnat Nom popular Nom personal i títols
de naixement
i d'abans de la proclamació
Nom imperial Notes
Des del 16 de gener de l'any 27 aC al 19 d'agost de l'any 14 August GAIVS OCTAVIVS
GAIVS IVLIVS CAESAR OCTAVIANVS
IMPERATOR CAESAR DIVI FILIVS
IMPERATOR CAESAR DIVI FILIVS AVGVSTVS 12 aC: Pontifex Maximus
Des del 19 d'agost de l'any 14 al 16 de març de l'any 37 Tiberi TIBERIVS CLAVDIVS NERO
TIBERIVS IVLIVS CAESAR
TIBERIVS CAESAR AVGVSTVS 15: Pontifex Maximus
Des del 18 de març de l'any 37 al 24 de gener de l'any 41 Calígula GAIVS IVLIVS CAESAR GERMANICVS
GAIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS CALIGVLA
GAIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS Conegut pel malnom de Calígula (Botes petites); 37: Pontifex Maximus, Pater patriae;
Assassinat
Des del 24 de gener de l'any 41 al 13 d'octubre de l'any 54 Claudi TIBERIVS CLAVDIVS DRVSVS
TIBERIVS CLAVDIVS DRVSVS NERO GERMANICVS
TIBERIVS CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS PONTIFEX MAXIMVS 42: Pater Patriae;
Assassinat per enverinament
Des del 13 d'octubre de l'any 54 a l'11 de juny de l'any 68 Neró LVCIVS DOMITIVS AHENOBARBVS NERO CLAVDIVS CAESAR DRVSVS GERMANICVS
NERO CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS
55: Pontifex Maximus; posteriorment Pater Patriae;
Es suïcidà
Regnat Nom popular Nom personal i títols
de naixement
i d'abans de la proclamació
Nom imperial Notes
Des del 8 de juny de l'any 68 al 15 de gener de l'any 69 Galba SERVIVS SVLPICIVS GALBA SERVIVS GALBA IMPERATOR CAESAR AVGVSTVS Assassinat per Otó;
vegeu: Any dels quatre emperadors
Des del 15 de gener de l'any 69 al 16 d'abril de l'any 69 Otó MARCVS SALVIVS OTHO IMPERATOR MARCVS OTHO CAESAR AVGVSTVS Es suïcidà;
vegeu: Any dels quatre emperadors
Des del 2 de gener de l'any 69 al 20 de desembre de l'any 69 Vitel·li AVLVS VITELLIVS AVLVS VITELLIVS GERMANICVS IMPERATOR AVGVSTVS Coemperador; assassinat al fòrum de Roma;
vegeu: Any dels quatre emperadors
Regnat Nom popular Nom personal i títols
de naixement
i d'abans de la proclamació
Nom imperial Notes
Des de l'1 de juliol de l'any 69 al 24 de juny de l'any 79 Vespasià TITVS FLAVIVS VESPASIANVS IMPERATOR VESPASIANVS CAESAR AVGVSTVS 70: Pontifex Maximus Pater Patriae
Coemperador;
vegeu: Any dels quatre emperadors
Des del 24 de juny de l'any 79 al 13 de setembre de l'any 81 Titus Flavi TITVS FLAVIVS VESPASIANVS
TITVS CAESAR VESPASIANVS
IMPERATOR TITVS CAESAR VESPASIANVS AVGVSTVS 70: Pontifex Maximus Pater Patriae
A partir de l'agost de l'any 69
IMPERATOR TITVS CAESAR VESPASIANVS AVGVSTVS
Des del 14 de setembre de l'any 81 al 18 de setembre de l'any 96 Domicià TITVS FLAVIVS DOMITIANVS
CAESAR DOMITIANVS
IMPERATOR CAESAR DOMITIANVS AVGVSTVS, PONTIFEX MAXIMVS PATER PATRIAE posteriorment 83: Germanicus;
Assassinat
Regnat Nom popular Nom personal i títols
de naixement
i d'abans de la proclamació
Nom imperial Notes
Des del 18 de setembre de l'any 96 al 27 de gener de l'any 98 Nerva MARCVS COCCEIVS NERVA IMPERATOR NERVA CAESAR AVGVSTVS, PATER PATRIAE  
Des del 28 de gener de l'any 98 al 7 d'agost de l'any 117 Trajà MARCVS VLPIVS NERVA TRAIANVS
MARCVS VLPIVS NERVA TRAIANVS GERMANICVS
IMPERATOR CAESAR DIVI NERVAE FILIVS NERVA TRAIANVS GERMANICVS AVGVSTVS 98: Pater Patriae; 102: Dacicus; 114: Parthicus; Ago/Set 114: Optimus
Des de l'11 d'agost de l'any 117 al 10 de juliol de l'any 138 Hadrià PVBLIVS AELIVS HADRIANVS
PVBLIVS AELIVS TRAIANVS HADRIANVS
IMPERATOR CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXVMVS  
Des del 10 de juliol de l'any 138 al 7 de març de l'any 161 Antoní Pius TITVS AVRELIVS FVLVIVS BOINONIVS ARRIVS ANTONINVS
IMPERATOR TIRVS AELIVS CAESAR ANTONINVS
IMPERATOR CAESAR TITVS AELIVS HADRIANVS ANTONINVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS posteriorment 7 de març de l'any 161: Pius; 139: Pater Patriae
143 Proclamat emperador per segona vegada
Des del 7 de març de l'any 161 al 17 de març de l'any 180 Marc Aureli MARCVS ANNIVS VERVS
AVRELIVS CAESAR AVGVSTI PII FILIVS
IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS ANTONINVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS coemperador amb Luci Aureli Ver fins al març de l'any 169; 164: Armeniacus Medicus Parthicus Maximus; 166: Pater Patriae; 172: Germanicus; 175: Sarmaticus
Des del 7 de març de l'any 161 al març de l'any 169 Luci Aureli Ver LVCIVS CEIONIVS COMMODVS
LVCIVS AELIVS AVRELIVS COMMODVS
IMPERATOR CAESAR LVCIVS AVRELIVS VERVS AVGVSTVS Coemperador amb Marc Aureli164: Armeniacus; 165: Parthicus Maximus; 166: Medicus, Pater Patriae
175 to 175 Avidi Cassi GAIVS AVIDIVS CASSIVS   Usurpador; autoproclamat emperador: governà a Egipte i Síria; va ser assasssinat per un centurió
Des de l'any 180 al 31 de desembre de l'any 192 Còmmode LVCIVS AVRELIVS COMMODVS ANTONINVS
LVCIVS AVRELIVS COMMODVS CAESAR ANTONINVS
IMPERATOR CAESAR LVCIVS AVRELIVS COMMODVS AVGVSTVS PATER PATRIAE Coemperador amb Marc Aureli fins al 17 de març de l'any 180
A partir de l'any 180 IMPERATOR CAESAR LVCIVS AVRELIVS COMMODVS ANTONINVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS PATER PATRIAE Emperador únic
Assasssinat: estrangulat per un gladiador

Dinastia Severa, emperadors africans, asiàtics i sirians

modifica
Regnat Nom popular Nom personal i títols
de naixement
i d'abans de la proclamació
Nom imperial Notes
Des de l'1 de gener de l'any 193 al 28 de març de l'any 193 Pèrtinax PVBLIVS HELVIVS PERTINAX IMPERATOR CAESAR PVBLIVS HELVIVS PERTINAX AVGVSTVS Reconegut com a emperador per Septimi Sever; Assassinat per soldats al Palatí
Des del 28 de març de l'any 193 a l'1 de juny de l'any 193 Didi Julià MARCVS DIDIVS SEVERVS IVLIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS DIDIVS SEVERVS IVLIANVS AVGVSTVS Sentenciat a mort pel Senat; executat al Palatí
Des del 9 d'abril de l'any 193 al 4 de febrer de l'any 211 Septimi Sever LVCIVS SEPTIMVS SEVERVS IMPERATOR CAESAR LVCIVS SEPTIMVS SEVERVS PERTINAX AVGVSTVS PROCONSVL 9 de juny de l'any 193: Pontifex Maximus; posteriorment193: Pater Patriae; 195: Divi Marci Pii filius Divi Commodi Frater; Pius; Arabicus, Adiabenicus; 198: Parthicus Maximus; 209/210: Britannicus Maximus
Des del 193 als anys 194 o 195 Pescenni Níger GAIVS PESCENNIVS NIGER   Governà a Síria
Des dels anys 193 o 195 al 197 Clodi Albí DECIMVS CLODIVS SEPTIMIVS ALBINVS   Governà a Britànnia
Des de l'any 198 al 4 de febrer de l'any 211 Caracal·la LVCIVS SEPTIMIVS BASSIANVS
CARACALLA
IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS SEVERVS ANTONINVS PIVS AVGVSTVS 199: Pater Patriae; 200: Pius Felix; 209/210: Britannicus Maximus
Des del 4 de febrer de l'any 211 al 8 de febrer de l'any 217 IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS ANTONINVS AVGVSTVS PATER PATRIAE BRITANNICVS MAXIMVS PROCONSVL 213: Germanicus Maximus;
Assassinat per Macrí
Des de l'any 209 al 4 de febrer de l'any 211 Geta PVBLIVS SEPTIMVS GETA   assassinat per Caracal·la
Des del 4 de febrer de l'any 211 al desembre de l'any 211 IMPERATOR CAESAR PVBLIVS SEPTIMIVS GETA AVGVSTVS
Des de l'11 d'abril de l'any 217 al juny de l'any 218 Macrí MARCVS OPELLIVS MACRINVS IMPERATOR MARCVS OPELLIVS SEVERVS MACRINVS AVGVSTVS PIVS FELIX PROCONSVL ? juny de l'any 217: Pater Patriae; Pontifex Maximus;
Executat
Des del maig de l'any 217 al juny de l'any 218 Diadumenià MARCVS OPELLIVS DIADVMENIANVS IMPERATOR MARCVS OPELLIVS ANTONINVS DIADVMENIANVS CAESAR SEVERVS Executat
Des del juny de l'any 218 a l'any 222 Elagàbal VARIVS AVITVS BASSIANVS
MARCVS AVRELIVS ANTONINVS
ELAGABALVS
IMPERATOR MARCVS AVRELIVS ANTONINVS PIVS FELIX AVGVSTVS PROCONSVL juliol de l'any 218: Pater Patriae, Pontifex Maximus; 220: Sacerdos Amplissimus Dei Invicti Solis Elagabali
Assassinat
Des del 13 de març de l'any 222 al ? març de l'any 235 Alexandre Sever BASSIANVS ALEXIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS SEVERVS ALEXANDER PIVS FELIX AVGVSTVS Pontifex Maximus
Assassinat
Regnat Nom popular Nom personal i títols
de naixement
i d'abans de la proclamació
Nom imperial Notes
Des del febrer o març de l'any 235 al març o abril de l'any 238 Maximí el Traci GAIVS IVLIVS VERVS MAXIMINVS THRAX IMPERATOR CAESAR GAIVS JVLIVS VERVS MAXIMINVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Assassinat per les seves tropes
Possiblement entre el gener o el març de l'any 238 a l'abril de l'any 238 Gordià I MARCVS ANTONIVS GORDIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS SEMPRONIANVS AFRICANVS Es suïcidà
Possiblement entre el gener o el març de l'any 238 a l'abril de l'any 238 Gordià II NARCYS ANTONIVS GORDIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS SEMPRONIANVS AFRICANVS Mort durant una batalla
Des del febrer de l'any 238 al maig de l'any 238 Pupiè Màxim MARCVS CLODIVS PVPIENVS MAXIMVS IMPERATOR CAESAR MARCVS CLODIVS PVPIENVS MAXIMVS AVGVSTVS Coemperador amb Balbí;
Assassinat pels pretorians
Des del febrer de l'any 238 al maig de l'any 238 Balbí DECIMVS CAELIVS ANTONIVS BALBINVS
DECIMVS CAELIVS CALVINVS BALBINVS
  Coemperador amb Pupiè;
Assassinat pels pretorians
Des del maig de l'any 238 al febrer de l'any 244 Gordià III MARCVS ANTONIVS GORDIANVS
MARCVS ANTONIVS GORDIANVS PIVS
IMPERATOR CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Assassinat
Des de l'any 240 al 240 Sabinià     Autoproclamat emperador;
derrotat en una batalla
Des del febrer de l'any 244 al setembre o octubre de l'any 249 Felip l'Àrab MARCVS IVLIVS PHILLIPVS IMPERATOR CAESAR MARCVS IVLIVS PHILLIPVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Mort en una batalla per Deci
Des de l'any 248 al 248 Pacatià TIBERIVS CLAVDIVS MARINVS PACATIANVS   Autoproclamat emperador;
Assassinat pels seus soldats
Des de l'any 248 al 248 Jotapià MARCVS FVLVIVS RVFVS IOTAPIANVS Usurpador
Des de l'any 248 al 248 Silbanac   Usurpador
Des de l'any 249 al juny de l'any 251 Deci GAIVS MESSIVS QVINTVS TRAIANVS DECIVS IMPERATOR CAESAR GAIVS MESSIVS QVINTVS TRAIANVS DECIVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Mort en una batalla
Des de l'any 249 al 252 Prisc GAIVS JVLIVS PRISCVS   Autoproclamat emperador de les províncies orientals
Des de l'any 250 al 250 Licinià IVLIVS VALENS LICINIANVS Intentà usurpar el tron imperial
Des de l'any 251 a l'1 de juliol de l'any 251 Herenni Etrusc QVINTVS HERENNIVS ETRVSCVS MESSIVS DECIVS Mort en una batalla
Des de l'any 251 al 251 Hostilià HOSTILIANVS HOSTILIANVS  
Des del juny de l'any 251 a l'agost de l'any 253 Gal GAIVS VIBIVS TREBONIANVS GALLVS IMPERATOR CAESAR GAIVS VIBIVS TREBONIANVS GALLVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Pare i coemperador de Volusià;
Assassinat pels seus soldats
Des del juliol de l'any 251 a l'agost de l'any 253 Volusià GAIVS VIBIVS VOLVSIANVS IMPERATOR CAESAR GAIVS VIBIVS AFINIVS GALLVS VELDVMNIANVS VOLVSIANVS AVGVSTVS Fill i coemperador de Gal;
Assassinat pels seus soldats
Des de l'agost de l'any 253 a l'octubre de l'any 253 Emilià MARCVS AEMILIVS AEMILIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AEMILIVS AEMILIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Assassinat pels seus soldats
Des de l'any 253 al juny de l'any 260 Valerià I PVBLIVS LICINIVS VALERIANVS IMPERATOR CAESAR PVBLIVS LICINIVS VALERIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Coemperador amb Gal·liè; capturat pels perses: morí en captivitat
Des de l'any 253 al setembre de l'any 268 Gal·liè PVBLIVS LICINIVS EGNATIVS GALLIENVS IMPERATOR CAESAR PVBLIVS LICINIVS EGNATIVS GALLIENVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Coemperador amb Valerià des de l'any 253 al 260;
Assassinat
Des de l'any 258 al juny de l'any 260 Ingenu   Autoproclamat emperador
260 Regalià   Autoproclamat emperador
De de l'any 260 al 261 Macrià Major FVLVIVS MACRIANVS   Autoproclamat emperador, pare i coemperador de Macrià Menor;
derrotat i mort en una batalla
Des de l'any 260 al 261 Macrià Menor TITVS FVLVIVS IVNIVS MACRIANVS   Proclamat emperador pels soldats, fill i coemperador de Macrià Major a Occident;
derrotat i mort en una batalla
Des de l'any 260 al 261 Quiet CAIVS FVLVIVS IVNIVS QVIETVS Proclamat emperador pels soldats, fill i coemperador de Macrià Major a Orient;
derrotat i mort per Odenat de Palmira
Des de l'any 261 al 261 o 262 Mussi Emilià o Emilià Alexandrí LVCIVS MVSSIVS AEMILIANVS Autoproclamat emperador, Fou derrotat pel general Teodot, lleial a Gal·liè.
Des de l'any 268 al 268 Aureol   Autoproclamat emperador, es rendí davant Claudi II el Gòtic
Regnat Nom popular Nom personal i títols
de naixement
i d'abans de la proclamació
Nom imperial Notes
Des de l'any 260 al 268 Pòstum I MARCVS CASSIANIVS LATINIVS POSTVMVS IMPERATOR CAESAR MARCVS CASSIANVS LATINIVS POSTVMVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS  
Des de l'any 269 al 269 Lelià VLPIVS CORNELIVS LAELIANVS IMPERATOR CAESAR GAIVS VLPIVS CORNELIVS LAELIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS
Des de l'any 269 al 269 Màrius MARCVS AVRELIVS MARIVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS MARIVS PIVS FELIX AVGVSTVS  
Des de l'any 269 al 271 Victorí MARCVS PIAVONIVS VICTORINVS IMPERATOR CAESAR MARCVS PIAVONIVS VICTORINVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS  
Des de l'any 270 al 271 Domicià II     Autoproclamat emperador de l'imperi Gàl·lic
Des de l'any 271 al 274 Tètric I CAIVS PIVS ESVVIVS TETRICVS IMPERATOR CAESAR GAIVS PIVS ESVVIVS TETRICVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS  
Regnat Nom Popular Nom personal i títols
de naixement
i d'abans de la proclamació
Nom imperial Notes
Des de l'any 268 a l'agost de l'any 270 Claudi II el Gòtic MARCVS AVRELIVS VALERIVS CLAVDIVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS CLAVDIVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Morí a causa d'una epidèmia
Des de l'agost de l'any 270 al setembre de l'any 270 Quintil MARCVS AVRELIVS QVINTILLVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS CLAVDIVS QVINTILLVS INVICTVS PIVS FELIX AVGVSTVS Coemperdor amb Lluci Domici Aurelià;
Es suïcidà
Des de l'agost de l'any 270 a l'any 275 Lluci Domici Aurelià LVCIVS DOMITIVS AVRELIANVS IMPERATOR CAESAR LVCIVS DOMITIVS AVRELIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Coemperador amb Quintil;
Assasssinat pels pretorians
Des de l'any 271 al 271 Septimi     Autoproclamat emperador de Dalmàcia;
Assassinat pels seus soldats
Des del novembre o desembre de l'any 275 al juliol de l'any 276 Tàcit MARCVS CLAVDIVS TACITVS IMPERATOR CAESAR MARCVS CLAVDIVS TACITVS PIVS FELIX AVGVSTVS Assassinat
Des del juliol de l'any 276 al setembre de l'any 276 Florià MARCVS ANNIVS FLORIANVS PIVS IMPERATOR CAESAR MARCVS ANNIVS FLORIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Assassinat
Des del juliol de l'any 276 al setembre de l'any 282 Marc Aureli Probe MARCVS AVRELIVS EQVITIVS PROBVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS PROBVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Assassinat pels seus soldats
280 Saturní IVLIVS SATVRNINVS   Intentà usurpar el tron imperial obligat pels seus soldats; s'autoproclamà emperador;
Assassinat pels seus soldats
280 Pròcul   Intenà accedir al tron imperial a petició de la gent de Lugdúnum;
Assassinat per Probe
280 Bonós GALLVS QVINTVS BONOSVS   Autoproclamat emperador; derrotat per Probe;
Es suïcidà
Des del setembre de l'any 282 al juliol o agost de l'any 283 Car MARCVS AVRELIVS NVMERIVS CARVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS CARVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Causes de la mort desconegudes
Des de la primavera de l'any 283 a l'estiu de l'any 285 Carí MARCVS AVRELIVS CARINVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS CARINVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Coemperador amb Numerià;
Assassinat
Des del juliol o agost de l'any 283 al novembre de l'any 284 Numerià MARCVS AVRELIVS NVMERIVS NVMERIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS NVMERIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Coemperador amb Carí
Regnat Nom popular Nom personal i títols
de naixement
i d'abans de la proclamació
Nom imperial Notes
Des del 20 de novembre de l'any 284 a l'1 de maig de l'any 305 Dioclecià DIOCLES
(Nom complet desconegut)
GAIVS AVRELIVS VALERIVS DIOCLETIANVS IOVIVS
IMPERATOR CAESAR GAIVS AVRELIVS VALERIVS DIOCLETIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS PATER PATRIAE PROCONSVL Coemperador amb Maximià; 285: Germanicus Maximus, Sarmaticus Maximus; 286: Iovius; 287: Germanicus Maximus; 295: Persicus Maximus; 296: Aureli Aquil·leu; 297: Britannicus Maximus, Carpicus Maximus; 298: Armenicus Maximus, Medicus Maximus, Adiabenicus Maximus
Abdicà
Des de l'1 d'abril de l'any 286 a l'1 de maig de l'any 305 Maximià MAXIMIANVS
(Nom complet desconegut)
MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS HERCVLIVS
IMPERATOR CAESAR GAIVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Coemperador amb Dioclecià; 286: Germanicus Maximus, Sarmaticus Maximus; 287: Iovius; 288: Germanicus Maximus; 294: Persicus Maximus; 298: Britannicus Maximus, Carpicus Maximus; 299: Armenicus Maximus, Medicus Maximus, Adiabenicus Maximus;
Va ser obligat a abdicar
Des de l'1 de maig de l'any 305 al 25 de juliol de l'any 306 Constanci I Clor FLAVIVS VALERIVS CONSTANTIVS
CHLORVS
IMPERATOR CAESAR GAIVS FLAVIVS VALERIVS CONSTANTIVS AVGVSTVS  
Des de l'1 de maig de l'any 305 al maig de l'any 311 Galeri CAIVS GALERIVS VALERIVS MAXIMIANVS IMPERATOR CAESAR GALERIVS VALERIVS MAXIMIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Coemperador amb Sever II
Des de l'agost de l'any 306 al 16 de setembre de l'any August 307 Sever II FLAVIVS VALERIVS SEVERVS IMPERATOR SEVERVS PIVS FELIX AVGVSTVS Coemperador amb Galeri
Des del 28 d'octubre de l'any 306 al 28 d'octubre de l'any 312 Maxenci MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXENTIVS MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXENTIVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Ofegat per ordre de Constantí el Gran
307 a 308 Maximià MAXIMIANVS
(no es coneix el nom complet)

MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS HERCVLIVS
IMPERATOR CAESAR GAIVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS HERCVLIVS GERMANICVS MAXIMVS SARMATICVS MAXIMVS IOVIVS GERMANICVS MAXIMVS PERSICVS MAXIMVS BRITANNICVS MAXIMVS CARPICVS MAXIMVS ARMENICVS MAXIMVS MEDICVS MAXIMVS ADIABENICVS MAXIMVS Abdicà
Des de l'any 307 al 22 de maig de l'any 337 Constantí el Gran GAIVS FLAVIVS VALERIVS CONSTANTINVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS CONSTANTINVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS PATER PATRIAE PROCONSVL 307: Germanicus Maximus; 312: Maximus; 323: Sarmaticus Maximus; 324: Victor substituting Invictus; 328: Gothicus Maximus; 336:Dacicus Maximus
308 Domici Alexandre LVCIVS DOMITIVS ALEXANDER   Autoproclamat emperador
Des de l'11 de novembre de l'any 307 al 19 de desembre de l'any 324 Licini I VALERIVS LICINIANVS LICINIVS IMPERATOR CAESAR GAIVS VALERIVS LICINIVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Coemperador; abdicà; (executat l'any 325)
Des de l'1 de maig de l'any 310 al juliol o agost de l'any 313 Maximí Daia DAIA
MAXIMINVS GAIVS GALERIVS VALERIVS
IMPERATOR CAESAR GALERIVS VALERIVS MAXIMINVS PIVS FELIX AVGVSTVS Coemperador;
Es suïcidà
Des de l'any 337 al 340 Constantí II FLAVIVS CLAVDIVS CONSTANTINVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS VALERIVS CONSTANTINVS AVGVSTVS Coemperador;
Mort en una batalla
Des de l'any 337 al 361 Constanci II FLAVIVS IVLIVS CONSTANTIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS IVLIVS CONSTANTIVS AVGVSTVS Coemperador
Des de l'any 337 al 350 Constant FLAVIVS IVLIVS CONSTANS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS IVLIVS CONSTANS AVGVSTVS Coemperador;
Assassinat per Magnenci
Des del gener de l'any 350 a l'11 d'agost de l'any 353 Magnenci FLAVIVS MAGNVS MAGNENTIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS MAGNVS MAGENTIVS AVGVSTVS Coemperador;
Es suïcidà
aprox.350 Vetranió     Autoproclamat emperador
aprox.350 Flavi Popili Nepocià   Autoproclamat emperador
Des del novembre de l'any 361 al juny de l'any 363 Julià l'Apòstata FLAVIVS CLAVDIVS IVLIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS CLAVDIVS IVLIANVS AVGVSTVS Mort en una batalla
Des de l'any 363 al 17 de febrer de l'any 364 Jovià FLAVIVS IOVIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS IOVIANVS AVGVSTVS Morí accidentalment
Regnat Nom popular Nom personal i títols
de naixement
i d'abans de la proclamació
Nom imperial Notes
Des del 26 de febrer de l'any 364 al 17 de novembre de l'any 375 Valentinià I FLAVIVS VALENTINIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS VALENTINIANVS AVGVSTVS  
Des del 24 d'agost de l'any 367 a l'any 383 Gracià FLAVIVS GRATIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS GRATIANVS AVGVSTVS Assassinat
Des de l'any 375 al 385 Valentinià II FLAVIVS VALENTINIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS VALENTINIANVS AVGVSTVS Deposat;
Morí en circumstàncies sospitoses
Des de l'any 383 al 388 Magne Màxim MAGNVS MAXIMVS   Rival a l'oest;
deposat i executat
Des de l'any 386 al 388 aprox. Flavi Víctor FLAVIVS VICTOR   Final del seu regnat incert
Des de l'any 392 al 394 Eugeni FLAVIVS EVGENIVS   Usurpador a l'oest;
Mort en una batalla

Imperi independent a Britànnia del 286 al 297

modifica
Regnat Nom popular Nom personal i títols
de naixement
i d'abans de la proclamació
Nom imperial Notes
Des de l'any 286 al 293 Carausi MARCVS AVRELIVS MAVSAEVS  
Des de l'any 293 al 297 Al·lecte desconegut desconegut  

Imperi Romà tardà

modifica
Regnat Nom popular Nom personal i títols
de naixement
i d'abans de la proclamació
Nom imperial Notes
Des de l'any 388 al 17 de gener de l'any 395 Teodosi I el Gran FLAVIVS THEODOSIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS THEODOSIVS AVGVSTVS Coemperador; emperador de l'orient a partir de l'any 379
Des del 23 de gener de l'any 393 a l'any 395 Honori FLAVIVS HONORIVS   Emperador de l'imperi occidental
Regnat Nom popular Nom personal i títols
de naixement
i d'abans de la proclamació
Nom imperial Notes
Des de l'any 395 al 15 d'agost de l'any 423 Honori FLAVIVS AVGVSTVS HONORIVS   Coemperador amb Constanci III (421)
Des de l'any 409 al 410 Prisc Àtal     Intentà usurpar el tron
Des de l'any 409 al 411 Constantí III   Intentà usurpar el tron
Des de l'any 409 al 411 Màxim Tirà     Intentà usurpar el tron
Des de l'any 411 al 412 Joví     Intantà usurpar el tron
Des de l'any 414 al 415 Prisc Àtal     Intentà usurpar el tron
Des de l'any 419 al 421 Màxim Tirà     Intentà usurpar el tron
Des de l'any 421 al 421 Constanci III     Coemperador amb Honori
Des de l'any 423 al 425 Joan IOANNES   Intentà usurpar el tron
Des de l'any 425 al 16 de març de l'any 455 Valentinià III FLAVIVS PLACIDVS VALENTINIANVS  
Des del 17 de març de l'any 455 al 31 de maig de l'any 455 Petroni Màxim FLAVIVS PETRONIVS MAXIMVS  
Des del juny de l'any 455 al 17 d'octubre de l'any 456 Avit MARCVS MAECILIVS FLAVIVS EPARCHIVS AVITVS  
Des de l'any 457 al 2 d'agost de l'any 461 Majorià IVLIVS VALERIVS MAIORIANVS Abdicà
Des de l'any 461 al 465 Libi Sever LIBIVS SEVERVS  
Des del 12 d'abril de l'any 467 a l'11 de juliol de l'any 472 Antemi PROCOPIVS ANTHEMIVS Executat
Des del juliol de l'any 472 al 2 de novembre de l'any 472 Olibri ANCIVS OLYBRIVS  
Des del 5 de març de l'any 473 fins al juny de 474 Gliceri   Abdicà
Des del juny de l'any 474 a l'agost de l'any 475 Juli Nepot     Emperador d'occident fins a l'any 475; emperador a Dalmàcia des de l'any 477 al maig de l'any 480;
Assassinat
Des del 31 d'octubre de l'any 475 a l'agost de l'any 476 Ròmul Augústul
Ròmul Augústulul
ROMVLVS AVGVSTVS   Deposat per Odoacre;
Final de la seva vida desconegut
Regnat Nom popular Nom personal i títols
de naixement
i d'abans de la proclamació
Nom imperial Notes
Des del 26 de febrer de l'any 364 al 17 de novembre de l'any 375 Valentinià I FLAVIVS VALENTINIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS VALENTINIANVS AVGVSTVS Coemperador amb Valent des de l'any 364 al 378
Des del 28 de març de l'any 364 al 9 d'agost de l'any 378 Valent FLAVIVS IVLIVS VALENS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS IVLIVS VALENS AVGVSTVS Mort en una batalla
Des del setembre de l'any 365 al 27 de maig de l'any 366 Procopi   PROCOPIVS Usurpador;
Executat per Valent
Des del 24 d'agost de l'any 367 al 383 Gracià FLAVIVS GRATIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS GRATIANVS Coemperor amb Valentinià II (Del 375 al 392);
Assassinat
Des del 19 de gener de l'any 379 al 17 de gener de l'any 395 Teodosi I el Gran FLAVIVS THEODOSIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS THEODOSIVS AVGVSTVS Coemperador a occident a partir de l'any 388
Des de l'any 383 al gener de l'any 395 Arcadi FLAVIVS ARCADIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS ARCADIVS AVGVSTVS Esdevingué primer emperador romà d'Orient el gener de l'any 395

Emperadors romans d'Orient

Referències

modifica
  1. Lendering, Jona. «List of Roman Emperors» (en anglès). Livius.org. [Consulta: 8 novembre 2022].

Vegeu també

modifica