Llista de les comarques dels Països Catalans

article de llista de Wikimedia

Tot seguit hi ha una llista de comarques tradicionals i oficials dels Països Catalans, amb la capital respectiva i el gentilici (si existeix). El nom de la capital és en la forma catalana, i no sempre correspon a la forma oficial. S'indica la zona de predomini lingüístic (ZPL) a què pertanyen en les comarques valencianes que no corresponen a l'àmbit lingüístic català i, en aquest cas, entre parèntesis hi ha el nom en castellà. També s'indiquen les comarques que tenen l'occità com a llengua pròpia. S'hi han inclòs les comarques oficials, tot i que algunes no són tradicionals. A les Illes Balears, la Franja de Ponent i la Catalunya Nord, on les comarques no tenen caràcter oficial però són reconegudes acadèmicament, els noms i les capitals corresponen a la tradició, i en l'últim cas, el nomenclàtor l'ha elaborat la Universitat de Perpinyà. A la llista s'hi ha inclòs Andorra, tot i que actualment és un estat sobirà. En el cas de l'Horta de València, que ha patit una subdivisió administrativa que l'Acadèmia no reconeix, s'esmenten les noves comarques sota el nom tradicional.