Llista de papes de Roma

article de llista de Wikimedia

La llista de papes de Roma és un índex temporal dels diferents caps de l'església catòlica.

Llista de Papes enterrats a la Basílica de Sant Pere del Vaticà

Papes de Roma modifica

Segle I modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar
el papat
Notes
1 30–33 – 64–68
 
St Pere
Sanctus PETRVS
Šimon Kêpâ
(Simó Pere)
AD 1 Bethsaida, Galilea, Imperi romà[birth 1] 29–32 / 62–67 Jueu convertit; primer papa jueu. Apòstol de Jesús. D'acord amb la tradició catòlica rebé les claus del Regne dels Cels (Mt 16:18–19). És reconegut per l'Església catòlica com el primer bisbe de Roma nomenat per Crist.[1] La basílica de Sant Pere, a la Ciutat del Vaticà, és en record seu i està construïda sobre la seva tomba
2 64–68 – 76–79
 
St Llí
Papa LINVS
Linus 10 AD Volterrae, Itàlia, Imperi romà[birth 2] 54–58 / 66–69 Primer papa romà.[2]
3 76–79 – 88–91
 
St Anaclet I
(Cletus)
Papa ANACLETVS (CLETVS)
Anáklētos
(or Klḗtos)
25 AD Athenae, Acaia, Imperi romà[birth 3] 51–54 / 63–66 Primer papa grec. Errònicament es dividí en Cletus i Anacletus.[3]
4 26 d'abril de 88 –
23 de novembre de 99
(11 anys, 211 dies)
(4228)
 
St Climent I
Papa CLEMENS
Clemens c. 35 AD Roma, Itàlia, Imperi romà[birth 4] 53 / 64 (†66) Romà. Publicà la Primera Epístola de Climent, que es considera com la base de l'autoritat apostòlica pel clergat. Martiritzat sent lligat a un àncora i llançat al mar.
5 23 de novembre de 99 –
27 d'octubre de 105
(5 anys, 338 dies)
(2164)
 
St. Evarist
Papa EVARISTVS
Euáristos c. 30 AD Betlem, Iudaea, Imperi romà[birth 5] 69 / 75 Jueu hel·lenitzat. Es diu que dividí Roma en parroquies, assignant un prevere a cadascuna.

Segle II modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar
el papat
Notes
6 27 d'octubre de 105 –
3 de maig de 115
(9 anys, 188 dies)
(3475)
  St Alexandre I
Papa ALEXANDER
Alexander c. 75 Anno DominiRoma, Itàlia, Imperi romà[birth 4] 30 / 40 Romà. Inaugurà el costum de beneir les cases amb aigua beneïda.
7 3 de maig de 115 –
3 d'abril de 125
(9 anys, 335 dies)
(3623)
  St Sixt I
Papa XYSTVS
Xustós
(or Síxtos)
42 AD Roma, Italia, Imperi romà[birth 4] 73 / 83 Grec.
8 3 d'abril de 125 –
5 de gener de 136
(10 anys, 277 dies)
(3929)
  St Telèsfor
Papa TELESPHORVS
Telesphóros c. 67 Anno Domini Terra Nova, Itàlia, Imperi romà 58 / 69 Grec. Sant Irineu l'anomenà gran màrtir
9 5 de gener de 136 –
11 de gener de 140
(4 anys, 6 dies)
(1467)
  St Higini
Papa HYGINVS
Hugînos c. 74 Atenes, Achaea, Imperi romà[birth 3] 58 / 62 Grec. La tradició indica que fou martiritzat.
10 11 de gener de 140 –
11 de juliol de 155
(15 anys, 181 dies)
(5660)
  St Pius I
Papa PIVS
Pius c. 81 Anno Domini Aquileia, Itàlia, Imperi romà[birth 6] 59 / 74 Romà, germà d'Hermas. Martiritzat per l'espasa. Decretà que la Pasqua només pot ser celebrada en diumenge.
11 11 de juliol de 155 –
20 d'abril de 166
(10 anys, 283 dies)
(3936)
  St Anicet
Papa ANICETVS
Aníkētos c. 92 Anno Domini Emesa, Síria, Imperi romà[birth 7] 63 / 74 Sirià hel·lenitzat; primer papa sirià. La tradició indica que fou martiritzat. Decretà que els preveres no poden dur els cabells llargs.
12 20 d'abril de 166 –
22 d'abril de 174
(8 anys, 2 dies)
(2924)
  St Soter
Papa SOTERIVS
Sōtḗr
(or Sōtḗros)
c. 119 Anno Domini Fundi, Aquileia, Imperi romà[birth 6] 46 / 55 Grec. La tradició indica que fou martiritzat. Declarà que el matrimoni és vàlid com a sagrament beneït per un prevere; formalment inaugurà la Pasqua com un festival anual a Roma.
13 22 d'abril de 174 –
26 de maig de 189
(15 anys, 34 dies)
(5513)
  St Eleuteri
Papa ELEVTHERIVS
Eleútheros
(or Eleuthérios)
c. 130 Anno Domini Nicòpolis de l'Epir, Imperi romà[birth 8] 45 / 59 Grec. La tradició indica que fou martiritzat.
14 26 de maig de 189 –
28 de juliol de 199
(10 anys, 63 dies)
(3715)
  St Víctor I
Papa VICTOR
Victor c. 155 Anno Domini Àfrica, Imperi romà [birth 9] 34 / 44 Berber romà; primer papa nascut al continent africà. Conegut per excomunicar Teodot de Bizanci. Va tenir la controvèrsia Quartodecimana
15 28 de juliol de 199 –
20 de desembre de 217
(18 anys, 145 dies)
(6719)
  St Zeferí
Papa ZEPHYRINVS
Zephyrinus c. 160 Anno DominiRoma, Itàlia, Imperi romà[birth 4] 39 / 57 Romà. Va combatre l'heretgia adopcionista dels seguidors de Teodot de Bizanci. Tot i que no va ser físicament martiritzat (mort), se'l considera màrtir pels patiments que sofrí.
c. 199 –
c. 200
(1 any, 0 dies)
(365)
  Natali
Antipapa NATALIVS
Natalius Roma, Itàlia, Imperi romà[birth 4] Romà. En oposició al papa Zeferí. Posteriorment es reconciliaren.

Segle III modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar
el papat
Notes
16 20 de desembre de 217 –
14 d'octubre de 222
(4 anys, 298 dies)
(1759)
  St Calixt I
Papa CALLIXTVS
Kallístos c. 155 Anno DominiRoma, Itàlia, Imperi romà[birth 4] 62 / 67 Grec. Martiritzat.
217 –
235
(18 anys, 0 dies)
(6574)
  St Hipòlit
Antipapa HIPPOLYTVS
Hippólytos c. 170 Anno Domini Asia Minor, Imperi romà 47 / 65 Grec. En oposició als papes Calixt I, Urbà I i Poncià. Posteriorment es reconcilià amb Poncià.
17 14 d'octubre de 222 –
23 de maig de 230
(7 anys, 221 dies)
(2778)
  St Urbà I
Papa VRBANVS
Urbanus c. 175 Anno DominiRoma, Itàlia, Imperi romà[birth 4] 47 / 55 Romà.
18 21 d'agost de 230 –
28 de setembre de 235
(5 anys, 38 dies)
(1864)
  St Poncià
Papa PONTIANVS
Pontianus c. 175 Anno DominiRoma, Itàlia, Imperi romà[birth 4] 55 / 60 Romà. Primer papa en abdicar després de ser exiliat a Sardenya per l'emperador Maximí el Traci. El Catàleg Liberià assenyala la seva mort el 28 de setembre de 235, la data exacta més antiga de la història papal.[5][6]
19 21 de novembre de 235 –
3 de gener de 236
(0 anys, 43 dies)
(43)
  St Anter
Papa ANTERVS
Anthērós c. 180 Anno Domini Petèlia, Itàlia, Imperi romà 55 / 56 Grec.
20 10 de gener de 236 –
20 de gener de 250
(14 anys, 10 dies)
(5124)
  St Fabià
Papa FABIANVS
Fabianus c. 200 Anno DominiRoma, Itàlia, Imperi romà[birth 4] 36 / 50 Romà. Dividí les comunitats de Roma en 7 districtes, cadascuna supervisada per un diaca.
21 6 de març de 251 –
25 de juny de 253
(2 anys, 111 dies)
(842)
  St Corneli
Papa CORNELIVS
Cornelius c. 180 Anno DominiRoma, Itàlia, Imperi romà[birth 4] 71 / 73 Romà. Màrtir.
Març de 251 –
258
(7 anys, 0 dies)
(2557)
  Novacià
Antipapa NOVATIANVS
Novatianus c. 200–20 Anno DominiRoma, Itàlia, Imperi romà[birth 4] 31–51 / 38–58 Romà. Fundador del novacianisme. En oposició als papes Corneli, Luci I, Esteve I i Sixt II.
22 25 de juny de 253 –
5 de març de 254
(0 anys, 253 dies)
(253)
  St Luci I
Papa LUCIVS
Lucius c. 200 Anno DominiRoma, Itàlia, Imperi romà[birth 4] 48 / 49 Romà.
23 12 de març de 254 –
2 d'agost de 257
(3 anys, 143 dies)
(1239)
  St Esteve I
Papa STEPHANVS
Stéphanos c. 205 Anno DominiRoma, Itàlia, Imperi romà[birth 4] 54 / 57 Grec. Martiritzat per decapitació
24 30 d'agost de 257 –
6 d'agost de 258
(0 anys, 341 dies)
(341)
  St Sixt II
Papa XYSTVS Secundus
Xustós
(or Síxtos)
c. 215 Anno DominiAthens, Achaea, Imperi romà[birth 3] 42 / 43 Grec. Martiritzat per decapitació.
25 22 de juliol de 259 –
26 de desembre de 268
(9 anys, 157 dies)
(3445)
  St Dionís I
Papa DIONYSIVS
Dionúsios c. 200 Anno DominiTerra Nova, Itàlia, Imperi romà 59 / 68 Grec.
26 5 de gener de 269 –
30 de desembre de 274
(5 anys, 359 dies)
(2185)
  St Fèlix I
Papa FELIX
Felix c. 206 Anno DominiRoma, Itàlia Imperi romà[birth 4] 63 / 68 Romà.
27 4 de gener de 275 –
7 de desembre de 283
(8 anys, 337 dies)
(3259)
  St Eutiquià
Papa EVTYCHIANVS
Eutychianus c. 240 Anno Domini Luni, Itàlia, Imperi romà (Avui Luni, Itàlia) 35 / 43 Romà.
28 17 de desembre de 283 –
22 d'abril de 296
(12 anys, 127 dies)
(4510)
  St Gai
Papa CAIVS
Caius
(or Gaius)
c. 245 Anno Domini Salona (Dalmàcia), Imperi romà 38 / 51 Romà. Martiritzat per decapitació (d'acord amb la llegenda):
29 30 de juny de 296 –
26 d'abril de 304
(7 anys, 301 dies)
(2856)
  St Marcel·lí
Papa MARCELLINVS
Marcellinus c. 250 Anno DominiRoma, Itàlia, Imperi romà[birth 4] 46 / 54 Romà.

Segle IV modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar
el papat
Notes
30 27 de maig de 308 –
16 de gener de 309
(0 anys, 234 dies)
(234)
  St Marcel I
Papa MARCELLVS
Marcellus c. 255 Anno DominiRoma, Itàlia, Imperi romà[birth 4] 53 / 54 Romà. Expulsat de Roma per l'emperador Maxenci (309).
31 18 d'abril de 309 –
17 d'agost de 310
(1 any, 121 dies)
(486)
  St Eusebi
Papa EVSEBIVS
Eusébios c. 255 Anno Domini Sardinia, Imperi romà 54 / 54 (†55) Grec. Expulsat de Roma per l'emperador Maxenci, morint a l'exili.
32 2 de juliol de 311 –
10 de gener de 314
(2 anys, 192 dies)
(923)
  St Melquíades
(Melchiades)
Papa MILTIADES
Miltiades
(or Melchiades)
c. 270 Anno DominiAfrica, Imperi romà 41 / 44 Romà berber. Primer papa després de la persecució dels cristians per l'Edicte de Milà (313) publicat per Constantí el Gran. Presidí el Concili Laterà el 313.
33 31 de gener de 314 –
31 de desembre de 335
(21 anys, 334 dies)
(8004)
  St Silvestre I
Papa SILVESTER
Silvester c. 285 Anno Domini Fanum Sancti Angeli de Scala, Apulia et Calàbria, Imperi romà 29 / 50 Romà. Celebrà el I Concili de Nicea (325). Durant el seu pontificat es construïren Sant Joan del Laterà, Santa Creu a Jerusalem i l'antiga basílica de Sant Pere. S'afirma que fou el receptor de la Donació de Constantí, tot i que posteriorment es demostrà falsa.
34 18 de gener de 336 –
7 d'octubre de 336
(0 anys, 263 dies)
(263)
  St Marc
Papa MARCVS
Marcus c. 290 Anno DominiRoma, Itàlia, Imperi romà 46 / 46 Romà. Una de les tasques de Marc va ser la compilació de les històries sobre les vides dels màrtirs i bisbes anteriors al seu temps. Hi ha motius per creure que fundà dues esglésies a la zona de Roma. Una d'elles encara avui és coneguda com l'església de Sant Marc, tot i que ha canviat molt. L'altre església es troba a la Catacumba de Balbina. L'emperador Constantí donà els terrenys i diners per ambdós edificis.
35 6 de febrer de 337 –
12 d'abril de 352
(15 anys, 66 dies)
(5544)
  St Juli I
Papa IVLIVS
Iulius c. 280 Anno DominiRoma, Itàlia, Imperi romà 57 / 72 Romà. Controvèrsia arriana. Separà el naixement de Crist en dues celebracions distintes: l'Epifania, celebrada en la data tradicional, i la Nativitat, afegida el 25 de desembre.
36 17 de maig de 352 –
24 de setembre de 366
(14 anys, 130 dies)
(5243)
  Liberi
Papa LIBERIVS
Liberius c. 310 Anno DominiRoma, Itàlia, Imperi romà 42 / 56 Romà. Primer papa que no va ser canonitzat per l'església catòlica (tot i que sí que ho va ser entre les esglésies orientals

.[7]

355 –
22 de novembre de 365
(10 anys, 0 dies)
(3653)
  St Fèlix II
Antipapa FELIX Secundus
Felix c. 300 Anno DominiRoma, Itàlia, Imperi romà 55 / 65 Romà. En oposició al Papa Liberi. Instal·lat per l'emperador Constanci II.
37 1 d'octubre de 366 –
11 de desembre de 384
(18 anys, 71 dies)
(6646)
  St Damas I
Papa DAMASVS
Damasus c. 305 Anno Domini Egitania, Lusitania o Roma, Itàlia, Imperi romà 60 / 78 Romà. I el primer papa originari de Portugal. Patró de Jeroni, li ordenà la traducció de la Bíblia al llatí (que esdevindria la Vulgata). Concili de Roma (382). Primer papa que fou oficialment el cap de l'Església després que l'emperador Flavi Gracià abdiqués del títol de "Pontifex Maximus".
1 d'octubre de 366 –
16 de novembre de 367
(1 any, 46 dies)
(411)
  Ursí
Antipapa VRSINVS
Ursinus
(o Ursicinus)
Roma, Itàlia, Imperi romà Romà. En oposició al Papa Damas I. Ezxpulsat a la Gàl·lia per l'emperador Valentinià II després d'una lluita entre dues sects I morí després del 384.
38 17 de desembre de 384 –
26 de novembre de 399
(14 anys, 344 dies)
(5457)
  St Siricius
Papa SIRICIVS
Siricius c. 334 Anno Domini, Roma, Imperi romà 50 / 65 Romà. Les seves famoses cartes -els texts supervivents més antics sobre decretals papals- se centren particularment en la disciplina dels religiosos i inclouen decisions sobre el baptisme, la consagració, l'ordenació, la penitència i la continència. La decretal més important de Sirici va ser escrita el 386 al bisbe de Tarragona Himeri, ordenant el celibat sacerdotal, sent el primer decret sobre aquesta matèria.[8]
39 27 de novembre de 399 –
19 de desembre de 401
(2 anys, 22 dies)
(753)
  St Anastasi I
Papa ANASTASIVS
Anastasius Maximus c. 340 Anno Domini, Roma, Imperi romà 59 / 61 Romà. Va ordenar als sacerdots que estiguessin dempeus i inclinessin el cap mentre llegien els Evangelis.

Segle V modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar
el papat
Notes
40 21 de desembre de 401 –
12 de març de 417
(15 anys, 81 dies)
(5560)
  St Innocenci I
Papa INNOCENTIVS
Innocentius c. 378 Anno Domini Albanum, Latium et Campania, Imperi romà 41 / 57 Romà. Durant el seu pontificat tingué lloc el saqueig de Roma pels visigots d'Alaric.
41 18 de març de 417 –
26 de desembre de 418
(1 any, 283 dies)
(648)
  St Zòsim
Papa ZOSIMVS
Zṓsimos c. 370 Anno Domini Messurga, Lucania et Bruttii, Imperi romà 47 / 48 Grec.
27 de desembre de 418 –
3 d'abril de 419
(0 anys, 97 dies)
(97)
  Eulali
Antipapa EVLALIVS
Eulalius c. 350–80 Anno Domini Roma, Itàlia, Imperi romà 68–38 / 69–39 (†72-42) Romà. En oposició al Papa Bonifaci I. Elegit la vetlla de l'elecció de Bonifaci, primer s'aprofità del suport de l'emperador Flavi Honori, però el perdé ràpidament. S'exilià a Campània, i morí el 423.
42 28 de desembre de 418 –
4 de setembre de 422
(3 anys, 250 dies)
(1346)
  St Bonifaci I
Papa BONIFACIVS
Bonifacius c. 377 Anno DominiRoma, Itàlia, Imperi romà 43 / 47 Romà.
43 10 de setembre de 422 –
27 de juliol de 432
(9 anys, 321 dies)
(3608)
  St Celestí I
Papa CAELESTINVS
Caelestinus c. 380 Anno Domini Campania, Imperi romà 42 / 52 Romà.
44 31 de juliol de 432 –
18 d'agost de 440
(8 anys, 18 dies)
(2940)
  St Sixt III
Papa XYXTVS Tertius
Xystus
(or Sixtus)
c. 390 Anno DominiRoma, Itàlia, Imperi romà 42 / 50 Romà.
45 29 de setembre de 440 –
10 de novembre de 461
(21 anys, 42 dies)
(7712)
  St Lleó I
(Lleó el Gran)
Papa LEO MAGNVS
Leo c. 390 Anno Domini Etruria, Itàlia, Imperi romà 50 / 71 Romà. Va convèncer Àtila per a que donés la volta en la seva invasió d'Itàlia. Va escriure el Tome, instrumental al Concili de Calcedònia i en la definició de la unió hipostàtica.
46 19 de novembre de 461 –
29 de febrer de 468
(6 anys, 102 dies)
(2293)
  St Hilari
Papa HILARIVS
Hilarius
(or Hilarus)
c. 400 Anno Domini Sardenya, Itàlia, Imperi Romà d'Occident 46 / 53 Romà.
47 3 de març de 468 –
10 de març de 483
(15 anys, 7 dies)
(5485)
  St Simplici
Papa SIMPLICIVS
Simplicius c. 430 Anno Domini Tibur, Itàlia, Imperi romà occidental 38 / 53 Romà. Papa durant el col·lapse de l'Imperi romà occidental i la conquesta de Roma i Itàlia per Odoacre.
48 13 de març de 483 –
1 de març de 492
(8 anys, 354 dies)
(3276)
  St Fèlix III (Felix II)
Papa FELIX Tertius (Secundus)
Felix Anici c. 440 Anno Domini Roma, Itàlia, Imperi romà occidental 43 / 52 Papa imperial romà. En ocasions és anomenat Fèlix II. Rebesavi del papa Gregori I.
49 1 de març de 492 –
21 de novembre de 496
(4 anys, 265 dies)
(1726)
  St Gelasi I
Papa GELASIVS
Gelasius c. 410 Anno Domini Mons Ferratus, Quinquegentiani, Àfrica, Imperi romà occidental 82 / 86 Berber romà; és el darrer papa nascut a l'Àfrica. Va ser el primer papa en ser anomenat "Vicari de Crist"[9]
50 24 de novembre de 496 –
19 de novembre de 498
(1 any, 360 dies)
(725)
  Anastasi II
Papa ANASTASIVS Secundus
Anastásios c. 445 Anno DominiRoma, Itàlia, Imperi romà occidental 51 / 53 Grec. Intentà acabar amb el cisma acacià, però resultà en el cisma laterà.
51 22 de novembre de 498 –
19 de juliol de 514
(15 anys, 239 dies)
(5717)
  St Símmac
Papa SYMMACHVS
Symmachus c. 460 Anno Domini Sardenya, Itàlia, Imperi romà occidental 38 / 54 Romà.
22 de novembre de 498 –
Agost de 506/8
(7 anys, 252 dies)
(2808)
  Llorenç
Antipapa LAVRENTIVS
Laurentius c. 460 Anno Domini Roma, Itàlia, Imperi romà occidental 38 / 46 (†48) Romà. En oposició al Papa Símmac. Elegit el mateix dia que Símmac, el rei Teodoric es posà a favor de Símmac. Prengué el control de Roma el 501 i Llorenç hagué de marxar, tot i que romangué papa fins al 506/508, any de la seva mort.

Segle VI modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar
el papat
Notes
52 20 de juliol de 514 –
6 d'agost de 523
(9 anys, 17 dies)
(3304)
  St Hormisdes
Papa HORMISDAS
Hormisdas c. 450 Anno Domini Frusino, Itàlia, Imperi romà occidental 64 / 73 Romà. Pare del Papa Silveri. Cisma acacià.
53 13 d'agost de 523 –
18 de maig de 526
(2 anys, 278 dies)
(1009)
  St Joan I
Papa IOANNES
Ioannes c. 470 Anno Domini Sena Iulia, Itàlia, Imperi romà occidental 53 / 56 Romà.
54 12 de juliol de 526 –
22 de setembre de 530
(4 anys, 72 dies)
(1533)
  St Fèlix IV
(Felix III)
Papa FELIX Quartus (Tertius)
Felix c. 490 Anno Domini Sàmnium, regne d'Odoacre 36 / 40 Romà. En ocasions anomenat Fèlix III. Construí Santi Cosma e Damiano.
55 22 de setembre de 530 –
17 d'octubre de 532
(2 anys, 25 dies)
(756)
  Bonifaci II
Papa BONIFACIVS Secundus
Bonifacius c. 490 Anno DominiRoma, regne d'Odoacre 40 / 42 Ostrogot; primer papa germànic. Canvià la numeració dels anys del calendari julià de Ab Urbe Condita a Anno Domini.
22 de setembre de 530 –
14 d'octubre de 530
(0 anys, 22 dies)
(22)
  Diòscor
Antipapa DIOSCORVS
Dióskouros Alexandria, Egipte, Imperi Romà d'Orient Grec. En oposició al Papa Bonifaci II. Candidat del partit bizantí, elegit per la majoria dels cardenals i reconegut per Constantinoble, va morir menys d'un més després de la seva elecció.
56 2 de gener de 533 –
8 de maig de 535
(2 anys, 126 dies)
(856)
  Joan II
Papa IOANNES Secundus
Mercurius c. 473 Anno DominiRoma, Imperi romà occidental 63 / 65 Romà. Primer papa que no usà el seu nom personal (es deia com el deu romà Mercuri).
57 13 de maig de 535 –
22 d'abril de 536
(0 anys, 356 dies)
(356)
  St Agapit I
Papa AGAPETVS
Agapetus c. 490 Anno DominiRoma, regne d'Odoacre 45 / 46 Romà.
58 8 de juny de 536 –
11 de març de 537
(0 anys, 276 dies)
(276)
  St Silveri
Papa SILVERIVS
Silverius c. 480 Anno Domini Cicanum, regne ostrogot 56 / 57 Romà. Fill del Papa Hormisdes. Exiliat
59 29 de març de 537 –
7 de juny de 555
(18 anys, 70 dies)
(6644)
  Vigili
Papa VIGILIVS
Vigilius c. 500 Anno DominiRoma, regne d'Odoacre 37 / 55 Romà.
60 16 d'abril de 556 –
4 de març de 561
(4 anys, 322 dies)
(1783)
  Pelagi I
Papa PELAGIVS
Pelagius c. 505 Anno DominiRoma, regne ostrogot 51 / 56 Romà. Es considera ordenà la construcció de la Basílica dels Sants XII Apòstols.
61 17 de juliol de 561 –
13 de juliol de 574
(12 anys, 361 dies)
(4744)
  Joan III
Papa IOANNES Tertius
Ioannes Catelinus c. 520 Anno DominiRoma, regne ostrogot 41 / 54 Romà.
62 2 de juny de 575 –
30 de juliol de 579
(4 anys, 58 dies)
(1519)
  Benet I
Papa BENEDICTVS
Benedictus Bonosius c. 525 Anno DominiRoma, regne ostrogot 50 / 54 Romà.
63 26 de novembre de 579 –
7 de febrer de 590
(10 anys, 73 dies)
(3726)
  Pelagi II
Papa PELAGIVS Secundus
Pelagius c. 520 Anno DominiRoma, regne ostrogot 59 / 70 Ostrogot romanitzat. Ordenà la construcció de la basílica de San Lorenzo fuori le mura.
64 3 de setembre de 590 –
12 de març de 604
(13 anys, 191 dies)
(4938)
  St Gregori I
(Gregori el Gran)
Papa GREGORIVS MAGNVS
Anicius Gregorius
O.S.B.
c. 540 Anno DominiRoma, Imperi Romà Oriental 50 / 64 Darrer papa imperial romà. Rebesnet del papa Fèlix III. Va ser el primer en emprar formalment els títols de Pontifex Maximus i Servus servorum Dei. Establí el cant gregorià.

Segle VII modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar
el papat
Notes
65 13 de setembre de 604 –
22 de febrer de 606
(1 any, 162 dies)
(527)
  Sabinià
Papa SABINIANVS
Sabinianus c. 530 Anno Domini Blera, Imperi Romà Oriental 74 / 76 Romà. Durant els dos segles següents, tots els papes romans van ser controlats per l'Imperi Romà d'Orient.
66 19 de febrer de 607 –
12 de novembre de 607
(0 anys, 266 dies)
(266)
  Bonifaci III
Papa BONIFACIVS Tertius
Boniphátios Kataadiókēs c. 540 Anno DominiRoma, Imperi Romà Oriental 67 / 67 Grec.
67 15 de setembre de 608 –
8 de maig de 615
(6 anys, 235 dies)
(2426)
  St Bonifaci IV
Papa BONIFACIVS Quartus
Bonifacius
O.S.B.
c. 550 Anno Domini Marsica, Imperi Romà Oriental 58 / 65 Romà.
68 13 de novembre de 615 –
8 de novembre de 618
(2 anys, 360 dies)
(1091)
  St Deodat I
(DEVSDEDIT)
Papa ADEODATVS sive Deusdedit
Adeodatus
(or Deusdedit)
c. 570 Anno DominiRoma, Imperi Romà Oriental 55 / 58 Romà. En ocasions anomenat DEVSDEDIT, de manera que el Papa Deodat II de vegades només és citat com a Papa Deodats, sense l'ordinal. Va ser el primer papa en emprar segells de plom sobre els documents papals, que amb el temps s'anomenarien butlles papals.
69 23 de desembre de 619 –
25 d'octubre de 625
(5 anys, 306 dies)
(2133)
  Bonifaci V
Papa BONIFACIVS Quintus
Bonifacius Fuminus c. 575 Anno Domini Neapolis, Imperi Romà Oriental 44 / 50 Romà.
70 27 d'octubre de 625 –
12 d'octubre de 638
(12 anys, 350 dies)
(4733)
  Honori I
Papa HONORIVS
Honorius Cicanus c. 585 Anno Domini Ceperanum, Campania, Imperi Romà Oriental 40 / 53 Romà. Senyalat com heretge i anatemitzat pel Tercer Concili de Constantinoble (680)
71 28 de maig de 640 –
2 d'agost de 640
(0 anys, 66 dies)
(66)
  Severí
Papa SEVERINVS
Severinus c. 585 Anno DominiRoma, Imperi Romà Oriental 55 / 55 Romà.
72 24 de desembre de 640 –
12 d'octubre de 642
(1 any, 292 dies)
(657)
  Joan IV
Papa IOANNES Quartus
Ioannes c. 587 Anno Domini, Iadera, Dalmàcia, Imperi Romà Oriental 40 / 42 Romà.
73 24 de novembre de 642 –
14 de maig de 649
(6 anys, 171 dies)
(2363)
  Teodor I
Papa THEODORVS
Theódōros c. 610 Anno Domini, Hierosolyma, Imperi Romà Oriental 32 / 39 Grec. Darrer papa originari de Palestina. Planejà el Concili Laterà del 649, però morí abans de poder inaugurar-lo.
74 5 de juliol de 649 –
12 de novembre de 655
(6 anys, 130 dies)
(2321)
  St Martí I
Papa MARTINVS
Martinus c. 590 Anno Domini a prop de Tuder, Umbria, Imperi Romà Oriental 59 / 65 Romà. Darrer papa en ser reconegut com a màrtir.
75 10 d'agost de 654 –
2 de juny de 657
(2 anys, 296 dies)
(1027)
  St Eugeni I
Papa EVGENIVS
Eugenius c. 615 Anno DominiRoma, Ducat de Roma
(formalment Imperi Romà Oriental)
39 / 42 Romà.
76 30 de juliol de 657 –
27 de gener de 672
(14 anys, 181 dies)
(5294)
  St Vitalià
Papa VITALIANVS
Vitalianus c. 600 Signia, Ducat de Roma
(formalment Imperi Romà Oriental)
57 / 72 Romà.
77 11 d'abril de 672 –
17 de juny de 676
(4 anys, 67 dies)
(1528)
  Deodat II
Papa ADEODATVS Secundus
Adeodatus
O.S.B.
c. 621 Roma, Ducat de Roma
(formalment Imperi Romà Oriental
51 / 55 Romà. En ocasions anomenat "Deodat", sense ordinal, en referència que el Papa Deodat I és referit com Papa DEVSDEDIT. Membre de l'orde de Sant Benet.
78 2 de novembre de 676 –
11 d'abril de 678
(1 any, 160 dies)
(525)
  Donus
Papa DONVS
Donus
(or Domnus)
c. 610 Roma, Ducat de Roma
(formalment Imperi Romà Oriental)
66 / 68 Romà.
79 27 de juny de 678 –
10 de gener de 681
(2 anys, 197 dies)
(928)
  St Agató
Papa AGATHO
Agáthōn c. 577 Panormus, Sicília, Imperi Romà Oriental 101 / 104 Grec. El papa més ancià de tota la història.
80 17 d'agost de 682 –
3 de juliol de 683
(0 anys, 320 dies)
(320)
  St Lleó II
Papa LEO Secundus
Léōn c. 611 Aydonum, Sicília, Imperi Romà Oriental 71 / 72 Grec.
81 26 de juny de 684 –
8 de maig de 685
(0 anys, 316 dies)
(316)
  St Benet II
Papa BENEDICTVS Secundus
Benedictus Sabellus c. 635 Roma, Ducat de Roma
(formalment Imperi Romà Oriental)
49 / 50 Romà.
82 23 de juliol de 685 –
2 d'agost de 686
(1 any, 10 dies)
(375)
  Joan V
Papa IOANNES Quintus
Iōánnēs c. 635 Antioquia, Síria, Imperi Romà Oriental 50 / 51 Grec.
83 21 d'octubre de 686 –
21 de setembre de 687
(0 anys, 335 dies)
(335)
  Conó
Papa CONON
Kónōn c. 630 Tràcia, Imperi Romà Oriental 56 / 57 Grec.
84 15 de desembre de 687 –
8 de setembre de 701
(13 anys, 267 dies)
(5015)
  St Sergi I
Papa SERGIVS
Sérgios c. 650 Palerm, Sicília, Imperi Romà Oriental 37 / 51 Sirià hel·lenitzat. Introduí el càntic de l'Anyell de Déu a la missa.[9]

Segle VIII modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar
el papat
Notes
85 30 d'octubre de 701 –
11 de gener de 705
(3 anys, 73 dies)
(1169)
  Joan VI
Papa IOANNES Sextus
Iōánnēs c. 650 Efes, Imperi Romà Oriental 46 / 50 Grec. L'únic papa originari de l'Àsia Menor.
86 1 de març de 705 –
18 d'octubre de 707
(2 anys, 231 dies)
(961)
  Joan VII
Papa IOANNES Septimus
Iōánnēs c. 655 Rossanum, Calàbria, Imperi Romà Oriental 55 / 57 Grec.
87 15 de gener de 708 –
4 de febrer de 708
(0 anys, 20 dies)
(20)
  Sisini
Papa SISINNIVS
Sisínios c. 650 Síria, Califat dels raixidun 58 / 58 Sirià.
88 25 de març de 708 –
9 d'abril de 715
(7 anys, 15 dies)
(2571)
  Constantí I
Papa COSTANTINVS sive CONSTANTINVS
Kōnstantínos c. 664 Síria, Califat omeia 44 / 51 Sirià. Darrer papa en visitar Grècia, fins a la visita de Joan Pau II el 2001.
89 19 de maig de 715 –
11 de febrer de 731
(15 anys, 268 dies)
(5747)
  St Gregori II
Papa GREGORIVS Secundus
Gregorius Sabellus c. 669 Roma, Ducat de Roma
(formalment Imperi Romà Oriental)
46 / 62 Romà. Celebrà el Sínode de Roma (721).
90 18 de març de 731 –
28 de novembre de 741
(10 anys, 255 dies)
(3908)
  St Gregori III
Papa GREGORIVS Tertius
Grēgórios c. 669 Síria, Califat omeia 41 / 51 Síria; el darrer papa d'allà. Va ser el darrer papa no europeu fins a l'elecció del papa Francesc el in 2013.
91 3 de desembre de 741 –
22 de març de 752
(10 anys, 110 dies)
(3762)
  St Zacaries
Papa ZACHARIAS
Zakharías c. 679 Sancta Severina, Calàbria, Imperi Romà Oriental 62 / 73 Grec. Construí l'església de Santa Maria sopra Minerva.
22 de març de 752 –
25 de març de 752
(3)
  Esteve
(Stephen II)
Papa Electus STEPHANUS
(STEPHANUS Secundus)
Stephanus c. 700 Roma, Ducat de Roma
(formalment Imperi Romà Oriental)
52 / 52 Romà. En ocasions conegut com a Esteve II. Va morir tres dies després de la seva elecció, sense haver rebut la consagració episcopal. Algunes llistes encara l'inclouen. El Vaticà sancionà la seva admissió al segle xvi, però l'eliminà el 1961. Ja no és considerat un papa per l'Església Catòlica.
92 26 de març de 752 –
26 d'abril de 757
(5 anys, 31 dies)
(1857)
  Esteve II
(Stephen III)
Papa STEPHANVS Secundus (Tertius)
Stephanus c. 714 Roma, Ducat de Roma
(formalment Imperi Romà Oriental)
38 / 43 Romà. En ocasions anomenat Esteve III. Durant el seu pontificat tingué lloc la Donació de Pipí. Germà de Pau I.
93 29 de maig de 757 –
28 de juny de 767
(10 anys, 30 dies)
(3682)
  St Pau I
Papa PAVLVS
Paulus c. 700 Roma, Ducat de Roma
(formalment Imperi Romà Oriental)
57 / 67 Romà. Germà d'Esteve II.
94 7 d'agost de 768 –
24 de gener de 772
(3 anys, 170 dies)
(1265)
  Esteve III
(Stephen IV)
Papa STEPHANVS Tertius (Quartus)
Stéphanos c. 723 Syracuse, Sicília, Imperi Romà Oriental 45 / 49 Grec. En ocasions anomenat Esteve IV. Convocà el Concili Laterà (769).
95 1 de febrer de 772 –
26 de desembre de 795
(23 anys, 328 dies)
(8729)
  Adrià I
Papa HADRIANVS
Hadrianus a. 700–12 Roma, Ducat de Roma
(formalment Imperi Romà Oriental)
72–60 / 95–83 Romà.
96 26 de desembre de 795 –
12 de juny de 816
(20 anys, 169 dies)
(7474)
  St Lleó III
Papa LEO Tertius
Leo c. 750 Roma, Ducat de Roma
(formalment Imperi Romà Oriental)
45 / 66 Romà. Coronà Carlemany Imperator Augustus el dia de Nadal del 800, iniciant el càrrec d'Emperador del Sacre Imperi Romanogermànic, requerint el imprimatur del papa per a la seva legitimitat.

Segle IX modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar
el papat
Escut Notes
97 22 de juny de 816 –
24 de gener de 817
(0 anys, 216 dies)
(216)
  Esteve IV
(Stephen V)
Papa STEPHANVS Quartus (Quintus)
Stefano Colonna c. 770 Roma, Estats Pontificis 46 / 47   Italià; primer papa nascut a Roma després de separar-se de l'Imperi Romà. En occasions és anomenat Esteve V.
98 25 de gener de 817 –
11 de febrer de 824
(7 anys, 17 dies)
(2573)
  St Pasqual I
Papa PASCHALIS
Pasquale Massimi c. 775 Roma, Estats Pontificis 42 / 49   Italià. Fill de Bonosus i d'Episcopa Theodora. S'afirmà que trobà el cos de santa Cecília a la catacumba de Sant Calixt, feu construir la basílica de Santa Cecília in Trastevere i l'església de Santa Maria in Domnica.
99 8 de maig de 824 –
27 d'agost de 827
(3 anys, 111 dies)
(1206)
  Eugeni II
Papa EVGENIVS Secundus
Eugenio Savelli c. 780 Roma, Estats Pontificis 44 / 47   Italià.
100 31 d'agost de 827 –
10 d'octubre de 827
(0 anys, 40 dies)
(40)
  Valentí
Papa VALENTINVS
Valentino Leoni c. 780 Roma, Estats Pontificis 47 / 47 Italià.
101 20 de desembre de 827 –
25 de gener de 844
(16 anys, 36 dies)
(5880)
  Gregori IV
Papa GREGORIVS Quartus
Gregorio c. 790 Roma, Estats Pontificis 37 / 54 Italià. Reconstruí l'atri de la basílica de Sant Pere i sebolí a la capella novament decorada el cos del Gregori I.
102 25 de gener de 844 –
27 de gener de 847
(3 anys, 2 dies)
(1098)
  Sergi II
Papa SERGIVS Secundus
Sergio Colonna c. 790 Roma, Estats Pontificis 54 / 57   Italià.
103 10 d'abril de 847 –
17 de juliol de 855
(8 anys, 98 dies)
(3020)
  St Lleó IV
Papa LEO Quartus
Leone
O.S.B.
c. 790 Roma, Estats Pontificis 57 / 65 Llombard. Membre de l'orde de Sant Benet.
104 29 de setembre de 855 –
7 d'abril de 858
(2 anys, 190 dies)
(921)
  BenetIII
Papa BENEDICTVS Tertius
Benedetto c. 810 Roma, Estats Pontificis 45 / 48 Italià.
105 24 d'abril de 858 –
13 de novembre de 867
(9 anys, 203 dies)
(3490)
  St Nicolau I
(Nicolau el Gran)
Papa NICOLAVS MAGNVS
Niccolò c. 800 Roma, Estats Pontificis 39 / 48 Italià. Encoratjà l'activitat missionera.
106 14 de desembre de 867 –
14 de desembre de 872
(5 anys, 0 dies)
(1827)
  Adrià II
Papa HADRIANVS Secundus
Adriano Colonna c. 792 Roma, Estats Pontificis 75 / 80   Italià.
107 14 de desembre de 872 –
16 de desembre de 882
(10 anys, 2 dies)
(3654)
  Joan VIII
Papa IOANNES Octavus
Giovanni c. 820 Roma, Estats Pontificis 52 / 62 Italià. Primer papa en ser assasssinat.
108 16 de desembre de 882 –
15 de maig de 884
(1 any, 151 dies)
(516)
  Marí I
Papa MARINVS
Constantinus Marinus c. 830 Gallese, Estats Pontificis 52 / 54 Italià. En ocasions anomenat Martí II.
109 17 de maig de 884 –
15 de setembre de 885
(1 any, 121 dies)
(486)
  St Adrià III
Papa HADRIANVS Tertius
Adriano c. 830 Roma, Estats Pontificis 49 / 50 Italià. El Papa Adrià I possiblement era família.
110 14 de setembre de 885 –
4 de setembre de 891
(5 anys, 355 dies)
(2181)
  Esteve V
(Stephen VI)
Papa STEPHANVS Quintus (Sextus)
Stefano c. 840 Roma, Estats Pontificis 45 / 51 Italià. En ocasions anomenat Esteve VI.
111 6 d'octubre de 891 –
4 d'abril de 896
(4 anys, 181 dies)
(1642)
  Formós
Papa FORMOSVS
Formoso c. 805–16 Ostia, Estats Pontificis 75–85 / 80–91 Italià. A inicis del 897 va ser executat ritualment de manera pòstuma després del Concili del Cadàver. Més tard, aquell any, el seu cos tornà a ser enterrat amb tots els honors cristians.
112 11 d'abril de 896 –
26 d'abril de 896
(0 anys, 15 dies)
(15)
  Bonifaci VI
Papa BONIFATIVS Sextus
Bonifacio c. 806 Roma, Estats Pontificis 90 / 90 Italià.
113 22 de maig de 896 –
14 d'agost de 897
(1 any, 84 dies)
(449)
  Esteve VI
(Stephen VII)
Papa STEPHANVS Sextus (Septimus)
Stefano di Spoletto c. 850 Roma, Estats Pontificis 46 / 47 Italià. En ocasions anomenat Esteve VII. Celebrà l'infame Concili del Cadàver.
114 14 d'agost de 897 –
Novembre de 897
(0 anys, 92 dies)
(92)
  Romà
Papa ROMANVS
Romano Marini c. 850 Gallese, Estats Pontificis 47 / 47 Italià.
115 Desembre de 897 –
20 de desembre de 897
(0 anys, 19 dies)
(19)
  Teodor II
Papa THEODORVS Secundus
Theódōros c. 840 Roma, Estats Pontificis 57 / 57 Grec, fill del Patriarca ecumènic Foci I de Constantinoble.
116 18 de gener de 898 –
5 de gener de 900
(1 any, 352 dies)
(717)
  Joan IX
Papa IOANNES Nonus
Giovanni
O.S.B.
c. 840 Tivoli, Estats Pontificis 58 / 60 Llombard. Membre de l'Orde de Sant Benet.
117 1 de febrer de 900 –
30 de juliol de 903
(3 anys, 179 dies)
(1274)
  BenetIV
Papa BENEDICTVS Quartus
Benedetto di Tuscolo c. 840 Roma, Estats Pontificis 60 / 63 Italià.

Segle X modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar
el papat
Escut Notes
118 30 de juliol de 903 –
Desembre de 903
(0 anys, 124 dies)
(124)
  Lleó V
Papa LEO Quintus
Leone Britigena c. 845 Ardea, Estats Pontificis 58 / 58 (†59) Italià. Deposat i assassinat.
Octubre de 903 –
gener de 904
(0 anys, 92 dies)
(92)
  Cristòfor
Antipapa CHRISTOFORO
Cristoforo Roma, Estats Pontificis[birth 4] Italià. En oposició al Papa Lleó V.
119 29 de gener de 904 –
14 d'abril de 911
(7 anys, 75 dies)
(2632)
  Sergi III
Papa SERGIVS Tertius
Sergio di Tuscolo c. 860 Roma, Estats Pontificis 44 / 51 Italià. Inicià el "Saeculum obscurum". És el primer papa en ser retratat amb la tiara papal.
120 14 d'abril de 911 –
de juny de 913
(2 anys, 48 dies)
(779)
  Anastasi III
Papa ANASTASIVS Tertius
Anastasio c. 865 Roma, Estats Pontificis 46 / 48 Italià.
121 7 de juliol de 913 –
5 de febrer de 914
(0 anys, 213 dies)
(213)
  Landó
Papa LANDO
Lando c. 865 Sabina, Estats Pontificis 48 / 49 Italià.
122 de març de 914 –
28 de maig de 928
(14 anys, 88 dies)
(5202)
  Joan X
Papa IOANNES Decimus
Giovanni Cenci c. 860 Tossignano, Romagna (formalment part dels Estats Pontificis) 54 / 68 Italià.
123 28 de maig de 928 –
Dec 928
(0 anys, 187 dies)
(187)
  Lleó VI
Papa LEO Sextus
Leone c. 880 Roma, Estats Pontificis 48 / 48 Italià.
124 3 de febrer de 929 –
13 de febrer de 931
(2 anys, 10 dies)
(740)
  Esteve VII
(Stephen VIII)
Papa STEPHANVS Septimus (Octavus)
Stefano c. 880 Roma, Estats Pontificis 49 / 51 Italià. En ocasions anomenat Esteve VIII.
125 15 de març de 931 –
Dec 935
(4 anys, 261 dies)
(1722)
  Joan XI
Papa IOANNES Undecimus
Giovanni di Tuscolo c. 910 Roma, Estats Pontificis 21 / 25 Italià. Probablement, d'acord amb el Liber Pontificalis i Liutprand de Cremona, és fill del papa Sergi III, i no pas d'Alberic de Spoleto, marit de Marozia.
126 3 de gener de 936 –
13 de juliol de 939
(3 anys, 191 dies)
(1287)
  Lleó VII
Papa LEO Septimus
Leone
O.S.B.
c. 885 Roma, Estats Pontificis 41 / 44 Italià. Membre de l'orde de Sant Benet.
127 14 de juliol de 939 –
30 d'octubre de 942
(3 anys, 108 dies)
(1204)
  Esteve VIII
(EEsteve IX)
Papa STEPHANVS Octavus (Nonus)
Stefano c. 900 Roma, Estats Pontificis 39 / 42 Italià. En ocasions anomenat Esteve IX.
128 30 d'octubre de 942 –
1 de maig de 946
(3 anys, 183 dies)
(1279)
  Marí II
Papa MARINVS Secundus
Marino c. 900 Roma, Estats Pontificis 42 / 46 Italià.
129 10 de maig de 946 –
8 de novembre de 955
(9 anys, 182 dies)
(3469)
  Agapit II
Papa AGAPETVS Secundus
Agapito c. 905 Roma, Estats Pontificis 41 / 50 Italià.
130 16 de desembre de 955 –
6 de desembre de 963
(8 anys, 356 dies)
(3278)
  Joan XII
Papa IOANNES Duodecimus
Ottaviano di Tuscolo c. 930–37 Roma, Estats Pontificis 18–25 / 26–33 Italià. Tercer papa en no fer servir el seu nom personal, després de Joan II i Joan III. Deposat el 963 per l'emperador Otó; acabà amb el "Saeculum obscurum".
6 de desembre de 963 –
26 de febrer de 964
(0 anys, 82 dies)
(82)
  Lleó VIII
Antipapa LEO Octavus
Leone c. 915 Roma, Estats Pontificis 48 / 49 Italià. Nomenat antipapa per l'emperador Otó el 963 en oposició als papes Joan XII i BenetV. Esdevingué el papa legitim després que Benet V fos deposat.
130 26 de febrer de 964 –
14 de maig de 964
(0 anys, 78 dies)
(78)
  Joan XII
Papa IOANNES Duodecimus
Ottaviano di Tuscolo c. 937 Roma, Estats Pontificis 27 / 27 Italià. Assassinat el 964.
131 22 de maig de 964 –
23 de juny de 964
(0 anys, 32 dies)
(32)
  BenetV
Papa BENEDICTVS Quintus
Benedetto c. 915 Roma, Estats Pontificis 49 / 49 (†50) Italià. Elegit pel poble de Roma, en oposició a l'antipapa Lleó VIII, que havia estat nomenat per l'emperador Otó; acceptà la seva pròpia deposició el 964, deixant a Lleó VIII com a l'únic papa.
132 23 de juny de 964 –
1 de març de 965
(0 anys, 251 dies)
(251)
  Lleó VIII
Papa LEO Octavus
Leone c. 915 Roma, Estats Pontificis 49 / 50 Italià. Esdevingué el papa autèntic després que Benet V fos deposat, i després d'haver estat antipapa entre 963 i 964, en oposició als papes Joan XII i Benet V. Nomenat per l'emperador del Sacre Imperi Romanogermànic Otó I, el seu pontificat tingué lloc durant el període conegut com Saeculum obscurum.
133 1 d'octubre de 965 –
6 September 972
(6 anys, 341 dies)
(2532)
  Joan XIII
Papa IOANNES Tertius Decimus
Giovanni Crescenzi c. 930 Roma, Estats Pontificis 45 / 52 Italià. Citat després de la seva mort com "el Bo".
134 19 de gener de 973 –
8 de juny de 974
(1 any, 140 dies)
(505)
  Benet VI
Papa BENEDICTVS Sextus
Benedetto c. 925 Roma, Estats Pontificis 48 / 49 Llombard. Deposat i assassinat.
Juliol de 974 –
juliol de 974
(0 anys, 30 dies)
(30)
  Bonifaci VII
Antipapa BONFATIUS Septinus
Francone Ferucci Roma, Itàlia, Imperi romà[birth 4] Italià. En oposició als papes Benet VI i Benet VII
135 Octubre de 974 –
10 de juliol de 983
(8 anys, 282 dies)
(3204)
  Benet VII
Papa BENEDICTVS Septimus
Benedetto di Spoleto c. 930 Roma, Estats Pontificis 44 / 53 Italià.
136 Desembre de 983 –
20 d'agost de 984
(0 anys, 263 dies)
(263)
  Joan XIV
Papa IOANNES Quartus Decimus
Pietro Canepanova c. 940 Pavia, regne d'Itàlia, Sacre Imperi Romanogermànic 43 / 44 Italià. Quart papa en no fer servir el seu nom personal, després de Joan II, Joan III i Joan XII.
20 d'agost de 984 –
20 de juliol de 985
(0 anys, 334 dies)
(334)
  Bonifaci VII
Antipapa BONFATIUS Septinus
Francone Ferucci Roma, Itàlia, Imperi romà[birth 4] Italià. En oposició als papes Joan XIV i Joan XV
137 20 d'agost de 985 –
1 d'abril de 996
(10 anys, 225 dies)
(3877)
  Joan XV
Papa IOANNES Quintus Decimus
Giovanni di Gallina Alba c. 950 Roma, Estats Pontificis 35 / 46 Italià. El primer papa que canonitzà formalment un sant. Darrer papa anomenat Joan que té el número de regnat correcte.
138 3 de maig de 996 –
18 de febrer de 999
(2 anys, 291 dies)
(1021)
  Gregori V
Papa GREGORIVS Quintus
Bruno von Kärnten c. 972 Stainach, Ducat de Caríntia, Sacre Imperi Romanogermànic 24 / 27 El primer papa alemany i cinquè en no fer servir el seu nom personal. Posteriorment, aquesta decisió esdevingué tradicional entre el papes futurs.
Abril de 997 –
febrer de 998
(0 anys, 306 dies)
(306)
  Joan XVI
Antipapa IOANNES Sextus Decimus
Iōánnēs Philágathos
O.S.B.
c. 941 Rossanum, Calàbria, Itàlia, Imperi Romà Oriental 55 / 56 (†60) Grec. En oposició al Papa Gregori V
139 2 d'abril de 999 –
12 de maig de 1003
(4 anys, 40 dies)
(1500)
  Silvestre II
Papa SILVESTER Secundus
Gerbert d'Aurillac
O.S.B.
c. 940–42 Belliac, França 52–54 / 56–58 El primer papa occità.

Segle XI modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar
el papat
Escut Notes
140 16 de maig de 1003 –
6 de novembre de 1003
(0 anys, 174 dies)
(174)
  Joan XVII
Papa IOANNES Septimus Decimus
Siccone Secchi c. 955 Roma, Estats Pontificis 48 / 48 Italià. De fet va ser el setzè papa anomenat Joan.
141 25 de desembre de 1003 –
18 de juliol de 1009
(5 anys, 205 dies)
(2032)
  Joan XVIII
Papa IOANNES Duodevicesimus
Giovanni Fasano c. 965 Rapagnano,
Estats Pontificis
43 / 49 Italià.
142 31 de juliol de 1009 –
12 de maig de 1012
(2 anys, 286 dies)
(1016)
  Sergi IV
Papa SERGIVS Quartus
Pietro Martino Boccadiporco
O.S.B.
c. 970 Roma, Estats Pontificis 39 / 42 Italià.
12 de juny de 1012 –
31 de desembre de 1012
(0 anys, 202 dies)
(202)
  Gregori VI
Antipapa GREGORIVS Sextus
Gregorio Roma, Estats Pontificis Italià. En oposició a Papa Benet VIII
143 18 de maig de 1012 –
9 d'abril de 1024
(11 anys, 327 dies)
(4344)
  Benet VIII
Papa BENEDICTVS Octavus
Teofilatto di Tuscolo c. 980 Roma, Estats Pontificis 32 / 44 Italià.
144 14 de maig de 1024 –
6 d'octubre de 1032
(8 anys, 145 dies)
(3067)
  Joan XIX
Papa IOANNES Undevices-
imus
Romano di Tuscolo c. 975 Roma, Estats Pontificis 49 / 57 Italià. Germà de Benet VIII.
145 21 d'octubre de 1032 –
31 de desembre de 1044
(12 anys, 71 dies)
(4454)
  Benet IX
Papa BENEDICTVS Nonus
Teofilatto di Tuscolo Roma, Estats Pontificis 20 / 32 (†43) Italià; 1r Terme.
146 13 de gener de 1045 –
10 de març de 1045
(0 anys, 56 dies)
(56)
  Silvestre III
Papa SILVESTER Tertius
Giovanni dei Crescenzi Ottaviani c. 1000 Roma, Estats Pontificis 45 / 45 (†63) Italià. Es qüestiona la validesa de la seva elecció; considerat com un antipapa, va ser deposat al concili de Sutri.
147 10 de març de 1045 –
1 de maig de 1045
(0 anys, 52 dies)
(52)
  Benet IX
Papa BENEDICTVS Nonus
Teofilatto di Tuscolo Roma, Estats Pontificis 33 / 33 (†43) Italià. 2n termini; deposat al Concili de Sutri.
148 5 de maig de 1045 –
20 de desembre de 1046
(1 any, 229 dies)
(594)
  Gregori VI
Papa GREGORIVS Sextus
Giovanni Graziano Pierleoni c. 1000 Roma, Estats Pontificis 45 / 46 (†48) Italià. Deposat al Concili de Sutri.
149 24 de desembre de 1046 –
9 d'octubre de 1047
(0 anys, 289 dies)
(289)
  Climent II
Papa CLEMENS Secundus
Suidger von Morsleben-Hornburg c. 967 Hornburg, Ducat de Saxònia, Sacre Imperi Romanogermànic 79 / 80 Alemany. Nomenat per Enric III al concili de Sutri; coronà Enric III com a emperador.
150 8 de novembre de 1047 –
17 de juliol de 1048
(0 anys, 252 dies)
(252)
  Benet IX
Papa BENEDICTVS Nonus
Teofilatto di Tuscolo 1012 Roma, Estats Pontificis 35 / 36 (†43) Italià. 3r termini; deposat i excomunicat.
151 16 de juliol de 1048 –
9 d'agost de 1048
(0 anys, 24 dies)
(24)
  Damas II
Papa DAMASVS Secundus
Poppo de Curagnoni c. 1000 Pildenau, Ducat de Baviera, Sacre Imperi Romanogermànic 48 / 48 Alemany.
152 12 de febrer de 1049 –
19 d'abril de 1054
(5 anys, 66 dies)
(1892)
  St Lleó IX
Papa LEO Nonus
Bruno von Egisheim-Dagsburg 21 de juliol de 1002 Eguisheim, Ducat de Suàbia, Sacre Imperi Romanogermànic 47 / 51 Alemany. El 1054 tingué lloc l'excomunió mútua de Lleó IX i del Patriarca de Constantinoble Miquel I Cerulari, començant el Gran Cisma d'Orient. Les titzacions van ser aixecades pel Papa Pau VI i pel Patriarca Antenàgores I el 1965.[10]
153 13 d'abril de 1055 –
28 de juliol de 1057
(2 anys, 106 dies)
(837)
  Víctor II
Papa VICTOR Secundus
Gebhard II von Calw-Dollnstein-Hirschberg c. 1018 Ducat de Swabia, Sacre Imperi Romanogermànic 37 / 39 Alemany.
154 2 d'agost de 1057 –
29 de març de 1058
(0 anys, 239 dies)
(239)
  Esteve IX
(Stephen X)
Papa STEPHANVS Nonus (Decimus)
Frederich, Herzog von Lothringen
O.S.B.
c. 1020 Ducat de Lorena, Sacre Imperi Romanogermànic 37 / 38 Alemany. En ocasions anomenat Esteve X. Membre de l'orde de Sant Benet.
4 d'abril de 1058 –
24 de gener de 1059
(0 anys, 295 dies)
(295)
  Benet X
Antipapa BENEDICTVS Decimus
Giovanni Mincio di Tuscolo Roma, Estats Pontificis Italià. En oposició a Nicolau II,
155 6 de desembre de 1058 –
27 de juliol de 1061
(2 anys, 233 dies)
(964)
  Nicolau II
Papa NICOLAVS Secundus
Gerald de Bourgogne c. 980 Château de Chevron, Comtat de Savoia, Sacre Imperi Romanogermànic 78 / 81 Francès. El 1059 el Col·legi de Cardenals va ser designat com l'únic cos d'electors papals al document In nomine Domini. (Conclave papal).
30 de setembre de 1061
1072
(10 anys, 185 dies)
(3837)
  Honori II
Antipapa HONORIVS Secundus
Pietro Candalus 1010 Verona, Sacre Imperi Romanogermànic 61 / 72 Italià. En oposició a Alexandre II
156 30 de setembre de 1061
21 d'abril de 1073
(11 anys, 203 dies)
(4221)
  Alexandre II
Papa ALEXANDER Secundus
Anselmo da Baggio c. 1018 Baggio, Milà, Sacre Imperi Romanogermànic 46 / 58 Italià. Autoritzà la conquesta normanda d'Anglaterra el 1066.
157 22 d'abril de 1073
25 de maig de 1085
(12 anys, 33 dies)
(4416)
  Gregori VII
Papa GREGORIVS Septimus
Ildebrando Aldobrandeschi di Soana
O.S.B.
c. 1015 Sovana, Marca de Toscana, Sacre Imperi Romanogermànic 48 / 60   Llombard. Inicià la Reforma Gregoriana. Restringí l'ús del títol de "Papa" al bisbe de Roma.[1] Membre de l'orde de Sant Benet. Mantingué una lluita política amb l'emperador Enric IV, qui hagué d'anar a Canossa (1077).
25 de juny de 1080 –
8 de setembre de 1100
(20 anys, 75 dies)
(7379)
  Climent III
Antipapa CLEMENS Tertius
Pietro Cadnalus 1010 Verona, Sacre Imperi Romanogermànic 61 / 72 Italià. En oposició a Gregori VII, Víctor III, Urbà II i Pasqual II.
158 24 de maig de 1086
16 de setembre de 1087
(1 any, 115 dies)
(480)
  Bt. Victor III
Papa VICTOR Tertius
Dauferio Epifani Del Zotto
O.S.B.
c. 1026 Benevento, Ducat de Benevento 60 / 61 Llombard. Membre de l'orde de Sant Benet. Convocà el Sínode de Benevent (1087) condemnant les investidures dels laics.
159 12 de març de 1088
29 de juliol de 1099
(11 anys, 139 dies)
(4156)
  Bt. Urbà II
Papa VRBANVS Secundus
Odon de Lagery
O.S.B.
c. 1042 Châtillon-sur-Marne, Comtat de Champagne, França 46 / 57 Francès. Predicà i començà la Primera Croada. Membre de l'orde de Sant Benet.
160 13 d'agost de 1099
21 de gener de 1118
(18 anys, 161 dies)
(6735)
  Pasqual II
Papa PASCHALIS Secundus
Rainero Ranieri
O.S.B.
c. 1050 Bleda, Marca de Toscana, Sacre Imperi Romanogermànic 49 / 68 Llombard. Membre de l'orde de Sant Benet. Ordenà la construcció de la basilica dels Santi Quattro Coronati.
8 de setembre de 1100 –
de gener de 1101
(0 anys, 115 dies)
(115)
  Teodoric
Antipapa THEODORICVS
Teodorico c. 1030 Roma, Estats Pontificis 70 / 71 Llombard. En oposició a Pasqual II

Segle XII modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar
el papat
Escut Notes
Gener de 1101 –
febrer de 1102
(1 any, 31 dies)
(396)
  Adalbert
Antipapa ADALBERTVS
Adalberto
O.S.B.
Roma, Estats Pontificis Llombard. En oposició a Pasqual II
8 de novembre de 1105 –
11 d'abril de 1111
(5 anys, 154 dies)
(1980)
  Silvestre IV
Antipapa SILVESTER Quartus
Maguinulf 1050 Roma, Estats Pontificis 49 / 55 (†56) Alemany. En oposició a Pasqual II
161 24 de gener de 1118
29 de gener de 1119
(1 any, 5 dies)
(370)
  Gelasi II
Papa GELASIVS Secundus
Giovanni Caetani
O.S.B.
c. 1061 Gaeta, Ducat de Gaeta 57 / 58   Italià.

10 de març de 1118 –
20 d'abril de 1121
(3 anys, 41 dies)
(1980)
  Gregori VIII
Antipapa GREGORIVS Octavus
Maurice Baurdain c. 1060 Llemosí, Occitània, França 58 / 61 (†77) Francès (Occità). En oposició als papes Gelasi II i Calixt II
162 2 de febrer de 1119
13 de desembre de 1124
(5 anys, 315 dies)
(2141)
  Calixt II
Papa CALLISTVS Secundus
Guy de Bourgogne, Comte de Bourgogne c. 1060 Quingey, Franc-Comtat 59 / 64   Francès. Inaugurà el Primer Concili del Laterà el 1123.

16 de desembre de 1124
16 de desembre de 1124
(0 anys, 0 dies)
(0)
  Celestí II
Antipapa COELESTINVS Secundus
Teobaldo Boccapecora 1050 Roma, Estats Pontificis 74 / 74 (†76) Francès. En oposició a Papa Honori II
163 21 de desembre de 1124
13 de febrer de 1130
(5 anys, 54 dies)
(1880)
  Honori II
Papa HONORIVS Secundus
Lamberto Scannabecchi da Fiagnano
Can.Reg.
9 de febrer de 1060 Fiagnano, Romagna, Sacre Imperi Romanogermànic 64 / 70 Italià. Canonge Regular of S. Maria di San Reno. Aprovà el nou orde militar dels Cavallers Templers el 1128.
164 14 de febrer de 1130
24 de setembre de 1143
(13 anys, 222 dies)
(4970)
  Innocenci II
Papa INNOCENTIVS Secundus
Gregorio Papareschi
Can.Reg.
c. 1082 Roma, Estats Pontificis 48 / 61 Italià. Canonge Regular del Laterà; convocà el Segon Concili del Laterà, 1139.

14 de febrer de 1130
25 de gener de 1138
(7 anys, 345 dies)
(2902)
  Anaclet II
Antipapa ANACLETUS Secundus
Pietro Pierleoni
O.S.B.
1090 Roma, Estats Pontificis 40 / 48 Italià. En oposició a Papa Innocenci II

23 de març de 1138 –
25 de març de 1138
(0 anys, 2 dies)
(2)
  Víctor IV
Antipapa VICTOR Quartus
Gregorio Conti Roma, Estats Pontificis Italià. En oposició a Papa Innocenci II
165 26 de setembre de 1143
8 de març de 1144
(0 anys, 164 dies)
(164)
  Celestí II
Papa COELESTINVS Secundus
Guido Guelfuccio de Castello c. 1085 Città di Castello, Estats Pontificis 58 / 59   Italià.
166 12 de març de 1144
15 de febrer de 1145
(0 anys, 340 dies)
(340)
  Luci II
Papa LUCIVS Secundus
Gherardo Caccianemici dall'Orso
Can.Reg.
c. 1079 Bolonya, Sacre Imperi Romanogermànic 65 / 66   Italià. Canonge Regular de S. Frediano di Lucca.
167 15 de febrer de 1145
8 de juliol de 1153
(8 anys, 143 dies)
(3065)
  Bt. Eugeni III
Papa EVGENIVS Tertius
Pietro dei Paganelli di Montemagno
O.Cist.[11]
c. 1080 Montemagno, República de Pisa 44 / 52 Italià. Membre de l'orde del Cister. Anuncià la Segona Croada.
168 12 de juliol de 1153
3 de desembre de 1154
(1 any, 144 dies)
(509)
  Anastasi IV
Papa ANASTASIVS Quartus
Corrado Demitri della Suburra c. 1073 Roma, Estats Pontificis 80 / 81 Italià.
169 4 de desembre de 1154
1 de setembre de 1159
(4 anys, 271 dies)
(1732)
  Adrià IV
Papa HADRIANVS Quartus
Nicholas Breakspear
Can.Reg.
c. 1100 Abbots Langley, Hertfordshire, Regne d'Anglaterra 54 / 59 L'únic papa anglès (anglo-saxó); garantí Irlanda a Enric II, rei d'Anglaterra. Canonge regular del monestir de St. Rufus
170 7 de setembre de 1159
30 d'agost de 1181
(21 anys, 357 dies)
(8028)
  Alexandre III
Papa ALEXANDER Tertius
Rolando Bandinelli c. 1100 Siena, República de Siena 59 / 81 Italià. Convocà el Tercer Concili del Laterà, 1179.

7 de setembre de 1159
20 d'abril de 1164
(4 anys, 226 dies)
(1687)
  Víctor IV
Antipapa VICTOR Quartus
Ottaviano dei Crescenzi Ottaviani di Monticelli 1095 Roma, Estats Pontificis 64 / 69 Italià. En oposició a Papa Alexandre III.

28 d'abril de 1164 –
22 de setembre de 1168
(4 anys, 147 dies)
(1608)
  Pasqual III
Antipapa PASCALIS Tertius
Guido di Crema 1110 Roma, Estats Pontificis 54 / 58 Italià. En oposició a Papa Alexandre III.

30 de setembre de 1168 –
29 d'agost de 1178
(9 anys, 333 dies)
(3620)
  Calixt III
Antipapa CALLIXTVS Tertius
Giovanni di Struma
O.S.B.
1090 Roma, Estats Pontificis 78 / 88 Italià. En oposició a Papa Alexandre III.

29 de setembre de 1179 –
de gener de 1180
(0 anys, 124 dies)
(124)
  Innocenci III
Antipapa INNOCENTIVS Tertius
Lando di Sezze (o Lanzo) 1120 Sezze, Estats Pontificis 59 / 60 (†63) Italià. En oposició a Papa Alexandre III.
171 1 de setembre de 1181
25 de novembre de 1185
(4 anys, 85 dies)
(1546)
  Luci III
Papa LUCIVS Tertius
Ubaldo Allucignoli c. 1097 Lucca, Marca de Toscana, Sacre Imperi Romanogermànic 84 / 88 Italià.
172 25 de novembre de 1185
20 d'octubre de 1187
(1 any, 329 dies)
(694)
  Urbà III
Papa VRBANVS Tertius
Uberto Crivelli c. 1120 Cuggiono, Sacre Imperi Romanogermànic 67 / 67 Italià.
173 21 d'octubre de 1187
17 de desembre de 1187
(0 anys, 57 dies)
(57)
  Gregori VIII
Papa GREGORIVS Octavus
Alberto de Morra
Can.Reg.
c. 1100 Benevento, Estats Pontificis 87 / 87 Italià. Canonge Regular Premostratenc. Proposà la Tercera Croada.
174 19 de desembre de 1187
20 de març de 1191[12]
(3 anys, 91 dies)
(1187)
  Climent III
Papa CLEMENS Tertius
Paolo Scolari c. 1130 Roma, Estats Pontificis 57 / 61 Italià.
175 30 de març de 1191
8 de gener de 1198
(6 anys, 284 dies)
(2476)
  Celestí III
Papa COELESTINVS Tertius
Giacinto Bobone Orsini c. 1106 Roma, Estats Pontificis 85 / 92   Motto: Perfice gressus meos in semitis tuis ("Seguint les teves passes ")
Italià. Confirmà els estatus dels cavallers teutònics com a orde militar
176 8 de gener de 1198
16 de juliol de 1216
(18 anys, 190 dies)
(6764)
  Innocenci III
Papa INNOCENTIVS Tertius
Lotario dei Conti di Segni 1161 Gavignano, Estats Pontificis 37 / 55   Italià. Convocà el Quart Concili del Laterà (1215). Inicià la Quarta Croada, però després es distancià d'ella i amenaçà els participants amb l'excomunió quan esdevingué clar que el lideratge havia abandonat l'objectiu de conquesta de Terra Santa i en canvi volia saquejar citats cristianes.[13] Avalà l'orde de Frares Menors.

Segle XIII modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar
el papat
Escut Notes
177 18 de juliol de 1216
18 de març de 1227
(10 anys, 243 dies)
(3895)
  Honori III
Papa HONORIVS
Tertius
Cencio Savelli c. 1148–50 Roma, Estats Pontificis 66–68 / 77–79   Italià. Inicià la Cinquena Croada. Aprovà diversos ordes religiosos.
178 19 de març de 1227
22 d'agost de 1241
(14 anys, 156 dies)
(5270)
  Gregori IX
Papa GREGORIVS Nonus
Ugolino dei Conti di Segni, O.F.S c. 1145–70 Anagni, Estats Pontificis 57–82 / 71–96   Italià. Canonitzà Elisabet d'Hongria (1235). Inicià la Inquisicó a França i donà suport a les Croades Bàltiques.
179 25 d'octubre de 1241
10 de novembre de 1241
(0 anys, 16 dies)
(16)
  Celestí IV
Papa COELESTINVS Quartus
Goffredo Castiglioni c. 1180–87 Milan, Itàlia, Sacre Imperi Romanogermànic 54–61 / 54–61   Italià. Morí sense ser coronat.
180 25 de juny de 1243
7 de desembre de 1254
(11 anys, 165 dies)
(4183)
  Innocenci IV
Papa INNOCENTIVS Quartus
Sinibaldo Fieschi c. 1195 Gènova, República de Gènova, Sacre Imperi Romanogermànic 48 / 60   Italià. Convocà el Primer Concili de Lió (1245). Publicà la butlla Ad extirpanda que permetia l'ús de la tortura amb els heretges (1252).
181 12 de desembre de 1254
25 de maig de 1261
(6 anys, 164 dies)
(2356)
  Alexandre IV
Papa ALEXANDER Quartus
Rinaldo dei Conti di Jenne c. 1199 Jenne, Estats Pontificis 55 / 62   Italià. Establí la Inquisició a França.
182 29 d'agost de 1261
2 d'octubre de 1264
(3 anys, 34 dies)
(1130)
  Urbà IV
Papa VRBANVS Quartus
Jacques Pantaléon c. 1195 Troyes, Comtat de Champagne, França 66 / 69   Francès. Instituí la festa del Corpus Christi (1264).
183 5 de febrer de 1265
29 de novembre de 1268
(3 anys, 298 dies)
(1393)
  Climent IV
Papa CLEMENS
Quartus
Gui Faucoi 23 de novembre de 1190 Saint-Gilles, Languedoc, França 62 / 66   Francès.
29 de novembre de 1268 –
1 de setembre de 1271
(2 anys, 276 dies)
(1006)
  Interregnum El conclave va durar gairebé tres anys sense que hi hagués un papa electe. Vas ser degut a que els cardenals arribaren a un punt mort sense elegir cap papa.
184 1 de setembre de 1271
10 de gener de 1276
(4 anys, 131 dies)
(1592)
  Bt. Gregori X
Papa GREGORIVS Decimus
Tebaldo Visconti, O.F.S c. 1210 Piacenza, Itàlia, Sacre Imperi Romanogermànic 51 / 66   Italià. Convocà el Segon Concili de Lió (1274). Responsable de les normes de tots els conclaves papals fins al segle xx.
185 21 de gener de 1276
22 de juny de 1276
(0 anys, 153 dies)
(153)
  Bt. Innocenci V
Papa INNOCENTIVS Quintus
Pierre de Tarentaise, O.P. c. 1224/5 Comtat de Savoia, Sacre Imperi Romanogermànic 52 / 52   Francès. Membre de l'orde de Predicadors.
186J 11 de juliol de 1276
18 d'agost de 1276
(0 anys, 38 dies)
(38)
  Adrià V
Papa HADRIANVS Quintus
Ottobuono Fieschi c. 1216 Gènova, República de Gènova, Sacre Imperi Romanogermànic 60 / 60   Italià. Anulà la butlla de Gregori X sobre les regulacions dels conclaves.
187 8 de setembre de 1276
20 de maig de 1277
(0 anys, 254 dies)
(254)
  Joan XXI
Papa IOANNES Vicesimus Primus
Pedro Julião (a.k.a. Petrus Hispanus and Pedro Hispano) c. 1215 Lisboa, Portugal 60 / 70   Portuguès. A causa d'una confusió en la numeració de papes anomenats Joan al segle xiii, no hi ha un Joan XX. Mai no ha existit, perquè el vintè papa d'aquest nom, decidí anomenar-se Joan XXI. Va voler corregir el que en el seu temps es creía que havia un error en el compte dels seus predecessors Joan XV a XIX.
188 25 de novembre de 1277
22 d'agost de 1280
(2 anys, 271 dies)
(1001)
  Nicolau III
Papa NICOLAVS
Tertius
Giovanni Gaetano Orsini c. 1216 Roma, Estats Pontificis 61 / 64   Italià. Planejà les Vespres Sicilianes.
189 22 de febrer de 1281
28 de març de 1285
(4 anys, 34 dies)
(1495)
  Martí IV
Papa MARTINVS Quartus
Simon de Brion c. 1210 Meinpicien, Touraine, França 71 / 75   Francès.
190 2 d'abril de 1285
3 d'abril de 1287
(2 anys, 1 dia)
(731)
  Honori IV
Papa HONORIVS Quartus
Giacomo Savelli c. 1210 Roma, Estats Pontificis 75 / 77   Italià.
191 22 de febrer de 1288
4 d'abril de 1292
(4 anys, 42 dies)
(1503)
  Nicolau IV
Papa NICOLAVS Quartus
Girolamo Masci, O.F.M. 30 de setembre de 1227 Lisciano, Estats Pontificis 60 / 64   Italià. Membre de l'orde dels Franciscans.
4 d'abril de 1292 –
5 de juliol de 1294
(2 anys, 92 dies)
(822)
  Interregnum El conclave va durar dos anys sense que hi hagués un papa electe. Vas ser degut a que els cardenals arribaren a un punt mort sense elegir cap papa.
192 5 de juliol de 1294
13 de desembre de 1294
(0 anys, 161 dies)
(161)
  St Celestí V
Papa COELESTINVS Quintus
Pietro Angelerio, O.S.B. c. 1207–09 Sant'Angelo Limosano, Regne de Sicília 85–87 / 85–87 (†87–89)   Italià. Un dels pocs papes que han abdicat voluntàriament. Membre de l'orde de Sant Benet. Fundà els celestins. Dimití del càrrec i es rumoreja que va ser assassinat a la presó per Bonifaci VIII.
193 24 de desembre de 1294
11 d'octubre de 1303
(8 anys, 291 dies)
(3212)
  Bonifaci VIII
Papa BONIFATIVS Octavus
Benedetto Caetani c. 1230–36 Anagni, Estats Pontificis 59–64 / 68–73   Italià. Formalitzà el Jubileu del 1300. Publicà Unam Sanctam (1302) que proclamava la supremacia papal, portant-la fins al seu extem historic.

Segle XIV modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar
el papat
Escut Notes
194 22 d'octubre de 1303
7 de juliol de 1304
(0 anys, 259 dies)
(259)
  Bt. Benet XI
Papa BENEDICTVS Undecimus
Niccolò Boccasini, O.P. c. 1240 Treviso, Estats Pontificis 63 / 64   Lema: Illustra faciem Tuam super servum Tuum ("Que la Teva Faç brilli sobre el teu servent ")

Italià. Membre de l'orde de Predicadors. Revertí la Unam Sanctam de Boniface VIII.

195 5 de juny de 1305
20 d'abril de 1314
(8 anys, 319 dies)
(3241)
  Climent V
Papa CLEMENS Quintus
Raymond Bertrand de Gouth/ de Goth/de Got c. 1264 Villandraut, Gasconya, França 41 / 50   Francès. Papa d'Avinyó. Va convocar el Concili de Viena (1311–1312). Inicià la persecució dels cavallers templers mitjançant la butlla Pastoralis Praeeminentiae sota la pressió del rei Felip IV de França.
20 d'abril de 1314 –
7 d'agost de 1316
(2 anys, 79 dies)
(810)
  Interregnum El conclave va durar dos anys sense que hi hagués un papa electe. Vas ser degut a que els cardenals arribaren a un punt mort sense elegir cap papa.
196 7 d'agost de 1316
4 de desembre de 1334
(18 anys, 119 dies)
(6693)
  Joan XXII
Papa IOANNES Vicesimus Secundus
Jacques d'Euse; Jacques Duèse c. 1244–49 Cahors, Quercy, França 67–72 / 85–90   Francès. Papa d'Avinyó. Controvertit per les seves visions sobre la Visió beatífica.

12 de maig de 1328–
25 de juliol de 1330
(2 anys, 74 dies)
(804)
  Nicolau V
Antipapa NICOLAVS Quintus
Pietro Rainalducci,
O.F.M.
1260 Corvaro, Estats Pontificis 68 / 70 (†73) Italià. En oposició a Joan XXII.
197 20 de desembre de 1334
25 d'abril de 1342
(7 anys, 126 dies)
(2683)
  Benet XII
Papa BENEDICTVS Duodecimus
Jacques Fournier, O.Cist. c. 1280–85 Saverdun, Comtat de Foix, França 49–54 / 57–62   Francès. Papa d'Avinyó. Membre de l'orde del Cister. Conegut per publicar la constitució apostòlica Benedictus Deus (1336).
198 7 de maig de 1342
6 de desembre de 1352
(10 anys, 213 dies)
(3866)
  Climent VI
Papa CLEMENS Sextus
Pierre Roger, O.S.B. c. 1291 Maumont, Limousin, França 51 / 61   Francès. Papa d'Avinyó. Regnà durant la Pesta Negra i va absoldre dels seus pecats aquells que n'havien mort.
199 18 de desembre de 1352
12 de setembre de 1362
(9 anys, 268 dies)
(3555)
  Innocenci VI
Papa INNOCENTIVS Sextus
Étienne Aubert c. 1282 Les Monts, Limousin, França 70 / 80   Francès. Papa d'Avinyó. Amb els seus esforços es va dur a terme el tractat de Brétigny (1360).
200 28 de setembre de 1362
19 de desembre de 1370
(8 anys, 82 dies)
(3004)
  Bl. Urbà V
Papa VRBANVS Quintus
Guillaume (de) Grimoard, O.S.B. c. 1309–10 Grizac, Languedoc, França 52–53 / 60–61   Francès. Papa d'Avinyó. Membre de orde de Sant Benet. Realitzà reformes en el camp de l'educació i envià moviments missioners per Europa i Àsia. Durant el seu pontificat tingueren lloc les creuades d'Alexandria i dels Savoiana.
201 30 de desembre de 1370
27 de març de 1378
(7 anys, 87 dies)8
(2644)
  Gregori XI
Papa GREGORIVS Undecimus
Pierre Roger de Beaufort c. 1329 Maumont, Limousin, França 41 / 49   Francès. Papa d'Avinyó; tornà a Roma. Va ser el darrer papa francès.
202 8 d'abril de 1378
15 d'octubre de 1389
(11 anys, 190 dies)
(4208)
  Urbà VI
Papa VRBANVS Sextus
Bartolomeo Prignano c. 1318 Nàpols, Regne de Nàpols 60 / 71   Italià. Cisma d'Occident. Darrer pontifex en ser elegit fora del Col·legi de Cardenals.
20 de setembre de 1378 –
16 de setembre de 1394
(15 anys, 353 dies)
(5832 days)
  Climent VII
Antipapa CLEMENS Septinus
Robert of Geneva 1342 Chateau d'Annecy, Comtat de Savoia, H.R.E. 36 / 52   Francès. En oposició als papes Urbà VI 1378–89) i Bonifaci IX (1389–1404).
28 de setembre de 1394 –
23 de maig de 1423
(28 anys, 237 dies)
(10463 days)
  Benet XIII
Antipapa BENEDICTUS Quartus Decimus
Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor 1328 o 1342[14] Illueca, Aragó 66 o 52/ 94 o 80   Aragonès. En oposició als papes Bonifaci IX (1389–1404), Innocenci VII (1404–06), Gregori XII (1406–15) i Martí V (1417–31). I dels antipapes pisans Alexandre V (1409–10) i Joan XXIII (1410–15)
203 2 de novembre de 1389
1 Oct 1404
(14 anys, 334 dies)
(5446)
  Bonifaci IX
Papa BONIFATIUS Nonus
Pietro Tomacelli Cybo c. 1348/50 Nàpols, Regne de Nàpols 33 (35) / 48 (50)   Italià. Cisma d'Occident.

Segle XV modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar
el papat
Escut Notes
204 17 d'octubre de 1404
6 Nov 1406
(2 anys, 20 dies)
(750)
  Innocenci VII
Papa INNOCENTIUS Septimus
Cosimo Gentile Migliorati 1336/39 Sulmona, Regne de Nàpols 65 (68) / 67 (71)[B]   Italià. Cisma d'Occident.
205 30 de novembre de 1406
4 de juliol de 1415
(8 anys, 216 dies)
(3138)
  Gregori XII
Papa Gregorius Duodecimus
Angelo Correr 14 May 1324 Venècia, República de Venècia 82 / 91 (†91)   Italià. Cisma d'Occident. Darrer papa en abdicar durant el segon mil·lenni. Morí el 18 d'octubre de 1417.
30 de juny de 1409
3 de maig de 1410
(0 anys, 307 dies)
(307)
  Alexandre V
Antipapa Alexander Quintus
Pétros Philárgos,
O.F.M.
1339 Candia Lomellina, Llombardia, Ducat de Milà 70 / 71   Grec. Cisma d'Occident; En oposició a al Papa Gregori XII. Va ser considerat un papa legítim fins al 1963 i va ser comptat com a tal fins llavors

25 de maig de 1410
30 de maig de 1415
(5 anys, 5 dies)
(1831)
  Joan XXIII
Antipapa Ioannes Vicesimus Tertius
Baldassarre Cossa 1365 Procida, Nàpols 45 / 50 (†54)   Italià. Cisma d'Occident; En oposició al Papa Gregori XII. Abdicà, sent posteriorment el degà del Col·legi de Cardenals el 1417. Va ser considerat un papa legítim fins al 1963. Convocà el Concili de Constança
4 de juliol de 1415 –
11 de novembre de 1417
(2 anys, 136 dies)
(867days)
  Interregnum Un període de dos anys sense que hi hagués un papa vàlidament elegit. El Concili de Constança exerci el poder papal col·lectivament fins que tots els Papes moriren.
206 11 de novembre de 1417
20 Feb 1431
(13 anys, 101 dies)
(4849)
  Martí V
Papa MARTINUS Quintus
Oddone Colonna, O.F.S Jan/Feb 1369 Genazzano, Estats Pontificis 48 / 62   Italià. Convocà el Concili de Basilea (1431). Inicià les Guerres Hussites.

12 de novembre de 1425 –
26 de juliol de 1429
(6 anys, 49 dies)
(2241)
  Climent VIII
Antipapa Clemens Octavus
Gil Sánchez Muñoz y Carbón 1369 Terol, Aragó 54 / 60 (†77) Italià. Cisma d'Occident; En oposició a Martí V
5 de novembre de 1439
7 d'abril de 1449
(9 anys, 153 dies)
(3441)
  Fèlix V
Antipapa Felix Quintus
Amadeu VIII de Savoia 4 de setembre de 1383 Chambéry, França 56 / 65 (†67)   Francès. En oposició a Martí V i Eugeni IV'
207 3 de març de 1431
23 Feb 1447
(15 anys, 357 dies)
(5836)
  Eugeni IV
Papa EUGENIUS Quartus
Gabriele Condulmer, O.S.A. 1383 Venècia, República de Venècia 47 / 63[B]   Italià. Membre de l'orde augustinià. Nebot de Gregori XII. Corona Segimon com a emperador a Roma el 1433. Traslladà el Concili Basilea a Ferrata, i després a Florència, a causa de la pesta bubònica.
208 6 de març de 1447
24 de març de 1455
(8 anys, 18 dies)
(2940)
  Nicolau V
Papa NICOLAUS Quintus
Tommaso Parentucelli, O.P. 13 de novembre de 1397 Sarzana, República de Gènova 49 / 57   Italià. Membre de l'orde de Predicadors. Celebrà el Jubileu de 1450. Coronà Frederic III emperador a Roma (1452). Publicà la butlla Dum Diversas permetent els portuguesos el dret de conquerir i subjugar sarraïns i pagans (1542). Creà una biblioteca al Vaticà que esdevindria la Bibliotheca Apostolica Vaticana
209 8 d'abril de 1455
6 Aug 1458
(3 anys, 120 dies)
(1216)
  Calixt III
Papa CALLISTUS Tertius
Alfons de Borja 31 de desembre de 1378 Xàtiva, Regne de València 76 / 79   Primer papa valencià. Ordenà que la Festa de la Transfiguració se celebrés el 6 d'agost. Ordenà una investigació sobre el procés de Joana d'Arc, en la qual seria rehabilitada.
210 19 d'agost de 1458
15 Aug 1464
(5 anys, 362 dies)
(2188)
  Pius II
Papa PIUS Secundus
Enea Silvio Piccolomini 18 d'octubre de 1405 Corsignano, República de Siena 52 / 58   Italià. Mostrà un gran interès en la planificació urbanística. Fundà Pienza, prop de Siena, com a ciutat ideal el 1462. Conegut per la seva tasca als Commentaries.
211 30 d'agost de 1464
26 de juliol de 1471
(6 anys, 330 dies)
(2521)
  Pau II
Papa PAULUS Secundus
Pietro Barbo 23 de febrer de 1417 Venècia, República de Venècia 47 / 54   Italià. Nebot d'Eugeni IV. Construí el Palazzo San Marco (avui Palazzo Venezia). Aprovà la introducció de la impremta als Estats Pontificis.
212 9 d'agost de 1471
12 Aug 1484
(13 anys, 3 dies)
(4752)
  Sixt IV
Papa XYSTUS Quartus
Francesco della Rovere, O.F.M. 21 de juliol de 1414 Celle Ligure, República de Gènova 57 / 70   Italià. Membre de l'orde Franciscà. Ordenà la construcció de la Capella Sixtina. Autoritzà una Inquisició dirigida als jueus conversos a Espanya a petició de la Reina Isabel i del Rei Ferran.
213 29 d'agost de 1484
25 de juliol de 1492
(7 anys, 331 dies)
(2887)
  Innocenci VIII
Papa INNOCENTIUS Octavus
Giovanni Battista Cybo 1432 Gènova, República de Gènova 51 / 59[B]   Italià. Nomenà Tomás de Torquemada. Impulsà els judicis contra la bruixeria per mitjà de la butlla Summis desiderantes affectibus (1484).
214 11 d'agost de 1492
18 Aug 1503
(11 anys, 7 dies)
(4023)
  Alexandre VI
Papa ALEXANDER Sextus
Roderic Llançol i de Borja 1 de gener de 1431 Xàtiva, Regne de València 61 / 72   Valencià. Nebot de Calixt III; pare de Cèsar i Lucrezia. Dividí el món extraeuropeu entre Castella i Portugal mitjançant la butlla Inter caetera (1493). No existeix un Alexandre V canònic a causa de l'antipapa.

Segle XVI modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar
el papat
Escut Notes
215 22 de setembre de 1503
18 Oct 1503
(0 anys, 26 dies)
(26)
  Pius III
Papa PIUS Tertius
Francesco Todeschini Piccolomini 29 de maig de 1439 Siena, República de Siena 64 / 64   Italià. Nebot de Pius II. Fundà la Biblioteca Piccolomini a la catedral de Siena.
216 31 d'octubre de 1503
21 Feb 1513
(9 anys, 113 dies)
(3401)
  Juli II
Papa IULIUS Secundus
Giuliano della Rovere, O.F.M. 5 de desembre de 1443 Albisola, República de Gènova 59 / 69   Italià. Nebot de Sixt IV. Convocà el Cinquè Concili del Laterà (1512). Prengué el control de tots els Estats Pontificis per primera vegada. Ordenà a Michelangelo que pintés la volta de la Capella Sixtina. Comissionà la reconstrucció de la basílica de Sant Pere.
217 9 de març de 1513
1 Dec 1521
(8 anys, 267 dies)
(3189)
  Lleó X
Papa LEO Decimus
Giovanni di Lorenzo de' Medici 11 de desembre de 1475 Florència, República de Florència 37 / 45   Italià. Fill de Llorenç el Magnífic. Clausurà el Cinquè Concili del Laterà. Recordat per atorgar indulgències a aquells que donaven per reconstruir la basílica de Sant Pere; excomunicà a Martí Luter (1521). Estengué la Inquisició espanyola a Portugal.
218 9 de gener de 1522
14 Sep 1523
(1 any, 248 dies)
(613)
  Adrià VI
Papa HADRIANUS Sextus
Adriaan Floriszoon Boeyens 2 de març de 1459 Utrecht, Bisbat d'Utrecht, Sacre Imperi Romanogermànic (avui els Països Baixos) 62 / 64   Lema: Patere et sustine ("Respecte i espera ")[15]

L'únic papa neerlandès; darrer no italià en ser elegit papa fins a Joan Pau II el 1978. Tutor de l'emperador Carles V. Va mantenir el seu nom baptismal com a nom reial.

219 26 de novembre de 1523
25 Sep 1534
(10 anys, 303 dies)
(3956)
  Climent VII
Papa CLEMENS Septimus
Giulio di Giuliano de' Medici 26 de maig de 1478 Florència, República de Florència 45 / 56   Lema: Candor illæsus ("Unharmed candor")[16]

Italià; cosí de Lleó X. Roma va ser saquejada per tropes imperials (1527). Prohibí el divorci d'Enric VIII; coronà a Carles V com a emperador a Bolonya (1530). La seva neboda va ser casada amb el futur Enric II de França. Encarregà a Michelangelo la pintura del Judici Final a la Capella Sixtina.

220 13 d'octubre de 1534
10 Nov 1549
(15 anys, 28 dies)
(5507)
  Pau III
Papa PAULUS Tertius
Alessandro Farnese 29 de febrer de 1468 Canino, Laci, Estats Pontificis 66 / 81   Italià. Inaugurà el Concili de Trento (1545). El seu fill il·legítim esdevingué el primer duc de Parma. Decretà la segona i darrera excomunió d'Enric VIII. Nomenà a Michelangelo per a que supervisés la construcció de la basílica de Sant Pere (1545).
221 7 de febrer de 1550
29 de març de 1555
(5 anys, 50 dies)
(1876)
  Juli III
Papa IULIUS Tertius
Giovanni Maria Ciocchi del Monte 10 de setembre de 1487 Roma, Laci, Estats Pontificis 62 / 67   Italià. Establí el Collegium Germanicum. Tornà a convocar el Concili de Trento. L'Escandal Innocenzo.
222 9 d'abril de 1555
1 de maig de 1555
(0 anys, 22 dies)
(22)
  Marcel II
Papa MARCELLUS Secundus
Marcello Cervini degli Spannochi 6 de maig de 1501 Montefano, Marques, Estats Pontificis 53 / 53   Italià. Darrer papa en fer servir el seu nom de naixement com a nom reial. Instituí economies al Vaticà. La Missa Papae Marcelli va ser composta en honor seu.
223 23 de maig de 1555
18 Aug 1559
(4 anys, 87 dies)
(1548)
  Pau IV
Papa PAULUS Quartus
Giovanni Pietro Carafa, C.R. 28 June 1476 Capriglia Irpina, Campània, Regne de Nàpols 78 / 83   Lema: Dominus mihi adjutor ("El Senyor és el meu ajut ")[17]

Italià. Membre dels Teatins. Establí el Ghetto de Roma a Cum Nimis Absurdum (1555) i establí l'Índex de llibres prohibits. Ordenà a Miquel Àngel que repintés els nus del Judici Final més modestament..

224 26 de desembre de 1559
9 Dec 1565
(5 anys, 348 dies)
(2175)
  Pius IV
Papa PIUS Quartus
Giovanni Angelo Medici 31 de març de 1499 Milà, Ducat de Milà 60 / 66   Italià. Reobrí i clausurà el Concili de Trento. Ordenà construccions públiques per millorar l'abastiment d'aigua a Roma. instituí el Credo tridentí.
225 7 de gener de 1566
1 de maig de 1572
(6 anys, 115 dies)
(2306)
  St Pius V
Papa Pius Quintus
Antonio Ghislieri, O.P. 17 de gener de 1504 Bosco, Piemont, Ducat de Milà 61 / 68   Lema: Utinam dirigantur viæ meæ ad custodiendas ("It binds us to keep")[18]

Italià. Membre de l'orde Dominic. Ecomunicà Elisabet I (1570). Batalla de Lepant (1571); instituí la festivitat de Nostra Senyora de la Victòria. Publicà el missal romà de 1570.

226 13 de maig de 1572
10 April 1585
(12 anys, 332 dies)
(4715)
  Gregori XIII
Papa GREGORIUS Tertius Decimus
Ugo Boncompagni 7 de gener de 1502 Bolonya, Emília-Romanya, Estats Pontificis 70 / 83   Lema: Aperuit et clausit ("Obert I tancat")[19]

Italià. Reformà el calendari (1582); construí la Capella Gregoriana del Vaticà. Va ser el primer papa en nomenar la Immaculada Concepció en Patrona de les Filipines mitjançant la butlla Ilius Fulti Præsido (1579). Enfortí els lligams diplomàtics amb els països asiàtics.

227 24 April 1585
27 Aug 1590
(5 anys, 125 dies)
(1951)
  Sixt V
Papa XYSTUS Quintus
Felice Peretti di Montalto, O.F.M. Conv. 13 de desembre de 1521 Grottammare, Marques, Estats Pontificis 63 / 68   Italià. Membre de l'orde franciscà conventual. Conegut per completar obres de les principals basíliques de Roma. limità el Col·legi de Cardenals a 70, doblant el nombre de congregacions curials.
228 15 de setembre de 1590
27 Sep 1590
(0 anys, 12 dies)
(12)
  Urbà VII
Papa URBANUS Septimus
Giovanni Battista Castagna 4 d'agost de 1521 Roma, Laci, Estats Pontificis 69 / 69   Italià; amb suport dels espanyols. És el regnat papal més breu, en morir abans de ser coronat. Establí la primera prohibició mundial coneguda de fumar, prohibint fer-ho dins i al voltant de les esglésies.
229 5 de desembre de 1590
16 Oct 1591
(0 anys, 315 dies)
(315)
  Gregori XIV
Papa GREGORIUS Quartus Decimus
Niccolò Sfondrati 11 de febrer de 1535 Somma Lombardo, Llombardia, Ducat de Milà 55 / 56   Italià. Modificà la constitució Effraenatam de Sixt V de manera que la pena per avortament no s'apliqués fins que el fetus fos animat (1591). Va fer que el joc a les eleccions papals fos castigat amb l'excomunió.
230 29 d'octubre de 1591
30 Dec 1591
(0 anys, 62 dies)
(62)
  Innocenci IX
Papa INNOCENTIUS Nonus
Giovanni Antonio Facchinetti 20 de juliol de 1519 Bolonya, Emília-Romanya, Estats Pontificis 72 / 72   Italià. Donà suport a la causa de Felip II de Castella i la Lliga Catòlica contra Enric IV a les Guerres de religió a França. Prohibí l'expropiació de les propietats de l'Església.
231 30 de gener de 1592
3 de març de 1605
(13 anys, 32 dies)
(4781)
  Climent VIII
Papa CLEMENS Octavus
Ippolito Aldobrandini 24 de febrer de 1536 Fano, Marques, Estats Pontificis 55 / 69   Italià. Inicià una aliança de les potencies cristianes europees per participar en la Guerra contra l'Imperi Otomà coneguda com la Guerra Llarga (1595). Reuní la Congregatio de Auxiliis dirigida a les disputes doctrinals entre els dominics i els jesuïtes sobre el lliure albidri i la gràcia divina.[20]

Segle xvii modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar
el papat
Escut Notes
232 1 d'abril de 1605
27 d'abril de 1605
(0 anys, 26 dies)
(26)
  Lleó XI
Papa LEO Undecimus
Alessandro Ottaviano de' Medici 2 de juny de 1535 Florència, Ducat de Florència 69 / 69   Italià. Nebot de Lleó X. Anomenat "Papa Lampo" (Papa il·luminat) a causa del seu breu pontificat.
233 16 de maig de 1605
28 Jan 1621
(15 anys, 257 dies)
(5736)
  Pau V
Papa PAULUS Quintus
Camillo Borghese 17 de setembre de 1550 Roma, Laci, Estats Pontificis 52 / 68   Lema: Absit nisi in te gloriari ("Puc estar absent, llevat de per glorificar-te ")[21]

Italià. Conegut per diversos projectes de construcció, incloent-hi la façana de la basílica de Sant Pere. Creà el Banc de l'Esperit Sant (1605); restaurà el Aqua Traiana.

234 9 de febrer de 1621
8 de juliol de 1623
(2 anys, 149 dies)
(879)
  Gregori XV
Papa GREGORIUS Quintus Decimus
Alessandro Ludovisi 9 de gener de 1554 Bolònia, Emilia-Romagna, Estats Pontificis 67 / 69   Italià. Establí la Congregació per a la Propagació de la Fe (1622). Publicà la butlla Aeterni Patris (1621) on imposà que els conclaves havien de ser per votació secreta. Publicà la constitució Omnipotentis Dei contra mags i bruixes (1623).
235 6 d'agost de 1623
29 de juliol de 1644
(20 anys, 358 dies)
(7663)
  Urbà VIII
Papa URBANUS Octavus
Maffeo Barberini 5 d'abril de 1568 Florència, Gran Ducat de Toscana 55 / 76   Italià. Judici contra Galileo Galilei. Va ser el darrer papa en expandir els territoris pontificis per la força de les armes. El 1624 publicà una butlla on castigava amb l'excomunió l'ús del tabac als llocs sants.
236 15 de setembre de 1644
7 Jan 1655
(10 anys, 114 dies)
(3766)
  Innocenci X
Papa INNOCENTIUS Decimus
Giovanni Battista Pamphilj 6 de maig de 1574 Roma, Laci, Estats Pontificis 70 / 80   Lema: Alleviatæ sunt aquæ super terram ("Aigua sobre la terra ")[22]

Italià. Rebesnet d'Alexandre VI. Erigí la Fontana dei Quattro Fiumi a la Piazza Navona. Promulgà la constitució apostòlican Cum occasione (1653) en la qual condemnà com heretgia cinc doctrines del jansenisme

237 7 d'abril de 1655
22 de maig de 1667
(12 anys, 45 dies)
(4428)
  Alexandre VII
Papa ALEXANDER Septimus
Fabio Chigi 13 de febrer de 1599 Siena, Gran Ducat de Toscana 56 / 68   Italià. Renebot de Pau V. Ordenà la Plaça de Sant Pere. Publicà la constitució Sollicitudo Omnium Ecclesiarum que establí la doctrina de la Immaculada Concepció, pràcticament idèntica a la de Pius IX segles després.
238 20 June 1667
9 Dec 1669
(2 anys, 172 dies)
(903)
  Climent IX
Papa CLEMENS Nonus
Giulio Rospigliosi 28 de gener de 1600 Pistoia, Gran Ducat de Toscana 67 / 69   Lema: Aliis non sibi Clemens ("Clement vers els altres, no cap a si mateix ")[23]

Italià. Mitjancer a la pau d'Aachen (1668).

239 29 d'abril de 1670
22 de juliol de 1676
(6 anys, 84 dies)
(2276)
  Climent X
Papa CLEMENS Decimus
Emilio Bonaventura Altieri 13 de juliol de 1590, Roma, Laci, Estats Pontificis 79 / 86   Lema: Bonum auget malum minuit ("Augmenta el bé i disminueix el mal")[24]

Italià. Canonitzà el primer sant originari de les Amèriques: Santa Rosa de Lima (1671). Feu decorar el pont de Sant' Angelo amb 10 estàtues d'àngels i les dues fonts que adornen la plaça de Sant Pere. Establí normes sobre la retirada de relíquies de sants dels cementiris.

240 21 de setembre de 1676
12 Aug 1689
(12 anys, 325 dies)
(4708)
  Bl. Innocenci XI
Papa INNOCENTIUS Undecimus
Benedetto Odescalchi 16 de maig de 1611 Como, Llombardia, Ducat de Milà 65 / 78   Lema: Avarus non Implebitur ("L'avar no serà satisfet ")[25]

Italià. Condemnà la doctrina de la reserva mental (1679) i inicià la Santa Lliga. Instituí com a festa universal el Sant Nom de Maria (1684). Admirat per les seves contribucions positives a la catequesi.

241 6 d'octubre de 1689
1 Feb 1691
(1 any, 118 dies)
(483)
  Alexandre VIII
Papa ALEXANDER Octavus
Pietro Vito Ottoboni 22 d'abril de 1610 Venècia, República de Venècia 79 / 80   Italià. Condemnà l'anomenat pecat filosòfic (1690).
242 12 de juliol de 1691
27 Sep 1700
(9 anys, 77 dies)
(3364)
  Innocenci XII
Papa INNOCENTIUS Duodecimus
Antonio Pignatelli, O.F.S 13 de març de 1615 Spinazzola, Apulia, Regne de Nàpols 76 / 85   Italià. Publicà la butlla Romanum decet Pontificem per aturar el nepotisme (1692). Erigí diverses institucions educatives i de caritat.

Segle XVIII modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar el papat Escut Notes
243 23 de novembre de 1700
19 de març de 1721
(20 anys, 116 dies)
(7421)
  Climent XI
Papa CLEMENS Undecimus
Giovanni Francesco Albani 23 de juliol de 1649 Urbino, Marques, Estats Pontificis
51 / 71
  Italià. Durant el seu pontificat va tenir lloc la controvèrsia dels ritus xinesos. Patronitzà les primeres excavacions arqueològiques a les catacumbes romanes i va fer universal la festa de la Immaculada Concepció.[9]
244 8 de maig de 1721
7 de març de 1724
(2 anys, 304 dies)
(1034)
  Innocenci XIII
Papa INNOCENTIUS Tertius Decimus
Michelangelo dei Conti 13 de maig de 1655 Poli, Laci, Estats Pontificis
65 / 68
  Italià. Prohibí als jesuïtes continuar la seva missió a la Xina, ordenant que no s'admetés cap membre nou a l'orde. Publicà la butlla Apostolici Ministerii (1724) per reviure la disciplina eclesiàstica a Espanya.
245 29 de maig de 1724
21 Feb 1730
(5 anys, 268 dies)
(2094)
  S.D. Benet XIII
Papa BENEDICTUS Tertius Decimus
Pietro Francesco Orsini, O.P. 2 de febrer de 1649, Gravina in Puglia, Província de Bari, Regne de Nàpols
75 / 81
  Italià. Membre de l'orde de Predicadors; tercer i darrer membre de la família Orsini en arribar el papat. Originàriament anomenat Benet XIV degut a l'antipapa, però ho canvià a XIII. Va derogar la prohibició mundial de fumar tabac establerta per Urbà VII i Urbà VIII.
246 12 de juliol de 1730
6 Feb 1740
(9 anys, 209 dies)
(3496)
  Climent XII
Papa CLEMENS Duodecimus
Lorenzo Corsini, O.F.S 7 d'abril de 1652 Florència, Gran Ducat de Toscana
78 / 87
  Lema: Dabis discernere inter malum et bonum ("Us dignareu distingir entre el bé i el mal")[26]

Italià. Completà la nova façana de l'arxibasílica de Sant Joan del Laterà (1735). Comissionà la Fontana de Trevi a Roma (1732). Condemnà la maçoneria a In eminenti apostolatus (1738). Darrer papa en ser elegit tan ancià fins a Benet XVI el 2005.

247 17 d'agost de 1740
3 de maig de 1758
(17 anys, 259 dies)
(6468)
  Benet XIV
Papa BENEDICTUS Quartus Decimus
Prospero Lorenzo Lambertini 31 de març de 1675 Bolonya, Estats Pontificis
65 / 83
  Lema: Curabuntur omnes ("Tots seràn sanats ")[27]

Italià. Reformà l'educació dels preveres i el calendari de festes. Feu completar la Fontana de Trevi i afirmà el magisteri de Tomàs d'Aquino; fundà acadèmies d'art, religió i ciència.

248 6 de juliol de 1758
2 Feb 1769
(10 anys, 211 dies)
(3864)
  Climent XIII
Papa CLEMENS Tertius Decimus
Carlo della Torre di Rezzonico 7 de març de 1693 Venècia, República de Venècia
65 / 75
  Italià. Feu posar les famoses fulles de figuera sobre les estàtues nues del Vaticà. Defensà la Companyia de Jesús a "Apostolicum pascendi" (1765).
249 19 de maig de 1769
22 Sep 1774
(5 anys, 126 dies)
(1952)
  Climent XIV
Papa CLEMENS Quartus Decimus
Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli, O.F.M. Conv. 31 d'octubre de 1705 Sant'
Arcangelo di Romagna
, Estats Pontificis
63 / 68
  Italià. Membre dels Franciscans Conventuals. Suprimí la Companyia de Jesús mitjançant el breu "Dominus ac Redemptor" (1773).
250 15 de febrer de 1775
29 Aug 1799
(24 anys, 195 dies)
(8961)
  Pius VI
Papa PIUS Sextus
Comte Giovanni Angelo Braschi 25 de desembre de 1717 Cesena, Emilia-Romagna, Estats Pontificis
57 / 81
  Lema: Floret in domo domini ("Floreix a la casa de Déu ")[28]

Italià. Condemnà la Revolució Francesa; expulsat dels Estats Pontificis per les tropes franceses des de 1798 i fins a la seva mort. Va ser el darrer papa en patrocinar art renaixentista.

--- 29 d'agost de 1799 –
14 de març de 1800 (228 dies)
  Interregnum Sis mesos sense un papa electe vàlid. Va ser degut a problemes logístics (el papa havia mort presoner i el conclave va haver de celebrar-se a Venècia) i un carreró sense sortida entre els cardenals electors.

Segle xix modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar el papat Escut Notes
251 14 de març de 1800
20 Aug 1823
(23 anys, 159 dies)
(8559)
  S.D. Pius VII
Papa PIUS Septimus
Comte Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti, O.S.B. 14 d'agost de 1742 Cesena, Emilia-Romagna, Estats Pontificis
57 / 81
  Italià. Member de l'orde de Sant Benet. Present a la coronació de Napoleó I com a Emperador dels Francesos. Expulsat dels Estats Pontificis pels francesos entre 1809 i 1814.
252 28 de setembre de 1823
10 Feb 1829
(5 anys, 135 dies)
(1962)
  Lleó XII
Papa LEO Duodecimus
Comte Annibale Francesco Clemente Melchiore Girolamo Nicola Sermattei della Genga 22 d'agost de 1760 Genga, Marques, Estats Pontificis
63 / 68
  Italià. Situà el sistema educatiu catòlic sota el control dels jesuïtes a través de Quod divina sapientia (1824). Condemnà les societats bíbliques.
253 31 de març de 1829
30 Nov 1830
(1 any, 244 dies)
(609)
  Pius VIII
Papa PIUS Octavus
Francesco Saverio Castiglioni 20 de novembre de 1761 Cingoli, Marques, Estats Pontificis
67 / 69
  Italià. Acceptà Lluís Felip I de França com a Rei dels Francesos. Condemnà les societats secretes masòniques i les traduccions bíbliques modernistes al breu Litteris altero (1830).
254 2 de febrer de 1831
1 de juny de 1846
(15 anys, 119 dies)
(5598)
  Gregori XVI
Papa GREGORIUS Sextus Decimus
Bartolomeo Alberto Cappellari, O.S.B. Cam. 18 de setembre de 1765 Belluno, Veneto, República de Venècia
65 / 80
  Italià. Membre de l'orde Camaldulès; va ser el darrer en elegir per al papat que no era bisbe. S'oposà a les reformes democràtiques i a modernitzar els Estats Pontificis.
255 16 de juny de 1846
7 Feb 1878
(31 anys, 236 dies)
(11559)
  Bt. Pius IX
Papa PIUS Nonus
Comte Giovanni Maria Mastai-Ferretti, O.F.S. 13 de maig de 1792 Senigallia, Marques, Estats Pontificis
54 / 85
  Italià. Inaugurà el Concili Vaticà I; perdé els Estats Pontificis davant d'Itàlia. Definí el dogma de la Immaculada Concepció i definí la infal·libilitat papal. Publicà el controvertit Syllabus Errorum. El seu és el pontificat més llarg.
256 20 de febrer de 1878
20 de juliol de 1903
(25 anys, 150 dies)
(9280)
  Lleó XIII
Papa LEO Tertius Decimus
Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci, O.F.S. 2 de març de 1810 Carpineto Romano, Laci, Itàlia
67 / 93
  Italià. Publicà l'encíclica Rerum novarum; donà suport a la democràcia cristiana contra el comunisme. Té el tercer regnat més llarg després de Pius IX i Joan Pau II. Promogué el rosari i l'escapulari i aprovà dos nous escapularis marians; primer papa en abraçar plenament el concepte de Maria com a mitjancera.

Segle XX modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar el papat Escut Notes
257 4 d'agost de 1903
20 Aug 1914
(11 anys, 16 dies)
(4034)
  St Pius X
Papa PIUS Decimus
Giuseppe Melchiorre Sarto, O.F.S. 2 de juny de 1835 Riese, Treviso, Regne Llombardovènet
68 / 79
  Lema: Instaurare Omnia in Christo ("Restaurar-ho tot en Crist")

Italià. Encoratjà i expandí la rebuda de l'Eucaristia. Combatí el modernisme; publicant el jurament en contra. Advocà pel Cant gregorià i reformà el Breviari romà.

258 3 de setembre de 1914
22 Jan 1922
(7 anys, 141 dies)
(2698)
  Benet XV
Papa BENEDICTUS Quintus Decimus
Giacomo Paolo Giovanni Battista Della Chiesa, O.F.S. 21 de novembre de 1854 Pegli, Gènova, Regne de Sardenya
59 / 67
  Lema: In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum. ("En tu, Senyor, tinc la meva confiança: no em deixis estar confós mai més.")

Italià. S'afirma que intervingué per la pau durant la I Guerra Mundial. Publicà el Codi de Dret Canònic de 1917; donà suport als missioners a Maximum illud. Recordat per Benet XVI com un "profeta de la pau".

259 6 de febrer de 1922
10 Feb 1939
(17 anys, 4 dies)
(6213)
  Pius XI
Papa PIUS Undecimus
Achille Ambrogio Damiano Ratti, O.F.S. 31 de maig de 1857 Desio, Milà, Regne Llombardovènet
64 / 81
  Lema: Pax Christi in Regno Christi ("La Pau de Crist en el Regne de Crist")

Italià. Signà els Pactes del Laterà amb Itàlia (1929) establint la Ciutat del Vaticà com a estat sobirà. Inaugurà la Ràdio Vaticana (1931). Re-fundà l'Acadèmia Pontifícia de les Ciències (1936). Creà la festa de Crist Rei. S'oposà al comunisme i al nazisme.

260 2 de març de 1939
9 Oct 1958
(19 anys, 221 dies)
(7161)
  Ven. Pius XII
Papa PIUS Duodecimus
Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, O.F.S. 2 de març de 1876 Roma, Itàlia
63 / 82
  Lema: Opus Justitiae Pax ("La tasca de la justícia [serà] pau ")

Italià. Invocà la infabil·litat papal a l'encíclica Munificentissimus Deus; definí el dogma de l'Assumpció. Eliminà la majoria italiana del Col·legi de Cardenals. S'afirma que intervingué per la pau durant la Segona Guerra Mundial; hi ha controvèrsia per la seva reacció davant de l'Holocaust

261 28 d'octubre de 1958
3 de juny de 1963
(4 anys, 218 dies)
(1679)
  St Joan XXIII
Papa IOANNES Vicesimus Tertius
Angelo Giuseppe Roncalli, O.F.S. 25 de novembre de 1881 Sotto il Monte, Bergamo, Itàlia
76 / 81
  Lema: Obedientia et Pax ("Obediència i pau")

Italià. Inaugurà el Concili Vaticà II; anomenat "el bon Papa Joan". Publicà l'encíclica Pacem in terris (1963) sobre la pau i el desarmament nuclear; intervingué per la pau durant la Crisi dels míssils cubans (1962).

262 21 de juny de 1963
6 Aug 1978
(15 anys, 46 dies)
(5525)
  St Pau VI
Papa PAULUS Sextus
Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini 26 de setembre de 1897 Concesio, Brescia, Itàlia
65 / 80
  Lema: Cum Ipso in Monte ("Amb Ell a la muntanya ")

Italià. Darrer papa en ser coronat. Primer papa des de 1809 que viatjà fora d'Itàlia. Conclogué el Concili Vaticà II. Publicà l'encíclica Humanae vitae (1968) condemnant la contracepció artificial. Revisà el missal romà (1969).

263 26 d'agost de 1978
28 Sep 1978
(0 anys, 33 dies)
(33)
Ven. Joan Pau I
Papa IOANNES PAULUS Primus
Albino Luciani 17 d'octubre de 1912 Forno di Canale, Província de Belluno, Itàlia
65 / 65
  Lema: Humilitas ("Humilitat")

Italià. Abolí la coronació optant per la inauguració papal. Primer papa en fer servir l'ordinal "Primer" en el seu nom papal; el primer en fer servir els dos noms dels seus dos immediats predecessors. Darrer papa en fer servir la cadira gestatòria.

264 16 d'octubre de 1978
2 d'abril de 2005
(26 anys, 168 dies)
(9665)
St Joan Pau II
(Joan Pau el Gran)[29]
Papa IOANNES PAULUS Secundus
Karol Józef Wojtyła 20 de maig de 1920 Wadowice, Polònia
58 / 84
  Lema: Totus Tuus ("Totalment teus")

Polonès. Primer papa no italià des d'Adrià VI (1522-1523). Viatja extensivament, visitant 129 països durant el seu pontificat. Segon regnat més llarg després de Pius IX. Creà la Jornada Mundial de la Joventut (1984) i l'Acadèmia Pontifícia de Ciències Socials (1994). Canonitzà més sants que tots els seus predecessors. El més jove en començar el seu papat des de Pius IX (1846).

Segle XXI modifica

núm. Pontificat Imatge Nom Nom de bateig Lloc de naixement Edat en començar / acabar el papat Escut Notes
265 19 d'abril de 2005
28 de febrer de 2013
(7 anys, 315 dies)
(2872)
Benet XVI
Papa BENEDICTUS Decimus Sextus
Joseph Aloisius Ratzinger 16 d'abril de 1927 (1927-04-16) (97 anys) Marktl am Inn, Baviera, Alemanya
78 / 85
  Lema: Cooperatores Veritatis ("Cooperadors de la Veritat ")

Alemany. El més ancià per esdevenir papa des de Climent XII (1730). Va elevar la missa tridentina a una posició més destacada i va promoure l'ús del llatí; va tornar a introduir diverses peces papals en desús. Es va establir l'Ordinariat anglicà (2009). Primer Papa que renuncià al papat per iniciativa pròpia des de Celestí V (1294),[30] conservant el nom de Regne amb el títol de Papa Emèrit [31]

266 13 de març de 2013
present
(11 anys, 36 dies)
(4054)
Francesc
Papa FRANCISCUS
Jorge Mario Bergoglio, S.J. 17 de desembre de 1936 (1936-12-17) (87 anys) Flores, Buenos Aires, Argentina
76 / –
  Lema: Miserando atque Eligendo ("Petit però escollit", literalment 'en tenir misericòrdia, l'hem escollit')[32]

Argentí. Primer papa que va néixer fora d'Europa des de Gregori III (731-741) i el primer de les Amèriques; primer papa de l'hemisferi sud. Primer papa d'un institut religiós des de Gregori XVI (1831-1846); primer papa jesuïta. Primer que fa servir un nom nou i no compost des de Landó (913–914). Primer Papa que visita i celebra la missa papal a la Península Aràbiga

Numeració dels papes modifica

Hi ha algunes anomalies en la numeració de la llista de papes:

 • Fèlix II (356-357), Bonifaci VII (974, 984-985), Joan XVI (997-998), Benet X (1058-1059) i Alexandre V (1409-1410) són considerats antipapes, tot i que els seus successors van mantenir-los la numeració.
 • Els papes anomenats Fèlix són: Fèlix I (269-274), Fèlix III (483-492) i Fèlix IV (526-530). En algunes llistes apareix Fèlix III com a Fèlix II i Fèlix IV com a Fèlix III, tot ometent l'antipapa Fèlix II (356-357).[33]
 • El papa Joan XX no ha existit mai. Fou el resultat d'una confusió en el sistema de numeració, quan es va mal interpretar una doble anotació del papa Joan XIV (983-984), relativa al seu temps de pontificat i al temps que va estar empresonat, en el Liber Pontificalis.[34] El papa Joan XXI (1276-1277) va saltar-se un número, creient compensar "l'error" dels seus antecessors entre Joan XV i Joan XIX.[35]
 • El Papa Esteve, que morí abans de ser ordenat bisbe, no apareix a les llistes oficials des de 1961.[35] Així doncs, el papes antigament coneguts per Esteve III fins a Esteve X, són avui dia Esteve II (752-757) fins a Esteve IX (1057-1058). Alguns autors, per evitar errors, els numeren amb el nombre oficial seguit de l'antic entre parèntesis; Esteve II (III) fins a Esteve IX (X).
 • L'any 1281, Simon de Brion fou escollit papa i va decidir anomenar-se Martí. En aquells temps, els papes Marí I (882-884) i Marí II (942-946) eren anomenats erròneament Martí II i Martí III. Així, el nou papa passà a dir-se Martí IV (1281-1285) i, d'aquesta manera, no existeixen els papes Martí II ni Martí III.[36]
 • El papa Donus II (que suposadament va regnar l'any 974) mai existí. Se'l va inserir entre Benet VI (973-974) i Benet VII (974-983) per una confusió del títol llatí dominus amb el nom Donus.
 • La consideració de Joan XXIII de Pisa (1410-1415) com a papa o antipapa fou discutida durant segles[37] fins que Angelo Giuseppe Roncalli va anomenar-se Joan XXIII (1958-1963).[38]Així, Joan XXIII de Pisa fou declarat antipapa, tot i que després de la seva despossessió del títol, va servir com a cardenal de l'Església catòlica després del Cisma d'Occident.
 • El personatge de la Papessa Joana és considerat avui dia com una llegenda.

Aquells que s'han afegit al sedevacantisme afirmen que no hi ha papes legítims d'ençà de Pius XII o Joan XXIII. És degut a que consideren tots el papes des del Concili Vaticà II com a herètics.[39][40]

Els deu pontificats més llargs modifica

 • Sant Pere (30-67): 37 anys
 • Beat Pius IX (1846-1878): 31 anys i 7 mesos
 • Sant Joan Pau II (1978-2005): 26 anys i 6 mesos
 • Lleó XIII (1878-1903): 25 anys i 5 mesos
 • Pius VI (1775-1799): 24 anys i 6 mesos
 • Adrià I (772-795): 23 anys i 10 mesos
 • Pius VII (1800-1823): 23 anys i 5 mesos
 • Alexandre III (1159-1181): 21 anys 11 mesos i 23 dies
 • Sant Silvestre I (314-335): 21 anys i 11 mesos
 • Sant Lleó I (440-461): 21 anys i un mes

Els deu pontificats més curts modifica

 • Urbà VII (del 15 de setembre al 27 de setembre de 1590): 12 dies
 • Bonifaci VI (l'abril de 896): 15 dies
 • Celestí IV (del 25 d'octubre al 10 de novembre de 1241): 16 dies
 • Sisinni (del 15 de gener al 4 de febrer de 708): 20 dies
 • Teodor (en desembre de 897): 20 dies
 • Marcel II (del 10 d'abril a l'1 de maig de 1555): 21 dies
 • Damas II (del 17 de juliol al 9 d'agost de 1048): 23 dies
 • Pius III (del 22 de setembre al 18 d'octubre de 1503): 26 dies
 • Lleó XI (de l'1 d'abril al 27 d'abril de 1605): 26 dies
 • Joan Pau I (del 26 d'agost al 28 de setembre de 1978): 33 dies

Papes pertanyents a ordes religiosos modifica

51 papes i 6 antipapes (en itàlica) han estat membres d'ordes religiosos, incloent-n'hi 12 que van ser membres del tercer orde.

Família Orde Nombre Percentatge Papes Total Percentatge
Agustinians Orde de Sant Agustí 1 1,75% Eugeni IV 6 10.53%
Canonges Regulars 4 7.02% Honori II, Innocenci II, Luci II, Adrià IV
Premonstratencs 1 1,75% Gregori VIII
Benedictins Orde de Sant Benet 22 38.6% Gregori I, Bonifaci IV, Deodat II, Lleó IV, Joan IX, Lleó VII, Joan XVI, Silvestre II, Sergi IV, Esteve IX, Gregori VII, Víctor III, Urbà II, Pasqual II, Adalbert, Gelasi II, Anaclet II, Calixt III, Celestí V, Climent VI, Urbà V, Pius VII 23 40.35%
Orde Camaldulès 1 1,75% Gregori XVI
Cistercencs 2 3.51% Eugeni III, Benet XII 2 3.51%
Dominics 5 8.77% Innocenci V, Benet XI, Nicolau V, Pius V, Benet XIII 5 8.77%
Franciscans Orde de Frares Menors 5 8.77% Nicolau IV, Nicolau V, Alexandre V, Sixt IV, Juli II 19 33.33%
Orde dels Frares Menors Conventuals 2 3.51% Sixt V, Climent XIV
Orde Franciscà Seglar 12 21.05% Gregori IX, Gregori X, Martí V, Innocenci XII, Climent XII, Pius IX, Lleó XIII, Pius X, Benet XV, Pius XI, Pius XII, Joan XXIII
Teatins 1 1,75% Pau IV 1 1,75%
Jesuïtes 1 1,75% Francesc 1 1,75%
Total 57 57

Vegeu també modifica

Referències modifica

 1. 1,0 1,1 «Pope, Papacy». A: Evangelisches Kirchenlexikon. 4. Wm. B. Eerdmans Publishing, 2005, p. 272–282. ISBN 978-0-8028-2416-5 [Consulta: 7 setembre 2011]. 
 2. Contra les heretgies 3:3.3
 3. The fourth pope Discussed in the article on Clement I
 4. «WorldViews Sorry, Jorge Mario Bergoglio is not the first non-European pope». The Washington Post, 13-03-2013 [Consulta: 24 novembre 2017].
 5. Mcbrien, Richard P. The Pocket Guide to the Popes. HarperCollins, 31 d'octubre de 2006, p. 30–31. ISBN 978-0-06-113773-0 [Consulta: 6 març 2012]. 
 6. «The Chronography of 354 AD. Part 13: Bishops of Roma» p. from Theosodr Mommsen, MGH Chronica Minora I (1892), pp.73–6. [Consulta: 6 març 2012].
 7. «OCA – St Liberius the Pope of Roma». Ocafs.oca.org. [Consulta: 23 febrer 2013].
 8. «Saint Siricius».
 9. 9,0 9,1 9,2 «Papal Timeline», 2005. Arxivat de l'original el 20 de juliol de 2014. [Consulta: 3 agost 2014].
 10. Deno John Geanakoplos. Constantinople and the West: essays on the late Byzantine (Palaeologan) and Italian Renaissances and the Byzantine and Roman churches. Univ of Wisconsin Press, 15 de setembre de 1989, p. 263–. ISBN 978-0-299-11884-6 [Consulta: 3 De març 2012]. 
 11. «Blessed Eugene III». [Consulta: 9 juliol 2015].
 12. For the dates of death of Clement III and the election of Celestine III see Katrin Baaken: Zu Wahl, Weihe und Krönung Papst Cölestins III. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters Volume 41 / 1985, pp. 203–211
 13. Philip Hughes, "Innocent III & the Latin East," History of the Church, vol. 2, p. 371, Sheed & Ward, 1948.
 14. «Benedicto XIII». Diccionario Biográfico. Real Academia de la Historia. [Consulta: 19 setembre 2021].
 15. «Pope Adrian VI (1522–1523)». GCatholic. [Consulta: 1r abril 2014].
 16. «Pope Clement VII (1523–1534)». GCatholic. [Consulta: 1r abril 2014].
 17. «Pope Paul IV (1555–1559)». GCatholic. [Consulta: 1r abril 2014].
 18. «Pope Pius V (1566–1572)». GCatholic. [Consulta: 1r abril 2014].
 19. «Pope Gregory XIII (1572–1585)». [Consulta: 3 agost 2014].
 20. John Henry Blunt. «Jansenists». A: Dictionary of Sects, Heresies, Ecclesiastical Parties, and Schools of Religious Thought. Rivingtons, 1874, p. 234–240 [Consulta: 11 agost 2012]. 
 21. «Pope Alexander VII (1655–1667)». GCatholic. [Consulta: 1r abril 2014].
 22. «Pope Innocent X (1644–1655)». [Consulta: 3 agost 2014].
 23. «Papa Climent IX (1667–1669)». [Consulta: 3 agost 2014].
 24. «Pope Clement X (1670–1676)». [Consulta: 3 agost 2014].
 25. «Pope Innocent XI (1676–1689)». [Consulta: 3 agost 2014].
 26. «Pope Clement XII (1730–1740)». GCatholic. [Consulta: 14 agost 2014].
 27. «Pope Benedict XIV (1740–1758)». GCatholic. [Consulta: 14 agost 2014].
 28. «The Wind was too Strong». Rome Art Lover. [Consulta: 12 febrer 2014].
 29. Bottum, Joseph «John Paul the Great». The Weekly Standard, 18-04-2005, p. 1–2 [Consulta: 1r gener 2009].
 30. Brown, Andrew «Benedict, the placeholder pope who leaves a battered, weakened church». The Guardian, 11-02-2013 [Consulta: 12 febrer 2013].
 31. ; Povoledo, Elisabetta «Benedict XVI to Keep His Name and Become Pope Emeritus». The New York Times, 27-02-2013.
 32. Vatican Radio «Pope Francis: "Miserando atque eligendo"...». Vatican Radio. Vatican Radio. The Holy See, 22-03-2013 [Consulta: 10 maig 2015]. Arxivat 18 October 2017[Date mismatch] a Wayback Machine. «Còpia arxivada». Arxivat de l'original el 2017-10-18. [Consulta: 28 març 2019].
 33. Paschal Robinson. «Antipope». A: Charles Herbermann. Catholic Encyclopedia. Nova York: Robert Appleton Company, 1913. 
 34. Paschal Robinson. «Popess Joan». A: Charles Herbermann. Catholic Encyclopedia. Nova York: Robert Appleton Company, 1913. 
 35. 35,0 35,1 Paschal Robinson. «Chronological Lists of Popes». A: Charles Herbermann. Catholic Encyclopedia. Nova York: Robert Appleton Company, 1913. 
 36. Paschal Robinson. «Pope Martin IV». A: Charles Herbermann. Catholic Encyclopedia. Nova York: Robert Appleton Company, 1913. 
 37. Roman Curia. Annuario Pontificio per l'Anno 1942, 1942, p. 21. «207. Giovanni XXII o XXIII o XXIV, Napoletano» 
 38. «I Choose John ...». Time, 10-11-1958, p. 91.
 39. Weaver, MJ., and Appleby, RS., Being Right: Conservative Catholics in America, Indiana University Press, 1 January 1995, p. 257.
 40. Flinn, FK., Encyclopedia of Catholicism, 2007, p. 566.

Notes modifica

 1. Avui Bethsaida, Galilea, Israel.
 2. Avui Volterra, Itàlia.
 3. 3,0 3,1 3,2 Avui Atenes, Grècia.
 4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 Avui Roma, Itàlia.
 5. Avui Bethlehem, Israel.
 6. 6,0 6,1 Avui Aquileia, Itàlia.
 7. Avui Homs, Síria.
 8. Nicopolis actualment són unes runes romanes prop de la Ciutat de Préveza, Grècia.
 9. No està clar quan va néixer el Papa Víctor I, ni a on va néixer, tot i que alguns[4] suggereixen que va néixer a Leptis Magna, avui part de Líbia.

Bibliografia modifica

 • The Early Papacy: To the Synod of Chalcedon in 451, Adrian Fortescue, Ignatius Press, 2008.
 • The Oxford Dictionary of Popes, John N.D. Kelly, Oxford University Press, 1986.
 • Catholicism, Henri de Lubac, Ignatius Press, 1988.
 • Rome and the Eastern Churches, Aidan Nichols, Ignatius Press, 2010.
 • I Papi. Venti secoli di storia, Pontificia Amministrazione della Patriarcale Basilica di San Paolo, Libreria Editrice Vaticana, 2002.
 • Rome Sweet Home, Scott Hahn, Ignatius Press, 1993.
 • Enciclopedia dei Papi, AA.VV., Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2000.

Enllaços externs modifica